Provírus

Provirus je stádium, respektive druh virové infekce, při kterém je nukleová kyselina viru začleněná do genomu hostitelské buňky. Může být neaktivní i několik let a projevit se až při oslabení organismu. Nejčastěji se takto projevují retroviry (HIV). V případě napadení bakteriální buňky se místo označení „provirus“ používá označení „profág“.

Synonymá:
provirus
« Návrat k indexu
sk_SKSK