Orálna forma Mutian®X zastavila fekálne vylučovanie koronavírusu u prirodzene infikovaných mačiek

Pôvodný kompletný článok: Oral Mutian®X stopped faecal feline coronavirus shedding by naturally infected cats (Jún 2020)
Preklad abstraktu: 17.1.2021

Diane D Addie, Sheryl Curran, Flora Bellini, Ben Crowe, Emily Sheehan, Lesya Ukrainchuk, Nicola Decaro

Abstrakt

Mačací koronavírus (FCoV) sa vyskytuje bežne u domácich mačiek žijúcich v skupinách. U asi 10% infikovaných mačiek môže potenciálne vypuknúť smrteľné ochorenie, mačacia infekčná peritonitída (FIP). Vírus sa prenáša fekálno-orálnou cestou. Mutian® Xraphconn (Mutian X) je produkt určený na na liečbu FIP, ale používa sa aj na zastavenie vylučovania koronavírusu, aj keď pre jeho použitie na tento účel neexistujú jasné pokyny. Cieľom tejto štúdie bolo stanoviť minimálnu dávku a trvanie liečby potrebných na spoľahlivú elimináciu vírusu vo výkaloch asymptomatických, vírus vylučujúcich mačiek. V piatich domácnostiach s niekoľkými mačkami, dostalo tablety Mutian X 29 mačiek prirodzene infikovaných FCoV, a aktívne vylučujúcich vírus vo výkaloch. Vylučovanie vírusu sa monitorovalo pomocou kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie s reverznou transkripciou (RT-qPCR) kontrolovanej na fekálne inhibítory, aby sa zabezpečila citlivosť. Mutian X podávaný orálne, vírus eliminoval u 29 mačiek; hoci štyri mačky vyžadovali opakovanú terapiu, aby sa vylučovanie vírusu zastavilo. Zistilo sa, že optimálnym liečebným protokolom je dávka 4 mg/kg každých 24 hodín počas štyroch dní: 2 mg/kg zbavilo vírusu iba 80% mačiek. Poliečebné využitie citlivého testu RT-qPCR bolo nevyhnutné kvôli zabezpečeniu dosiahnutia eliminácie vírusu, pretože zlyhanie čo i len u jednej mačky by mohlo mať za následok opätovnú infekciu ostatných mačiek. Záznamy o vylučovaní vírusu mačkami pred liečbou poskytli retrospektívnu kontrolu: u výrazne viac mačiek sa zastavilo vylučovanie vírusu po Mutian X, ako sa ich počas kontrolného obdobia zotavilo z infekcie (p <0,00001). Toto je prvá správa o úspešnej eliminácii vylučovania FCoV fekálnou cestou u chronicky infikovaných mačiek.

Kľúčové slová: Antivirotiká; Fekálne vylučovanie vírusu; Mačací koronavírus (FCoV); Infekčná peritonitída mačiek (FIP); Itrakonazol; Tablety Mutian X

Copyright © 2020 Autori. Vydal Elsevier Ltd .. Všetky práva vyhradené.

Poznámka prekladateľa: Pre dosiahnutie rovnakého efektu je možné použiť akýkoľvek liek s obsahom GS441524.

sk_SKSK