GC376

  • Molekulový vzorec: C21H30N3NaO8S
  • CAS# 1416992-39-6
  • Molekulová hmotnosť: 507.5 g/mol
  • Sodium (2S)-2-((S)-2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-4-methylpentanamido)-1-hydroxy-3-(2-oxopyrrolidin-3-yl)propane-1-sulfonate
  • Synonymum – H1NMJ5XDG5
  • Patent# US9474759B2
    Vlastník: Kansas State University
  • ChemSrc, PubChem
  • Wiki

GC376 je širokospektrálne antivirotikum vyvíjané biofarmaceutickou spoločnosťou Anivive Lifesciences pre terapeutické použitie u ľudí a zvierat. Spoločnosť Anivive získala exkluzívne celosvetové patentové práva na GC376 od Kansas State University. Od roku 2020 sa GC376 skúma aj v súvislosti s liečbou COVID-19. GC376 vykazuje aktivitu proti mnohým ľudským a zvieracím vírusom vrátane koronavírusu a norovírusu. GC376 bol predmetom rozsiahlych výskumov, ktoré vyústili do viacerých in vivo štúdií o liečbe mačacieho koronavírusu, ktorý spôsobuje smrteľnú infekčnú peritonitídu mačiek (FIP). Ďalší výskum prebehol ohľadne použitia pri liečbe vírususovej epidemickej hnačky ošípaných.

Mechanizmus účinku

GC376 je inhibítor 3C (3C-Like) proteázy. Proteáza je enzým, ktorý je kľúčovo dôležitým katalyzátorom pre proteolýzu – štiepenie peptidových väzieb vírusových polyproteínov, ako aj pre spojenie častí vírusu do funkčného celku a “dozretie” vírusu. GC376 blokuje činnosť proteázy, čím prerušuje životný cyklus vírusu, ktorý sa tak už nemôže ďalej replikovať.

Príprava GC376 pre injekčné použitie

GC376 je pre injekčné použitie rozpustený v roztoku pozostávajúcom z 10% etanolu a 90% PEG-400.

Klinická štúdia a uvedenie na trh

V septembri 2017 bola publikovaná klinická štúdia s názvom Efficacy of a 3C-like protease inhibitor in treating various forms of acquired feline infectious peritonitis, ktorej hlavnými autormi sú Dr. Niels Pedersen a Yunjeong Kim. Táto štúdia jednoznačne dokázala účinnosť GC376 pri liečbe FIP. O schválenie lieku a jeho uvedenie na trh sa snaží spoločnosť Anivive. Uvedenie na trh by sa mohlo uskutočniť snáď niekedy okolo roku 2023.

GC376 je momentálne trochu v úzadí, keďže na liečbu FIP sa používa hlavne GS441524. Ukazuje sa však, že GC376 má stále svoje opodstatnenie napríklad v situácii, keď sa objaví rezistencia na GS441524. Okrem toho je možné, že budúce lieky na FIP budú obsahovať obidve účinné látky GS441524 a GC376, vzhľadom na to, že sa vzájomne dopĺňajú, čo môže viesť k ich synergickému terapeutickému efektu.

sk_SKSK