Hemoglobín [HGB]

Hemoglobín je červené krvné farbivo v erytrocytoch, tetramerická molekula zložená zo štyroch globínových (bielkovinových) reťazcov, z ktorých každý obsahuje jeden hem (feroprotoporfyrín). Najdôležitejšou funkciou je prenos kyslíka do tkanív. Fyziologicky sa u ľudí vyskytujú rôzne formy hemoglobínu: embryonálny (Hb Gower), fetálny (HbF), dospelých (HbA1, HbA2, HbA3).

Synonymá:
Červené krvné farbivo
« Návrat k indexu
sk_SKSK