Časová os liečby FIP

Liečba FIP

1. deň – Začiatok liečby

  • podávanie injekcií alebo tabliet v pravidelných intervaloch (raz za 24 hodín)
  • minimálne trvanie liecby je 84 dní (12 týždňov)
  • dávkovanie podľa typu FIP
  • je nutné vážiť mačku minimálne raz týždenne a podľa hmotnosti upravovať dávku !!!
  • je doporučené podávanie hepatoprotektív

Po 4 týždňoch – 1. kontrolné vyšetrenie

  • základná hematológia a biochémia
  • ultrazvukové vyšetrenie
  • konzultujte výsledky s veterinárom alebo poradcom
  • v prípade nepriaznivých výsledkov zvážte úpravu dávkovania

Po 8 týždňoch – 2. kontrolné vyšetrenie

  • základná hematológia a biochémia
  • ultrazvukové vyšetrenie
  • konzultujte výsledky s veterinárom alebo poradcom
  • v prípade nepriaznivých výsledkov zvážte úpravu dávkovania

12. týždeň – 3. kontrolné vyšetrenie

  • základná biochémia a hematológia
  • elektroforéza sérových bielkovín (v prípade nepriaznivého výsledku biochémie)
  • sérový amyloid A (SAA)
  • sonografické vyšetrenie

Vyšetrenie je nutné spraviť tak, aby ste výsledky odberov krvi mali k dispozícii najneskôr v posledný deň plánovaného ukončenia liečby !!!

84. deň – Vyhodnotenie

  • V prípade, že vyšetrenie pred koncom liečby dopadlo dobre, je možné ukončenie liečby.
  • Ak výsledky nedopadli podľa očakávania, je doporučené predĺženie liečby o 2 týždne (minimálne 1 týždeň).  Prípadné navýšenie dávkovania konzultujte s veterinárom, prípadne  vašim poradcom pri liečbe FIP.
  • Pred koncom  prípadného predĺženia liečby je nutné zopakovať odbery. Ak sú výsledky dobré, je možné liečbu ukončit.

Ukončenie liečby – začiatok posttreatmentu

Gratulujeme.
Začína 12-týždňové obdobie tzv. posttreatmentu.

Post-treatment (Obdobie pozorovania)

1.-12. týždeň

Pokiaľ zaznamenáte známky zhoršenia zdravotného stavu, vyhľadajte veterinára a nechajte mačku vyšetriť. Netreba snáď pripomínať, že nasledujúce vyšetrenia sú základ:

  • základná hematológia a biochémia
  • ultrazvukové vyšetrenie

Tak isto v prípade, že na konci liečby FIP ste zaznamenali zhoršené niektoré parametre, ako napríklad pečeňové (jaterní) alebo ľadvinové ukazovatele, môžete odbery zopakovať, aby ste videli, kam sa výsledky pohli. V opačnom prípade, ak mačka nevykazuje žiadne známky ochorenia, jej môžete radšej dopriať pokoj a zbytočne ju nestresovať. Určite doporučujem používať selský rozum a nepanikáriť, ak sa vám niečo na mačke nezdá. Tak ako akákoľvek iná mačka môže samozrejme ochorieť na akúkoľvek inú chorobu. Nemusíte hneď za všetkym vidieť relaps. Jednoducho ak sa vám niečo nezdá, tak navštívte dobrého veterinára.

84. deň – Vyliečenie

V prípade, že mačka nevykazuje žiadne známky ochorenia a prípadné vyšetrenie pred koncom posttreatmentu dopadlo dobre, mačka je považovaná za VYLIEČENÚ. Gratulujeme.

Upozornenie

Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu liečby zdravotný stav mačky výrazne zhorší, je nutné túto situáciu riešiť s veterinárom. FIP takmer nikdy nechodí sama a veľmi často sa môžu pridružiť sekundárne infekcie, ktoré vyžadujú nasadenie ATB, prípadne sa môže vyskytnúť akýkoľvek iný zdravotný problém, ktorý s FIP nijak nesúvisí. Je preto veľmi dôležité rozlišovať medzi tzv. relapsom, pri ktorom dochádza k zhoršeniu zdravotného stavu kvôli FIP, a iným zdravotným problémom. Nie je namieste panika a okamžité zvyšovanie dávkovania.

Pokiaľ dôjde k relapsu, riešte to s veterinárom, prípadne s vašim poradcom počas liečby FIP. Ďalší postup liečby je značne individuálny.

sk_SKSK