Časová os liečby FIP

Liečba FIP

Pred liečbou

Diagnostika

  • základná biochémia a hematológia
  • elektroforéza plazmatických bielkovín
  • sérový amyloid A (SAA)
  • sonografické vyšetrenie
  • u vlhkej FIP punkcia a odobratie vzorku tekutiny

Začiatok liečby

  • podávanie injekcií alebo tabliet v pravidelných intervaloch (raz za 24 hodín)
  • minimálne trvanie liecby je 84 dní (12 týždňov)
  • dávkovanie podľa typu FIP
  • je nutné vážiť mačku minimálne raz týždenne a podľa hmotnosti upravovať dávku !!!
  • je doporučené podávanie hepatoprotektív
1. deň
po 4 týždnoch

1. kontrolné vyšetrenie

  • základná hematológia a biochémia
  • ultrazvukové vyšetrenie
  • konzultujte výsledky s veterinárom alebo poradcom
  • v prípade nepriaznivých výsledkov zvážte úpravu dávkovania

2. kontrolné vyšetrenie

  • základná hematológia a biochémia
  • ultrazvukové vyšetrenie
  • konzultujte výsledky s veterinárom alebo poradcom
  • v prípade nepriaznivých výsledkov zvážte úpravu dávkovania
po 8 týždňoch
12. týždeň

3. kontrolné vyšetrenie

  • základná biochémia a hematológia
  • elektroforéza plazmatických bielkovín
  • sérový amyloid A (SAA)
  • sonografické vyšetrenie

Vyšetrenie je nutné spraviť tak, aby ste výsledky odberov krvi mali k dispozícii najneskôr v posledný deň plánovaného ukončenia liečby !!!

Vyhodnotenie

  • V prípade, že vyšetrenie pred koncom liečby dopadlo dobre, je možné ukončenie liečby.
  • Ak výsledky nedopadli podľa očakávania, je doporučené predĺženie liečby o 2 týždne (minimálne 1 týždeň).  Prípadné navýšenie dávkovania konzultujte s veterinárom, prípadne  vašim poradcom pri liečbe FIP.
  • Pred koncom  prípadného predĺženia liečby je nutné zopakovať odbery. Ak sú výsledky dobré, je možné liečbu ukončit.
84. deň
Začiatok post-treatmentu

Ukončenie liečby

Gratulujeme.
Začína 12-týždňové obdobie tzv. posttreatmentu.

Post-treatment (Obdobie pozorovania)

6. týždeň

1. kontrolné vyšetrenie

  • základná hematológia a biochémia
  • ultrazvukové vyšetrenie

2. kontrolné vyšetrenie

  • základná hematológia a biochémia
  • ultrazvukové vyšetrenie
12. týždeň
84. deň

Vyliečenie

V prípade, že vyšetrenie pred koncom liečby posttreatmentu dopadlo dobre, mačka je považovaná za VYLIEČENÚ. Gratulujeme.

Upozornenie

Pokiaľ sa kedykoľvek v priebehu liečby zdravotný stav mačky výrazne zhorší, je nutné túto situáciu riešiť s veterinárom. FIP takmer nikdy nechodí sama a veľmi často sa môžu pridružiť sekundárne infekcie, ktoré vyžadujú nasadenie ATB, prípadne sa môže vyskytnúť akýkoľvek iný zdravotný problém, ktorý s FIP nijak nesúvisí. Je preto veľmi dôležité rozlišovať medzi tzv. relapsom, pri ktorom dochádza k zhoršeniu zdravotného stavu kvôli FIP, a iným zdravotným problémom. Nie je namieste panika a okamžité zvyšovanie dávkovania.

Pokiaľ dôjde k relapsu, riešte to s veterinárom, prípadne s vašim poradcom počas liečby FIP. Ďalší postup liečby je značne individuálny.

sk_SKSK