ALB/GLB

Pomer albumínu a globulínov. Jeden z hlavných ukazovateľov tzv. disproteinémie, teda akejkoľvek zmeny obsahu proteínov v krvi. Koncentrácia proteínov v plazme závisí na pomere medzi ich syntézou a ich odbúravaním alebo vylučovaním. Pri zmene jednej alebo viacerých frakcií globulínov dochádza ku zmene pomeru medzi albumínom a globulínmi, tzv. A/G koeficientu. U mačiek je normálna hodnota tohto pomeru vyššia ako 0,57. Nižšia hodnota sa považuje za jeden z hlavných ukazovateľov choroby FIP.

« Návrat k indexu
sk_SKSK