Preklinický inhibítor GS441524 v kombinácii s GC376 účinne potláčal množenie SARS-CoV-2 v dýchacom trakte myší.

Celý článok nájdete na serveri biorxiv.org;
13.11.2020.

Abstrakt

Bezprecedentná pandémia koronavírusovej choroby z roku 2019 (COVID-19) spôsobená vírusom ťažkého akútneho respiračného syndrómu druhého typu (SARS-CoV-2) predstavuje vážnu hrozbu pre verejné zdravie na celom svete. Naliehavo je potrebné vyvinúť účinné terapie proti SARS-CoV-2. Hodnotili sme antivírusovú aktivitu pôvodného nukleotidového analógu remdesiviru, GS441524, ktorý cieli na enzým RNA-dependentnej RNA polymerázy, a inhibítoru proteázy GC376, cieleného na proteázu SARS-CoV 2 u infikovanej myši. Naše výsledky ukázali, že GS441524 účinne blokoval proliferáciu (množenie) SARS-CoV-2 v horných a dolných dýchacích cestách pri kombinovanej intranazálnou (i.n.) a intramuskulárnou (i.m.) terapii. Účinnosť vysokej dávky GC376 (i.m. alebo i.n. a i.m.) bola slabšia ako GS441524. Je ale pozoruhodné, že kombinovaná aplikácia GS441524 spolu s GC376 v nízkych dávkach mohla účinne chrániť myši pred infekciou SARS-CoV-2 pri i.n. alebo i.n. a i.m. liečbe. Ďalej sme zistili, že farmakokinetické vlastnosti GS441524 sú lepšie ako GC376, a kombinovaná aplikácia GC376 a GS441524 mala synergický účinok. Naše zistenia budú využité pre ďalšie hodnotenie kombinovanej aplikácie GC376 a GS441524 v budúcich klinických štúdiách.

sk_SKSK