EIDD-2801 (Molnupiravir)

EIDD-2801 sa skúma pre jeho aktivitu proti mnohým vírusovým infekciám vrátane chrípky, MERS-CoV a SARS-CoV-2.

Mechanizmus účinku

EIDD-2801 je orálne biologicky dostupný izopropylesterový prekurzor ribonukleozidového analógu EIDD-1931 ( N4-hydroxycytidín ). Hydrolyzuje sa in vivo a distribuuje sa do tkanív, kde sa stáva aktívnou formou 5’-trifosfátu. Aktívne liečivo sa začleňuje do genómu RNA vírusov, čo vedie k akumulácii mutácií známych ako vírusová chybová katastrofa. Nedávne štúdie ukázali, že EIDD-2801 inhibuje replikáciu ľudských a netopierích koronavírusov, vrátane SARS-CoV-2, u myší a epiteliálnych buniek ľudských dýchacích ciest. Ukázalo sa, že aj voči remdesiviru rezistentný mutantný myší vírus hepatitídy má zvýšenú citlivosť na N4-hydroxycytidín. EIDD-2801 vykazuje aktivitu proti vírusu chrípky a koronavírusom. EIDD-2801 má potenciál pre liečbu sezónnej a pandemickej chrípky.

Upozorňujem na to, že nižšie zmieňované informácie nepochádzajú z oficiálne zverejnených výsledkov klinických štúdií. Jedná sa o informácie jedného z výrobcov liekov.

Testovanie EIDD-2801 pri liečbe FIP

Koncom roka 2020 začalo testovanie Molnupiraviru pri liečbe FIP.
Do štúdie s názvom „Účinky orálnej výživy na dobu prežitia a kvalitu života s FIP“ bolo zaradených 286 mačiek s diagnostikovanou FIP z celého sveta. Na tejto štúdii sa zúčastnilo niekoľko kliník pre zvieratá v USA, Veľkej Británii, Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Japonsku, Rumunsku, Turecku a Číne. S ohľadom na etické faktory nebola vytvorená placebo kontrolná skupina. Výsledky tejto štúdie sú: Z 286 prípadov nedošlo k žiadnemu úmrtiu. 28/286 prípadov bolo vyliečených po 4-6 týždňoch liečby. 258/286 prípadov bolo vyliečených po absolvovaní 8 týždňov liečby. 28/286 prípadov užívalo tento liek v dávkovaní 30-40 mg/kg každých 24 hodín, z toho 26 prípadov sa zotavilo po 4 týždňoch, vrátane 2 prípadov s ochorením očí a 5 prípadov s neurologickými príznakmi, zatiaľ čo ďalšie 2 prípady ukončili liečbu po 6 týždňoch liečby bez relapsu. Všetky mačky boli v čase zverejnenia výsledkov 3-5 mesiacov od ukončenia liečby stále nažive a bez príznakov ochorenia.

Dávkovanie a dĺžka liečby

  • Vlhká/Suchá FIP: 25mg/kg
  • Okulárna FIP: 37,5mg/kg
  • Neurologická FIP: 50mg/kg

Dĺžka liečby 5-10 týždnov v závislosti na závažnosti ochorenia a konkrétnej mačke.
Cena zatiaľ nebola určená.

Doplňujúce informácie

Podľa dostupných informácií v krátkom časovom horizonte (~9-10/2021) by sa mali na trhu objaviť tablety s obsahom EIDD-2801 od dvoch známych výrobcov GS-441524.

2.8.2021
V ČR ukončila liečbu pomocou EIDD-2801 jedna mačka (koniec liečby vlhkej FIP 24.7.2021 – dúfame v bezproblémový priebeh posttreatmentu). V SR je v liečbe mačka s tretím relapsom neurologickej FIP po liečbe GS441524. Liečba tohto relapsu prebieha za súčasného použitia GS441524 a EIDD-2801.