EIDD-2801 (Molnupiravir)

EIDD-2801 sa skúma pre jeho aktivitu proti mnohým vírusovým infekciám vrátane chrípky, MERS-CoV a SARS-CoV-2.

Mechanizmus účinku

EIDD-2801 je orálne biologicky dostupný izopropylesterový prekurzor ribonukleozidového analógu EIDD-1931 ( N4-hydroxycytidín ). Hydrolyzuje sa in vivo a distribuuje sa do tkanív, kde sa stáva aktívnou formou 5’-trifosfátu. Aktívne liečivo sa začleňuje do genómu RNA vírusov, čo vedie k akumulácii mutácií známych ako vírusová chybová katastrofa. Nedávne štúdie ukázali, že EIDD-2801 inhibuje replikáciu ľudských a netopierích koronavírusov, vrátane SARS-CoV-2, u myší a epiteliálnych buniek ľudských dýchacích ciest. Ukázalo sa, že aj voči remdesiviru rezistentný mutantný myší vírus hepatitídy má zvýšenú citlivosť na N4-hydroxycytidín. EIDD-2801 vykazuje aktivitu proti vírusu chrípky a koronavírusom. EIDD-2801 má potenciál pre liečbu sezónnej a pandemickej chrípky.

Upozorňujem na to, že nižšie zmieňované informácie nepochádzajú z oficiálne zverejnených výsledkov klinických štúdií. Jedná sa o informácie jedného z výrobcov liekov.

Testovanie EIDD-2801 pri liečbe FIP

Koncom roka 2020 začalo testovanie Molnupiraviru pri liečbe FIP.
Do štúdie s názvom „Účinky orálnej výživy na dobu prežitia a kvalitu života s FIP“ bolo zaradených 286 mačiek s diagnostikovanou FIP z celého sveta. Na tejto štúdii sa zúčastnilo niekoľko kliník pre zvieratá v USA, Veľkej Británii, Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Japonsku, Rumunsku, Turecku a Číne. S ohľadom na etické faktory nebola vytvorená placebo kontrolná skupina. Výsledky tejto štúdie sú: Z 286 prípadov nedošlo k žiadnemu úmrtiu. 28/286 prípadov bolo vyliečených po 4-6 týždňoch liečby. 258/286 prípadov bolo vyliečených po absolvovaní 8 týždňov liečby. 28/286 prípadov užívalo tento liek v dávkovaní 30-40 mg/kg každých 24 hodín, z toho 26 prípadov sa zotavilo po 4 týždňoch, vrátane 2 prípadov s ochorením očí a 5 prípadov s neurologickými príznakmi, zatiaľ čo ďalšie 2 prípady ukončili liečbu po 6 týždňoch liečby bez relapsu. Všetky mačky boli v čase zverejnenia výsledkov 3-5 mesiacov od ukončenia liečby stále nažive a bez príznakov ochorenia.

Dávkovanie a dĺžka liečby

  • Vlhká/Suchá FIP: 25mg/kg q24h
  • Okulárna FIP: 37,5mg/kg q24h
  • Neurologická FIP: 50mg/kg q24h

Dĺžka liečby 5-10 týždnov v závislosti na závažnosti ochorenia a konkrétnej mačke.

Podľa novších farmakokinetických dát je vhodnejšie podávanie lieku 2x denne.

Upozorňujem na to, že po tejto pilotnej štúdii vyšli aj články Dr. Pedersena a Nicole Jacque, kde došlo k revízii doporučeného dávkovania smerom dole:

  • Vlhká/Suchá FIP: cca 5-7 mg/kg q12h
  • Okulárna FIP: 8-10 mg/kg q12h
  • Neurologická FIP: 10-15 mg/kg q12h

Farmakokinetika EIDD-2801 je iná ako u GS441524 a preto sa lieky podávajú dvakrát denne. Doporučujem prečítať nižšie uvedené články.

Treba si uvedomiť, že kým liečba Covid-19 u ľudí trvá 5 dní, liečba FIP trvá omnoho dlhšie a EIDD-2801 (Molnupiravir) môže mať vedľajšie mutagénne účinky, ktoré ešte nie sú do dôsledkov preskúmané a môžu viesť napríklad k vzniku rakoviny. Z toho dôvodu sa doporučuje liečiť FIP pomocou osvedčeného GS441521 a po Molnupiravire siahnuť až v prípade rezistencie na GS441524.

Liečba FIP v ČR/SR

V roku 2021 v ČR ukončila liečbu pomocou EIDD-2801 jedna mačka (koniec liečby vlhkej FIP 24.7.2021 – momentalne zdravá a po post-treatmente). V SR sa liečila mačka s tretím relapsom neurologickej FIP po liečbe GS441524. Liečba tohto relapsu prebiehala za súčasného použitia GS441524 a EIDD-2801. Mačka je zdravá, po ukončení posttreatmentu.

Dostupnosť Molnupiraviru v ČR/SR

Lagevrio

Na rozdiel od GC441524 sa Molnupiravir dá okrem čierneho trhu ziskať aj legálnym spôsobom na liečbu Covid-19. Liek je samozrejme na predpis.

7.12.2021 rozhodlo Ministerstvo zdravotníctva ČR o dočasnom povolení Molnupiraviru s komerčným názvom Lagevrio. Jedno balenie obsahuje 40 toboliek s obsahom Molnupiraviru 200mg. Nevýhodou týchto toboliek je príliš vysoký obsah účinnej látky a veľmi komplikované delenie pre použitie u mačiek. Každopádne 1 balenie by malo stačiť na celú liečbu obyčajnej vlhkej/suchej FIP pre mačku o hmotnosti do cca 8 kg. Okulárna a neurologická FIP podobne ako u GS441524 vyžadujú vyššie dávkovanie. Vzhľadom na to, že Lagevrio obsahuje Molnupiravir v práškovej forme, nie je možné delenie tobolky v domácich podmienkach a je nutné jej “prekapslovanie” do menších toboliek, napr. 20mg, ideálne v lekárni. Takže zo 40 kapslí Lavegrio 200mg by ste mali získat 400 kapslí 20mg. Je to spoplatnená služba. Bez toho je prakticky nemožné dosiahnuť použiteľné dávkovanie pre mačku.

Podľa posledných informácií (05.2022) je skutočne možné Lagevrio v lekárni objednať s platným (i veterinárnym) receptom za cca 18-22 tisíc Kč.

Ďalší výrobcovia Molnupiraviru

Na informácie o účinnosti Molnupiraviru pri liečbe FIP samozrejme okamžite reagovali aj čínski výrobcovia liekov, ktorí produkovali GC-376, alebo GS-441524. A tak sa na trhu objavili tablety značky Hero (Hero Plus), Lucky, Kitty Care atd atd.

sk_SKSK