Čo nám mačka hovorí o Covid-19

Originálny článok: What the cat tells us about Covid-19
10.8.2021

Jean-Marc Sabatier

V článku sa opakovane používa označenie FIP aj pre obyčajný nezmutovaný enterický koronavírus FCoV, pravdepodobne kvôli zjednodušeniu. Podstata však ostáva zachovaná. (Poznámka prekladateľa)

Vedecká komunita je znepokojená novým koronavírusom, ktorý sa objavil pred rokom a pol v Číne. Jean-Marc Sabatier* prvýkrát uvádza analógiu medzi koronavírusom infekčnej peritonitídy mačiek alebo FIP (neprenosným na ľudí) a SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje Covid-19. Lepšie pochopenie komplexných fyziologických javov spoločných pre oba vírusy môže v budúcnosti poskytnúť definitívnu medicínsku odpoveď na pandémiu. Rozhovor.

V spolupráci s vedúcimi Štátneho virologického laboratória vo Wu-chane (Čína), profesormi Zhijian Cao a Yingliang Wu a veterinárnymi lekármi Pierrom Petruzzim (Clinique Vétérinaire de l’Albanne v Barberaz, Savojsko) a Philippom Durieuxom (CHV Les Cordeliers, Meaux), ste poukázali na pozoruhodné podobnosti medzi chorobou mačiek a Covid-19. Môžete nám to bližšie vysvetliť?

Mačacia infekčná peritonitída (FIP) je vírusové ochorenie mačiek spôsobené alfa-koronavírusom, zatiaľ čo SARS-CoV-2 zodpovedný za Covid-19 je beta-koronavírus. Ide o súvisiace vírusy. Vírus FIP je nákazlivý pre mačky, ale neprenáša sa na iné druhy, vrátane ľudí. FIP je dobre známy a dokumentovaný od 80. rokov minulého storočia. O vírusoch FIP je známe, že sú enterickými koronavírusmi, ktoré sa stali patogénnymi v dôsledku mutácie (mutácií) a postihujú buď mladé mačky (vo veku od 3 mesiacov do 3 rokov), alebo staršie mačky (vo veku 10 až 15 rokov). Patológie súvisiace s FIP sú podobné ochoreniam Covid-19.

Čo to znamená?

Klinické príznaky FIP sú veľmi rozmanité, ako u Covid-19, a choroba sa delí na „suchú“ a „vlhkú“ formu. Suchá forma može postihúť oči, môže spôsobiť granulomatózne zápaly pľúc, obličiek, pečene, centrálneho nervového systému, ganglií, čriev s možnými neurologickými poruchami…
Vlhká forma sa prejavuje výpotkami v bruchu alebo hrudníku, zápalom pohrudnice (pleuritída), zápalom pobrušnice (peritonitída), ktoré sú tiež dobre definované v prípade Covid-19.
Pre obe formy ochorenia sú spoločné ďalšie klinické prejavy: zápal orgánov, trombóza, trombocytopénia, koagulopatia atď.
Suchá a vlhká forma môžu koexistovať alebo na seba nadväzovať. Infekcia makrofágov vírusom FIP je zodpovedná za smrteľnú granulomatóznu vaskulitídu mačiek.

Čo je ešte vieme o tejto chorobe mačiek?

Vírus FIP môže byť latentný a neškodný roky (až 14 alebo 15 rokov) alebo sa môže množiť a v krátkom časovom období sa stane smrteľným. Progresia do ťažkej formy trvá v priemere 2 až 5 týždňov. Mačky nemôžu prenášať vírus FIP na ľudí, ale mačky môžu byť (výnimočne) infikované SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje Covid-19. Latencia pozorovaná u vírusu FIP vyvoláva otázku ohľadne možnej latencie Sars-CoV-2 vzhľadom na podobnosť medzi týmito dvoma vírusmi.

Ako sa vírus prenáša medzi mačkami?

Vírus sa prenáša z matky na mačiatka. Vírus je prítomný vo výkaloch a môže ľahko infikovať ostatné mačky, najmä v útulkoch a chovateľských staniciach.

Aké sú podobnosti medzi mačacími vírusmi a SARS-CoV-2?

Vírusy FIP a SARS-CoV-2 sú jednovláknové, pozitívne RNA obalené koronavírusy. To znamená, že aj keď je jeden z rodu alfa a druhý z rodu beta, oba sú úzko príbuzné a majú zoonotický pôvod.
V skutočnosti oba vírusy útočia na hostiteľský renín-angiotenzínový systém (RAS) a nadmerná aktivácia tohto systému spôsobuje porovnateľné poruchy a patológie, aj keď tieto dva vírusy pôsobia na odlišné bunkové receptory.
Vírus FIP má ako bunkový receptor molekulu nazývanú aminopeptidáza N (APN). Jedná sa o povrchový receptor nachádzajúci sa v črevách, obličkách, pľúcach, epiteliálnych a endotelových bunkách atď. APN prevádza angiotenzín-3 na angiotenzín-4. Angiotenzín 3 sa zameriava na receptor AT1R, ktorý je zodpovedný za Covid-19.

A čo ďalší vírus, SARS-CoV-2?

SARS-CoV-2 sa viaže na receptor ACE2 a vedie k zvýšeniu angiotenzínu 2, čo opäť vedie k nadmernej aktivácii receptora AT1R, ktorý je veľmi škodlivý, pretože je zodpovedný za Covid-19. Inými slovami, tieto dva vírusy sa zameriavajú na receptor AT1R (mačací alebo ľudský) rôznymi cestami.
Je dôležité pochopiť, že APN a ACE2 sú zložkami RAS, ktorý je hlavným fyziologickým systémom dôležitým pre fungovanie organizmu, či už ide o obličkové, kardiovaskulárne alebo pľúcne funkcie. Podieľa sa tiež na črevnej mikrobiote a vrodenej imunite, a to u mačiek i ľudí.

Čo z toho vyvodzujete?

Ochorenia mačiek spôsobené vírusom FIP sú porovnateľné s ochoreniami spôsobenými SARS-CoV-2. Neexistuje žiadna špecifická liečba pre mačku, okrem symptomatických liekov. Sú potrebné inhibítory RAS.Vieme už samozrejme, že liečba existuje (Poznámka prekladateľa).

Neexistuje žiadna vakcína pre FIP?

Uskutočnili sa vakcinačné pokusy s použitím inaktivovaného vírusu FIP. Mladé mačky boli očkované avirulentným kmeňom vírusu. Toto očkovanie ich však nechránilo pred oro-nazálnou cestou nákazy virulentným vírusom. Naopak, očkované zvieratá boli infikované ľahšie ako neočkované mačky.
Tento nedostatok ochrany naznačuje existenciu fenoménu nazývaného ADE (zosilnenie závislé od protilátok). ADE vedie k sledu udalostí, ktoré možno nájsť pri niekoľkých vírusových ochoreniach (HIV, Dengue, Ebola …). Vírusy infikujú bunky mechanizmom, ktorý sa spolieha na interakciu medzi takzvanými „uľahčujúcimi“ protilátkami (na rozdiel od ochranných „neutralizujúcich“ protilátok) a vírusom.

Toto je neočakávané. Vakcína teda môže podporiť ochorenie?

„Uľahčujúce“ protilátky skutočne umožňujú vírusu lepšie preniknúť do cieľových buniek. Tento mechanizmus uľahčenia infikovania buniek vírusom by bol problematický, ak by bol prítomný aj pri vakcinácii SARS-CoV-2. Liečba by potom bola horšia ako choroba. Problém, ktorý predstavuje ADE počas očkovania, je však možné obísť.

*Jean-Marc Sabatier, riaditeľ výskumu v CNRS a doktor bunkovej biológie a mikrobiológie, spolupracujúci s Ústavom neurofyziopatológie (INP), University of Aix-Marseille. Šéfredaktor medzinárodných vedeckých časopisov „Koronavírusy“ a „Infekčné poruchy – Ciele liekov“ (DR)

sk_SKSK