Mačacia infekčná peritonitída

Informačný bulletin European Advisory Board On Cat Diseases
Slovenská PDF verzia: :
English PDF version::

Čo je mačacia infekčná peritonitída?

 • Pôvodcom mačacej infekčnej peritonitídy (FIP) je mačací koronavírus (FCoV).
 • Infekcie spôsobené FCoV sa vyskytujú vo všetkých prostrediach, predovšetkým sú však bežné v prostredí s vysokou hustotou populácie mačiek.
 • FIP sa rozvinie iba u určitej časti nakazených mačiek.
 • Náchylné sú mačky, ktoré utrpeli stres (adopcia, kastrácia, umiestnenie v útulku).
 • FIP sa vyskytuje predovšetkým u mačiek vo veku <1 a v prostredí s vysokou hustotou populácie mačiek.
 • Zdá sa, že čistokrvné mačky sú náchylnejšie.
 • FCoV dokáže prežiť približne 2 mesiace v suchom prostredí
 • FCoV sa jednoducho inaktivuje čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami.

Infekcia

 • Hlavným zdrojom infekcie FCoV sú fekálne výlučky nakazených mačiek. Prenos infekcie slinami alebo počas gravidity je vzácny.
 • FCoV sa môže prenášať aj nepriamo (odpadové podnosy, topánky, odev)
 • Mačky začínajú vylučovať vírus už v priebehu prvého týždňa po infekcii a pokračujú vo vylučovaní počas nasledujúcich týždňov alebo mesiacov, niekedy aj počas celého života.
 • FIP spôsobujú varianty (mutanty) FCoV, ktoré sa množia rýchlejšie v makrofágoch a monocytoch.
 • Rozvoj FIP závisí od vírusového zaťaženia a imunitnej odpovede mačky.

Klinické príznaky

 • Väčšina mačiek infikovaných FCoV ostane zdravá alebo sa u nich prejavujú iba mierne príznaky enteritídy.
 • Bežnými počiatočnými príznakmi FIP je kolísavá teplota, strata hmotnosti, anorexia a depresia.
 • Pri vývoji choroby sa FIP prejavuje
  • vo svojej efúznej (vlhkej) forme, charakterizovanej chronickým zápalom membrán (nahromadenie tekutiny v bruchu, hrudníková a/alebo perikardiálna efúzia) a zápal ciev;
  • vo svojej neefúznej (suchej) forme, charakterizovanej granulomatóznymi léziami rôznych orgánov (zväčšenie obličiek, chronická hnačka, zdurenie lymfatických uzlín).
 • Tieto formy sa považujú za klinické extrémy rovnakého stavu.
 • Príznaky na očiach zahŕňajú uveitídu, rohovinové zrazeniny („baraní loj“) v prednej očnej komore, perivaskulárny infiltrát na sietnici a pyogranulomatóznu chorioretinitídu.
 • Neurologické príznaky (u ~10 %) zahŕňajú ataxiu, hyperestéziu, zášklby očí, kŕče, zmeny v správaní a poruchy lebečných nervov.
 • Klinické príznaky sú veľmi variabilné a menia sa v závislosti od rozloženia lézií.

Diagnóza

 • Neexistuje žiadny dostupný neinvazívny test, ktorý by potvrdil chorobu v jej suchej forme.
 • Laboratórne nálezy svedčiace o FIP sú lymfopénia, neregeneratívna anémia, zvýšenie celkových proteínov v sére, hyperglobulinémia, nízky pomer albumín/ globulín, vysoké hodnoty α-1 kyslých glykoproteínov a vysoké hodnoty titra FCoV-protilátok.
 • Samotná vysoká hodnota titrov FCoV protilátok nie je pre diagnózu významná.
 • Efúzie poukazujúce na FIP vykazujú pozitívne výsledky Rivaltovej skúšky, vysoké hodnoty proteínov a nízky pomer albumín/globulín a obsahujú neutrofily a makrofágy.
 • Bunky pozitívne na FCoV antigén (imunofluorescencia, imunohistochémia na bioptickom materiáli z pyogranulómov alebo sedimentu buniek z nahromadenej tekutiny v bruchu) potvrdené v špecializovaných laboratóriách potvrdia FIP.
 • FCoV RT-PCR krvných vzoriek na určenie diagnózy nestačí: nedajú sa odlíšiť FIP-navodzujúce mutanty a „normálne“ FCoV.

Čím sa riadiť pri výskyte ochorenia

 • Prognóza FIP je veľmi zlá. Priemerná doba prežitia po diagnostikovaní choroby je 9 dní.
 • Eutanázia by sa mala zvážiť až po konečnej diagnóze ochorenia.
 • Podporná liečba je zameraná na potlačenie zápalu a poškodzujúcej imunitnej odpovede, zvyčajne sa podávajú kortikosteroidy. Napriek tomu, jej prínos nie je preukázaný.
 • V domácnosti, kde mačka podľahla FIP, sa odporúča počkať pred prinesením novej mačky 2 mesiace. Ostatné mačky v tej istej domácnosti sú pravdepodobne nosičmi FCoV.
 • FIP je problémom spoločného chovu viacerých mačiek (odchov mláďat a útulky), iba zriedkavo sa vyskytuje u mačiek v domácnosti a u mačiek vo voľnom chove.
 • Zníženie rizika kontaminácie sa dá dosiahnuť dodržiavaním prísnej hygieny a chovaním mačiek v malých, dobre prispôsobených skupinách, ktorých odpadové podnosy sú často čistené a kde majú mačky voľný pohyb.
 • Mačky vylučujúce FCoV sa dajú identifikovať prostredníctvom kvantitatívneho RT-PCR skríningu fekálnych výlučkov v reálnom čase, ale je nevyhnutné urobiť niekoľko odberov vzoriek (4 x počas 3 týždňov).

Vakcinácia

 • FIP nie je súčasťou základných vakcín.
 • K dispozícii je iba jedna (intranazálna) FIP vakcína, ktorá je dostupná v USA a v niektorých európskych krajinách.
 • Vakcína nie je účinná u mačiek, ktoré už boli infikované FCoV, ale môže byť užitočná u séronegatívnych mačiatok pred ich vstupom do endemického prostredia.
 • Ak sa uvažuje o vakcinácii, prvá dávka by mala byť podaná pred dosiahnutím veku 16 týždňov.
Nahromadenie tekutiny v brušnej dutine
mačky Sphynx s FIP.
Suchá forma FIP: granulomatózne lézie na
pečeni.
RTG snímka mačky s FIP zobrazujúca
hrudnú a abdominálnu efúziu.
Uveitída u mačky so suchou formou FIP.
Hyféma u mačky s FIP.
sk_SKSK