Diagnostika FIP

Klinické symptómy FIP

Ak čítate túto stranku, zrejme vás k tomu viedlo podozrenie, že vaša mačka má FIP. Ak je to tak, vaša mačka má zrejme niektoré z nižšie uvedených symptómov.

K FIP majú predispozície mačky do 2 rokov veku, ale ochorieť môže aj staršia mačka.
Každopádne prejavy FIP sú samy osebe veľmi nešpecifické a diagnóza sa zvyčajne vyslovuje pri súbehu viacerých symptómov.

UPOZORNENIE !!!

Hlavne u vlhkej FIP môže dôjsť k vzniku výpotku v pleurálnej (hrudnej) dutine. Zmerajte dychovú frekvenciu mačky. Normálna dychová frekvencia je okolo 20-30 dychov za minútu. Pokiaľ spozorujete vyššiu frekvenciu dýchania, alebo veľmi plytký dych (viď nižšie), okamžite vyhľadajte pomoc veterinára!!! Možno bude nutné odsatie časti kvapaliny z hrudnej dutiny. Inak mačke hrozí udusenie alebo zástava srdca. Vaša mačka potrebuje prvú pomoc.

Vlhká FIP

 • Vlhká FIP je typická hlavne pre mladé mačky
 • Zväčšené brucho.
 • Niekedy sa tekutina objaví v hrudnej dutine, kde spôsobí sťaženie a zrýchlenie dýchania a srdce je tiež veľmi namáhané.
 • Nechutenstvo
 • Únava
 • Apatia
 • Periodické horúčky trvajúce viac ako 4 dni, ktoré nereagujú na ATB alebo antipyretiká (>39℃)
 • Strata hmotnosti
 • Môže sa objaviť žltačka

Mačka dýcha ťažko kvôli výpotku v pleurálnej dutine

Luna – Prvá súkromne vlastnená mačka na svete liečená GS441524. Foto z času diagnózy vlhkej FIP
Brucho zväčšené pri vlhkej FIP.

Suchá FIP

 • Suchá FIP je typická hlavne pre staršie mačky
 • Nechutenstvo
 • Únava
 • Apatia
 • Periodické horúčky trvajúce viac ako 4 dni, ktoré nereagujú na ATB alebo antipyretiká (>39℃)
 • Strata hmotnosti
 • Môže sa objaviť žltačka
 • Venujte zvýšenú pozornosť tomu, ak príznaky choroby trvajú už dlhší čas (viac ako mesiac). Suchá FIP v neskoršom štádiu môže prejsť do vlhkej formy, alebo do ešte komplikovanejších foriem, ako je okulárna alebo neurologická FIP.

Okulárna FIP

Rovnaké príznaky ako u suchej FIP, plus ešte nižsie uvedené.

 • Okulárne lézie (uveitída – zápal živnatky, strednej vrstvy očnej gule)
 • Krvavé alebo zakalené oko

Okulárna FIP je väčšinou spojená so suchou FIP, málokedy sa vyskytuje v kombinácii s vlhkou variantou, aj keď to nie je úplne vylúčené.

Mačka s okulárnou formou FIP
Predná uveitída mačky s FIP

Neurologická FIP

Mačka s neurologickou FIP

Platia rovnaké príznaky ako u suchej FIP a navyše sa ešte môžu vyskytnúť:

 • triaška,
 • slabosť v zadných nohách,
 • rigidita,
 • bradykinézia (spomalený pohyb),
 • poruchy rovnováhy,
 • zmätenosť,
 • močenie a vykonávanie potreby mimo toalety,
 • inkontinencia,
 • záchvaty,
 • kŕče,
 • paralýza,
 • dezorientácia,
 • šokové stavy.

Spektrum neurologických príznakov je prakticky neobmedzené a je závislé na tom, aké oblasti centrálneho nervového systému su zasiahnuté.

Dr. Pedersen zastáva názor, že diagnóza FIP sa dá potvrdiť aj nasadením liečby pomocou GS441524. Doporučuje to hlavne u neurologickej FIP, kde väčšina vyšetrovacích metód je veľmi drahá. Mačka pritom na zahájenie liečby pomocou GS reaguje veľmi rýchlo. Ak sa tak stane, jedná sa v podstate o potvrdenie diagnózy FIP.

Vyšetrenie u veterinára

Akékoľvek z vyššie uvedených symptómov by vás mali priviesť k veterinárovi, kde by ste sa mali dopracovať k potvrdeniu alebo vyvráteniu diagnózy FIP. Ten by mal urobiť základné vyšetrenia a v prípade nutnosti siahnuť aj po niektorých špecializovaných.

 • základné biochemické vyšetrenie krvi
 • hematologické vyšetrenie krvi
 • test FIV/FeLV
 • sonografické vyšetrenie
 • užitočná je aj elektroforéza plazmatických bielkovín
 • u vlhkej FIP je dobré urobiť punkciu a tekutinu poslať na RT-PCR test, alebo aspoň vizuálne vyhodnotiť jej farbu a konzistenciu…
 • u suchej FIP RT-PCR test zo vzorky mezenteriálnej lymfatickej uzliny (biopsia)
 • Rivaltova skúška – slúži na diferenciáciu medzi exudátom a transudátom
 • často používaný SNAP test na protilátky z krvi väčšinou nemá žiadny význam, pretože nedokáže detekovat, či sa jedná o zmutovaný vírus FIPV, alebo len obyčajný a neškodný koronavírus FCoV, ktorý odhadom má cca 70-80 % mačiek.
 • Sérový amyloid A
 • Alfa-1 kyslý glykoproteín

Zistenia u FIP zvyčajne zodpovedajú nasledujúcim nálezom:

 • Výpotok u vlhkej FIP je zvyčajne žltej farby, viskozny, lepkavý, tvoria sa v ňom fibrínové vlákna. Prítomnosť kvapaliny ukáže aj sonografické vyšetrenie. Viď obrazky nižsie.
 • zväčšené lymfatické uzliny viditeľné pri sonografickom vyšetrení
 • u suchej FIP sa často objavujú lokálne zápalové ložiská (granulómy) v niektorých orgánoch, napríklad v pečeni, prípadne ľadvinách. Sú viditeľné na ultrazvuku.
 • vysoký koronavírový titer (≥1:3200)
 • izolované výpotky okolo orgánov v brušnej dutine
Krv

Vybrané parametre krvi významé pri diagnotike FIP

ParameterVlhká FIPSuchá FIP
Hematokrit (HCT)zníženýnormálny až znížený
Retikulocitynormálne až zníženénormálne až znížené
Neutrofilyzvýšenézvýšené
Lymfocytyzníženénormálne až znížené
MCVzníženéznížené
Celková bielkovinanormálna až zvýšenánormálna až zvýšená
Albumínnormálny až zníženýnormálny až znížený
Globulínyzvýšenézvýšené
Gamaglobulínyzvýšenézvýšené
A:Gznížený (<0.5)znížený (<0.5)
Bilirubínzvýšenýnormálny až zvýšený
Proteíny akútnej fázy (SAA,AGP)zvýšenézvýšené
Ultrazvuk

Ultrazvuk ukazujúci brušný výpotok u mačky s vlhkou FIP. Medzi orgánmi je prítomná anechoická tekutina, ktorá napína brucho. FF = voľná tekutina; L = pečeň; S = slezina; K = oblička


Efúzna kvapalina u vlhkej FIP

Peritoneálny výpotok z mačky s klasickou vlhkou FIP.
(A) Charakteristická farba výpotku.
(B) Bočný pohľad na plastový vak obsahujúci 350 ml brušného výpotku a veľké zhluky fibrínu.
Pozitívna Rivaltova skúška u mačky s vlhkou FIP
 • Čistá, viskózna, žltá, bohatá na proteíny
 • Proteínové pozadie
 • TP nad 35 g/l
 • Málo bunečná (<5x 109/L)
 • Makrofágy, nedegenerované neutrofily, menej lymfocytov
 • AGP v efúzii
 • Rivaltova skúška – pozitívna nie je definitívna, ale negatívna FIP vylučuje
 • PCR na efúzii
  • Vo vysokom množstve u FIP mačiek – 72-89 % prípadov
  • Negatívny výsledok nevylučuje FIP
  • Vysoká špecificita (amplifikácia je vzácne možná i z non-FIP mačiek)
 • Dg FIP: mladý pacient, sugestívna anamnéza, klinické vyšetrenia a laboratórne nálezy: vysoký proteín + málo buniek v efúzii + PCR pozitívny = FIP veľmi pravdepodobná

Zdroj: Pleurální efuze u koček – diferenciální diagnostika a management

Prognóza prežitia FIP bez liečby

ParameterHodnotaSkóre
HCT/PCV (%)   > 26
20 – 26
< 20
0
2
4
AST  (µkat/L)  < 2.5
2.5 – 5
> 5
0
2
4
Celkový bilirubín (μmol/L)   < 9
9 – 38
>38
0
2
4
Draslík (mmol/L)   4.0 – 5.8
3.0 – 3.9
< 3.0
0
2
4
Sodík  (mmol/L)   156 – 165
150 – 155
< 150
0
2
4

Vyberte skóre pre vaše hodnoty parametrov a zrátajte ich dohromady. Približná prognóza prežitia bez liečby je nižšie. Tabuľka je založená na Tsai et al, 2011.

0-4 čas prežitia viac ako 2 týždne
5-11 čas prežitia menej ako 2 týždne
>12 čas prežitia menej ako 3 dni

Samotná finálna diagnóza prináleží veterinárovi. Netreba snáď zdôrazňovať, že by ste mali mať skutočne dobrého veterinára.

Vybrané referenčné hodnoty vyšetrenia krvi nájdete tu.

sk_SKSK