Articles

Here we bring you translated articles published in foreign media. Of course, you will also find several original Slovak or Czech articles here. To this day, it is 50 articles. We wish you a pleasant reading.

FIP u starých mačiek

Pôvodný článok: 2021 – FIP IN AGED CATSNiels C. Pedersen, DVM, PhD, Emeritný profesor, Škola veterinárneho lekárstva University of California, Davis; 11.2.2021 Fakty: Vzťah veku…
Prečítať

Infekcia FIP a imunita

Pôvodný článok: FIP infection and immunity (2010) Imunita voči infekcii vírusom FIP (FIPV) je fascinujúca téma z viacerých dôvodov. Po prvé sa zdá, že humorálna…
Prečítať

Liečba orálnymi formami GS-441524

Pôvodný článok: Treatment with oral formulations of GS-441524Nicole Jacque, Niels C. Pedersen, 23.1.2021 Počiatočné klinické testy GS-441524 pri liečbe FIP zahŕňali iba subkutánnu injekčnú aplikáciu.…
Prečítať

História FIP

Pôvodný článok: History of FIP research Náhly výskyt FIP ​​na konci 50. rokov bol zdokumentovaný v dlhodobých a dôkladných pitevných záznamoch v nemocnici Angell Memorial…
Prečítať
Načítať ďalšie