Liečba FIP

Diagnostika FIP | Prehľad liekov | Kalkulačka GS-441524 | FAQ | Klinická štúdia | Články

Pred zahájením liečby

Liečba FIP trvá minimálne 84 dní . Zvláštnu pozornosť venujte mačkám s vlhkou formou FIP a tekutinou v pleurálnej (hrudnej) dutine. Pokiaľ sa tekutina vytvorí tam, mačka môže mať problémy s dýchaním, srdce je veľmi namáhané a hrozí bezprostredný kolaps. Je možné, že pred zahájením liečby bude nutné odsať časť kvapaliny. Nárast objemu kvapalinu v hrudnej dutine môže byť tak rýchly, že mačka sa nemusí dožiť dostavenia účinku liečby. Nikdy by sa ale nemala odsať viac, ako 1/3 objemu výpotku. Výpotok z brucha sa neodsáva vôbec, pokiaľ nebrániu dýchaniu.

Výber formy lieku

Injekcie

Výhody

 • Cena. Väčšina injekčných liekov je podstatne lacnejších ako perorálna forma
 • Presnosť dávkovania. Dennú dávku môžete upraviť na presnú hmotnosť mačky, zatiaľ čo perorálna forma sa dávkuje na základe hmotnostného rozsahu.
 • Liečivo nezávisí na stave tráviaceho systému a je úplne absorbované do krvného obehu.
 • Klinická štúdia bola pre použitie injekčných liekov, takže sú k dispozícii výsledky.

Nevýhody

 • Injekcie štípu a sú bolestivé, čo vačšina mačiek znáša dosť ťazko.
 • Pravdepodobne sa vyskytnú kožné lézie v mieste vpichu, bez ohľadu na to, ako opatrne sú injekcie aplikované. Vo väčšine prípadov sa lézie samy zahoja, len s minimálnou potrebou zásahu.
Tablety

Výhody

 • Ľahko sa podávajú. Sú veľmi malé a ľahko sa dajú zamiešať do jedla alebo pamlsku
 • Nepotrebujete žiadne ihly, striekačky…

Nevýhody

 • Cena. Orálna forma je podstatne nákladnejšia ako injekčná forma.
 • Dávka nie je presná. Upravuje sa skokovo, podľa toho, ako viete rozdeliť tabletu. Dávka ostáva konštantná vrámci konkrétneho hmotnostného rozsahu.
 • Ak mačka má problémy s s tráviacim traktom, absorpcia liekov je prinajlepšom otázna. Mačka môže tablety vyzvracať, alebo môže nastať problém s absorbciou v čreve.
 • Nedostatok údajov. Pre orálnu formu neexistujú žiadne klinické štúdie, takže sa môžete spoliehať len na doterajšie skúsenosti iných ľudí.

Stanovenie správnej dávky

Dávka je závislá od formy FIP a od hmotnosti mačky. Dávkovanie pre danú formu FIP nájdete v kalkulačke. Počas liečby je nutné mačku priebežne vážiť (minimálne raz týždenne), a podľa toho upravovať dávkovanie. Je dobré, ak si zvyknete zaznamenávať priebeh liečby do akejkoľvek formy liečebného protokolu, kde budete zapisovat hmotnosť, teplotu, dávku lieku a poznámky o klinickom stave mačky.

Pokiaľ sa hmotnosť mačky prechodne zníži, dávka lieku sa neznižuje. Ku krátkodobému poklesu hmotnosti môže dôsť v dôsledku úbytku efúznej kvapaliny.

Môže sa stať, že dôjde k zhoršeniu stavu, alebo prepuknutiu neurologickej, či okulárnej FIP, a budete nútení zvýšiť dávkovanie. V prípade zhoršenia stavu počas liečby je ale dobré vždy navštíviť veterinára, pretože FIP je veľmi často sprevádzaná aj sekundárnymi infekciami a tie sa liečia antibiotikami.

Prosím, nepleťte si dávkovanie v mg/kg a ml/kg!!! Dávkovanie v mg/kg je nezávislé na koncentrácii lieku a vyjadruje množstvo účinnej látky na 1 kg živej váhy mačky. Dávkovanie v ml/kg je naproti tomu špecifické pre daný injekčný roztok a závisí na jeho koncentrácii. Vyjadruje objem roztoku, ktorý aplikujete na 1 kg živej váhy. Prepočet dávkovania v mg/kg vs. ml/kg podľa koncentrácie injekčného roztoku nájdete v nasledujúcej tabuľke.

KoncentráciaVlhká
6mg/kg
Suchá
8mg/kg
Okulárna
10mg/kg
Neurologická
12mg/kg
15 mg/ml15
16.5 mg/ml16.5
16.9 mg/ml16.9
18 mg/ml18
20 mg/ml20
21 mg/ml21

Treba si uvedomiť, že vyššie uvedené dávkovanie je iba orientačné. Stanovenie správneho dávkovania je extrémne dôležité hlavne na začiatku liečby, keď je nutné zvrátiť postup choroby. Dávkovanie môže závisieť aj od veku mačky. Taktiež záleží na tom, či sa jedná o klasickú liečbu, alebo o liečbu relapsu. Pri relapse sa doporučuje dávka minimálne o 2-5 mg/kg vyššia, ako bola pri predchádajúcom kole liečby.

Interval aplikácie GS-441524

Lieky, či už v injekčnej alebo tabletovej forme sa aplikujú každých 24 hodín. Vyberte si čas, ktorý budete schopní dodržať po celú dobu liečby. U niektorých tabliet , alebo aj u malých mačiatok je niekedy lepšie aplikáciu rozdeliť do dvoch denných dávok.

Podporná liečba

Počas liečby je vhodné podávať mačke aj hepatopretiktíva (napr. Liver, Hepapet) a probiotika (napr. Fortiflora), v prípade ťažkej anémie aj B12.

Mačke s infekciou FCoV alebo FIP by sa nikdy nemal podávať lyzín, pretože je antagonistický voči arginínu, ktorý je nevyhnutný pre imunitnú funkciu. Okrem toho je možné, že lyzín ovplyvňuje účinok GS-441524.

Ako zistíte, či liečba zaberá

V niektorých prípadoch liečba zaberie takmer okamžite, mačke sa normalizuje teplota, začne byť aktívnejšia, začne jesť… U vlhkej FIP by malo dôjsť k vstrebaniu kvapaliny bežne do 7-14 dní. Tak či tak, liečba by mala začať zaberať do cca 4 dní. Ak sa tak nestane, je načase premýšľať o zmene lieku, prípadne zvýšení dávkovania. Je ale možné, že mačka trpí aj iným pridruženým zdravotným problémom, ktorý budete musieť riešiť s veterinárom.

Liečba pomocou injekcií

Injekcie sa aplikujú podkožne v intervale 24 hodín.

Vzhľadom na dĺžku liečby budete musieť striedať miesta aplikácie injekcií, aby ste predišli vzniku prípadných kožných lézií. Injekcie sú zároveň dosť bolestivé, takže je možné, že sa nezaobídete bez pomoci ďalšieho človeka. Ak nemáte žiadnu prax v aplikácii injekcií, je dobré sa dohodnúť s veterinárom, aby vás to naučil. Vzhľadom na viskozitu injekčného roztoku doporučujem zelené ihly 0,8x25mm. Pokiaľ sa mačka chová pri aplikácii agresívne, je dobré ju napríklad zabaliť do deky a nechať prístupné len miesta, kde chcete aplikovať injekciu. Existujú dokonca aj “burita” na mačky, ktoré ju môžu znehybniť, ale zároveň vám umožnia pichnúť injekciu.

Väčsina mačiek je okamžite po aplikácii nahnevaná až do tej miery, že sa najlepšie ukľudní jedlom. Často dokonca, keď sa z aplikácie injekcie stane každodenný rituál, sa môže stať, že keď dáte mačke misku s jedlom, môžete jej pichnúť injekciu počas kŕmenia tak, že si to mačka skoro nevšimne.

Prípadné vredy/lézie v mieste vpichu sa zbavia okolitých chlpov a jemne sa čistia 4 alebo viackrát denne sterilnými vatovými tyčinkami namočenými v zriedenom roztoku peroxidu vodíka pre domácnosť v pomere 1: 5. Zvyčajne nevyžadujú žiadne zložitejšie ošetrenie a vyliečia sa asi za 2 týždne.

Všeobecný návod pre aplikáciu injekcie nájdete tu.

Miesta aplikácie injekcie:

Video, ako aplikovať injekciu v podaní DR. Pedersena:

Ďalšie inštruktážne videá nájdete na tejto stránke.

Na čo si dávať prI aplikácii injekcie pozor

Roztok GS je veľmi kyslý. Ako prevencia pred vznikom lézií či nekróz kože v mieste vpichu je dôležité vždy pichať čistou ihlou a po aplikácii miesto vpichu aspoň otrieť vodou navlhčenou gázou / látkou (zneutralizovať). Dajte pozor, aby ste miesto vpichu príliš nepremáčali a mali prehľad o tom, koľko GS prípadne vytieklo.

Ak GS vytečie veľa, je na mieste zvážiť opakovanie aplikácie, aby bolo zachované dávkovanie. Ak GS z miesta vpichu vyteká, môže to byť spôsobené príliš veľkým objemom aplikovaného roztoku, nedostatočne hlboko zapichnutou ihlou či veľkým priemerom ihly. Ak je to možné, roztok GS aplikujte pomaly a ihlu z miesta vpichu vyťahujte zvoľna.

Po vpichu sa môže objaviť mierne krvácanie v dôsledku poškodenia podkožnej cievky. Pokiaľ sa jedná len o pár kvapiek, je to pomerne bežný a neproblematický stav, ktorý nevyžaduje urgentnú veterinárnu starostlivosť. V prípade, že je krvácanie silné alebo sa mačka po aplikácii GS chová nezvyčajne bolestivo (najmä, pokiaľ ide o, pre ňu, netypický prejav bolesti, ktorý trvá viac ako pár minút po aplikácii), pohybuje sa nekoordinovane, sťažka dýcha alebo je paralyzovaná, je na mieste vyhľadať urgentnú veterinárnu starostlivosť!

Pri výpočte dávky GS je odporúčané zaokrúhľovať na najbližšiu vyššiu desatinu.

Liečba pomocou tabliet

Podávanie tabliet väčšinou prebieha úplne bez problémov. Tablety by sa mali podávať na lačný žalúdok a mali by ste dohliadnuť na to, aby mačka dostatočne pila. Sú ale prípady, keď mačke z nejakých dôvodov budete musieť podávať tablety s jedlom. Ani to nevadí. V prípade zvracania do 2 hodín od podania tablety budete musieť pravdepodobne podať tabletu opakovane.

Pravidelné kontroly u veterinára

Aby ste mohli prípadne upraviť dávkovanie počas liečby a vyhli sa jej predlžovaniu, alebo aby ste minimalizovali riziko prípadného relapsu po jej ukončení, je dobré v priebehu liečby, ideálne v 4. a 8. týždni spraviť hematologické a biochemické vyšetrenie krvi. Ukazuje sa, že liečba, ktorá sa vyvíja dobrým smerom, vedie k návratu gamaglobulínov do referenčného rozsahu ku koncu liečby.

Ukončenie liečby

Tesne pred ukončením liečby (84) dní je dobré dať vyšetriť krv a podľa výsledkov s prihliadnutím na klinický stav mačky rozhodnúť o jej ukončení, prípadne predĺžení. Okrem klasického hematologického a biochemického vyšetrenia je dobré dať spraviť aj elektroforézu plazmatických bielkovín, ktorá poskytne oveľa presnejšie výsledky. Potom nasleduje 3 mesačné obdobie, tzv. PostTreatment. Keď toto obdobie uplynie bez relapsu, je možné mačku prehlásiť za vyliečenú.

Na konci liečby by nasledujúce hodnoty mali byť v norme:

Obdobie pozorovania (Post-Treatment)

Po ukončení liečby nasleduje obdobie pozorovania v trvaní 12 týždňov. Počas tohto obdobia je dobré mačke dopriať kľud a chrániť ju pred stresovými situáciami. Je doporučené aspoň v 6. a 12. týždni urobiť kontrolné odbery krvi. Po ukončení obdobia pozorovania je možné mačku považovať za vyliečenú.


Ak vám ešte chýbajú nejaké informácie, pozrite sa na Často kladené otázky. Veľmi pekný súhrn informácií o liečbe FIP od Dr. Pedersena nájdete tu.

sk_SKSK