Mačacia infekčná peritonitída (FIP) – Čo sa stalo? Prečo sa to stalo? Čo sa stane s mojou mačkou a aké sú moje možnosti?

Ron Hines DVM PhD
Pôvodný článok: Feline Infectious Peritonitis (FIP) – What Happened, Why It Happened. What Will Happen To My Cat And What Are My Options?

Niekedy dávno sa učiteľka latinčiny na Mount Holyoke College, ktorá milovala mačky, rozhodla zmeniť povolanie. Vybrala si prestížnu americkú veterinársku školu tej doby, Cornell, a našla si miesto v najlepšej americkej veterinárnej nemocnici, Angell. Stala sa prvou špecialistkou na mačaciu medicínu. V roku 1962 informovala o svojich pozorovaniach podivnej a vždy smrteľnej choroby mačiek, ktorú nazvala „chronická fibrinózna peritonitída“. O dva roky neskôr veterinárny lekár v PennVet informoval o mačke s podobným ochorením. Ľudia žijú s domácimi mačkami tisíce rokov a píšu o nich stáročia. Je nepravdepodobné, že by taká vážna choroba ako FIP zostala tak dlho bez povšimnutia a bez záznamu. Verím, že koncom 50-tych rokov minulého storočia došlo k dôležitej mutácii koronavírusu. Niektorí odborníci si myslia, že došlo ku kombinácii črevnej formy psieho a mačacieho koronavírusu. (čítajte tu)

Dnes veterinári nazývajú rozšírený a zriedka nebezpečný črevný (enterický) koronavírus mačiek FCoV (= mačací enterický koronavírus alias FECV) a jeho nebezpečnú mutovanú formu, FIPV (vírus infekčnej peritonitídy mačiek). Keď dôjde k mutácii koronavírusu, často to sú vírusové hrotové (spike) proteíny, ktoré zmenia výber cieľa (bunky), na ktorý zaútočia. (čítajte tu) S hypotézou, že niečo také sa stalo u mačiek, prišla v roku 1996 skupina doktora Nielsa Pedersena z Davisu. (čítajte tu) V roku 2009 to potvrdil. (čítajte tu)

Keď vírus dosiahne mutáciu, ktorá je v jeho záujme, prevláda táto nová mutovaná forma. To nie je prípad koronavírusu FIP. Stále prevláda mierna forma FCoV mačacieho koronavírusu. Nikdy nie je v záujme vírusu zabiť hostiteľa, ktorého obýva. Väčšina veterinárov a vedcov v súčasnosti verí, že mutovaná forma FIPV mačacieho koronavírusu musí pochádzať z miernej črevnej formy FCoV u každej novej mačky, ktorá ochorie na FIP (alebo sa jej ju podarí prekonať). U väčšiny mačiek sa táto mutácia pravdepodobne nikdy nevyskytne. V súčasnej dobe veríme, že sa tak stane asi u 8-10% mačiek. Z týchto mačiek niektoré prekonajú vírus samy a prežijú, niektoré nie. Až do nedávnych objavov na veterinárnej škole v Davise v Kalifornii všetky mačky, ktoré začali vykazovať príznaky choroby, uhynuli. Genetické faktory jedinečné pre vašu mačku sú nepochybne ďalším faktorom, na ktorom záleží, či u mačky vypukne alebo nevypukne FIP. Je tiež známe, že experimentálny prenos mutovaného koronavírusu FIPV z chorej mačky na zdravú mačku spôsobí vypuknutie FIP u väčšiny mačiek. (čítajte tu)

Ako častá je obyčajná mierna črevná forma mačacieho koronavírusu?

Obyčajný, mierny, mačací koronavírus (FCoV) je u mačiek na celom svete celkom bežný. Niektoré štúdie uvádzajú, že mu bola vystavená takmer polovica domácich mačiek na svete. V niektorých mestských oblastiach sa s vírusom stretlo až deväť z desiatich mačiek. Je však pomerne dôležité, od ktorých mačiek sa v skutočne odoberú vzorky. (prečítajte si tu, tu, tu a tu) V týchto štúdiách je počet FCoV-pozitívnych mačiek žijúcich v skupinach oveľa vyšší ako u tých, ktoré žijú v individuálnych domácnostiach. Mačky v odľahlých izolovaných oblastiach zrejme žijú svoj život bez koronavírusu. (čítajte tu a tu)

Detekcia predchádzajúcej expozície vírusu FCoV pomocou bežných testov na báze protilátok nemusí nevyhnutne znamenať, že vírus je vo vašej mačke stále prítomný. A nedostatok protilátok sa môže objaviť aj na začiatku skutočnej infekcie FCoV. Nech sú skutočné čísla akékoľvek, vírus je oveľa bežnejší, než by si veterinári priali. Keď mačky nie sú koncentrované viac, ako by príroda chcela, mierna forma mačacieho koronavírusu a mutovaná forma FIP nie sú významnými problémami. Iba 4% divokých európskych predkov vašej mačky vykazuje známky toho, že sa niekedy stretli s koronavírusom – a aj to sa pravdepodobne stalo náhodným stretnutím s domácou mačkou. (čítajte tu)

Spôsobuje obyčajná mierna črevná forma mačacieho koronavírusu (FCoV) ochorenie?

Táto mierna forma koronavírusu je najčastejšia u mačiek mladších ako dva roky. Mnoho mačiek (pravdepodobne väčšina) nevykazuje žiadne príznaky súvisiace so zdravotným stavom. U tých, ktoré príznaky vykazujú, sa spravidla jedná len o niekoľko dní trvajúce mierne hnačky. Väčšina mačiek nakoniec eliminuje aktívny vírus zo svojho tela – aj keď nie je isté, či vírus u niektorých mačiek nepretrváva v neaktívnej forme, neschopnej replikácie, tzv. provírus. My všetci nosíme v tele provírusy.

Je vek mojej mačky dôležitý pre mutáciu bežného koronavírusu na FIPV?

Áno.

Väčšina mačiek, ktoré ochorejú na FIP, sú mladé – zvyčajne vo veku od troch do šestnástich mesiacov. Viac ako polovica má menej ako jeden rok. V jednej kalifornskej štúdii si laboratórne chované mačky vyvinuli zvýšenú odolnosť voči infekciám FIP vo veku 6 až 12 mesiacov. To znamená, že FIP sa príležitostne vyvinie aj u starších mačiek. Veterinári nevedia, či je u imunitných systémov starších mačiek väčšia pravdepodobnosť, že zlikvidujú mutanty koronavírusu v zárodku (zničia ich skôr, ako sa môžu množiť) alebo či je u vírusu menšia pravdepodobnosť mutácie u starších mačiek alebo či sú zahrnuté ďalšie neznáme faktory. (čítajte tu)

Ako sa z bežnej infekcie koronavírusom stane prípad FIP?

Príroda stvorila vírusy tak, aby náhodne menili svoju štruktúru v nekonečnom boji o porážku imunitného systému a pokračovali v invázii k novému vnímavému hostiteľovi. Je to síce náhodný, ale veľmi efektívny prístup. Väčšina týchto náhodných genetických zmien v zložení vírusu (mutácie) je neúspešná. Vírusy, ktoré nesú tieto neúspešné mutácie, sú zničené a už o nich nikto nepočul. Ale občas úplnou náhodou dôjde k mutácii, ktorá vírusu prinesie určité výhody. Keď k tomu dôjde, tento mutovaný vírus sa stane prevládajúcou formou. Koronavírus je známy častými mutáciami, ktoré im umožňujú preskakovať medzi druhmi alebo útočiť na nové časti tela, na ktoré predtým nemohli. Útok na nový druh alebo novú oblasť tela často zahŕňa zmeny v povrchových hrotových vírusových proteínoch, ktoré som už spomenul. V prípade mutácie FCoV na FIPV to umožňuje vírusu napadnúť nový typ buniek, makrofágy a monocyty vašej mačky. Táto transformácia alebo zmena v preferenciách vírusu (tropizmus) spôsobuje, že imunitný systém mačky sa rozbieha, čo spôsobuje vážny zápal, pretože bunky imunitného systému napádajú bunky mačky, ktoré v sebe vírus nesú (uvoľnenie prozápalových cytokínov). (čítajte tu, tu a tu)

Neverím, že mierna mutácia enterického koronavírusu mačiek (FCoV) na vysoko patogénny (nebezpečný) vírus infekčnej peritonitídy mačiek (FIPV) ponúka koronavírusu akékoľvek výhody. Zabitie hostiteľa nie je pre vírus nikdy výhodou. Verím preto, že FIP sa vyskytuje iba u malého počtu mačiek, ktoré su nositeľmi FCoV. Mutácie FIPV sa pravdepodobne vyskytujú u oveľa viac mačiek, ako u tých, u ktorých sa vyvinula choroba FIP. Ale v týchto mačkách ich telo rozpozná a zničí tieto mutanty krátko potom, čo sa objavia. Niektoré zdroje uvádzajú, že FIP sa vyvíja u 5-10% mačiek infikovaných FCoV. Skutočné počty sú však pravdepodobne oveľa nižšie ako v bežnej populácii mačiek. Dôvodom je, že veľká časť zdravých mačiek nikdy nenavštívi veterinárneho lekára, alebo ak tak urobia, je to len na pravidelné očkovanie. Ak budete zisťovať, akí pacienti prichádzajú na kliniku, väčšina z nich je chorých.

Existuje viac foriem FIP?

Áno.

Veterinári spravidla rozlišujú dve formy FIP, vlhkú a suchú. U „vlhkej“ formy sa na povrchu brušných a/alebo hrudných orgánov mačky produkujú zápalové tekutiny. V „suchej“ forme dochádza k zápalu v telesných orgánoch bez produkcie nadbytočných tekutín. U tej istej mačky sa príležitostne vyskytujú príznaky oboch foriem.

Vlhká alebo efúzna forma FIP

Toto bola prvá forma FIP, ktorú veterinári ako Jean Holzworth rozpoznali. Pri efuzívnej alebo vlhkej forme FIP sa tekutina hromadí v hrudníku alebo bruchu vašej mačky alebo v oboch. Táto uniknutá tekutina je predovšetkým výsledkom toho, že imunitný systém mačky útočí na to, čo vníma ako hrozbu od cudzieho útočníka (prítomnosť bielkovín, ktoré nepatria do tela mačky = antigény). Väčšina veterinárnych lekárov sa domnieva, že táto nahromadená tekutina (exsudát) nie je spôsobená žiadnym priamym poškodením, ktoré vírus spôsobuje v bunkách tela mačky, ktoré obýva. Je to vlastná cytokínmi vyvolaná zápalová reakcia mačky, ktorá uvoľňuje zmes tekutiny (krvné sérum) a bielkovín (globulín a fibrín), ako aj bielych krviniek, ktoré by sa za normálnych okolností obmedzovali na krvný obeh vašej mačky. Táto tekutina má charakteristickú hustú („fibrinóznu“) konzistenciu so žltkastým vzhľadom, z ktorej ma vždy zabolí srdce, keď ju vidím pomaly nasávať do striekačky.

Váš veterinárny lekár pravdepodobne poklepaním (vytiahnutím) skontroluje tekutinu, aby potvrdil podozrenia, a potom vykoná testy na potvrdenie, že tekutina je skutočne exsudát. Na röntgenových snímkoch má táto kvapalina charakteristický zrnitý vzhľad (vzhľad „brúseného skla“). Keď sa nájde tekutina v bruchu vašej mačky, mysľou vášho veterinárneho lekára preletia aj iné možné príčiny. Lymfómové nádory, ochorenie srdca alebo pečene alebo dokonca prasknutý močový mechúr sú príležitostne príčinou brušnej tekutiny. Iné laboratórne testy vylúčia tieto príčiny. Keď je tekutina v hrudníku mačky (pleurálny výpotok), iné testy rozlíšia zápalovú tekutinu (exsudát) od lymfatickej chyly. Keď majú mačky v hrudníku nahromadené tekutiny, váš veterinár by mohol poznamenať, že srdcové ozvy vašej mačky sú tlmené a je ťažké ich počuť cez stetoskop (ťažko auskultovať). Keď je postihnutá pečeň mačky, jej ďasná, okrem toho, že sú bledé od anémie, môžu mať mierne žltkastý nádych (žltačka). Keď sa u mačiatka objaví efuzívna FIP, môže sa zdať, že mláďa chradne alebo prestalo uspokojivo rásť.

Suchá, alebo neefuzívna, pyogranulomatózna forma FIP

Granulómy sa skladajú z buniek imunitného systému, ktoré sa zhromažďujú okolo objektov a chorobných organizmov, ktoré sa telo pokúša oddeliť alebo odstrániť. Keď sú bunky infikované koronavírusom FIP primárne umiestnené v orgánoch, toto je spôsob, akým na ne mačka útočí. Tieto udalosti sa môžu odohrávať v pečeni, obličkách, lymfatických uzlinách, očiach alebo nervovom systéme vašej mačky, alebo v akejkoľvek ich kombinácii. Nie je potrebné hovoriť, že symptómy, ktoré vidia majitelia mačiek a veterinári, sú veľmi variabilné. Veterinári túto formu nazývajú „suchou“ formou FIP, pretože na rozdiel od efuzívnej formy sa prebytočná tekutina nehromadí – alebo aspoň neprevažuje. Suchá forma sa niekedy nazýva „parenchymatózna“. Funkčné bunky rôznych orgánov sa nazývajú parenchým.

Tieto zmeny vyvolané suchou formou FIP majú tendenciu začať postupne. Sú také nešpecifické, že by mohli mať veľa vysvetlení, ktoré nesúvisia s FIP. Zápalové zmeny v oku (očiach) (uveitída) sú učebnicovým symptómom neefuzívnej formy FIP. Tento príznak pravdepodobne spustí poplach FIP skôr ako väčšina ostatných. To platí najmä vtedy, ak je sprevádzaný inými zmenami nervového systému alebo očí. Tieto neurologické problémy môžu zahŕňať krívanie, záchvaty alebo len namáhavú a nestabilnú chôdzu v zadnej časti (ataxia). U obidvoch foriem FIP nie je neobvyklé, že mi majiteľ povedal, že mačka zažila počas posledných mesiacov veľkú stresovú udalosť. Udalosti, ako je strava, nová mačka v domácnosti, sťahovanie, súperiaca mačka v susedstve alebo iný problém, o ktorom sa myslelo, že je vyriešený. Ďalšou typickou anamnézou je, že mačka bola nedávno získaná z útulku, domova s početnými mačkami alebo súkromnej chovateľskej stanice. (čítajte tu a tu)

Ako sa bežný miernejší koronavírus (FECV) prenáša medzi mačkami?

Bežnejšia, miernejšia, nemutovaná forma FCoV mačacieho koronavírusu žije v bunkách, ktoré lemujú črevo vašej mačky. Po uvoľnení sú tieto vírusy vo veľkom množstve vylučované mačacími výkalmi. (čítajte tu) Mačky, ktoré sa navzájom upravujú alebo zdieľajú toaletu, predstavujú najbežnejšie spôsoby prenosu tohto vírusu na inú mačku. Aj keď nikto nezdokumentoval dobu prežitia koronavírusu mačiek v životnom prostredí, koronavírus vo všeobecnosti prežíva v prostredí maximálne niekoľko dní. Väčšina veterinárov teda neverí, že kontaminované predmety v prostredí vašej mačky sú zdrojom mnohých (ak vôbec nejakých) infekcií. Pravidelná výmena steliva v domácnostiach s viacerými mačkami je ale vždy dobrý nápad. Keď o privedení novej mačky do vašej domácnosti, PCR test (FCoV RT-PCR) jej výkalov môže vášmu veterinárnemu lekárovi povedať, či sa v tej dobe v stolici nachádza vírus FCoV. Vylučovanie vírusu FCoV je však často prerušované. A na začiatku infekcií môžu byť výsledky testov negatívne, aj keď je vírus už prítomný v stolici mačky – ale v takom počte, ktorý je príliš nízky na to, aby ho test PCR dokázal zistiť.

Ako sa nebezpečný FIP-zmutovaný koronavírus prenáša medzi mačkami?

Veterinári neveria, že k prirodzenému prenosu vírusu FIP z mačky na mačku dochádza často. Je známe, že mačky infikované FIV vylučujú do stolice veľmi málo alebo žiadny mutovaný vírus. (čítajte tu) Väčšina veterinárov sa v súčasnosti domnieva, že každý prípad FIP si vyžaduje novú mutáciu bežného vírusu FCoV potom, ako nakazí novú mačku. Jeden článok to spochybňuje. Nikto však nedokázal tieto výsledky duplikovať. (čítajte tu)

Keď nová mutácia vytvorí nebezpečný vírus infekčnej peritonitídy mačiek (FIPV), u istého percenta mačiek dochádza k vývoju FIP. Nestane sa tak ale u všetkých mačiek. Experimentálne môžu vedci extrahovať vírus FIP z chorej mačky a injektovať ho priamo do inej mačky. To často vedie k vypuknutiu FIP u druhej mačky. Nemyslíme si však, že sa toto deje i v skutočnom svete. Naproti tomu komplexné interakcie medzi vírusom a imunitným systémom mačky, nespočetné množstvo spôsobov, akými môže vírus mutovať, a jedinečná genetika každej mačky činia absolútne výroky nerozumými. (čítajte tu) Len málo vecí v medicíne je absolútnych.

Ako dlho po tejto mutácii môže moja mačka ochorieť?

Už som spomenul, že drvivá väčšina mačiek, ktoré sú vystavené bežnému mačaciemu koronavírusu, nikdy vážne neochorela. Keď vírus zostane v črevách vašej mačky, kam patrí, najčstejšie môžete zaznamenať iba krátke obdobie mäkkej stolice alebo hnačky. Infekcia črevnej výstelky mačky (jej enterocytov) s najväčšou pravdepodobnosťou nastáva bezprostredne po požití koronavírusu mačkou. Kým však bude v laboratórnych testoch detegovaný dostatočný počet vírusov, môže uplynúť niekoľko dní. (čítajte tu) Po tejto počiatočnej infekcii sa zdá, že väčšina mačiek eliminuje vírus zo svojho tela pomerne rýchlo. Niektoré mačky sa však stávajú prerušovanými alebo trvalými prenášačmi nemutovanej formy vírusu a u niekoľkých z nich sa vyvinie FIP. (čítajte tu)

Čas, ktorý uplynie od infekcie miernou formou koronavírusu, po možnú mutáciu a prípadné vypuknutie FIP, je veľmi variabilný. Bolo by veľmi ťažké navrhnúť platné štúdie, ktoré by sa týmto zaoberali. V laboratóriu sa ochorenie súvisiace s FIP môže začať v priebehu niekoľkých týždňov. Ale práve vtedy sa už mutovaný vírus FIP experimentálne prenesie z mačky na mačku. Okrem laboratórneho prostredia a „účelovo chovaných“ mačiek nám to hovorí len málo o tom, čo sa deje v skutočnom svete. Veterinári skutočne nevedia, aká je dynamika FIP v domácej alebo chovateľskej situácii, keď sú prítomné „divoké“ kmene vírusu a geneticky rozmanité mačky. Medzi dobou, kedy bola mačka pravdepodobne vystavená „divokému“ koronavírusu, a okamihom, kedy začne prejavovať známky ochorenia, často dochádza k dlhým prestávkam – niekoľko mesiacov alebo dokonca rokov. Ako som už spomenul, mnoho veterinárov spája vznik FIP so stresom alebo traumou. Faktory ako preplnenosť, častá gravidita, genetická predispozícia, príbuzenská plemenitba a chirurgické zákroky boli diskutované ako spúšťače, ktoré by mohli narušiť rovnováhu v prospech vírusu FIP. To je pre mňa obzvlášť smutné, pretože keď mačka ochorie, moji klienti sú už na ňu emocionálne naviazaní.

Aké sú príznaky FIP?

Spomenul som, že počiatočné príznaky FIP sú často nevýrazné a dajú sa ľahko prehliadnuť. Letargia, drsná srsť, malý záujem o úpravu alebo hranie, zvýšená spavosť, vyberavosť v jedle a chudnutie sú často prvým dôvodom, k návšteve veterinára. Tieto príznaky však môžu mať aj mnohé ďalšie príčiny.

Počas veterinárnej prehliadky je bežné, že mačky FIP majú nízke teploty. Pamätajte však na to, že normálne mačky často majú mierne horúčky kvôli cestovaniu, stresu, strachu alebo manipulácii cudzími ľuďmi. Možno ste recepčnému spomenuli, že vaša mačka má viac poblémov na toalete. Choré mačky sa menej starajú o svoju hygienu. Váš veterinár by preto mohol mať podozrenie na bakteriálnu infekciu a liečiť mačku antibiotikami. Ale antibiotiká tieto horúčky neznížia. Keď tieto mačky bojujú s vírusom FIP dlhšie, je bežné, že sa stanú anemickými (neregeneratívna anémia = v ich krvi je prítomných príliš málo retikulocytov).

Príznaky efuzívnej (vlhkej) formy FIP

Keď mačka už prešla do efuzívnej vlhkej formy FIP, mediátorové zlúčeniny (zápalové cytokíny) uvoľňované mačacím imunitným systémom majú za následok zápal ciev na vonkajších povrchoch telesných orgánov (polyserozitída). (čítajte tu) Keď k tomu dôjde v bruchu, mačkám sa vyvinie tekutinou naplnené, zväčšené brucho v tvare hrušky. Keď k tomu dôjde v hrudníku (hrudníku), dýchanie sa stane namáhavým. Keď tekutinu akumuluje brucho vašej mačky, jej hmotnosť sa nemusí zmeniť, a to ani v prípade, že ide o poriadneho jedlíka. Je to kvôli hmotnosti prebytočnej tekutiny v bruchu. Keď však prstom prejdete po mačacej chrbtici, všimnete si, že je kostnatá a mnohé mačky stratili aj svalovú hmotu nôh. Tento stav sprevádza malátnosť a kachexia.

Príznaky neefuzívnej suchej formy FIP

Pri tejto menej bežnej neefuzívnej (= granulomatóznej FIP) tekutiny nemajú tendenciu sa hromadiť v hrudníku alebo bruchu vašej mačky. Táto forma FIP sa tiež vyvíja pomalšie. Neefuzívna, suchá forma FIP je tiež pravdepodobnejšie ako vlhká forma spočiatku zamieňaná s chorobami inými ako FIP, ktoré vykazujú podobné príznaky. Neurologické zdravotné problémy, ako je epilepsia, záchvaty, chvenie, problémy s rovnováhou, zmeny osobnosti alebo zvýšená citlivosť na dotyk vyplývajúce z FIP, je možné ľahko zameniť s inými príčinami. Rovnako tak problémy so zrakom. Je bežné, že suchá forma FIP postihuje nervy a mozog. Ale môžu byť ovplyvnené aj ďalšie orgány: oko (oči) (čítajte tu), pečeň, obličky, dýchacie cesty (čítajte tu) črevný trakt, koža. (čítajte tu)

Aké ďalšie choroby je možné zameniť s FIP?

Medzi choroby, ktoré je možné zameniť za FIP patria toxoplazmóza, kryptokokóza, hemobartonella, infekcie stredného ucha, trauma, lieková intoxikácia, lymfóm, FeLV, FIV a nádory. Príležitostne mačky vykazujú príznaky efuzívnej aj neefuzívnej formy. (čítajte tu)

Ako môj veterinár potvrdí, že moja mačka má FIP?

Vlhká forma FIP je pre vášho veterinára relatívne jednoduchá. Mladé mačky, ktoré prichádzajú s miernymi horúčkami a hromadením tekutín v hrudníku alebo bruchu alebo v oboch, pravdepodobne trpia touto chorobou. Vzorky krvi, ktoré dostane váš veterinár, zvyčajne vykazujú miernu až stredne závažnú anémiu. Hladiny albumínu v krvi sú často nízke, pomery A: G sú nízke, hladiny globulínu v krvi sú vysoké, čo dáva pomer albumínu k globulínu <0,6. Tento test však slúži viac ako vylučovací test, než ako test potvrdzujúci diagózu FIP. (čítajte tu) Celkový počet lymfocytov je často nízky a počet neutrofilov zvýšený. Vyšetrenie špecifickej hmotnosti tekutiny potvrdzuje, že ide o exsudát (> 1030).

Keď sa u mačky vyvinie suchá forma FIP, diagnostika je oveľa náročnejšia. Vysoké hladiny globulínu v krvi (hyperglobulinémia) – často v kombinácii s nízkymi hladinami albumínu v krvi naznačujú FIP. Biopsie tkanív môžu síce s istotou potvrdiť chorobu, ale ich realizácia je často náročná alebo nemožná. Vyspelé diagnostické centrá využívajú užitočné nástroje pre zobrazovanie magnetickou rezonanciou (MRI) a analýzu CSF. (čítajte tu a tu)

Väčšina veterinárov stanoví diagnózu FIP u suchej forme na základe prevahy dôkazov, nie 100% istoty. Prevaha je veľmi relatívny pojem a pravdepodobne zodpovedá za zázračné lieky FIP, o ktorých sa niekedy hovorí. Len preto, že mačka je pozitívna na koronavírus a má niektoré z bežných symptómov suchej formy FIP, neznamená to, že má FIP. Žiadny z bežnejších testov samotných nemôže potvrdiť, že mačka má suchú formu FIP. Ale niekoľko testov spolu s príznakmi, ktoré vaša mačka vykazuje, zvyčajne postačuje na to, aby váš veterinár dospel rozumnej diagnóze. Dokonca ani prítomnosť alebo neprítomnosť protilátkok proti koronavírusu alebo samotného vírusu je nedostatočná, pretože takto sa javí aj mnoho zdravých mačiek, takže hladiny protilátok proti vírusu a proti koronavírusu nekorešpondujú dobre s ochorením FIP.

Niektorí, vrátane Idexx Laboratories, sa domnievajú, že vysoké titre protilátok FCoV zvyšujú podozrenie na FIP. V roku 2014 spoločnosť predstavila svoj test FIP Virus RealPCR ™, ktorý tvrdil, že dokáže rozpoznať (odlíšiť) obyčajný koronavírus FCoV od mutovaného koronavírusu FIP. Test bol navrhnutý na základe niektorých nemeckých štúdií. (čítajte tu, tu a tu) Napriek niektoré novšie štúdie, ktoré spoločnosť nesponzorovala, vyvolali značnú pochybnosť o hodnote ich patentovaného testu. (čítajte tu)

Akú liečbu môžu veterinári ponúknuť mojej mačke?

Fungujúca liečba

Antivírusové lieky: Inhibítory proteázy, inhibítory polymerázy, nukleozidové analógy

Inhibítory proteázy a podobné zlúčeniny sú jediné lieky, ktoré v súčasnosti ponúkajú nádej mačkám, ktoré bojujú s FIP. Ich existencia sa datuje od štúdií uskutočnených na začiatku 90. rokov minulého storočia s cieľom skríningu liekov na ich schopnosť liečiť ľudskú hepatitídu C a potláčať ľudský AIDS. Neskôr výskum podnietila výskum epidémia koronavírusu SARS z roku 2003. Všeobecný záujem o antivírusové lieky motivoval veterinárnu školu na Manhattane v Kansase, aby preskúmala niektoré z týchto zlúčenín. (čítajte tu) O niektorých sa už vedelo, že sú účinné proti koronavírusu. Keďže išlo o skupinu biochemikov na veterinárnej škole, ich záujem sa prirodzene obrátil na dovtedy neliečiteľný FIP koronavírus mačiek a mačací kalicivírus. V roku 2015 potvrdili, že z 13 skúmaných zlúčenín bolo niekoľko účinných proti mačaciemu koronavírusu. Medzi nimi bol GC-376. (čítajte tu) Tieto informácie sa dostali na veterinárnu školu v Davise v Kalifornii, kde veterinárny virológ, doktor Niels Pedersen, začal pokusy s podávaním GC376 mačkám vo vlastníctve klientov s mokrou alebo suchou formou FIP. (čítajte tu) Výsledky boli veľmi sľubné; aj keď sa liek zdal byť účinnejší pri liečbe vlhkej ako suchej formy ochorenia. V ďalšej štúdii z roku 2018 táto skupina v Davise v spolupráci s Gilead Sciences identifikovala ďalšiu úzko príbuznú zlúčeninu GS-441524, ktorá bola účinná aj proti FIP. (čítajte tu a tu) Patent na GS-441524 vlastní spoločnosť Gilead. Táto konkrétna zlúčenina je metabolitom jeho prekurzora remdesiviru (aka GS-5734), ktorý spoločnosť v súčasnosti predáva pre liečbu ľudského Covid-19. Väčšina informácií o použití Remdesiviru u mačiek sa šíri po internete. Na internete pravdepodobne existujú korektné, ale aj mylné rady. Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte spoločnosť Bova Australia.

GS-441524

Doktor Pedersen zdokumentoval účinnosť lieku v mnohých prípadoch. Problém bol v jeho získaní. Gilead je verejne obchodovaná spoločnosť. Akcionári očakávajú maximálny zisk. Spoločnosť argumentuje tým, že predaj výrobkov, ako je Remdesivir/Veklury® na humánne použitie, je omnoho výnosnejší, než liekov na veterinárne použitie. Ako som už spomenul, remdesivir je prekurzor alebo proliečivo, ktoré telo potom metabolizuje na GS-441524. Prekurzorová forma lieku mu pomôže vstúpiť do správnych buniek imunitného systému, kde sídlia imunosupresívne koronavírusy. V štúdiách dr. Pedersena na mačkách bol GS-441524 podávaný v nezmenenej forme FIP, s úspešnosťou doteraz nevídanou. Odmietnutie spoločnosti Gilead uvoľniť GS-441524 pre liečbu FIP u mačiek rýchlo viedlo k tomu, že sa zúfalí majitelia mačiek obrátili na čínske biochemické firmy na čiernom trhu, ktoré pôsobia v rozpore s medzinárodným patentovým právom.

GC376

V iných štúdiách na veterinárnych školách v Kansase a v Kalifornii sa zdá, že aj ďalšia podobná zlúčenina – inhibítor proteázy, GC376, pomáha mačkám infikovaným vírusom FIP. Zlúčenina s podobným potenciálom je GC373 (čítajte tu a tu) GC376 je licencovaná spoločnosťou s názvom Anivive Lifesciences. Neviem, aké sú ich marketingové plány s týmto liekom, ale spravidla vstupuje do hry maximalizácia zisku.

Jeden z čínskych dodávateľov liekov, MUTIAN Biotechnology Co. Ltd., so sídlom v Nantongu, predáva liek, ktorý nazýva Mutian® xraphconn. Keď som naposledy kontroloval ich webovú stránku, už nebol dostupný v kapsulárnej forme. Predtým však, v zozname neschválených liekov FDA, boli uvedené jeho účinné zložky ako: plodnica inonotus obliquus, nikotínamid ribotid, crocin, S-adenosylmethionin a pestrec mariánsky/silymarín inotodiol. Nič pravdepodobne nevylieči FIP. Bolo mi povedané, že tento výrobok bol predávaný ako „doplnok stravy určený výhradne pre mačky s FIP,“ pre posilnenie ich imunitného systému a celkovej pohody ”. Mutian je dostupný aj v injekčnej forme. Čo sa týka pravdepodobného zloženia týchto výrobkov pravdepodobne budete musieť ísť na webové stránky Sock FIP a FIP Warriors. Gilead ale má svoje podozrenia.

Bolo mi povedané, že injekčný roztok Mutian sa v jednom čase predával za približne 4000 dolárov pre mačku s hmotnosťou 6,6/3 kg. Priatelia v Rusku mi hovorili, že cena tam v roku 2021 klesla na 1000 dolárov. Je to pravdepodobne spôsobené konkurenčnými dodávateľmi v Číne, ale nemám žiadne bližšie informácie. Sock FIP a FIP Warriors by boli oveľa lepšími zdrojmi tohto druhu informácií. Spoločnosť Mutian prehlásila, že zloženie ich produktu je obchodným tajomstvom. Ale tiež som čítal, že Gilead, výrobca remdesiviru, ich žaloval za porušenie patentu. Majitelia mačiek si musia byť vedomí druhu osôb, s ktorými majú do činenia, ako aj možnosti, že by tieto lieky mohol v prípade odhalenia zaistiť colný úrad USA.

Je takmer isté, že v blízkej budúcnosti bude objavených viac antivírusových zlúčenín účinných pri liečbe mačiek pozitívnych na FIP. (čítajte tu a tu) Verím, že sa nejaké nájdu medzi inhibítormi 3CLpro. Spoločnosť Pfizer už dve z nich testuje na ľuďoch. Takže možnosti liečby pre majiteľov mačiek FIP+ by mali byť čoskoro oveľa väčšie. Neverím, že niektoré z týchto budúcich liekov budú lacné. Náklady však, dúfajme, výrazne klesnú, pretože jeden liek konkuruje druhému na trhu s liečbou ľudského koronavírusu.

Davis tiež uvažoval o lieku od spoločnosti Merck – MK-4482/EIDD-2801 (Molnupiravir®), vyvíjanom pre perorálne použitie proti koronavírusu. Neverím však, že by im vlastník patentu Merck tento liek sprístupnil. Môžem sa mýliť. Ale v apríli 2021 bola jedna z dvoch klinických skúšok tejto zlúčeniny u ľudí s ochorením Covid-19 zastavená pre jej neúčinnosť pri vážne chorých hospitalizovaných pacientoch. Na internete vidím, že pokusy s ľuďmi v menej závažných prípadoch ochorenia Covid-19 môžu pokračovať. Farmaceutické spoločnosti majú tendenciu byť veľmi obozretné, pokiaľ ide o zverejňovanie údajov – najmä ak sú negatívne a môžu ovplyvniť ceny ich akcií.

Žiadny z týchto liekov nie je úplne bez rizika. V mieste vpichu sa občas vyskytujú kožné reakcie, citlivosť a vredy. Zriedkavo boli vážne. Väčšina z toho môže byť spôsobená chybami v injekčnej technike. Menšie poškodenie obličiek bolo kedysi pripisované jednému z čínskych liekov. Závažnosť stavu vašej mačky v čase, keď sa tieto lieky začínajú podávať, tiež ovplyvňuje úspešnosť liečby. Niektoré z týchto mačiek vyžadujú infúznu terapiu. Keď sú prítomné sekundárne infekcie, je potrebné ich riešiť antibiotikami a výživovou podporou. Tieto opatrenia, ktoré môžu zahŕňať dokonca aj transfúziu krvi, môžu vašej mačke poskytnúť najlepšie šance na prežitie. Vždy je múdre vykonať úplnú analýzu krvi (CBC a biochémia vrátane pomeru A:G) krátko pred začiatkom liečby a pravidelne v jej priebehu. Umožňujú vášmu veterinárnemu lekárovi vedecky sledovať celkový zdravotný stav vašej mačky, a vyhodnotiť priebeh liečby. Dobrá chuť do jedla, návrat k normálnej hmotnosti vašej mačky a pomalý návrat jej starej veselej povahy je však vždy najlepším znamením. Ak mačka nechce jesť, je povolených niekoľko dní podávania kortikosteroidov (napr. Prednizolónu). K dispozícii sú nesteroidné stimulanty chuti do jedla, ako je Entyce®, ale netušíme, či interagujú negatívne s niektorým z týchto liekov. Ak ste ho používali tento liek alebo mirtazapín, dajte mi vedieť výsledok. Odstránenie výpotkovej tekutiny je žiaduce iba vtedy, keď má vplyv na schopnosť vašej mačky dýchať. Niektorí majitelia mačiek použivajú na podporu pečene alebo obličiek toniká, ako napríklad SAMe, silymarín/(pestrec mariánsky), S-adenosylmethionín, probiotiká, vitamín B3 atď. Žiadny z týchto produktov ale neovplyvňuje výsledky liečby.

Podľa doktora Pedersena a ďalších je u mačiek mladších ako sedem rokov väčšia pravdepodobnosť vyliečenia než u mačiek, u ktorých sa vyvinie FIP vo vyššom veku. A ako som už spomenul, mačky s vhkou formou FIP budú mať väčšiu pravdepodobnosť úspechu ako mačky so suchou formou – najmä tie, ktoré už majú neurologické a/alebo očné problémy. Tiež boli hlásené relapsy FIP po 12-týždňovom cykle GS-441524. Niekedy postačilo ďalších 8 týždňov užívania lieku, a niekedy nie. Niekedy sa mačky, u ktorých sa vyvinula neurologická forma (suchá forma) FIP, a boli úspešne liečené autentickým alebo čínskym GS-441524 na odstránenie vírusu FIPV, sa zo zdravotného postihnutia úplne nezotavili. To platí najmä vtedy, ak zahŕňa paralýzu a slabosť nôh v dôsledku poškodenia centrálneho nervového systému. Niektorí veria, že vyššia dávka lieku tomu môže zabrániť. Všeobecná však v medicíne platí, že periférne nervy (ruky, nohy atď.) sa často pomaly obnovujú: ale keď sú neuróny centrálneho nervového systému zničené, zmeny už môžu byť nevratné. (čítajte tu) Väčšina mačiek sa však zotaví – ak nie úplne, tak dostatočne na to, aby viedli budúci šťastný život.

Lieky s nepreukázaným účinkom

Spomenul som, že cytidínový nukleozidový analóg Molnupiravir (EIDD-2801), ktorý je alebo bol vyvíjaný spoločnosťou Merck pre závažné koronavírusové ochorenie u ľudí, môže byť účinný u mačiek s FIP. Zatiaľ to však ešte nevieme určite, alebo aspoň ja neviem.

Japonskí veterinári spravidla publikujú kvalitné veterinárne štúdie. Jeden veterinár v Japonsku si myslel, že kombinácia lieku proti reumatoidnej artritíde, Humira® v kombinácii s liekom proti plesniam, itrakonazolom, môže byť pre mačky FIP určitým prínosom. (čítajte tu) Možno sa to ukáže ako užitočné, možno nie. Neviem o žiadnych kontrolovaných štúdiách. Itrakonazole sa u mačiek primárne používa na liečbu ťažkých kožných ochorení.

Kurkumín

Kurkumín sa získava z korenia, kurkumy. Predáva sa v obchodoch so zdravou výživou s rôznymi tvrdeniami o prospešnosti pre zdravie. Jedna štúdia z roku 2020 uviedla, že kurkumín mal laboratórne supresívne účinky na vírus FIP. Nikdy sa však nedostali k tomu, aby to vyskúšali v mačkách FIP+. (čítajte tu) Kurkumín získava veľkú slávu. Pokiaľ však viem, nikdy sa nezistilo, že by bol prospešný alebo liečivý pre akúkoľvek ľudskú chorobu. (čítajte tu) Skutočne nemáme predstavu, čo by vôbec mohol ponúknuť mačkám pozitívnym na FIP.

Meflochín

V roku 2020 štyria veterinári z University v Sydney, ktorí hľadali možnosti liečby FIP, skúmali, ako mačky metabolizujú zlúčeninu meflochín používanú na liečbu ľudskej malárie. (čítajte tu) V USA sa predáva ako Lariam®. O liek prejavili záujem, pretože predchádzajúca štúdia ukázala, že je účinný proti mačaciemu koronavírusu. (čítajte tu) Neviem, či tieto štúdie pokračujú. V Rusku sa začali aj klinické skúšky s cieľom zistiť, či by liek mohol byť prospešný pre pacientov s Covid-19. Neboli oznámené žiadne výsledky.

Liečba, ktorej nedôverujem

Mnoho rokov sa domnievam, že príležitostne sa objavujúce „lieky“ proti FIP pravdepodobne predstavujú prípady, keď mačky mali iba nefatálnu črevnú formu koronavírusu, ale vykazovali znaky podobné FIP z dôvodu niektorých ďalších nerozpoznaných zdravotných problémov. V žiadnej správe, o ktorej viem, nebolo nikdy overené, že koronavírus opustil črevo a napadol telo mačky. (tropizmus monocytov/makrofágov). To sa musí stať, kým sa u mačky vyvinie FIP.

Doxycyklín

Niektorí tvrdia, že doxycyklínové antibiotikum s prednizolónom alebo bez neho je prospešné pre mačky FIP+. Doxycyklín je vhodné antibiotikum na sekundárne bakteriálne infekcie, s ktorými sa môže vaša FIP mačka stretnúť. Je to tiež skvelý liek na liečbu hemobartonelly, ktorý môžu mať niektoré mačky pozitívne na FIP. Ale nikto nikdy nepotvrdil, že má nejaký vplyv na vírus FIP. Ak svojej mačke podávate doxycyklín v kapsulárnej alebo tabletovej forme z akéhokoľvek dôvodu, vždy ho podávajte s dostatočným množstvom vody alebo kúskom mäkkej stravy, pretože sa môže usadiť v pažeráku vašej mačky a spôsobiť škody. To je dobrý prístup, keď dávate mačke akýkoľvek druh pilulky.

Prednizolón a iné kortikosteroidy

Je pravda, že prednizolón a jemu podobné zlúčeniny (kortikosteroidy) zmierňujú zápal. Nikdy sa však nepreukázalo, že by ovplyvňovali zostupnú špirálu FIP. Kortikosteroidy sú však vynikajúcim stimulátorom chuti do jedla a pozitívnej nálady, a v niektorých prípadoch dodávajú mačkám pozitívnym na FIP krátku dávku energie a motivácie. Podobné účinky sa vyskytujú u ľudí. (čítajte tu) Nie je preto na škodu podávať ich niekoľko dní pod dohľadom veterinárneho lekára.

Paradoxne, zatiaľ čo niektorí veterinári sa pokúšajú stimulovať imunitný systém vašej FIP mačky liekmi, ako je interferón a polyprenyl imunostimulant, iní podávajú kortikosteroidy ako prednizolón alebo dexametazón na oslabenie imunitného systému mačky.

Polyprenyl imunostimulant (PI) (aka polyprenylfosfát, Fosprenil®)

V roku 1996 zakladatelia ruskej začínajúcej spoločnosti Micro-plus publikovali článok o úžasných schopnostiach ich zlúčeniny, polyprenylfosfátu (phosprenyl, alias fosprenil), liečiť široké spektrum chorôb. Tvrdili, že je „vysoko účinný“ pri liečbe besnoty, rakoviny, psinky, hepatitídy, enteritídy (parvo?) a potenciálne užitočný pri liečbe ľudského HIV a ľudského herpesu. Na zlúčeninu získali ruský patent. Polyprenyl imunostimulant (PI) sa stále bežne predáva v ruských obchodoch s domácimi zvieratami, kde sa používa na liečbu čohokoľvek.

Ruský veterinár o Phosprenyle {2013 )

Zostávam skeptický k tomu, že polyprenyl imunostimulant má pre vašu mačku nejakú hodnotu. Naposledy sa o lektvare s tak širokými účinkami zmieňoval Mithridatesom Veľký v roku 100 pred n.l. Ak chcete, prečítajte si viac o Veľkom Theriaku. Napriek tomu v roku 2009 veterinári na univerzite v Tennessee uviedli, že PI zrejme prospieva niekoľkým mačkám, u ktorých sa predpokladalo, že majú suchú formu FIP. (čítajte tu) Prirodzene, každý bol nadšený a plný nádeje. Finančne prispela dokonca aj Nadácia Winn Feline. Ale od tohto počiatočného oznámenia v roku 2009 neviem o žiadnych ďalších publikáciách o tomto lieku v humánnej alebo zvieracej medicíne. Účinné lieky, ktoré veterinári a majitelia mačiek tak naliehavo potrebujú, sa spravidla uchytia oveľa rýchlejšie.

Mačací interferón Omega

Interferóny hrajú úlohu v prirodzenej odolnosti vašej mačky voči koróne a iným vírusom. (čítajte tu) Takže by sa dalo predpokladať, že podávanie interferónu mačkám s FIP by im mohlo pomôcť. Raz to naznačila japonská štúdia. (čítajte tu) Bola to však zle postavená štúdia. Liečených a pozorovaných bolo iba niekoľko zvierat a nikdy nebol predložený dôkaz, že niektorá z mačiek trpela FIP. Ale keďže veterinári mali vtedy tak málo, čo by mohli ponúknuť mačkám s FIP, spôsobilo to vtedy veľa vzrušenia.

Novšia nemecká štúdia zistila, že podávanie mačacieho interferónu nemalo žiadny vplyv na dĺžku života študovaných mačky infikovaných FIP, a ani na kvalitu ich života. (čítajte tu) Môžete samozrejme tvrdiť,, že Nemci nepodávali interferón v dostatočných dávkach, alebo ho podávali nesprávnym spôsobom alebo ho podali v zlom štádiu choroby atď. Stále teda existujú veterinári, ktorí ho podávajú alebo doporučujú. Európska divízia spoločnosti Virbac Corporation stále predáva rekombinantný produkt mačacieho interferónu (Virbagen Omega®). V súčasnej dobe sa v USA nepredáva, ale niektorým majiteľom severoamerických mačiek sa ho podarilo zohnať. Britský veterinár zverejnil v roku 2020 článok, ktorý naznačoval, že jeho použitie bolo prospešné pri liečbe mačky infikovanej suchou formou FIP. Okrem interferónu omega však mačka dostávala čínsky liek Mutian. (čítajte tu) Moje presvedčenie, presvedčenie NIH a ďalších je, že tieto komerčne dostupné interferónové produkty nemajú schopnosť liečiť koronavírus a pravdepodobne ani priebeh FIP, FeLV alebo FIV. (čítajte tu a tu a tu) Ďalší s podobnými tvrdeniami, Feliferon®, sa predáva v Rusku. Netuším, čo v ňom je.

Alternatívna a komplementárna medicína

Zúfalstvo jednej osoby je príležitosťou inej osoby. Vždy existovali a vždy budú bylinkári, naturopati, praktici obskurného umenia a dokonca aj niekoľko veterinárnych lekárov, ktorí budú tvrdiť, že dokážu vyliečiť nevyliečiteľné choroby. Vaše nádeje vzbudia tým, že vám povedia, čo chcete počuť; a potom, keď peniaze zmenia majiteľa, vás sklamú. Tragédia a strata sú bolestivé pre každého z nás. Ale falošné očakávania neodďaľujú nevyhnutné. Tieto možnosti len poskytujú falošný pocit pohodlia, podpory a útechy niektorým majiteľom mačiek, ktoré čelia FIP. Títo majitelia mačiek by mali mať právo ich používať, ak si to želajú

Čomu veriť? Na aké informácie sa môžem spoľahnúť?

Či môžete dôverovať mojim informáciám, je niečo, čo si budete musieť rozhodnúť sami. Ale vo všeobecnosti beriem svoje informácie zo skupiny v Davise v Kalifornii pod vedením doktora Nielsa Pedersena. Za tie roky som sa naučil dôverovať jemu a publikáciám a úsudkom z UC Davis. Rovnako dôveryhodné sú informácie pochádzajúce od Cornell. Keď hodnotím kvalitu výskumnej práce a jej závery, vždy kontrolujem, kto ju zaplatil a povesť časopisu, v ktorom bol uverejnený. Tiež zvažujem, kto bude mať z týchto zistení finančný prospech. Môžete nájsť vedecký časopis, ktorý bude v dnešnej dobe publikovať takmer čokoľvek. Tieto dve veterinárne vysoké školy v USA a britská Kráľovská veterinárna akadémia (RVC) sa z roka na rok umiestňujú na prvých troch miestach. Ďalšou veterinárnou inštitúciou s veľmi vysokými štandardmi je veterinárna škola v Utrechte.

V RVC neexistuje konsenzus o tom, čo je v súčasnej dobe možné urobiť pre mačky s FIP. Ani o tom, čo predstavuje dostatočne platnú diagnózu suchej formy FIP, ani o liečbe ktorejkoľvek formy po prijatí diagnózy. Niektorí lekári stále odporúčajú kombináciu interferónu a prednizolónu. Iní neveria ani jednému. Kým sa nestali známe výsledky štúdií z UC Davis, väčšina veterinárov v inštitúcii podľa potreby odsávali pleurálne (hrudníkové) výpotky a robili čokoľvek, o čom si mysleli, že by mačke mohlo urobiť lepšie. Ponúkali útechu majiteľom mačiek, ako aj mačkám samotným a prípadnú eutanáziu.

Bolo mi povedané, že teraz už väčšina veterinárov v RVC pravdepodobne majiteľov mačiek upozorní na webovú stránku FIP Warriors – s varovaním, že môžu minúť veľa peňazí a že liek, ktorý dostanú, nemusí byť taký, ako si mysleli, že zaplatili. Predpisy a zmýšľanie v Británii sú také, že väčšina veterinárov tam váha s priamym zapojením zo strachu, že by mohli byť „vyškrtnutí z registra“ (strata licencie). Niektorí veterinári teda ani nespomínajú Čínu. Tí, s ktorými som hovoril, ako aj UC Davis, sú proti nasadeniu týchto čínskych liekov v snahe dosiahnuť chovy negatívne na koronavírus kvôli strachu zo vzniku kmeňov FIP odolných voči liekom, ktoré už nebudú reagovať na GS-441524 a podobné lieky. Súhlasím. Niektorí majú o tom menej výhrad. (čítajte tu)

V RVC sú aj veterinári, ktorí spochybňujú pravdepodobnosť, že každý bežný mačací koronavírus má schopnosť mutovať na variant FIPV. To je súčasná teória akceptovaná tu v Amerike a tá, ktorú som vám prezentoval. Títo veterinári z Veľkej Británie sa zaujímajú, aké sú šance na to, aby sa rovnaká mutácia opakovala znova a znova u rôznych mačiek? A pýtajú sa „nie je oveľa pravdepodobnejšie, že u mačiek existuje niekoľko rôznych foriem koronavírusu a iba jeden vírus (alebo skupina príbuzných vírusov) má schopnosť spôsobiť FIP?“ Neviem odpoveď.

Môže byť moja mačka očkovaná proti FIP?

Áno

Zoetis vyrába vakcínu proti FIP, Felocell FIP (IN). Je to očkovacia látka, ktorá sa podáva do nosa mačiek. Spoločnosť navrhuje, aby sa podával iba mačkám vo veku 16 týždňov alebo starším ako „pomoc“ pri prevencii choroby. Obsahuje oslabený vírus FIP. Verí sa, že tento konkrétny kmeň vírusu neprežije pri jadrovej (vnútornej) telesnej teplote mačky a proliferuje iba v horných dýchacích cestách a nose mačky, kde je pravdepodobne neškodný.

Neexistuje dostatok údajov na to, aby sa dalo prehlásiť, či táto vakcína má nejaké praktické použitie pre ochranu vašich mačiek. Za prvé, mnohí veria, že väčšina mačiek je exponovaná mačaciemu koronavírusu pred dosiahnutím veku 16 týždňov – keď sú ešte príliš mladé na to, aby dostali očkovaciu látku, ktorá produkuje protilátky proti koronavírusu. Nevieme však, ako dlho tieto protilátky trvajú, alebo či sú v prevencii FIP účinnejšie ako protilátky, ktoré už väčšina mačiek vystavených koronavírusu nesie. Existujú aj veterinári, ktorí sa obávajú, že protilátky ničia tkanivo u mačiek infikovaných FIP, a že stimulácia produkcie protilátok môže byť negatívnou udalosťou. Niektoré rané štúdie dospeli k záveru, že vakcína je prospešná (čítajte tu), zatiaľ čo iné nie. (čítajte tu) Ak sa rozhodnete nechať mačku očkovať touto vakcínou, bolo by vhodné vedieť, či už má v krvi protilátky proti koronavírusu v dôsledku predchádzajúcej expozície mačaciemu koronavírusu. V týchto situáciách je nepravdepodobné, že by vakcína bola prospešná. (čítajte tu)

Mám viac mačiek. Čo mám robiť, aby som ich ochránil, ak u jednej prepukne FIP?

Spravidla neodporúčam izolovať mačku, ktorá je chorá, zo stabilnej domácnosti s viacerými mačkami. Pozorujte ju, uistite sa, že nie je v čase kŕmenia šikanovaná, splňte jej špeciálne potreby, ak k nim dôjde, ale oddelenie od spolubývajúcich a zmeny v domácnosti môžu byť pre mnohé mačky ďalším stresom. Za predpokladu, že je teória mutácií správna, ak vaša rodina mačiek nejaký čas existuje spolu, všetky mačky už boli vystavené mačaciemu koronavírusu, a sú imúnni alebo možno zdraví nosiči nemutovanej formy vírusu FCoV. Pokúste sa o zníženie konfliktov medzi mačkami. Chovateľské stanice by mali zvážiť prestávku v chove a mať na pamäti, že súrodenci mačiek FIP+ sú vystavení väčšiemu riziku vzniku tejto choroby. V týchto situáciách by sa malo zvážiť aj vyhýbanie sa stresu spojenému s kastráciou, preplnenosťou, predajom alebo zbytočným očkovaním.

Veterinárna škola University of Colorado má v stave zamestnancov filozofa Bernarda Rollina. Varuje pred tým, aby boli trpiace zvieratá príliš dlho nažive. Napísal článok, ktorý sa týkal problémov konca života u starých mačiek, ale mnohé platí aj pre situáciu mačky s FIP. Jeho a moje presvedčenie je, že pri rozhodovaní o ukončení života vašej mačky dlhujete svojmu priateľovi, aby si vybral to, čo mu spôsobí najmenšiu bolesť a utrpenie, aj keď to pre vás znamená bezprostrednejšiu bolesť a smútok. Článok si môžete prečítať tu. Ak chcete, prečítajte si moje myšlienky o strate domácich zvierat tu. Za tie roky mi veľa ľudí napísalo, že si dávajú za vinu, že niečo, čo urobili alebo neurobili, spôsobilo stratu ich mačky. To platí ale len zriedka, a nikdy nie, pokiaľ ide o FIP. Prečítať “Mačacia infekčná peritonitída (FIP) – Čo sa stalo? Prečo sa to stalo? Čo sa stane s mojou mačkou a aké sú moje možnosti?”

Virucidné a antivírusové účinky esenciálneho oleja Tymiánu obyčajného na mačací koronavírus

22.4.2021
Cristiana Catella, Michele Camero, Maria Stella Lucente, Giuseppe Fracchiolla, Sabina Sblano, Maria Tempesta, Vito Martella, Canio Buonavoglia, Gianvito Lanave
Pôvodný článok: Virucidal and antiviral effects of Thymus vulgaris essential oil on feline coronavirus

Základné fakty

 • EO fungujú ako antibakteriálne, antivírusové, protiplesňové a insekticídne látky.
 • TEO preukázal účinnosť proti niekoľkým RNA vírusom vrátane CoV.
 • Protiinfekčná aktivita TEO proti FCoV sa hodnotila v bunkách CRFK.
 • Ukázalo sa, že TEO inhibuje replikáciu FCoV in vitro.
 • TEO vykazoval virucidnú aktivitu proti FCoV až 92,86%.

Abstrakt

Mačací infekčný zápal pobrušnice (FIP) je smrteľné systémové ochorenie mačiek spôsobené koronavírusom (CoV) (FIPV). Napriek klinickému významu a vplyvu na zdravie mačiek sú v súčasnosti terapeutické možnosti liečby FIP u mačiek obmedzené. Výskyt pandemického koronavírusu ťažkého respiračného syndrómu typu 2 (SARS-CoV-2), etiologického agens koronavírusovej choroby z roku 2019 (COVID-19), schopného infikovať široké spektrum druhov zvierat vrátane mačiek, vyvolali záujem o vývoj nových molekúl s antivírusovou aktivitou na liečbu infekcií CoV u ľudí a zvierat.

Esenciálne oleje (EO) vzbudili významnú pozornosť svojimi antivírusovým vlastnosťami, ktoré integrujú a v niektorých prípadoch nahrádzajú bežné lieky. Je známe, že Thymus vulgaris EO (TEO) je účinný proti niekoľkým RNA vírusom vrátane CoV. V predloženej štúdii sa antivírusová účinnosť TEO proti FIPV hodnotila in vitro.

TEO v koncentrácii 27μg/ml bol schopný inhibovať replikáciu vírusu s významným znížením o 2 log10 TCID50/50 μl. Okrem toho bola virucidná aktivita testovaná pomocou TEO pri koncentrácii 27 a 270 μg/ml, nad cytotoxickým prahom, na stanovenie zníženia vírusového titra až na 3,25 log10 TCID50/50 μl do 1 hodiny časového kontaktu. Tieto výsledky otvárajú niekoľko perspektív z hľadiska budúcich aplikácií a terapeutických možností pre koronavírusy, keďže FIPV infekcia u mačiek by mohla byť potenciálnym modelom pre štúdium antivirotík proti CoV.

Kľúčové slová

Tymianový éterický olej, Mačací koronavírus, Thymus vulgaris, Tymián obecný, Dúška tymianová, Materina dúška, Tymián obyčajný, FIP

Výsledky

Pandémia koronavírusovej choroby z roku 2019 (COVID-19) spôsobená koronavírusom ťažkého repiračného syndrómu (SARS-CoV-2) (WHO, 2020) podnietila výskum liečby a imunitnej profylaxie s využitím predošlých poznatky zhromaždených o SARS-CoV-1 a živočíšnych CoV (Decaro a kol., 2020). Doteraz nebol schválený žiadny konkrétny liek na liečbu pacientov s COVID-19. Remdesivir, inhibítor RNA-dependentnej RNA polymerázy (RdRp), však preukázal sľubné výsledky (Kabir a kol., 2020). Okrem toho v súčasnosti prebiehajú štúdie na vyhodnotenie účinnosti teikoplanínu a monoklonálnych a polyklonálnych protilátok proti SARS-CoV-2 (Kabir a kol., 2020).

Lieky skúmané u mačiek na liečbu mačacej infekčnej peritonitídy (FIP) boli tiež testované proti COVID-19 u ľudských pacientov (Pedersen a kol., 2018, Pedersen a kol., 2019).

Koronavírusy sú dlho známe práve kvôli existencii FIP, smrteľného systémové ochorenia mačiek. Vírus FIP (FIPV) je virulentný patotyp mačacieho enterického koronavírusu (FCoV) (Kummrow a kol., 2005). Napriek jeho vplyvu na zdravie mačiek sú terapeutické možnosti liečby FIP u mačiek obmedzené a účinné vakcíny nie sú k dispozícii. Okrem toho boli hlásené nepriaznivé účinky vakcín (Tizard, 2020). Vývoj nových molekúl s antivírusovou aktivitou na liečbu infekcií CoV je v súčasnosti vnímaný ako priorita v humánnej aj v živočíšnej medicíne. Infekcia FIPV u mačiek sa považuje za potenciálny model pre štúdium antivirotík proti CoV (Amirian a Levy, 2020).

Rastlinné lieky podnietili záujem spotrebiteľov i vedcov (Hosseinzadeh a kol., 2015) a éterické oleje (EO) extrahované z aromatických a liečivých rastlín zvýšili osobitnú pozornosť pre ich prospešné vlastnosti (de Sousa Barros a kol., 2015). Uvádza sa, že EO vykazujú významné antiseptické, antibakteriálne, antivírusové, antioxidačné, antiparazitárne, protiplesňové a insekticídne účinky (Chouhan a kol., 2017; Ma a Yao, 2020). Nedávno u sumcov experimentálne intoxikovaných Thiamethoxamom (TMX) podávanie EO Thymus vulgaris (TEO) čiastočne znížilo toxické účinky TMX (El Euony a kol., 2020). EO sú tiež potenciálnym rezervoárom inovatívnych terapeutických riešení, ktoré integrujú a v niektorých prípadoch nahrádzajú konvenčné lieky (Reichling a kol., 2009). Napríklad EO Laurus nobilis (Vavrín pravý – Vavřín vznešený) inhiboval SARS CoV typu 1 (SARS-CoV-1) (Loizzo a kol., 2008) a zmes EO bola účinná proti vírusu vtáčej koronavírusovej infekčnej bronchitídy (IBV) (Jackwood et al., 2010). ). Nedávno sa tiež ukázalo, že EO vykazujú antivírusovú aktivitu proti SARS-CoV-2 (Asif a kol., 2020). Ukázalo sa, že TEO je účinný proti niekoľkým RNA vírusom vrátane CoV (Lelešius a kol., 2019; Nadi a kol., 2020).

Zloženie TEO (Specchiasol Bussolengo, Verona – Taliansko) sa stanovilo v troch nezávislých experimentoch pomocou plynovej chromatografie technikou hmotnostnej spektrometrie (GC-MS) (Rosato a kol., 2020). Podrobnosti o príprave vzoriek, prístrojoch a metódach analýzy GC-MS už boli publikované (Salvagno a kol., 2020; Rosato a kol., 2018). Dáta z GC/MS analýz boli vyjadrené ako % plochy ± Modelovanie štruktúrnych rovníc (SEM). Vo všetkých prípadoch bol SEM nižší ako 10%. Štatistická analýza pre SEM bola vykonaná pomocou programu Microsoft Excel Office 2010 (Windows 7 Home Premium, Microsoft Corporation, USA). Celkovo bolo vo vzorke TEO identifikovaných 26 zložiek, čo zodpovedá 98,7% celej zmesi. Podrobné chemické zloženie TEO je uvedené v doplnkovej tabuľke 1.

TEO v koncentrácii 928 mg/ml sa najskôr zriedil v dimetylsulfoxide (DMSO; Sigma-Aldrich, St. Louis, Missouri, USA) a následne v Dulbecco-MEM (D-MEM).

Mačacie obličkove bunky Crandell Reese (CRFK) sa kultivovali v DMEM a kmeni FCoV-II 25/92 (Buonavoglia a kol., 1995) s titrom 105.25 TCID50/50 μl.

Cytotoxicita TEO sa hodnotila pomocou testu XTT (Denizot a Lang, 1986) s použitím súpravy In Vitro Toxicology Assay Kit (Sigma – Aldrich Srl, Miláno, Taliansko) po vystavení buniek rôznym koncentráciám zlúčenín (7.25, 14.5, 29, 58, 116, 232, 464, 928, 1856 μg/ml) počas 72 hodín. Cytotoxicita sa vyhodnocovala spektrofotometrickým meraním absorpčného signálu (optická hustota, OD). Vo všetkých experimentoch boli neošetrené bunky použité ako negatívna kontrola pri 0% cytotoxicite. Ako kontrola vehikula sa použili bunky ošetrené ekvivalentnými riedeniami DMSO. Po logaritmickej konverzii koncentrácií TEO sa údaje získané v testoch cytotoxicity analyzovali pomocou postupu nelineárnej úpravy krivky. Správnosť zhody sa testovala nelineárnou regresnou analýzou krivky dávka-odozva. Maximálna necytotoxická koncentrácia sa považovala za koncentráciu zlúčeniny, pri ktorej životaschopnosť ošetrených buniek CRFK poklesla o nie viac ako 20% (CC20) vzhľadom na negatívnu kontrolu.

Hodnota CC20 TEO bola vyhodnocovaná pri 27μg/ml a vypočítaná na základe priemeru ± štandardná odchýlka (SD) z troch experimentov. Vo všetkých experimentoch DMSO nepreukázal žiadny účinok na bunky.

Na základe výsledkov testu cytotoxicity sa antivírusová aktivita TEO proti kmeňu FCoV-II 25/92 vyhodnocovala pri 27μg/ml a tiež pod cytotoxickým prahom (13,5 μg/ml). Použitie látky pod cytotoxickým prahom nám umožňuje znížiť toxicitu a dosiahnuť efektívne výsledky pri nižších nákladoch. Konfluentné monovrstvy CRFK buniek 24h na 24-jamkových platniach boli infikované 100µl FCoV-II obsahujúceho 10000 TCID50 s multiplicitou infekcie (MOI) 0,14. Po adsorpcii vírusu počas 1 hodiny pri 37°C sa očkovacie látky odstránili, bunkové monovrstvy sa raz premyli a pridal sa TEO. V neošetrených infikovaných bunkách sa použil D-MEM na nahradenie inokula a použil sa ako vírusová kontrola. Po 72 hodinách sa odobrali alikvóty supernatantov na vírusovú titráciu (Lanave a kol., 2019) a kvantifikáciu RNA (Gut a kol., 1999).

Virucidná aktivita TEO proti FCoV-II sa hodnotila predbežnou liečbou vírusu (10000 TCID50) pomocou TEO v koncentrácii 27μg/ml a nad cytotoxickým prahom (270μg/ml), pretože ak sa použije ako virucid, molekula nie je v priamom kontakte s bunkami. Konkrétne bolo 100µl FCoV-II ošetrených TEO (1 ml) pri izbovej teplote. Na experimenty sa použila vírusová kontrola. Po 10 minútach, 30 minútach a 1 hodine sa alikvotné podiely každej zmesi vírusu-TEO a vírusovej kontroly podrobili vírusovej titrácii (Lanave et al., 2019).

Údaje z testov antivírusovej a virucidnej aktivity boli vyjadrené ako priemer ± SD a analyzované analýzou odchýlky (ANOVA) pomocou Tukeyho testu ako post hoc testu (štatistická významnosť stanovená na 0,05).

Štatistické analýzy sa uskutočňovali pomocou softvéru GraphPad Prism v.8.0.0 (GraphPad Software, San Diego, CA, USA).

Vírusové titre infikovaných buniek CRFK ošetrených TEO a neošetrených infikovaných buniek (vírusová kontrola) sa vyjadrili ako log10 TCID50/50 ul a vyniesli sa proti koncentráciám liečiva. Porovnaním vírusového titra neošetrených infikovaných buniek (4,25 log10 TCID50/50 μl) s infikovanými bunkami ošetrenými TEO v koncentrácii 13,5 a 27μg/ml došlo k poklesu o 0,25 (p> 0,05) a 2,25 log10 TCID50/50 μl (p < 0,0001), v danom poradí (obr. 1A). To naznačuje, že TEO v koncentrácii 27μg/ml je schopný významne inhibovať replikáciu vírusu. Antivírusová aktivita TEO proti FIPV korešponduje s výsledkami získanými s hydrosolmi Thymus vulgaris in vitro proti vírusu reprodukčného a respiračného syndrómu ošípaných (PRRSV) (Kaewprom a kol., 2017).

Obrázok 1. Vírusové titre supernatantov odobratých 72 hodín po infekcii z neošetrených CRFK buniek infikovaných FCoV (10 TCID50) a ošetrených éterickým olejom Thymus vulgaris (TEO) v rôznych koncentráciách (13,5 a 27μg/ml). 0=Neošetrené CRFK bunky infikovanée FCoV, NA=Nukleová kyselina

Vírusové titre sa hodnotili metódou zriedenia endpointu, vyjadrili sa ako log10 TCID50/50 μl a vyniesli sa proti TEO pri rôznych koncentráciách (A). Vírusové nukleové kyseliny boli kvantifikované pomocou qPCR, vyjadrené ako log10 vírusových NA/10ul a vynesené proti TEO pri rôznych koncentráciách (B). Pruhy na obrázkoch označujú priemery. Chybové pruhy označujú štandardnú odchýlku.

Vírusové nukleové kyseliny (NA) sa vyjadrili ako log10 vírusových NA/10μl infikovaných buniek ošetrených TEO a vírusovou kontrolou a vyniesli sa proti necytotoxickým koncentráciám liečia. Porovnaním vírusovej nálože neošetrených infikovaných buniek (6,53 log10 vírusových NA/10μl) s infikovanými bunkami ošetrenými TEO pri 13,5 a 27 μg/ml bol zaznamenaný pokles o 0,61 (p = 0,0005) a 1,34 (p <0,0001) log10 NAs /10 μl, v danom poradí (obrázok 1B).

Virucidná aktivita TEO bola vyhodnocovaná pri rôznych koncentráciách a pre rôzne doby kontaktu s FCoV-II (obr. 2). Po 10 minútach TEO pri 27 a 270μg/ml sa zistilo zníženie o 1,5 (p = 0,0008) a 2,5 (p <0,0001) log10 TCID50/50μl v porovnaní s vírusovou kontrolou (4,25 log10 TCID50/50 μl) (Obr. 2A). Po 30 minútach TEO pri 27 a 270 μg/ml indukoval pokles o 1,25 (p = 0,0007) a 3,375 (p <0,0001) log10 TCID50/50 μl v porovnaní s vírusovou kontrolou (3,75 log10 TCID50/50 μl) (Obr. 2B). Po 1 hodine TEO pri 27 a 270μg/ml došlo k poklesu o 1,25 (p = 0,0007) a 3,25 (p <0,0001) log10 TCID50/50μl v porovnaní s vírusovou kontrolou (3,50 log10 TCID50/50μl). K vírusovej inaktivácii došlo v závislosti na dávke a čase, počínajúc od 33,33% a dosahujúcou 92,86%, keď sa TEO použil v najvyššej koncentrácii (270 μg/ml), po 1 hodine (obr. 2C). Virucidnú aktivitu TEO možno vysvetliť schopnosťou poškodiť vírusový obal, čím sa zabráni adsorpcii a penetrácii do hostiteľských buniek (Reichling a akol., 2009), ako ukázala elektrónová mikroskopia u obalu herpesvírusu po predbežnej liečbe EO (Shogan a kol., 2006). TEO by preto mohol byť cenným prostriedkom na dezinfekciu povrchov a mohol by byť prísadou pri príprave potravinových výrobkov.

Obrázok 2. Virucidný účinok TEO pri rôznych koncentráciách (27 a 270 μg/ml) proti FCoV (10000 TCID50). Vírus bol inkubovaný s TEO počas 10 minút (A), 30 minút (B) a 60 minút (C) pri izbovej teplote a následne titrovaný v CRFK bunkách. Vírusové titre FCoV boli vyjadrené ako log10 TCID50/50 μl a vynesené proti TEO pri rôznych koncentráciách. Pruhy na obrázkoch označujú priemery. Chybové pruhy označujú štandardnú odchýlku.

Thymus vulgaris je aromatická rastlina stredomorského pôvodu, ktorá obsahuje EO a lipofilné látky (Nabavi a kol., 2015) a jej extrakty sú bohaté na tymol, karvakrol, p-cymén a γ-terpinén (Kowalczyk a kol., 2020).

Thymus vulgaris preukázal antivírusovú aktivitu proti herpes simplex vírusu (HSV) (Nolkemper a kol., 2006), chrípkovému vírusu (Vimalanathan a Hudson, 2014), vírusu Newcastleskej choroy (Rezatofighi a kol., 2014), PRRSV (Kaewprom a kol., 2017) a IBV (Lelešius a kol., 2019), aj keď antivírusový mechanizmus ešte treba objasniť. Naopak, bola už objasnená inhibícia replikácie vírusu ľudskej imunodeficiencie in vitro pomocou TEO (Feriotto a kol., 2018).

Chemické zloženie TEO odhalilo prítomnosť 26 molekúl, z ktorých hlavnými frakciami boli tymol, p-cymén, γ-terpinén, β-linalool, karyofylén. Aby sa znížila cytotoxicita TEO, bolo by zaujímavé identifikovať aktívne molekuly a testovať ich jednotlivo. Ako sa dalo očakávať, hlavnú zložku TEO použitú v tejto štúdii predstavoval tymol. Dokázalo sa, že tymolová frakcia má účinnosť proti HSV (Sharifi-Rad a kol., 2017) a chrípkovým vírusom (Alburn a kol., 1972). Mali by sa testovať ďalšie menej zastúpené frakcie TEO, aby sa vyhodnotila ich antivírusová aktivita.

Demonštrovali sme in vitro antivírusový a virucidný účinok TEO proti FCoV v bunkách CRFK. Tieto štúdie otvárajú niekoľko perspektív z hľadiska budúcich aplikácií a terapeutických možností pre ľudské a zvieracie koronavírusy.

Prehlásenie o konflikte záujmov

Autori prehlasujú, že nedošlo ku konfliktu záujmov.

Dodatok A. Doplňujúce údaje

Tabuľka 1: Chemické zloženie éterického oleja Thymus vulgaris

ČísloZložkaArea%+SEMSI/MSLRIAI
1propanoic acid, ethyl ester0.10+0.0986714714
2α-tricyclene0.13+0.1094915919
3α-thujene1.21+0.9897925926
4α-pinene1.81+0.1195930931
5camphene1.89+0.7096949952
61-octen-3-ol0.37+0.0183974975
7sabinene0.71+0.3293977977
8β-pinene0.56+0.0394978978
9β-myrcene1.42+0.2586985991
10α-phellandrene0.15+0.019110011003
11p-cymene19.64+2.509510241024
12limonene0.6+0.019110331027
13eucalyptol0.89+0.079910231031
14cis-β-terpineol0.13+0.019011451147
15γ-terpinene8.83+0.879410631059
16α-terpinolene0.12+0.018110851089
17β-linalool4.07+1.559710971098
18camphor1.69+0.779811451146
19borneol1.85+0.989711661167
20terpinen-4-ol1.83+0.899611721174
21α-terpineol0.12+0.018611891190
22methyl thymol, ether0.39+0.229012351235
23isothymol methyl ether0.42+0.0294NA1244
24thymol47.01+1.599412901290
25caryophyllene2.18+0.999914171418
26caryophyllene oxide0.58+0.139115811592
 Celkom charakterizované98.7   
 Ostatné 1.3   
Legenda
SEM= Structural Equation Modeling (Modelovanie štrukturálnych rovníc)
SI/MS= Similarity Index/Mass Spectrum (Index podobnosti / hmotnostné spektrum)
LRI=Linear retention index (Lineárny retenčný index)
AI= Arithmetic Index (Aritmetický index)
NA=not assessed (neposudzované)

Referencie

Prečítať “Virucidné a antivírusové účinky esenciálneho oleja Tymiánu obyčajného na mačací koronavírus”

Rýchla liečba ťažkej FIP pomocou prírodných produktov

5.4.2021
Yue Zhang, Yuanfeng Zhang, Lili Zhu, Fang Lu, Xin Du, Xin Zhao, Tao Lu
Pôvodný článok: Rapid Resolution of severe feline infectious peritonitis using natural products

Abstrakt

Toto je prvá správa o úspešnej liečbe závažného prípadu infekčnej peritonitídy mačiek (FIP) pomocou kapsuly Lianhuaqingwen (LH), čínskeho lieku na báze prírodných produktov, ktorá bola použitá i na liečbu Covid-19. Ročnej mačke diagnostikovali FIP – prítomné silné ascity, afágia, zápaly, ťažkosti s dýchaním a chudnutie. Po 22 dňoch liečby kapsulami LH sa všetky ukazovatele mačky vrátili do normálu a ascites postupne zmizli. Táto kazuistika je prvým popisom klinického zotavenia mačky so systémovou infekciou FCoV s použitím kapsúl LH.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ: koronavírus, zápal, mačacia infekčná peritonitída, FIP, prírodné produkty, TCM

Základné fakty

Mačací koronavírus (FCoV), RNA alfa koronavírus, je vysoko infekčný enterický vírus, ktorý je z epidemiologického hľadiska členom rodiny Coronaviridae z radu Nidovirales [1,2], a môže infikovať mačky všetkých vekových skupín. Väčšina prípadov sa vyskytuje u mačiek vo veku 1-2 rokov a starších ako 11 rokov. Môže dlho číhať v črevách a spôsobiť mačaciu infekčnú peritonitídu (FIP) v oslabenom imunitnom alebo stresovom stave [3], ktorá je pre mačky známa ako „nevyliečiteľné ochorenie“ s takmer 100% úmrtnosťou.

Aj keď už bola publikovaná liečba FIP pomocou nových terapií [4], je potrebné ďalšie skúmanie účinnosti a bezpečnosti širokospektrálnych antivírusových liekov zameraných na FCoV. GS441524 predstavuje veľký prísľub pri liečbe mačiek s FIP [5], ale v súčasnosti nie je schválený FDA. A čo viac, náklady na liečbu FIP stoja 5000 až 9000 dolárov, čo pre väčšinu bežných rodín predstavuje veľkú finančnú záťaž. Kapsula LH, jeden z prírodných produktov TCM (Tradičnej čínskej medicíny), bola vyrobená za učelom inhibície replikácie SARS-CoV-2 [6]. LH kapsula uplatňuje svoju protichrípkovú aktivitu reguláciou imunitnej odpovede za účelom ovplyvnenia vírusových i hostiteľských reakcií [7]. Kapsula LH bola schválená Národnou zdravotníckou komisiou pre liečbu Covid-19, prospektívna randomizovaná štúdia zahŕňajúca 284 pacientov uskutočňovaná v multicentrickom prostredí naznačuje, že liečba kapsulami LH počas 14 dní výrazne zlepšila mieru ústupu príznakov [8].

Prípadová štúdia

„Big Tangerine“ je jednoročný kastrovaný kocúr čínskej mačky domácej (Felis catus) z domácnosti štyroch mačiek (2 Felis catus, 2 Britské krátkosrsté). U „Big Tangerine“ sa objavila strata chuti k jedlu a chudnutie trvajúce niekoľko týždňov. Ostatné mačky nevykazovali žiadne známky ochorenia. 15. novembra 2020 bol kocúr prevezený na kliniku Guaiguai Pet Hospital (Tianjin, Čína). Abdominocentéza ukázala veľké množstvo ascitu. FCoV sa detegoval pomocou RT-PCR v ascite, a tak bola diagnostikovaná FIP. Medzi príznakmi boli afágia (neschopnosť prehĺtať), hnačka, brušná distenzia (ascites), letargia, chudnutie a ťažkosti s dýchaním (Obrázok 1)

Obrázok 1:
Telesná hmotnosť mačky pred, počas a po zotavení z FIP a časová os. Graficky znázornená hmotnosť mačky: Deň 0 predstavuje diagnostiku FIP na klinike. Liečba LH sa uskutočňovala medzi 10 až 31. dňom. Mačka počas liečby LH stratila 1,5 kg hmotnosti (1. až 15. deň). Po návrate tela do normálu sa hmotnosť mačky rýchlo zvyšovala a neustále narastala i po ukončení liečby, až kým sa neustálila okolo 7,2 kg.

RT-PCR ascitu ukázala vysokú nalož FCoV (Ct hodnota 21,73). Výsledky laboratórnych testov ukázali zvýšené hladiny bielych krviniek (WBC) a neutrofilných granulocytov (Neu), čo naznačuje závažný zápal (tabuľka 1). Okrem toho došlo k zmene imunitnej reakcie: hladina lymfocytov (Lym%) sa významne znížila, čo naznačuje vírusom spôsobené vyčerpanie lymfocytov. Vzhľadom na hnačky a dýchacie ťažkosti mačky sa testoval SAA (marker zápalu a poškodenia tkaniva) (obr. 2A). Pacient dostal vrámci podpornej terapie fyziologický roztok a bielkoviny. Vzhľadom na klinický stav veterinár odporúčal pre mačku eutanáziu alebo experimentálny liek GS-441524. Vzhľadom na vysokú cenu liečby GS-441524 sa majitelia mačky rozhodli hľadať iné možnosti terapie.

NázovDeň 0Deň 30Referenčný rozsahJednotky
Leukocyty (WBC)44.813.855.5-19.510^9/L
Neutrofilné granulocyty (Neu%)94.176.238-80%
Lymfocyty (Lym%)2.217.212-45%
Monocyty (Mon%)2.32.61.00-8.00%
Eosinofily (Eos%)1.43.91.00-11.00%
Basofily (Bas%)00.10.00-1.20%
Neutrofilné granulocyty (Neu#)42.1610.563.12-12.5810^9/L
Lymfocyty (LYM#)0.982.380.73-7.8610^9/L
Monocyty (Mon#)1.040.360.07-1.3610^9/L
Eosinofily (Eos#)0.620.540.06-1.9310^9/L
Basofily (Bas#)00.010.00-0.1210^9/L
Erytrocyty (RBC)5.837.234.62-10.2010^12/L
Hemoglobín (HGB)8511785.0-153.0g/L
Hematokrit (HCT)24.834.626.00-47.00%
Stredný objem erytrocytov (MCV)42.547.938.00-54.00fL
Stredné množstvo hemoglobínu v erytrocyte (MCH)14.616.111.89-18.00pg
Stredná koncentrácia hemoglobínu v erytrocytoch (MCHC)342337290.0-360.0g/L
Šírka distribúcie erytrocytov – variačný koeficient (RDW-CV)20.6166.50-23.00%
Šírka distribúcie erytrocytov – štandardná odchýlka (RDW-SD)40.535.519.30-43.10fL
Trombocyty (PLT)187333100.0-518.010^9/L
Stredný objem trombocytov (MPV)1111.79.90-16.30fL
Šírka distribúcie trombocytov (PDW)10.214.712.00-17.50 
Doštičkový hematokrit (PTC)0.210.390.09-0.70%
Tabuľka 1. Laboratórne údaje týkajúce sa monitorovania liečby FIP

Opatrovateľ mačky hľadal pomoc v tradičnej čínskej medicíne. Vzhľadom na infekciu mačacím koronavírusom a dýchacie ťažkosti mu doporučili kapsulu LH, ktorá bola predpisovaná na liečbu chorôb dýchacieho systému a schválená Národnou komisiou pre zdravie zvierat na liečbu covid-19. FCoV a SARS-CoV-2 zdieľajú čiastočne identitcké sekvencie RNA, preto je pravdepodobné, že antivirotiká zamerané na SARS-CoV-2 budú účinné aj proti FCoV.

Obrázok 2. A,B,C. Hodnota SAA v deň 0 je 21,93 mg/l <0,5 mg/l v deň 30. D, Opuch brucha a ascites v deň 0. E, ascites zmizol v deň 21.

17. novembra 2020 začal „Big Tangerine“ dostávať kapsule LH (Tabuľka 2) trikrát denne 4 kapsuly (0,35 g na kapsulu) v kombinácii s antipyretikami; neboli pozorované žiadne nežiadúce účinky. O 24 hodín neskôr (18. novembra, 1. deň) došlo k zmierneniu dýchavičnosti. V tom čase dostával tekutú stravu pre svoju pokračujúcu anorexiu a hnačky. 48 hodín po užití lieku (19. novembra, 2. deň) bol stav pacienta do značnej miery stabilizovaný a objavila sa prvá mäkká stolica; zlepšil sa aj jeho duševný stav. Dokázal si sadnúť, olizovať si srsť, kým pred pár dňami ešte ležal na zemi a lapal po dychu. 3 dni po zahájení liečby (20. novembra) začal samostatne jesť (aj keď v malom množstve). Počas nasledujúcich 7 dní liečby sa jeho chuť do jedla zlepšila a výpotok sa začal zmenšovať. Počas tejto doby mal mäkkú stolicu. Začiatkom decembra bol kocúr podrobený palpačnému vyšetreniu, ktoré ukázalo, že výpotok takmer úplne zmizol. Ako je znázornené na obrázku 1, so zmiznutím ascitu sa odhadovalo, že je asi o 1,5 kg ľahší, čo bola najnižšia hmotnosť počas celej liečby. 2. decembra všetky príznaky ustúpili. Kocúr začal behať a hrať sa s ostatnými mačkami.

IngredienciaKomponent%
Forsythia suspensa (Zlatovka previsnutá)Sušený plod12.7
Lonicera japonica (Zemolez japonský)Sušený kvetný púčik alebo kvet12.7
Ephedra sinica (Chvojník čínsky)Sušená bylinná stonka4.2
Isatis indigotica (Boryt barvířský)Sušený koreň12.7
Pogostemon cablin (Pačuli všeobecná)Sušená nadzemná časť4.2
Rheum palmatum (Rebarbora dlanitá)Sušený koreň a oddenka2.5
Glycyrrhiza uralensis (Sladovka uralská)Sušený koreň a oddenka4.2
Dryopteris crassirhizomaSušené oddenky a lístky12.7
Rhodiola crenulata (Rozchodnica)Sušený koreň a oddenka4.2
Houttuynia cordata (Hutínia)Sušená nadzemná časť12.7
Prunus sibirica (Marhuľa sibírska)Sušené zrelé semeno4.2
gypsumCaSO4·2H2O12.7
1-mentholC10H20O0.4
Tabuľka 2. Zloženie kapsuly (granuly) Lianhuaqingwen
* Kapsuly LH boli vyrobené na základe liekopisu Čínskej ľudovej republiky.

Výsledok a následné kroky

Pacient pokračoval v užívaní kapsúl LH každý deň až do 9. decembra. Liečebné obdobie trvalo 3 týždne a príznaky sa po vysadení lieku nevrátili. 3. januára bol vyšetrený na klinike pre domáce zvieratá v Guaiguai a jeho krvný obraz a hladina SAA už boli v normálnom rozmedzí, okrem celkového proteínu (8,2 g/dl, normálne 5,4 až 8,2) a močoviny (42 mg/dl, normálne 10-30). (tabuľka 3 a obrázok. 2). Vzorky boli následne testované pomocou FCoV RT-PCR s negatívnym výsledkom, čo znamená, že vírusová nálož FCoV bola nižšia ako limit detekcie. Do predloženia správy (17. marca) sa už príznaky FIP neopakovali.

NázovDeň 30Referenčný rozsahJednotky
Albumín ALB42.2-4.0g/dL
Alkalická fosfatáza ALP3810-90U/L
Alanínaminotransferáza ALT6020-100U/L
Amyláza AMY1082300-1100U/L
Celkový bilirubín TBIL0.50.1-0.6mg/dL
Urea BUN4210.0-30.0mg/dL
Vápnik CA11.78.0-11.8mg/dL
Fosfor PHOS4.53.4-8.5mg/dL
Kreatinín CRE1.50.3-2.1mg/dL
Glukóza GLU10170-150mg/dL
NA+146142-164mmol/L
K+43.7-5.8mmol/L
Celková bielkovina TP8.25.4-8.2g/dL
Globulín GLOB4.21.5-5.7g/dL
Tabuľka 3: Laboratórne hodnoty po liečbe FIP

Diskusia

FIP je smrteľné ochorenie u mačiek spôsobené FCoV, ktorý číha v črevnom systéme. FIP je stále terminálne ochorenie s premenlivou dobou úmrtia, viac ako 95% mačiek mačiek uhynulo niekoľko dní až mesiacov po stanovení diagnózy [9]. Príznaky FIP u mačiek majú dve formy: suchú a vlhkú[10]. Najvýraznejším príznakom vlhkej FIP je výpotok v brušnej a hrudnej dutine [11]. Na zmiernenie príznakov sú používané glukokortikoidy, ako je prednizolón. Po diagnostikovaní ascites FIP, veterinárny lekár možno odporučí eutanáziu, pretože existuje len málo prípadov úspešnej liečby.

V súčasnosti existuje niekoľko účinných terapií. Napríklad nedávno bola publikovaná úspešná liečba FIP pomocou GS441524 [12], GC376 [13] alebo perorálneho analógu adenozínového nukleozidu [14]. GS441524 v kombinácii s antibiotickou liečbou, odporúčaný mnohými veterinárnymi lekármi, preukázal dobrý terapeutický účinok. GS441524 je prekurzor remdesiviru, ktorý sa používal pri liečbe COVID-19. Doba liečby liekom GS441524 trvá 1-3 mesiace, čo môže v Číne znamenať približne 5000 až 9000 dolárov. Bohužiaľ, kvôli cene a dostupnosti (GS441524 ešte nie je oficiálne schálený), sa veľa majiteľov mačiek vzdáva možnosti tejto osvedčenej a účinnej liečby.

V tomto prípade sa veterinár obával, že bez použitia GS441524 mačka neprežije ani týždeň. Majitelia mačky dúfali, že nájdu inú terapiu. LH kapsula, čínsky patentový liek zložený z 13 bylín, je bežne používaný širokospektrálny antivírusový liek vyvinutý na zíklade tradičnej čínskej medicíny [15]. Používa sa na liečbu série chrípkových vírusov, ako je vírusová nádcha, zápal pľúc a pod. [16, 17] Farmakologické a klinické štúdie preukázali, že môže významne zmierniť zápalovú reakciu inhibíciou replikácie vírusu a znížením uvoľňovania cytokínov z hostiteľských buniek. [17]. Je tiež odporúčaný ako jeden z podporných liekov pri liečbe COVID-19 [6, 18, 19]. Preto sme sa pokúsili použiť tento liek na zmiernenie zápalovej reakcie a symptómov spôsobených FIP. Prekvapivo už počas prvého týždňa liečby došlo k výraznému každodennému zlepšeniu. Preto sme tento prípad podrobne zaznamenali pre vedecké účely.

Je potrebné zmieniť niekoľko silných stránok tejto prípadovej štúdie. Po prvé, je to lacný a ľahko dostupný liek pre majiteľov mačiek, na čom môže benefitovať viac mačiek. Najmä v Číne, kde populácia domácich miláčikov poslednom desaťročí prudko vzrástla, zatiaľ čo súčasné kliniky pre domáce zvieratá nemajú dostatočné kapacity na to, aby uspokojili potreby lekárskej starostlivosti o domáce zvieratá. Mnoho domácich miláčikov musí čeliť eutanázii, pretože ich majitelia si nemôžu dovoliť drahé lieky. Po druhé, LH začne účinkovať do týždňa a FIP vylieči asi za mesiac, kým odporúčané trvanie podávania GS-441524 je 84 dní.

Aj keď rozhodnutie o podaní LH bolo založené na zhoršení klinického stavu mačky a dosiahnutých optimistických výsledkoch pouźitia LH, mali by sme s ním zaobchádzať opatrne. Na stanovenie bezpečnosti a účinnosti LH pri liečbe mačacích infekcií mačiek sú potrebné ďalšie štúdie. Je pozoruhodné, že hoci vzorky boli negatívne na FCoV, hodnoty TP a BUN boli o niečo vyššie ako normálna hodnota. Zatiaľ si nemôžeme byť istí, či príčinou boli kapsule LH alebo vírus. Doterajšie klinické štúdie neukázali, či kapsula LH má vedľajšie účinky spôsobujúci poškodenie pečene u človeka. Je zrejmé, že je potrebný ďalší výskum a dáta o hladine BUN v budúcich prípadoch. Aby sme zistili, či sa nejednalo len o ojedinelý prípad, pokusnú liečbu absolvovali aj 3 ďalšie mačky a všetky sa asi po mesiaci zotavili. Z dôvodu neúplných údajov o testoch niektorých mačiek sme ich mohli uviesť iba v doplňujúcich materiáloch.

Závery

Pokiaľ je nám známe, jedná sa o prvý prípad použitia prírodných produktov na zvrátenie (alebo klinické vyliečenie) mačky s FIP. Je potrebná štúdia s viacerými mačkami absolvujúcimi tento liečebný protokol.

Skratky

FCoV: mačací koronavírus;
FIP: Infekčná peritonitída mačiek
Kapsula LH: kapsula Lianhuaqingwen
TCM: Tradičná čínska medicína

Literatúra

 1. Pedersen NC, Sato R, Foley JE, Poland AM. Common virus infections in cats, before and after being placed in shelters, with emphasis on feline enteric coronavirus. Journal of feline medicine and surgery. 2004;6(2):83-88.
 2. Felten S, Hartmann K. Diagnosis of Feline Infectious Peritonitis: A Review of the Current Literature. Viruses. 2019;11(11).
 3. Rissi DR. A retrospective study of the neuropathology and diagnosis of naturally occurring feline infectious peritonitis. Journal of veterinary diagnostic investigation : official publication of the American Association of Veterinary Laboratory Diagnosticians, Inc. 2018;30(3):392-399.
 4. Kim Y, Shivanna V, Narayanan S, et al. Broad-spectrum inhibitors against 3C-like proteases of feline coronaviruses and feline caliciviruses. Journal of virology. 2015;89(9):4942-4950.
 5. Ko WC, Rolain JM, Lee NY, et al. Arguments in favour of remdesivir for treating SARS-CoV-2 infections. International journal of antimicrobial agents. 2020;55(4):105933.
 6. Runfeng L, Yunlong H, Jicheng H, et al. Lianhuaqingwen exerts anti-viral and anti-inflammatory activity against novel coronavirus (SARS-CoV-2). Pharmacological research. 2020;156:104761.
 7. Zhang ZJ, Morris-Natschke SL, Cheng YY, Lee KH, Li RT. Development of anti-influenza agents from natural products. Medicinal research reviews. 2020;40(6):2290-2338.
 8. Hu K, Guan WJ, Bi Y, et al. Efficacy and safety of Lianhuaqingwen capsules, a repurposed Chinese herb, in patients with coronavirus disease 2019: A multicenter, prospective, randomized controlled trial. Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology. 2020:153242.
 9. Dickinson PJ, Bannasch M, Thomasy SM, et al. Antiviral treatment using the adenosine nucleoside analogue GS-441524 in cats with clinically diagnosed neurological feline infectious peritonitis. Journal of veterinary internal medicine. 2020;34(4):1587-1593.
 10. Hartmann K. Feline infectious peritonitis. The Veterinary clinics of North America Small animal practice. 2005;35(1):39-79, vi.
 11. Giori L, Giordano A, Giudice C, Grieco V, Paltrinieri S. Performances of different diagnostic tests for feline infectious peritonitis in challenging clinical cases. The Journal of small animal practice. 2011;52(3):152-157.
 12. Pedersen NC, Perron M, Bannasch M, et al. Efficacy and safety of the nucleoside analog GS-441524 for treatment of cats with naturally occurring feline infectious peritonitis. Journal of feline medicine and surgery. 2019;21(4):271-281.
 13. Pedersen NC, Kim Y, Liu H, et al. Efficacy of a 3C-like protease inhibitor in treating various forms of acquired feline infectious peritonitis. Journal of feline medicine and surgery. 2018;20(4):378-392.
 14. Sharun K, Tiwari R, Dhama K. Protease inhibitor GC376 for COVID-19: Lessons learned from feline infectious peritonitis. Annals of medicine and surgery (2012). 2021;61:122-125.
 15. Addie DD, Curran S, Bellini F, et al. Oral Mutian®X stopped faecal feline coronavirus shedding by naturally infected cats. Research in veterinary science. 2020;130:222-229.
 16. Ding Y, Zeng L, Li R, et al. The Chinese prescription lianhuaqingwen capsule exerts anti-influenza activity through the inhibition of viral propagation and impacts immune function. BMC complementary and alternative medicine. 2017;17(1):130.
 17. Liu L, Shi F, Tu P, et al. Arbidol combined with the Chinese medicine Lianhuaqingwen capsule versus arbidol alone in the treatment of COVID-19. Medicine. 2021;100(4):e24475.
 18. Duan ZP, Jia ZH, Zhang J, et al. Natural herbal medicine Lianhuaqingwen capsule anti-influenza A (H1N1) trial: a randomized, double blind, positive controlled clinical trial. Chinese medical journal. 2011;124(18):2925-2933.
 19. Ren JL, Zhang AH, Wang XJ. Traditional Chinese medicine for COVID-19 treatment. Pharmacological research. 2020;155:104743.
Prečítať “Rýchla liečba ťažkej FIP pomocou prírodných produktov”

FIP – Diferenciálne diagnózy 2

Prečítajte si informácie o chorobách, ktoré sú často zamieňané s FIP. Voľné pokračovanie článku o diferenciálnych diagnózach FIP.

Toxoplazmóza Prenos/epidemiológia: Získaná vertikálnym prenosom (u mladých mačiek) alebo lovom, či konzumáciou surového mäsa
Klinické príznaky: Mačky môžu vykazovať postihnutie pečene, pľúc, nervového systému, svalov a/alebo pankreasu. Medzi príznaky patrí letargia, anorexia, dyspnoe (môže sa vyskytnúť zápal pľúc a/alebo pleurálny výpotok), žltačka, brušný výpotok, uveitída (najmä zadná) a/alebo neurologické príznaky
Diagnostiké vyšetrenie: Klinická toxoplazmóza je v porovnaní s FIP menej častá  a zvyčajne nie je spojená so závažnou hyperglobulinémiou alebo zníženým pomerom albumín/globulín, ktorý sa často vyskytuje pri FIP. Môže sa vyskytnúť hyperbilirubinémia. Pri diagnostike môže byť užitočná sérologia (vysoký titer IgM alebo stúpajúci titer IgG). Organizmy možno nájsť pri odbere vzoriek a mikroskopickom vyšetrení napríklad pľúcnych alebo lymfatických uzlín. Na takýchto vzorkách sa môže tiež uskutočniť PCR na preukázanie prítomnosti DNA Toxoplasma gondii. V prípadoch s neurologickými príznakmi sa môže urobiť PCR v mozgovomiechovom moku (CSF)
Liečba: Ak existuje podozrenie na toxoplazmózu, je možné zahájiť skúšobnú liečbu klindamycínom, aby sa zistilo, či sa dostaví pozitívna reakcia.
Lymfocytická cholangitída (LC) Epidemiológia: Myslelo sa, že perzské mačky môžu mať predispozíciu k tomuto ochoreniu, ale novšie štúdie predispozíciu tohto plemena nepotvrdili.
Klinické príznaky: Často sa spája so žltačkou. Niektoré mačky s LC majú brušný výpotok
Diagnostické vyšetrenie: Povaha výpotku je z hľadiska koncentrácie proteínu podobná ako pri FIP (tj. vysoká), aj keď počet buniek pri LC je zvyčajne vyšší ako počet pozorovaný pri FIP. Pri LC je možné pozorovať aj hyperglobulinémiu. Prípady LC aj FIP môžu byť hyperbilirubinemické. Na rozdiel od FIP je LC tiež obvykle spojená s výrazným zvýšením pečeňových enzýmov, najmä cholestatických markerov (tj. alkalickej fosfatázy a gama-glutamyltransferázy), v porovnaní s miernejším alebo stredným zvýšením, ktoré sa vyskytuje u mačiek FIP. Ďalej, mačky s LC nie sú zvyčajne také choré ako tie s FIP; napríklad môžu byť skôr polyfágne, ako trpieť nechutenstvom
Neoplázia (napr. lymfóm, brušný karcinóm) Epidemiológia: Lymfóm môže postihovať mladé mačky, ale vyskytuje sa u mačiek všetkých vekových skupín. U starších mačiek sa zvyčajne vyskytujú ďalšie neoplázie. Ohniskové lézie FIP v čreve alebo (najmä mezenterických) lymfatických uzlinách sa môžu prejavovať veľmi podobne ako prípady so zjavne solitárnymi novotvarmi týchto orgánov.
Klinické príznaky: Lymfóm môže postihovať viac telesných orgánov a podobne ako FIP môže viesť k lymfadenopatii a/alebo bikavitárnym výpotkom. Mačky sú často systémovo choré
Diagnostické vyšetrenie: Odber vzoriek postihnutých tkanív alebo výpotkov, po ktorých nasleduje cytológia, môže potvrdiť skôr diagnózu lymfómu ako zmiešané zápalové bunky, ktoré sa zvyčajne vyskytujú pri cytologickom odbere tkanív ovplyvnených FlP. Ďalšie neoplastické lézie (napr. karcinómy) môžu byť diagnostikované cytológiou výpotkov
Pankreatitída Klinické príznaky: U mačiek sa môžu prejavovať anorexia, žltačka a strata hmotnosti. Výrazná horúčka nie je zvyčajný príznakom, hoci sa môže vyskytnúť v prípadoch akútnej pankreatitídy, ktoré sú spojené so silnou bolesťou a/alebo sepsou.
Diagnostické vyšetrenie: Môže sa vyskytnúť hyperbilirubinémia. V akútnych prípadoch je niekedy prítomné malé množstvo brušnej tekutiny (zvyčajne s vysokou koncentráciou bielkovín a vysokým počtom buniek [nedegenerované neutrofily], na rozdiel od vysokého obsahu bielkovín a malého množstva buniek v efúzii u FIP).Pankreatitídu možno diagnostikovať ultrasonografickým vyšetrením pankreasu a meraním imunoreaktivity mačacej pankreatickej lipázy.
Liečba: Môže byť nasadená skúšobná liečba antiemetikami a analgetikami
Retrovírusová infekcia Epidemiológia: Infekcie vírusom mačacej leukémie (FeLV) a vírusom mačacej imunodeficiencie (FIV) sa vyskytujú častejšie u dospelých, ako u mladých mačiek, ale pri infekcii FeLV zohráva úlohu imunita súvisiaca s vekom, pričom mladšie mačky sú  na infekciu náchylnejšie. Pravdepodobnosť výskytu oboch vírusov je väčšia u vonkajších mačiek. FeLV postihuje samcov i samice, zatiaľ čo samci majú zvýšené riziko infekcie FIV.
Klinické príznaky: Infekcia FeLV aj FIV môže byť spojená s pyrexiou, letargiou, lymfadenopatiou a/alebo uveitídou.
Diagnostické vyšetrenie: Infekcia FIV môže byť spojená s výraznou hyperglobulinémiou. Upozorňujeme, že retrovírusová pozitivita môže byť rizikovým faktorom pre rozvoj FIP
Mykobakteriálna infekcia vrátane tuberkulózy (TB) Epidemiológia: V prevalencii existujú geografické rozdiely a infekcia je zvyčajne spojená s prístupom vonku a lovom
Klinické príznaky: Môže sa vyskytnúť lymfadenopatia, respiračné príznaky a/alebo uveitída, ako aj mokvajúce nehojace sa rany. Postihnuté mačky môžu byť napriek chorobe v relatívne dobrom stave a pyrexia a nechutenstvo nie sú bežnými príznakmi, aj keď sa môžu vyskytnúť akútne prejavy napríklad dýchavičnosti. Mykobakteriálne infekcie, ktoré postihujú pľúca, zvyčajne postihujú pľúcny parenchým v porovnaní s pleurálnym výpotkom ako pri FIP
Diagnostické vyšetrenie: Mykobakteriálna infekcia zvyčajne nie je spojená so závažnou hyperglobulinémiou alebo zníženým pomerom albumín/globulín pozorovaným pri FIP. Môže sa vyskytovať hyperkalcémia. Cytológia postihnutých lymfatických uzlín alebo orgánov vykazuje zápalové zmeny (výrazné makrofágy, ale zápal môže byť podobný ako u FIP s pyogranulomatóznymi zmenami). Ziehl-Neelsenovo farbenie vzoriek z  cytológie alebo biopsie môže byť pozitívne a vzorky je možné poslať na kultiváciu (aj keď výsledky s pozitívnou kultiváciou môžu u pomaly rastúcich organizmov trvať až týždne, a pri niektorých druhoch mykobaktérií môže byť kultivácia nemožná). Je k dispozícii interferónový gama test, ktorý sa vykonáva na vzorkách krvi a pomáha pri diagnostike podozrivých prípadov mačacej TB
Pyothorax Klinické príznaky: Môže byť spojený s pyrexiou. Je vidieť pleurálny výpotok
Diagnostické vyšetrenie: Analýza hrudného výpotku odhalí veľmi vysoký počet buniek v dôsledku výrazného neutrofilného zápalu s degeneratívnymi zmenami a možným výskytom intracelulárnych baktérií, hoci akákoľvek predchádzajúca liečba antibiotikami môže spôsobiť, že prítomnosť baktérií sa nepotrvdí. Unikavitárny výpotok.
Sepsa Môže byť spojená s mnohými stavmi; napríklad so septickou peritonitídou, pyotoraxom, pneumóniou, pyelonefritídou
Klinické príznaky: U mačiek sa môže vyskytnúť pyrexia (aj keď sa u mačiek môžu prejaviť aj nízke teploty), tachykardia alebo bradykardia, tachypnoe a ďalšie príznaky spojené so zdrojom sepsy.
Diagnostické vyšetrenie: Môže byť prítomná leukocytóza, neutrofília a hyperbilirubinémia (pri absencii zvýšenej aktivity pečeňových enzýmov).
Septická peritonitída Klinické príznaky: Môžu byť spojené s pyrexiou. Prítomnosť brušného výpotku
Diagnostické vyšetrenie: Analýza brušného výpotku odhalí veľmi vysoký počet buniek v dôsledku výrazného neutrofilného zápalu s degeneratívnymi zmenami a pravdepodobne intracelulárnymi baktériami, hoci akákoľvek predchádzajúca liečba antibiotikami môže spôsobiť, že baktérie nie sú zistené. Unikavitárny výpotok. Koncentrácia glukózy v brušnom výpotku je nižšia, ako koncentrácia v krvi (> 1,1 mmol/l)
Kongestívne srdcové zlyhanie (CHF) Klinické príznaky: Je možný výskyt bikavitárnych výpotkov v pleurálnom a peritoneálnom priestore, aj keď u mačacích CHF sú pleurálne výpotky oveľa častejšie  ako brušné výpotky, a pri mačacích CHF sa veľmi zriedka vyskytujú samostatné brušné výpotky. Prítomnosť cvalu, arytmie a pravdepodobne srdcového šelestu zvyšuje index podozrenia na CHF. Pri pravostrannej CHF môže byť prítomná distenzia jugulárnych žíl.
Diagnostické vyšetrenie: Tekutina je modifikovaný transudát s malým obsahom bielkovín, na rozdiel od tekutiny pozorovanej pri FIP. Echokardiografia potvrdí srdcové ochorenie a CHF.
Besnota (Vzteklina) V krajinách, kde je besnota endemická, sa musí považovať za diferenciálnu diagnózu u neočkovaných mačiek s neurologickými príznakmi, najmä s akútnymi zmenami správania a progresívnou paralýzou.
Upravené od Tasker S a Dowgray so súhlasom BSAVA Publications, Gloucester
Prečítať “FIP – Diferenciálne diagnózy 2”

Infekcia FeLV a jej vzťah k FIP

21.5.2021
Niels C. Pedersen, DVM, PhD
Pôvodný článok: Synopsis of Feline leukemia virus infection and its relationship to feline infectious peritonitis

Základné fakty – Vírus mačacej leukémie (FeLV) je retrovírus príbuzný s vírusom myšej leukémie, ktorý existoval medzi divými mačkami už desaťtisíce rokov pred jeho objavením v roku 1964 (Jarrett a kol., 1964). Infekcia FeLV sa vyskytuje hlavne u mačiek mladších ako 3-8 rokov (Pedersen, 1998, 1991). Hlavným zdrojom infekcie sú mačky v asymptomatickom štádiu infekcie. Vírus sa vylučuje vo všetkých výlučkoch a telesných sekrétoch a šíri sa blízkym kontaktom (Pedersen a kol., 1977). Infekcia FeLV sa v prírode zvyčajne vyskytuje potom, čo sú mačky dostatočne staré na to, aby sa mohli socializovať, a primárna fáza infekcie je buď bezpríznaková, alebo prechodná a končí dlhotrvajúcou imunitnou reakciou u 95% alebo viac mačiek. Iba malá časť infekcií v prírode vedie k chronickej virémii. Ochorenia spojené s FeLV sa vyskytujú prevažne u malej skupiny mačiek s pretrvávajúcou infekciou.
Ochorenie FeLV u divých mačiek nevyvolalo pred jeho objavením zvýšený záujem a akákoľvek súvisiaca úmrtnosť zostala medzi spektrom chorôb, ktoré postihujú divé mačky, nepovšimnutá. To, čo vieme o patogenéze infekcie FeLV u divokých mačiek, preto pôvodne pochádzalo zo štúdií uskutočnených v 70. a 80. rokoch na skupinách domácich mačiek a laboratórnych infekciách (prehľad Pedersen, 1998, 1991).

Epizootiológia – zdá sa, že FeLV nepozorovane prestúpila z prírody do populácie domácich mačiek niekedy pred 60. rokmi 20. storočia a odvtedy došlo k rapídnemu nárastu incidencie. Prvé náznaky, že by za touto chorobou mohol stáť vírus, prišli v roku 1964 s identifikáciou intracelulárnych častíc pripomínajúcich vírus myšej leukémie v domácnosti mačiek s viacerými prípadmi lymfosarkómu (Jarrett a kol., 1964). Naše chápanie závažnosti infekcie FeLV a jej vzťahu k chorobám iným ako lymfosarkóm sa začalo v roku 1969 vo výskumných laboratóriách (Hardy a kol., 1969). Hlavné spektrum chorôb súvisiacich s FeLV vzišlo z komerčnej aplikácie nepriameho fluorescenčného testu protilátok (IFA) na detekciu viremických mačiek, počnúc rokom 1972 (Hardy, 1973; Hardy a Zuckerman, 1991). Nasledovali rýchle domáce testy FeLV založené na ELISA (Lutz a kol., 1979).

FeLV bola retrospektíne identifikovaná ako hlavná príčina ochorení domácich mačiek v 60. rokoch a prospektívne v 70. a 80. rokoch. Čo spôsobilo panzootiu infekcie FeLV a chorôb u domácich mačiek? Ako sa neskôr zistilo, človekom riadené prostredie s početnou populáciou mačiek, najmä kde boli mladé mačiatka v kontakte so staršími infikovanými mačiatkami a mačkami, sa ukázalo ako ideálne pre prenos z mačky na mačku. Závažnosť týchto expozícií spolu s mladým vekom (Hoover et al., 1976) a inými stresovými faktormi prostredia výrazne zvýšil výskyt pretrvávajúcich infekcií oproti prechodným infekciám (Pedersen a kol., 1977). Zatiaľ čo iba malé percento mačiek v prírode sa stáva trvale viremických, u tretiny alebo viac mačiek exponovaných v kontrolovanom laboratórnom prostredí sa vyvinula perzistentná virémia.

Koniec panzootie FeLV nastal s rozsiahlym „testovaním a oddeľovaním“ viremických mačiek, ako dokumentujú Weijer a kolegovia (1986). Testovanie a oddeľovanie boli neskôr doplnené účinnými vakcínami. Je pozoruhodné, že infekcia FeLV už nie je hlavnou príčinou ochorení v domácnostiach s mnohopočetným výskytom mačiek. Opäť existuje ako prírodná infekcia, s pozitivitou iba u 1-5% divokých mačiek. Niekoľko viremických mačiek, najmä mladších, sa však naďalej objavuje medzi mačkami premiestnenými z prírody do prostredia útulkov a dočasných domovov.

Patogenéza – primárna infekcia FeLV je svojou povahou do značnej miery nevýrazná a ukončená silnou imunitnou odpoveďou a celoživotnou imunitou (prehľad Pedersen, 1991). Ak je však rozsah expozície dostatočne veľký a/alebo je nejakým spôsobom znížená imunita mačky, môže dôjsť k primárnemu a prechodnému ochoreniu. Táto fáza sa môže prejaviť horúčkou, generalizovanou lymfadenopatiou, nízkym počtom krvných doštičiek a WBC a miernou anémiou. Po tomto štádiu často nasleduje dlhotrvajúca a do značnej miery bezpríznaková virémia trvajúca mesiace a roky. U mačiek s pretrvávajúcou infekciou FeLV sa nakoniec vyvinie niekoľko primárnych a sekundárnych chorôb, ktoré sú zvyčajne smrteľné. Zvyčajný odhad úmrtnosti u viremických mačiek je okolo 50% ročne (Pedersen, 1988), čo znamená, že po troch rokoch zostane nažive iba 12,5% z nich. Pretože infekcia v prírode sa vyskytuje hlavne u mladších mačiek a väčšina z nich uhynie do 3 rokov, v prírode sa u mačiek starších ako 5-8 rokov pozoruje len málo prípadov infekcie FeLV.

Primárne choroby FeLV sú spojené s rôznymi mutantami infikujúceho kmeňa a zahŕňajú aplastickú anémiu, rôzne myeloproliferatívne poruchy a lymfóm, ktorý je zvyčajne generalizovaný, očný alebo neurologický (zhrnutie Pedersen 1988, 1991). Sekundárne ochorenie spojené s FeLV je spôsobené niekoľkými bežnými infekčnými agensmi mačiek, ktoré zvyčajne nie sú veľmi patogénne, ale ktoré sa zosilňujú potlačením imunity T-lymfocytov spojenej s FeLV.

Súvislosť infekcie FeLV a FIP – Zistilo sa, že jedna tretina až polovica mačiek s FIP počas 70. a 80. rokov bola infikovaná FeLV (Cotter a kol., 1973; Pedersen a kol., 1977). Spojenie medzi týmito dvoma infekciami sa ukázalo, keď boli mladé laboratórne mačky s infekciou enzootickým mačacím enterickým koronavírusom (FECV) chované spolu s nosičmi FeLV (Pedersen a kol., 1977). Keď sa tieto mladé mačky trvale infikovali FeLV, začali sa zvyšovať ich titre koronavírusových protilátok a behom niekoľkých týždňov alebo mesiacov sa objavili klinické príznaky FIP. FIP sa vyskytla iba u jednej tretiny mačiek s virémiou FeLV, a u dvoch tretín mačiek, ktoré sa stali imunnými voči FeLV, sa nezistili žiadne prípady FIP. V neskoršej štúdii boli mačky chronicky infikované laboratórnym kmeňom vírusu mačacej imunodeficiencie (FIV) experimentálne infikované FECV (Poland a kol., 1996). U dvoch z 19 mačiek v chronickom imunosupresívnom štádiu infekcie FIV sa vyvinula FIP, zatiaľ čo žiadna z 20 FIV neinfikovaných “spolubývajúcich” neochorela. Štúdie podobné tejto s imunosupresiou FeLV a FIV boli dôležité pre záver, že vírus FIP (FIPV) bol bežne sa vyskytujúcim mutantom FECV a minimálnym patogénom u zdravých imunokompetentných mačiek.

Čo znamená infekcia FeLV pre liečbu FIP? Priznávam sa, že nie som zástancom liečby FIP u mačiek pozitívnych na FeLV. Vieme, že infekcia FeLV indukuje typ imunosupresie, ktorý vedie k rozvoju FIP. Mám tiež podozrenie, že úspešná liečba FIP antivirotikami, ako je GS-441524, spočíva v obnovení ochrannej imunitnej odpovede na FIPV. Ak je to pravda, FeLV indukovaná imunosupresia môže interferovať s imunitou FIPV a znižovať mieru vyliečenia pri liečbe GS alebo interferovať s akoukoľvek dlhodobou ochrannou imunitou vyvolanou úspešnou antivírusovou liečbou. Je potrebné vziať do úvahy ďalšie dva problémy s liečením takýchto mačiek. Chov mačiek infikovaných FeLV spôsobuje finančné a fyzické ťažkosti, pokiaľ ide o rutinnú veterinárnu starostlivosť a karanténu náchylných mačiek. Je tiež známe, že iba 10% mačiek infikovaných FeLV prežije dlhšie ako tri roky. Tieto fakty vyvolávajú otázky ohľadne najlepšieho využívania prostriedkov dočasných/záchranných skupín a jednotlivcov – na mačky iba s FIP, mačky s iným liečiteľným ochorením alebo na zdravé mačky čakajúce na domov?

Záver – Je nepravdepodobné, že by sa pestúni/záchranári rozhodli neliečiť FIP u FeLV pozitívnych mačiek. Rozhodnutie liečiť FIP u takýchto mačiek však musí v prvom rade vychádzať z presnosti počiatočného testu FeLV. Asi 5 zo 100 pozitívnych in-house testov FeLV ELISA u zdravej populácie mačiek bude falošne pozitívnych. Ak je výskyt FeLV v populácii mačiek pochádzajúcich z ulice 1%, falošne pozitívne výsledky budú päťkrát častejšie ako skutočné pozitivity. Preto je dôležité, aby boli pozitívne testy ELISA potvrdené ďalším testom, ako je PCR. Majitelia by sa mali vždy, keď je to možné, uistiť, že tieto mačky nemajú iné choroby spojené s FeLV, ako je aplastická anémia, lymfóm alebo myeloproliferatívne poruchy. Majitelia mačiek, ktorí sa rozhodnú pre liečbu GS, by sa tiež mali podeliť o krátkodobé a dlhodobé výsledky svojho úsilia, aby bolo možné v tejto skupine FIP získať lepšiu prognózu.

Referencie

 • Cotter SM, Gillmore CE, Rollins C. 1973. Multiple cases of feline leukemia and feline infectious peritonitis in a household. J Am Vet Med Assoc 162:1054-1058.
 • Hardy WD Jr., et al. Feline leukemia virus: occurrences of viral antigen in the tissues of cats with lymphosarcoma and other diseases. Science 1969, 166:1019-1021. 
 • Hardy WD Jr. Horizontal transmission of feline leukemia virus in cats. Nature 1973, 244:266269. 
 • Hardy WD Jr, Zuckerman EE. Ten-year study comparing enzyme-linked immunosorbent assay with the immunofluorescent antibody test for detection of feline leukemia virus infection in cats. J Am Vet Med Assoc. 1991, 199:1365-73.
 • Hoover EA, et al. Feline leukemia virus infection: Age-related variation in response of cats to experimental infection. J Natl Cancer Inst. 1976, 57:365-369. 
 • Jarrett WFH, et al., Leukemia in the cat. A virus-like particle associated with leukemia (lymphosarcoma). Nature 1964, 202:567-56.
 • Lutz H, et al. The Demonstration of Antibody Specificity by a New Technique. The Gel
 • Electrophoresis-Derived Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (GEDELISA) and its Application to Antibodies Specific for Feline Leukemia Virus.  J Histochem Cytochem. 1979, 27:1216-1218.
 • Pedersen NC. Feline Infectious Diseases. American Veterinary Publications, Inc., Goleta, CA, USA, 1988.  
 • Pedersen NC. Feline leukemia virus infection. In: Feline Husbandry. Disease and management in the multiple-cat environments. American Veterinary Publications, Inc., Goleta, CA, USA, 1991, pp210-228. 
 • Pedersen NC, Theilen G, Keane MA, Fairbanks L, Mason T, Orser B, Che CH, Allison C. 1977. Studies of naturally transmitted feline leukemia virus infection. Am J Vet Res 38:1523-31.
 • Poland AM, Vennema H, Foley JE, Pedersen NC. 1996. Two related strains of feline infectious peritonitis virus isolated from immunocompromised cats infected with feline enteric coronavirus. J Clin Micro 34:3180-3184. Weijer K, de Haag U, Osterhaus A. 1986. Control of feline leukemia virus infection by a removal programme. Vet Rec, 119, 555-556.
Prečítať “Infekcia FeLV a jej vzťah k FIP”

Príbeh o doplnkoch pre domácich miláčikov

6. Apríl 2021
Niels C. Pedersen, DVM PhD
Pôvodný článok: The Story About Supplements for Pets like Cats

Používanie doplnkov pre psy a mačky je čoraz bežnejšie, čo odzrkadľuje trend využívania doplnkov pre ľudí. Všimol som si tiež, že mnoho majiteľov mačiek používa početné doplnky na podporu liečby FIP pomocou GS-441524. Silne cítim, že tieto doplnky nemajú žiadny účinok a majiteľov stoja obrovské množstvo peňazí. Niektorí majitelia sa pre užívanie doplnkov rozhodnú sami, v niektorých prípadoch ich však používajú na odporúčanie svojich veterinárnych lekárov. Na doplnky sa ľudia spoliehajú aj v tých častiach sveta, kde je nedostatok veterinárnej starostlivosti. V mnohých prípadoch sú „predpísané“ na prevenciu, spomalenie alebo zvrátenie konkrétnych zdravotných stavov. V skutočnosti sa ale často používajú len kvôli potrebe niečo urobiť, a aj keď nefungujú, tak aspoň neublížia. V niektorých prípadoch stačí len náznak, že konkrétny orgán „potrebuje určitú formu pomoci“. Značná časť testovacích panelov vykonaných dokonca u zdravých zvieratách bude vykazovať jednu alebo viac podozrivých hodnôt, najmä u krvi, pečene alebo obličiek. Takéto hodnoty by sa nemali používať ako dôvod na predpisovanie alebo predaj doplnkov. Ako človek, ktorý verí vo vedecké metódy a klinické skúšky zamerané na zaistenie bezpečnosti a účinnosti, nemôžem s čistým svedomím odporučiť majiteľom používať nevyskúšané doplnky bez lekárskeho predpisu, ktoré tvrdia, že majú predchádzať, zmierňovať alebo liečiť choroby.

Som si vedomý mnohých svedectiev, ktoré existujú na webe, a ktoré dokazujú účinnosť širokej škály výrobkov. Existuje však aj veľa článkov z renomovaných zdrojov, ktoré podporujú moje presvedčenie. Nižšie citujem úryvky z takýchto článkov.


McKenzie B. Desať najlepších doplnkov pre domáce zvieratá: Fungujú? Science Based Medicine, 19. mája 2011. https://sciencebasedmedicine.org/the-top-ten-pet-supplements-do-they-work/.

Trápenie bohatých

„Napísalo sa už mnoho o podnikaní s výživovými doplnkami, priemysle za miliardy dolárov so silnými politickými väzbami, a o žalostnej neadekvátnosti regulácie, ktorá umožňuje rozsiahly marketing doplnkov bez solídneho vedeckého základu alebo vedeckých dôkazoch. …………. . Marketing použitý na propagáciu týchto doplnkov samozrejme ide nad rámec čohokoľvek odôvodneného skutočnými vedeckými dôkazmi a je takmer všeobecne nedôveryhodný. Rovnako aj svedectvá a anekdoty o ich účinkoch, či už od pacientov, majiteľov domácich miláčikov, veterinárnych lekárov alebo laureátov Nobelovej ceny, sú iba príbehmi, ktoré nemajú takmer žiadnu dôkaznú hodnotu. A keďže väčšina dobrých nápadov v medicíne sa nakoniec nestane skutočnou a účinnou klinickou terapiou, je pravdepodobné, že sa ukáže, že i mnohé z týchto ešte atraktívnejších produktov sa ukážu ako neúčinné alebo budú ukrývať neznáme riziká. Bez adekvátnych podporných dôkazov a bez účinnej kontroly kvality, regulácie a dohľadu po uvedení na trh si nikdy nemôžeme byť istí, že ich používaním pomáhame a neubližujeme našim pacientom. “


Finno CJ. Veterinárne doplnky pre zvieratá a nutraceutiká. Nutr. dnes. 2020; 55 (2): 97-101. doi: 10,1097/nt,0000000000000399. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7802882/.

„Tvrdenia o účinnosti mnohých doplnkov a nutraceutík pre domáce zvieratá sú často založené na subjektívnych metódach hodnotenia vrátane posudkov vlastníkov, keď neboli dôsledne testované v dobre navrhnutých klinických štúdiách a publikované v odborných časopisoch, a preto by sa na ne malo nazerať skepticky . Aj keď sú výsledky extrapolované zo štúdií uskutočňovaných na ľuďoch alebo na modeloch hlodavcov cenné pre medzidruhové porovnania, nezohľadňujú rozdielnu farmakokinetiku a farmakodynamiku jednotlivých druhov. Ďalej sa veľa doplnkov a nutraceutík pre domáce zvieratá konzumuje perorálne, a biologická dostupnosť orálne užívaných liekov sa medzi jednotlivými druhmi veľmi líši. Spotrebiteľom by sa tiež malo odporučiť, aby boli skeptickí k marketingovým tvrdeniam založených na testoch in vitro. Napríklad veľa deklarovaných benefitov doplnkov na kĺby pre domácich miláčikov je založených na testoch in vitro, ktoré sa často spoliehajú na veľmi vysoké dávky priamo aplikované na explantáty chrupavky alebo kultivované chondrocyty. “


Aliancia pre výživu domácich miláčikov. Ako sú regulované výživové doplnky pre zvieratá? https://petnutritionalliance.org/site/pnatool/how-are-dietary-supplements-for-animals-regulated/.

Odpovede:

 • Pokiaľ ide o zvieratá, Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), Centrum pre veterinárnu medicínu (CVM) v USA reguluje dve triedy výrobkov: potraviny a lieky. V závislosti na zamýšľanom použití sa výživový doplnok pre zvieratá považuje za potravinu alebo liek. Pre „doplnky“ pre zvieratá neexistuje samostatná kategória.
 • V zákone o zdravotných výživových doplnkoch (DSHEA) z roku 1994 bol definovaný pojem „výživový doplnok“, ktorý však nešpecifikoval, či sa definícia vzťahuje na ľudí, zvieratá alebo na obidve. Hlavným prínosom DSHEA bolo preklasifikovanie určitých regulovaných potravinových zložiek na potravinové prísady, ktoré pred uvedením na trh vyžadujú schválenie.
 • V roku 1996 CVM zverejnilo oznámenie vo federálnom registri, v ktorom vysvetlilo, že DSHEA sa nevzťahuje na živočíšne produkty.
 • Federálne zákony a nariadenia jednoducho nepoznajú kategóriu výrobkov pre zvieratá, ktorá sa nazýva „výživové doplnky“. V závislosti na uvedenom zamýšľanom použití je produktom buď potravina, alebo liek, regulovaný FDA.
 • Mnoho majiteľov kupuje pre svoje domáce zvieratá výrobky určené pre humánne použitie. Je dôležité vedieť, že výrobcovia výživových doplnkov pre ľudí nemusia poskytovať FDA dôkazy o tom, že ich doplnky sú účinné alebo bezpečné. Nie je im však dovolené (vedome) uvádzať na trh nebezpečné alebo neúčinné výrobky.
 • Len čo je výživový doplnok pre ľudí uvedený na trh, musí FDA pre jeho obmedzenie alebo stiahnutie z trhu dokázať, že výrobok nie je bezpečný.
 • Naopak, predtým, ako výrobcovia dostanú povolenie uviesť liek na trh, musia získať súhlas FDA poskytnutím presvedčivých dôkazov o tom, že je bezpečný a učinný.
 • Niektoré doplnky, ktoré sú bezpečné pre ľudí, môžu byť toxické pre psy alebo mačky. Preto je nevyhnutné, aby sa majitelia domácich zvierat pred podaním výživového doplnku svojmu domácemu miláčikovi poradili so svojimi veterinárnymi lekármi.
Prečítať “Príbeh o doplnkoch pre domácich miláčikov”

FIP – Diferenciálne diagnózy 1

Pôvodný článok: Feline Infectious Peritonitis Differential Diagnoses

“Mojej mačke práve diagnostikovali FIP. Môj veterinár hovorí, že choroba je smrteľná a neexistuje žiadna liečba. Ako je to možné? Čo môžem urobiť? Cítim sa bezmocný. Milujem svoju mačku, nemôžem zniesť myšlienku, že by som o ňu prišiel … Prosím pomôžte. “

Neexistujú slová, ktoré by opísali pocit úplného zúfalstva a bezmocnosti. Vieme, tiež sme to zažili.

Nie ste sami a nie ste úplne bezmocní. Existujú dôležité kroky, ktoré musíte teraz spraviť, aby ste sa ubezpečili, že sa urobilo všetko pre zachovanie zdravia vašej mačky.

Úplne prvým krokom je určenie správnej diagnózy. Prečo? Pretože omyly sú časté. Stanovenie nesprávnej diagnózy môže mať zničujúcejšie následky, ako žiadna diagnóza. Odhaduje sa, že u 80% mačiek s diagnostikovanou neefúznou (suchou) FIP je príčinou stavu iná, zvyčajne liečiteľná choroba. Pravdepodobnosť omylu v prípade efúznej (vlhkej) FIP je nižšia, ale stále je veľmi variabilná v závislosti od veku a plemena mačky.

Uistenie sa, že máte správnu diagnózu, znamená rozhovor s veterinárom, aj keď by to malo znamenať spochybnenie jeho záverov. Môže to zachrániť život vašej mačky, tak to jednoducho urobte. Nenechajte sa zastaviť strachom, aby ste neurazili svojho veterinára, alebo tým, že nemáte žiadne lekárske alebo veterinárne vzdelanie, najmä ak váš veterinárny lekár odporučí eutanáziu, aby vaša mačka zbytočne netrpela. Keby išlo o vaše dieťa, brata alebo vás samých, prijali by ste diagnózu bez výhrad?

Najčastejšou príčinou nesprávnej diagnózy je pozitívny titer FCoV. 95% mačiek je prenášačom FCoV (mačací koronavírus). Neznamená to ale, že sa u nich vyvinie FIP. Iba u 5% z nich sa nakoniec vyvinie mačacia infekčná peritonitída.

Často počúvame „Moja mačka mala pozitívny test na FIP“.

Povedzme si to úplne jasne: test na FIP ​​neexistuje. Jednoducho neexistuje. Nie je to tak, ako ste zvyknutí u FIV alebo FeLV. Mnohí ľudia znovu a znovu – vrátane niektorých veterinárov – vám budú tvrdiť, že mačka má FIP iba ​​na základe pozitívneho titra FCoV. Ešte horšie je, že niektorí odporučia eutanáziu hneď na mieste. Nedovoľte, aby to bol prípad aj vašej mačky. Poďme si navždy vyjasniť tento omyl: Pozitívny titer FCoV NEZNAMENÁ, že vaša mačka má FIP.

FIP je ťažko diagnostikovateľná choroba a diagnóza je založená skôr na vylučovacom procese, najmä v prípade suchej (neefúznej) formy.

Nižšie je uvedená tabuľka diferenciálnych diagnóz pre suchú aj vlhkú formu FIP. Tento zoznam nie je kompletný. Porozprávajte sa o týchto možnostiach so svojím veterinárnym lekárom.

Vlhká FIP

EfúziaDiferenciálna diagnóza
Peritoneálny (brušný) výpotokBakteriálna peritonitída
Kongestívne srdcové zlyhanie
Cystická oblička
Glomerulonefritída
Ochorenie pečene
Lymfocytická cholangitída
Malabsorpcia
Neoplázia
Pankreatitída
Pansteatitída
Parazitizmus
Tehotenstvo
Pyometra
Toxoplazmóza
Trauma
Tuberkulóza
Pleurálny (pľúcny) výpotokSrdcová nedostatočnosť
Chylothorax
Kryptokokóza
Diafragmatická kýla
Torzia pľúcneho laloku
Neoplázia (lymfóm)
Pyothorax

Suchá FIP

Klinické príznakyDiferenciálna diagnóza
strata chuti do jedla
ataxia
matná srsť
zväčšené mezenterické lymfatické uzliny
žltačka
letargia
očné lézie
pyogranulómy
pyrexia
úbytok hmotnosti
anémia
neurologické príznaky

Nie sú uvedené všetky príznaky
Ochorenie CNS
Cholangitída
Chronická infekcia horných ciest dýchacích
Hlboké mykotické infekcie:
– kryptokokóza
– kokcidioidomykóza
– histoplazmóza
– blastomykóza
FeLV
FIV
IBD
Ochorenie pečene
Mykoplazma (infekčná anémia mačiek)
Neoplázia (lymfóm)
Pankreatitída
Zlyhanie obličiek
Systémové infekčné choroby:
– toxoplazmóza
– nokardióza
– aktinomykóza

Doporučujem voľné pokračovanie tohto článku s bližším popisom niektorých diferenciálnych diagnóz. Prečítať “FIP – Diferenciálne diagnózy 1”

Rusko predstavuje prvú vakcínu proti koronavírusu na svete pre psy, mačky a ďalšie zvieratá

31.3.2021, Robyn Dixon a Miriam Berger
Pôvodný článok: Russia unveils world’s first coronavirus vaccine for dogs, cats and other animals

Rusko zaregistrovalo prvú vakcínu proti koronavírusu na svete pre psy, mačky, norky, líšky a ďalšie zvieratá, uviedol v stredu tamojší dozorný orgán pre poľnohospodárstvo.

Vakcínu nazvanú Carnivak-Cov vyvinuli vedci z Federálnej služby pre veterinárny a fytosanitárny dohľad, známej tiež ako Rosseľchoznadzor, uviedla ruská agentúra Tass News.

Odvtedy, čo mnohí vedci tvrdia, že vírus spôsobujúci Covid-19 pôvodne preskočil z netopiera na človeka, prípadne sa tak stalo aj prostredníctvom iného sprostredkovateľa, boli na celom svete zaznamenané infekcie u zvierat, od zoologických záhrad až po farmy s norkami.

Zostáva nejasné, ako ľahko sa vírus môže prenášať medzi zvieratami a ľuďmi. Po opakovaných nákazách medzi norkami na farmách v Dánsku a inde v Európe ale boli preventívne zabité milióny kožušinových zvierat, aby sa zabránilo prípadnému prenosu. Vedci sa obzvlášť obávali prípadných mutovaných variantov vírusu vyvinutých u noriek a iných zvierat, ktoré by mohli infikovať ľudí.

Rusko už v podmienečne schválilo tri vakcíny proti koronavírusu pre humánne použitie. Zástupca vedúceho spoločnosti Rosseľchoznadzor Konstantin Savenkov v stredu uviedol, že pôjde o prvú schválenú vakcínu na svete určenú pre široké očkovanie zvierat.

Vakcína by sa mohla hromadne vyrábať už v apríli, hoci agentúra neuviedla, kedy bude dostupná na trhu. Vyrábať ju bude ruské Federálne stredisko pre zdravie zvierat, ktoré je najväčším výrobcom veterinárnych produktov v Rusku.

„Carnivak-Cov, sorbátom deaktivovaná vakcína proti koronavírusovej infekcii… je prvý a jediný produkt na svete pre prevenciu Covid-19 u zvierat,“ uviedol Savenkov pre Tass News.

Dve americké spoločnosti, veterinárna farmaceutická spoločnosť so sídlom v New Jersey, Zoetis a Medgene Labs z Južnej Dakoty, tiež vyvíjajú vakcíny proti koronavírusu pre použitie u noriek a iných zvierat.

Ruskí bádatelia zahájili klinické testy v októbri 2020, a vakcínu okrem iných zvierat testovali aj na psoch, mačkách, norkách a líškach obyčajných i polárnych. Masová výroba vakcíny by sa podľa Savenkova mohla začať v apríli 2021.

“Výsledky výskumu nám dávajú dôvody k predpokladu, že vakcína je bezpečná a má silný imunogénny účinok,” uviedol Savenkov.

Očakáva sa, že vakcína vytvorí protilátkovú rezistenciu, ktorá potrvá najmenej šesť mesiacov.

Savenkov pre Tass News uviedol, že „domáce chovateľské podniky a obchodné firmy z Grécka, Poľska a Rakúska“ plánujú nákup vakcíny, zatiaľ čo o ňu prejavili záujem aj spoločnosti zo Spojených štátov, Kanady a Singapuru.

Ruská vakcína proti koronavírusu pre humánne použitie doteraz nebola schválená ani v Spojených štátoch a ani v Európe.

Začiatkom tohto roka bola vakcína Zoetis podaná skúšobne deviatim infikovaným ľudoopom v zoo v San Diegu, ktorí sa odvtedy uzdravili. Prečítať “Rusko predstavuje prvú vakcínu proti koronavírusu na svete pre psy, mačky a ďalšie zvieratá”

FIP antivirotiká

1.12.2020, Preklad 1.5.2021
Pôvodný článok na blogu Cornell University: FIP Antivirals

Zhrnutie

 • U rodín, ktoré žijú s diagnózou infekčnej peritonitídy mačiek (FIP) a u veterinárnych lekárov zapojených do starostlivosti o nich, rozumieme tomu, že rozhodnutie použiť liečbu z čierneho trhu pri inak nevyhnutne smrteľnej chorobe predstavuje etickú dilemu výberu menšieho z dvoch ziel.
 • Z dôvodu obáv o bezpečnosť a účinnosť falzifikátov GS-441524 z čierneho trhu v kombinácii so skutočnosťou, že veterinárny dohľad nad takýmto použitím je plný právnych a etických dilem, nemôžeme v súčasnosti odporučiť použitie takejto liečby.
 • Dôrazne varujeme pred rozšíreným používaním antivírusovej liečby v monoterapii v chovoch a útulkoch s endemickým mačacím enterickým koronavírusom (FECV). Očakáva sa, že široké použitie v týchto podmienkach bude generovať kmene FIP rezistentné na antivírusové látky.

Stanovisko

Dostali sme veľa otázok týkajúcich sa použitia GS-441524 pri liečbe FIP. Uvádzame zhrnutie ohľadne GS-441524 a náš postoj k jeho súčasnému použitiu. Výskum použitia tejto zlúčeniny prvýkrát publikoval Dr. Niels Pedersen z UC Davis v roku 2018. Tím Dr. Pedersena publikoval následnú štúdiu dokumentujúcu použitie GS-441524 v prirodzene sa vyskytujúcich prípadoch FIP v roku 2019. Výsledky oboch štúdií boli bezprecedentné so 100% (10/10) mierou zotavenia hlásenou u experimentálne infikovaných mačiek a 84% (25/31) mierou zotavenia u prirodzene infikovaných mačiek. Majitelia uzdravených mačiek uviedli, že sa do dvoch týždňov v liečbe vrátili do „takmer normálneho stavu“. Horúčka zvyčajne ustúpila počas prvých 12-36 hodín, sprevádzaná návratom chuti do jedla. Výpotky ustúpili v priebehu 10-14 dní a žltačka postupne ustúpila v priebehu 2-4 týždňov. V závere štúdie z roku 2019 sa navrhuje optimalizovaný liečebný protokol pre použitie GS-441624 v dávke 4,0 mg/kg podávaného ako subkutánna injekcia jedenkrát denne po dobu najmenej 12 týždňov.

Aj keď sa ukázalo, že zvládnutie prirodzenej infekcie je oproti experimentálnej infekcii väčšou výzvou, väčšina mačiek v štúdii reagovala na liečbu. Dr. Pedersen je priekopníkom v oblasti výskumu FIP a o legitimite jeho práce niet pochýb. Bohužiaľ okolo súčasného používania GS-441524 existuje veľa otázok. Väčšina z týchto obáv priamo súvisí so skutočnosťou, že tento liek nie je možné legálne kúpiť z regulovaného zdroja. Okrem toho, že to bránilo prítup spotrebiteľov k lieku, blokovalo to aj výskum najlepších postupov pri používaní a marginalizovalo úlohu veterinárnych lekárov pri rozhodovaní o liečbe.

GS-441524 vlastní spoločnosť Gilead Sciences, americká biofarmaceutická spoločnosť zameraná na vývoj antivírusových liekov. Spoločnosť Gilead poskytla produkt GS-441624 Dr. Pedersenovi na použitie v jeho štúdiách z rokov 2018 a 2019, ale odmietla uviesť na trh liek pre použitie u mačiek kvôli jeho blízkemu vzťahu s ďalším sľubným antivirotikom, remdesivirom. Pred pandémiou SARS-CoV-2 sa remdesivir testoval pre liečbu eboly. V príbehu komplikovanom výzvami licencovania humánnych liekov mal Gilead obavy, že akékoľvek nepriaznivé účinky GS-441524 hlásené u mačiek poškodia remdesivir v procese schvaľovania FDA. Trh s veterinárnymi liekmi – dokonca tak sľubný ako GS-441524 – je v porovnaní s potenciálnym ľudským trhákom nepatrný. Spoločnosť Gilead považovala použitie GS-441524 pre liečbu FIP za zbytočné riziko, ktoré by mohlo poškodiť šance na úspech remdesiviru, a odmietla udeliť licenciu pre jeho použitie u mačiek.

To vytvorilo čierny trh s GS-441524, ktorý viedli zámorskí podnikatelia v snahe využiť zúfalstvo spôsobené diagnózou FIP. Liečba je drahá, pohybuje sa od 1 000 do 10 000 dolárov. Na čiernom trhu neexistuje žiadna formálna regulácia týchto dodávateľov alebo ich produktov. Veterinárni odborníci môžu byť z právneho hľadiska v ohrození, ak tieto neschválené lieky doporučujú, vydávajú alebo podávajú. Táto kombinácia faktorov môže zabrániť liečeným mačkám v získaní optimálnej starostlivosti. Chápeme, že FIP je inak smrteľné ochorenie, takže sa tieto riziká môžu javiť ako prijateľné, varujeme však, že neregulované použitie GS-441524 predstavuje potenciál pre vznik rezistencie na antivirotikum a ohrozuje úspešnosť liečby FIP v budúcnosti.

GS-441524 je nukleozidový analóg. Keď vírusová RNA polymeráza začlení GS-441524 do vírusového genómu, dôjde k zablokovanu replikačného mechanizmu a predčasnému ukončeniu transkripcie, čo sťažuje schopnosť replikácie vírusu. Zo skúseností s nukleozidovými analógmi navrhnutými pre liečbu HIV vieme, že tieto lieky úplne nepotlačujú vírusovú replikáciu. Použitie terapie jedným liekom vedie k vývoju rezistentných kmeňov. Naše najúspešnejšie skúsenosti s antivírusovou liečbou zahŕňajú kombinované terapie zamerané na rôzne aspekty replikácie vírusov. Takéto kombinované liečby vedú k vynikajúcej vírusovej supresii a znižujú výskyt antivírusovej rezistencie.

Perorálna forma nukleozidového analógu GS-441524 sa v súčasnosti predáva pod ako doplnku na podporu mačacej imunitnej odpovede. Predbežná štúdia Dr. Dianne Addie uvádza, že táto liečba zastavuje vylučovanie pôvodného enterického koronavírusu, tiež známeho ako FECV. Táto práca skúma profylaktické použitie nukleozidového analógu v prostredí s viacerými mačkami, kde je u mačiek vysoké riziko vzniku FIP. Aj keď sa tieto výsledky javia na prvý pohľad ako pozitívne, vyvolávajú hlboké znepokojenie kvôli vývoju antivírusovej rezistencie. Aj keď u ľudí s vysokým rizikom nakazenia sa HIV existuje preventívna profylaxia pred expozíciou, je dôležité zdôrazniť, že tento liek, známy ako Truvada, je kombinovanou antivírusovou liečbou. Desaťročia skúseností s HIV preukázali, že pri monoterapiách je oveľa pravdepodobnejšie, že budú mať za následok rezistentné antivírusové kmene.

Dr. Addie predkladá presvedčivé argumenty pre zapojenie veterinárnych lekárov a výskumných pracovníkov do používania nových terapií FIP. Chceme dodať, že existuje povinnosť odradiť od každého použitia, ktoré by malo viesť k rozvoju antivírusovej rezistencie. Podľa “one-health” sa zdá, že divé aj domestikované mačky sú náchylné na SARS-CoV-2. To má dôsledky pre veterinárny aj ľudský svet: koronavírusy sú dobre známe pre svoju schopnosť rekombinácie u náchylných hostiteľov a existuje možnosť, že sa ocitneme na nezmapovanom území so vznikom rekombinantných vírusov generovaných pod selektívnym antivírusovým tlakom.

Jedným zo svetlých bodov v temnom mraku pandémie SARS-CoV-2 je, že už čoskoro budeme pravdepodobne schopní odložiť obavy z používania GS-441524 z čierneho trhu. Jeho blízky príbuzný, remdesivir, nedávno získal súhlas FDA na použitie pri pandemickej infekcii SARS-CoV-2 u ľudí. Teraz, keď je objasnená hlavná prekážka licencovania, sme optimisti, že to otvorí cestu pre legálne a vedecky založené použitie GS-441524 u mačiek. Zatiaľ čo počiatočné štúdie GS-441524 sa ukázali ako veľmi sľubné, v oblasti širšieho použitia je ešte potrebné uskutočniť dôležitý výskum. Prvé údaje o účinnosti remdesiviru na liečbu liekom COVID-19 ilustrovali lepšie výsledky ako tie, ktoré sa zistili vo väčšej štúdii WHO, kde má liek na výsledky prinajlepšom len mierny vplyv.

Pokiaľ ide o kombinovanú terapiu, do úvahy prichádzajú ďalšie potenciálne antivírusové lieky proti FIP, najmä inhibítor proteázy GC376 má úplne odlišný mechanizmus účinku a predstavuje sľubnú zložku kombinovanej liečby. (Aj keď to tu nebolo zmienené, čierny trh s GC376 predstavuje veľmi podobný prípad ako GS-441524.) Výskum liečby COVID-19 u ľudí nepochybne povedie k vývoju sľubných terapií pre mačky. Dr. Pedersen zverejnil predbežné údaje o 25 takýchto zlúčeninách, z ktorých niektoré preukázali potenciál pre kombinovanú liečbu. Počas čakania na schválenie GS-441524 sa vyskytnú otázky týkajúce sa off-label použitia remdesiviru u mačiek. Varujeme, že účinky liekov na rôzne druhy môžu byť nepredvídateľné a na stanovenie parametrov bezpečnosti a účinnosti je potrebné vykonať laboratórny výskum.

Pre rodiny, ktoré žijú s diagnózou infekčnej peritonitídy mačiek (FIP) a pre veterinárnych lekárov zapojených do starostlivosti o nich, rozumieme tomu, že rozhodnutie použiť liečbu z čierneho trhu pri inak nevyhnutne smrteľnej chorobe predstavuje etickú dilemu výberu menšieho z dvoch ziel. Dúfame, že toto vyhlásenie poskytuje užitočný referenčný rámec pre históriu GS-441524, a zároveň zdôrazňuje potenciál rezistencie na antivirotikum pri jeho neregulovanom použití. Pedersen zverejnil vlastný komentár k použitiu antivirotík FIP z čierneho trhu, ktorý poskytuje podrobnejšie informácie o stratégiách súčasného použitia. Vo Whittaker Lab pokračujeme v základnom výskume mechanizmov, ktoré koronavírusy používajú na rozšírenie svojho bunkového tropizmu, s cieľom lepšieho pochopenia faktorov, ktoré vedú k vzniku chorôb, ako sú FIP a COVID-19. Zaviazali sme sa k solidárnej spolupráci s našimi kolegami výskumníkmi, veterinárnymi lekármi a majiteľmi mačiek s cieľom vytvoriť budúcnosť bez FIP. Prečítať “FIP antivirotiká”

sk_SKSK