In vivo

in vivo – lat. “V živom”, v živom organizme, ľudskom alebo zvieracom. Môže sa týkať ako pokuse aj skutočného priebehu určitého deja alebo choroby. Porov. in vitro lat. in v; Vivus živý

« Návrat k indexu
sk_SKSK