Antigen

Antigen je látka, která navozuje produkci jedné nebo více protilátek. Každá protilátka se váže na specifický antigen formou interakce podobné zapadnutí klíče do zámku. Antigen může být z vnějšího prostředí nebo vzniká v těle. Buňky imunitního systému se snaží zničit nebo neutralizovat jakýkoli antigen, který je rozpoznán jako cizí a potenciálně škodlivý. Slovo „antigen“ vzniklo z termínu antibody generator[1][2] a popisovalo molekulu, která se specificky váže na protilátku. Nyní se ale termín vztahuje i na všechny molekuly nebo molekulární fragmenty, které mohou být vázány hlavním histokompatibilním komplexem (MHC) a prezentovány T-buněčnému receptoru.[3] Vlastní antigeny jsou obvykle imunitním systémem tolerovány, zatímco cizí antigeny jsou identifikovány jako potenciálně nebezpečné a mohou být imunitním systémem napadeny.

« Návrat k indexu
sk_SKSK