Časová os liečby FIP

Liečba FIP

Diagnostika

  • základná biochémia a hematológia
  • elektroforéza plazmatických bielkovín
  • sonografické vyšetrenie
  • u vlhkej FIP punkcia a odobratie vzorku tekutiny

Začiatok liečby

  • podávanie injekcií alebo tabliet v pravidelných intervaloch (raz za 24 hodín)
  • minimálne trvanie liecby je 84 dní (12 týždňov)
  • dávkovanie podľa typu FIP
  • je nutné vážiť mačku minimálne raz týždenne a podľa hmotnosti upravovať dávku !!!
  • je doporučené podávanie hepatoprotektív

4. týždeň liečby

KONTROLNÉ VYŠETRENIE

  • základná hematológia a biochémia
  • ultrazvukové vyšetrenie
  • konzultujte výsledky s veterinárom alebo poradcom
  • v prípade nepriaznivých výsledkov zvážte úpravu dávkovania

8. týždeň liečby

KONTROLNÉ VYŠETRENIE

  • základná hematológia a biochémia
  • ultrazvukové vyšetrenie
  • konzultujte výsledky s veterinárom alebo poradcom
  • v prípade nepriaznivých výsledkov zvážte úpravu dávkovania

12. týždeň liečby

VYŠETRENIE PRED UKONČENÍM LIEČBY

  • základná biochémia a hematológia
  • elektroforéza plazmatických bielkovín
  • sonografické vyšetrenie

Vyšetrenie je nutné spraviť tak, aby ste výsledky odberov krvi mali k dispozícii najneskôr v posledný deň plánovaného ukončenia liečby !!!

84. deň liečby

VYHODNOTENIE

  • V prípade, že vyšetrenie pred koncom liečby dopadlo dobre, je možné ukončenie liečby.
  • Ak výsledky nedopadli podľa očakávania, je doporučené predĺženie liečby o 2 týždne (minimálne 1 týždeň).  Prípadné navýšenie dávkovania konzultujte s veterinárom, prípadne  vašim poradcom pri liečbe FIP.
  • Pred koncom  prípadného predĺženia liečby je nutné zopakovať odbery. Ak sú výsledky dobré, je možné liečbu ukončit.

Ukončenie liečby

Ukončenie liečby.
Gratulujeme.
Začína 12-týždňové obdobie tzv. posttreatmentu.

[bold_timeline_item_button title=“Expand“ style=““ shape=““ color=““ size=“inline“ url=“#“ el_class=“bold_timeline_group_button“]

Posttreatment

6. týždeň posttreatmentu

KONTROLNÉ VYŠETRENIE

  • základná hematológia a biochémia
  • ultrazvukové vyšetrenie

12. týždeň posttreatmentu

VYŠETRENIE PRED UKONČENÍM POSTREATMENTU

  • základná hematológia a biochémia
  • ultrazvukové vyšetrenie

84. deň posttreatmentu

VYHODNOTENIE

V prípade, že vyšetrenie pred koncom liečby posttreatmentu dopadlo dobre, mačka je považovaná za VYLIEČENÚ. Gratulujeme.

[bold_timeline_item_button title=“Expand“ style=““ shape=““ color=““ size=“inline“ url=“#“ el_class=“bold_timeline_group_button“]

Upozornenie

Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu liečby zdravotný stav mačky výrazne zhorší, je nutné túto situáciu riešiť s veterinárom. FIP takmer nikdy nechodí sama a veľmi často sa môžu pridružiť sekundárne infekcie, ktoré vyžadujú nasadenie ATB, prípadne sa môže vyskytnúť akýkoľvek iný zdravotný problém, ktorý s FIP nijak nesúvisí. Je preto veľmi dôležité rozlišovať medzi tzv. relapsom, pri ktorom dochádza k zhoršeniu zdravotného stavu kvôli FIP, a iným zdravotným problémom. Nie je namieste panika a okamžité zvyšovanie dávkovania.

Pokiaľ dôjde k relapsu, riešte to s veterinárom, prípadne s vašim poradcom počas liečby FIP. Ďalší postup liečby je značne individuálny.