Krv – Referečné hodnoty

Referenčné hodnoty vybraných parametrov krvi. V poslednom stĺpci “FIP” je ikonami vyjadrená typická zmena týchto parametrov pri ochorení FIP.

Low   hodnota znížená
Normal   hodnota v norme
High   hodnota zvýšená

Chemistry panel

MetódaParameterSkratkaRef. rozsahJednotkyFIP
Total proteinTP57 - 95g/lChemistry panel Low Normal High
AlbuminALB23 - 35g/lChemistry panel Low Normal High
GlobulinsGLOB27 - 52g/lChemistry panel Low Normal High
ALB/GLBALB/GLB> 0,57Chemistry panel Low Normal High
Celkový bilirubínTBIL0,0 - 7,0μmol/lChemistry panel Low Normal High
AlaninaminotransferázaALT (GPT)0,1 - 1,0μkat/lChemistry panel Low Normal High
AspartátaminotransferázaAST (GOT)0,1 - 1,0μkat/lChemistry panel Low Normal High
Alkalická fosfatázaALP0,1 - 4,0μkat/lChemistry panel Low Normal High
Gama-glutamyltransferázaGGT0,00 - 0,16μkat/lChemistry panel Low Normal High
KreatinínCREAT50 - 170μmol/lChemistry panel Low Normal High
UreaBUN5,0 - 11,3mmol/lChemistry panel Low Normal High
Anorganický fosforPHOS0,9 - 2,0mmol/lChemistry panel Low Normal High
ErytrocytyRBC4,9 - 9,8*1012/lHematológia Low Normal High
HematokritHCT (PCV)25 - 45%Hematológia Low Normal High
HemoglobínHGB79 - 148g/lHematológia Low Normal High
TrombocytyPLT178 - 357*109/lHematológia Low Normal High
LeukocytyWBC6,8 - 16,5*109/lHematológia Low Normal High
Neutrofilné granulocyty (abs)NEU (GR)3,6 - 12,0*109/lHematológia Low Normal High
Neutrofilné granulocyty (%)NEU (GR)60 - 78%Hematológia Low Normal High
Lymfocyty (abs)LYM1,0 - 6,0*109/lHematológia Low Normal High
Lymfocyty (%)LYM15 - 38%Hematológia Low Normal High
Monocyty (abs)MON0,0 - 0,6*109/lHematológia Low Normal High
Monocyty (%)MON0 - 4%Hematológia Low Normal High
Eosinofily (abs)EOS0,0 - 0,9*109/lHematológia Low Normal High
Eosinofily (%)EOS0 - 6%Hematológia Low Normal High
Total proteinTP59 - 87g/lElektroforéza Low Normal High
Albumín (abs)ALB31 - 47g/lElektroforéza Low Normal High
alfa-1 globulín (abs)α11,6 - 5,2g/lElektroforéza Low Normal High
alfa-2 globulín (abs)α24,0 - 12,8g/lElektroforéza Low Normal High
beta-1 globulín (abs)β11,9 - 7,4g/lElektroforéza Low Normal High
beta-2 globulín (abs)β22,0 - 8,5g/lElektroforéza Low Normal High
gama globulín (abs)γ3,6 - 16,9g/lElektroforéza Low Normal High
Albumín (%)ALB44,5 - 62,3%Elektroforéza Low Normal High
alfa-1 globulín (%)α12,2 - 7,6%Elektroforéza Low Normal High
alfa-2 globulín (%)α25,7 - 19,9%Elektroforéza Low Normal High
beta-1 globulín (%)β12,8 - 11,3%Elektroforéza Low Normal High
beta-2 globulín (%)β23,1 - 11,7%Elektroforéza Low Normal High
gama globulín (%)γ5,9 - 23,0%Elektroforéza Low Normal High
α1-kyslý glykoproteín (Orozomukoid)AGP≤ 480μg/mlOstatné Low Normal High
Sérový Amyloid ASAA≤ 20μg/mlOstatné Low Normal High

Hematológia

MetódaParameterSkratkaRef. rozsahJednotkyFIP
Total proteinTP57 - 95g/lChemistry panel Low Normal High
AlbuminALB23 - 35g/lChemistry panel Low Normal High
GlobulinsGLOB27 - 52g/lChemistry panel Low Normal High
ALB/GLBALB/GLB> 0,57Chemistry panel Low Normal High
Celkový bilirubínTBIL0,0 - 7,0μmol/lChemistry panel Low Normal High
AlaninaminotransferázaALT (GPT)0,1 - 1,0μkat/lChemistry panel Low Normal High
AspartátaminotransferázaAST (GOT)0,1 - 1,0μkat/lChemistry panel Low Normal High
Alkalická fosfatázaALP0,1 - 4,0μkat/lChemistry panel Low Normal High
Gama-glutamyltransferázaGGT0,00 - 0,16μkat/lChemistry panel Low Normal High
KreatinínCREAT50 - 170μmol/lChemistry panel Low Normal High
UreaBUN5,0 - 11,3mmol/lChemistry panel Low Normal High
Anorganický fosforPHOS0,9 - 2,0mmol/lChemistry panel Low Normal High
ErytrocytyRBC4,9 - 9,8*1012/lHematológia Low Normal High
HematokritHCT (PCV)25 - 45%Hematológia Low Normal High
HemoglobínHGB79 - 148g/lHematológia Low Normal High
TrombocytyPLT178 - 357*109/lHematológia Low Normal High
LeukocytyWBC6,8 - 16,5*109/lHematológia Low Normal High
Neutrofilné granulocyty (abs)NEU (GR)3,6 - 12,0*109/lHematológia Low Normal High
Neutrofilné granulocyty (%)NEU (GR)60 - 78%Hematológia Low Normal High
Lymfocyty (abs)LYM1,0 - 6,0*109/lHematológia Low Normal High
Lymfocyty (%)LYM15 - 38%Hematológia Low Normal High
Monocyty (abs)MON0,0 - 0,6*109/lHematológia Low Normal High
Monocyty (%)MON0 - 4%Hematológia Low Normal High
Eosinofily (abs)EOS0,0 - 0,9*109/lHematológia Low Normal High
Eosinofily (%)EOS0 - 6%Hematológia Low Normal High
Total proteinTP59 - 87g/lElektroforéza Low Normal High
Albumín (abs)ALB31 - 47g/lElektroforéza Low Normal High
alfa-1 globulín (abs)α11,6 - 5,2g/lElektroforéza Low Normal High
alfa-2 globulín (abs)α24,0 - 12,8g/lElektroforéza Low Normal High
beta-1 globulín (abs)β11,9 - 7,4g/lElektroforéza Low Normal High
beta-2 globulín (abs)β22,0 - 8,5g/lElektroforéza Low Normal High
gama globulín (abs)γ3,6 - 16,9g/lElektroforéza Low Normal High
Albumín (%)ALB44,5 - 62,3%Elektroforéza Low Normal High
alfa-1 globulín (%)α12,2 - 7,6%Elektroforéza Low Normal High
alfa-2 globulín (%)α25,7 - 19,9%Elektroforéza Low Normal High
beta-1 globulín (%)β12,8 - 11,3%Elektroforéza Low Normal High
beta-2 globulín (%)β23,1 - 11,7%Elektroforéza Low Normal High
gama globulín (%)γ5,9 - 23,0%Elektroforéza Low Normal High
α1-kyslý glykoproteín (Orozomukoid)AGP≤ 480μg/mlOstatné Low Normal High
Sérový Amyloid ASAA≤ 20μg/mlOstatné Low Normal High

Elektroforéza sérových bielkovín (Idexx)

MetódaParameterSkratkaRef. rozsahJednotkyFIP
Total proteinTP57 - 95g/lChemistry panel Low Normal High
AlbuminALB23 - 35g/lChemistry panel Low Normal High
GlobulinsGLOB27 - 52g/lChemistry panel Low Normal High
ALB/GLBALB/GLB> 0,57Chemistry panel Low Normal High
Celkový bilirubínTBIL0,0 - 7,0μmol/lChemistry panel Low Normal High
AlaninaminotransferázaALT (GPT)0,1 - 1,0μkat/lChemistry panel Low Normal High
AspartátaminotransferázaAST (GOT)0,1 - 1,0μkat/lChemistry panel Low Normal High
Alkalická fosfatázaALP0,1 - 4,0μkat/lChemistry panel Low Normal High
Gama-glutamyltransferázaGGT0,00 - 0,16μkat/lChemistry panel Low Normal High
KreatinínCREAT50 - 170μmol/lChemistry panel Low Normal High
UreaBUN5,0 - 11,3mmol/lChemistry panel Low Normal High
Anorganický fosforPHOS0,9 - 2,0mmol/lChemistry panel Low Normal High
ErytrocytyRBC4,9 - 9,8*1012/lHematológia Low Normal High
HematokritHCT (PCV)25 - 45%Hematológia Low Normal High
HemoglobínHGB79 - 148g/lHematológia Low Normal High
TrombocytyPLT178 - 357*109/lHematológia Low Normal High
LeukocytyWBC6,8 - 16,5*109/lHematológia Low Normal High
Neutrofilné granulocyty (abs)NEU (GR)3,6 - 12,0*109/lHematológia Low Normal High
Neutrofilné granulocyty (%)NEU (GR)60 - 78%Hematológia Low Normal High
Lymfocyty (abs)LYM1,0 - 6,0*109/lHematológia Low Normal High
Lymfocyty (%)LYM15 - 38%Hematológia Low Normal High
Monocyty (abs)MON0,0 - 0,6*109/lHematológia Low Normal High
Monocyty (%)MON0 - 4%Hematológia Low Normal High
Eosinofily (abs)EOS0,0 - 0,9*109/lHematológia Low Normal High
Eosinofily (%)EOS0 - 6%Hematológia Low Normal High
Total proteinTP59 - 87g/lElektroforéza Low Normal High
Albumín (abs)ALB31 - 47g/lElektroforéza Low Normal High
alfa-1 globulín (abs)α11,6 - 5,2g/lElektroforéza Low Normal High
alfa-2 globulín (abs)α24,0 - 12,8g/lElektroforéza Low Normal High
beta-1 globulín (abs)β11,9 - 7,4g/lElektroforéza Low Normal High
beta-2 globulín (abs)β22,0 - 8,5g/lElektroforéza Low Normal High
gama globulín (abs)γ3,6 - 16,9g/lElektroforéza Low Normal High
Albumín (%)ALB44,5 - 62,3%Elektroforéza Low Normal High
alfa-1 globulín (%)α12,2 - 7,6%Elektroforéza Low Normal High
alfa-2 globulín (%)α25,7 - 19,9%Elektroforéza Low Normal High
beta-1 globulín (%)β12,8 - 11,3%Elektroforéza Low Normal High
beta-2 globulín (%)β23,1 - 11,7%Elektroforéza Low Normal High
gama globulín (%)γ5,9 - 23,0%Elektroforéza Low Normal High
α1-kyslý glykoproteín (Orozomukoid)AGP≤ 480μg/mlOstatné Low Normal High
Sérový Amyloid ASAA≤ 20μg/mlOstatné Low Normal High

Ostatné parametre

MetódaParameterSkratkaRef. rozsahJednotkyFIP
Total proteinTP57 - 95g/lChemistry panel Low Normal High
AlbuminALB23 - 35g/lChemistry panel Low Normal High
GlobulinsGLOB27 - 52g/lChemistry panel Low Normal High
ALB/GLBALB/GLB> 0,57Chemistry panel Low Normal High
Celkový bilirubínTBIL0,0 - 7,0μmol/lChemistry panel Low Normal High
AlaninaminotransferázaALT (GPT)0,1 - 1,0μkat/lChemistry panel Low Normal High
AspartátaminotransferázaAST (GOT)0,1 - 1,0μkat/lChemistry panel Low Normal High
Alkalická fosfatázaALP0,1 - 4,0μkat/lChemistry panel Low Normal High
Gama-glutamyltransferázaGGT0,00 - 0,16μkat/lChemistry panel Low Normal High
KreatinínCREAT50 - 170μmol/lChemistry panel Low Normal High
UreaBUN5,0 - 11,3mmol/lChemistry panel Low Normal High
Anorganický fosforPHOS0,9 - 2,0mmol/lChemistry panel Low Normal High
ErytrocytyRBC4,9 - 9,8*1012/lHematológia Low Normal High
HematokritHCT (PCV)25 - 45%Hematológia Low Normal High
HemoglobínHGB79 - 148g/lHematológia Low Normal High
TrombocytyPLT178 - 357*109/lHematológia Low Normal High
LeukocytyWBC6,8 - 16,5*109/lHematológia Low Normal High
Neutrofilné granulocyty (abs)NEU (GR)3,6 - 12,0*109/lHematológia Low Normal High
Neutrofilné granulocyty (%)NEU (GR)60 - 78%Hematológia Low Normal High
Lymfocyty (abs)LYM1,0 - 6,0*109/lHematológia Low Normal High
Lymfocyty (%)LYM15 - 38%Hematológia Low Normal High
Monocyty (abs)MON0,0 - 0,6*109/lHematológia Low Normal High
Monocyty (%)MON0 - 4%Hematológia Low Normal High
Eosinofily (abs)EOS0,0 - 0,9*109/lHematológia Low Normal High
Eosinofily (%)EOS0 - 6%Hematológia Low Normal High
Total proteinTP59 - 87g/lElektroforéza Low Normal High
Albumín (abs)ALB31 - 47g/lElektroforéza Low Normal High
alfa-1 globulín (abs)α11,6 - 5,2g/lElektroforéza Low Normal High
alfa-2 globulín (abs)α24,0 - 12,8g/lElektroforéza Low Normal High
beta-1 globulín (abs)β11,9 - 7,4g/lElektroforéza Low Normal High
beta-2 globulín (abs)β22,0 - 8,5g/lElektroforéza Low Normal High
gama globulín (abs)γ3,6 - 16,9g/lElektroforéza Low Normal High
Albumín (%)ALB44,5 - 62,3%Elektroforéza Low Normal High
alfa-1 globulín (%)α12,2 - 7,6%Elektroforéza Low Normal High
alfa-2 globulín (%)α25,7 - 19,9%Elektroforéza Low Normal High
beta-1 globulín (%)β12,8 - 11,3%Elektroforéza Low Normal High
beta-2 globulín (%)β23,1 - 11,7%Elektroforéza Low Normal High
gama globulín (%)γ5,9 - 23,0%Elektroforéza Low Normal High
α1-kyslý glykoproteín (Orozomukoid)AGP≤ 480μg/mlOstatné Low Normal High
Sérový Amyloid ASAA≤ 20μg/mlOstatné Low Normal High