FIP – Diferenciálne diagnózy 2

Prečítajte si informácie o chorobách, ktoré sú často zamieňané s FIP. Voľné pokračovanie článku o diferenciálnych diagnózach FIP.

Toxoplazmóza Prenos/epidemiológia: Získaná vertikálnym prenosom (u mladých mačiek) alebo lovom, či konzumáciou surového mäsa
Klinické príznaky: Mačky môžu vykazovať postihnutie pečene, pľúc, nervového systému, svalov a/alebo pankreasu. Medzi príznaky patrí letargia, anorexia, dyspnoe (môže sa vyskytnúť zápal pľúc a/alebo pleurálny výpotok), žltačka, brušný výpotok, uveitída (najmä zadná) a/alebo neurologické príznaky
Diagnostiké vyšetrenie: Klinická toxoplazmóza je v porovnaní s FIP menej častá  a zvyčajne nie je spojená so závažnou hyperglobulinémiou alebo zníženým pomerom albumín/globulín, ktorý sa často vyskytuje pri FIP. Môže sa vyskytnúť hyperbilirubinémia. Pri diagnostike môže byť užitočná sérologia (vysoký titer IgM alebo stúpajúci titer IgG). Organizmy možno nájsť pri odbere vzoriek a mikroskopickom vyšetrení napríklad pľúcnych alebo lymfatických uzlín. Na takýchto vzorkách sa môže tiež uskutočniť PCR na preukázanie prítomnosti DNA Toxoplasma gondii. V prípadoch s neurologickými príznakmi sa môže urobiť PCR v mozgovomiechovom moku (CSF)
Liečba: Ak existuje podozrenie na toxoplazmózu, je možné zahájiť skúšobnú liečbu klindamycínom, aby sa zistilo, či sa dostaví pozitívna reakcia.
Lymfocytická cholangitída (LC) Epidemiológia: Myslelo sa, že perzské mačky môžu mať predispozíciu k tomuto ochoreniu, ale novšie štúdie predispozíciu tohto plemena nepotvrdili.
Klinické príznaky: Často sa spája so žltačkou. Niektoré mačky s LC majú brušný výpotok
Diagnostické vyšetrenie: Povaha výpotku je z hľadiska koncentrácie proteínu podobná ako pri FIP (tj. vysoká), aj keď počet buniek pri LC je zvyčajne vyšší ako počet pozorovaný pri FIP. Pri LC je možné pozorovať aj hyperglobulinémiu. Prípady LC aj FIP môžu byť hyperbilirubinemické. Na rozdiel od FIP je LC tiež obvykle spojená s výrazným zvýšením pečeňových enzýmov, najmä cholestatických markerov (tj. alkalickej fosfatázy a gama-glutamyltransferázy), v porovnaní s miernejším alebo stredným zvýšením, ktoré sa vyskytuje u mačiek FIP. Ďalej, mačky s LC nie sú zvyčajne také choré ako tie s FIP; napríklad môžu byť skôr polyfágne, ako trpieť nechutenstvom
Neoplázia (napr. lymfóm, brušný karcinóm) Epidemiológia: Lymfóm môže postihovať mladé mačky, ale vyskytuje sa u mačiek všetkých vekových skupín. U starších mačiek sa zvyčajne vyskytujú ďalšie neoplázie. Ohniskové lézie FIP v čreve alebo (najmä mezenterických) lymfatických uzlinách sa môžu prejavovať veľmi podobne ako prípady so zjavne solitárnymi novotvarmi týchto orgánov.
Klinické príznaky: Lymfóm môže postihovať viac telesných orgánov a podobne ako FIP môže viesť k lymfadenopatii a/alebo bikavitárnym výpotkom. Mačky sú často systémovo choré
Diagnostické vyšetrenie: Odber vzoriek postihnutých tkanív alebo výpotkov, po ktorých nasleduje cytológia, môže potvrdiť skôr diagnózu lymfómu ako zmiešané zápalové bunky, ktoré sa zvyčajne vyskytujú pri cytologickom odbere tkanív ovplyvnených FlP. Ďalšie neoplastické lézie (napr. karcinómy) môžu byť diagnostikované cytológiou výpotkov
Pankreatitída Klinické príznaky: U mačiek sa môžu prejavovať anorexia, žltačka a strata hmotnosti. Výrazná horúčka nie je zvyčajný príznakom, hoci sa môže vyskytnúť v prípadoch akútnej pankreatitídy, ktoré sú spojené so silnou bolesťou a/alebo sepsou.
Diagnostické vyšetrenie: Môže sa vyskytnúť hyperbilirubinémia. V akútnych prípadoch je niekedy prítomné malé množstvo brušnej tekutiny (zvyčajne s vysokou koncentráciou bielkovín a vysokým počtom buniek [nedegenerované neutrofily], na rozdiel od vysokého obsahu bielkovín a malého množstva buniek v efúzii u FIP).Pankreatitídu možno diagnostikovať ultrasonografickým vyšetrením pankreasu a meraním imunoreaktivity mačacej pankreatickej lipázy.
Liečba: Môže byť nasadená skúšobná liečba antiemetikami a analgetikami
Retrovírusová infekcia Epidemiológia: Infekcie vírusom mačacej leukémie (FeLV) a vírusom mačacej imunodeficiencie (FIV) sa vyskytujú častejšie u dospelých, ako u mladých mačiek, ale pri infekcii FeLV zohráva úlohu imunita súvisiaca s vekom, pričom mladšie mačky sú  na infekciu náchylnejšie. Pravdepodobnosť výskytu oboch vírusov je väčšia u vonkajších mačiek. FeLV postihuje samcov i samice, zatiaľ čo samci majú zvýšené riziko infekcie FIV.
Klinické príznaky: Infekcia FeLV aj FIV môže byť spojená s pyrexiou, letargiou, lymfadenopatiou a/alebo uveitídou.
Diagnostické vyšetrenie: Infekcia FIV môže byť spojená s výraznou hyperglobulinémiou. Upozorňujeme, že retrovírusová pozitivita môže byť rizikovým faktorom pre rozvoj FIP
Mykobakteriálna infekcia vrátane tuberkulózy (TB) Epidemiológia: V prevalencii existujú geografické rozdiely a infekcia je zvyčajne spojená s prístupom vonku a lovom
Klinické príznaky: Môže sa vyskytnúť lymfadenopatia, respiračné príznaky a/alebo uveitída, ako aj mokvajúce nehojace sa rany. Postihnuté mačky môžu byť napriek chorobe v relatívne dobrom stave a pyrexia a nechutenstvo nie sú bežnými príznakmi, aj keď sa môžu vyskytnúť akútne prejavy napríklad dýchavičnosti. Mykobakteriálne infekcie, ktoré postihujú pľúca, zvyčajne postihujú pľúcny parenchým v porovnaní s pleurálnym výpotkom ako pri FIP
Diagnostické vyšetrenie: Mykobakteriálna infekcia zvyčajne nie je spojená so závažnou hyperglobulinémiou alebo zníženým pomerom albumín/globulín pozorovaným pri FIP. Môže sa vyskytovať hyperkalcémia. Cytológia postihnutých lymfatických uzlín alebo orgánov vykazuje zápalové zmeny (výrazné makrofágy, ale zápal môže byť podobný ako u FIP s pyogranulomatóznymi zmenami). Ziehl-Neelsenovo farbenie vzoriek z  cytológie alebo biopsie môže byť pozitívne a vzorky je možné poslať na kultiváciu (aj keď výsledky s pozitívnou kultiváciou môžu u pomaly rastúcich organizmov trvať až týždne, a pri niektorých druhoch mykobaktérií môže byť kultivácia nemožná). Je k dispozícii interferónový gama test, ktorý sa vykonáva na vzorkách krvi a pomáha pri diagnostike podozrivých prípadov mačacej TB
Pyothorax Klinické príznaky: Môže byť spojený s pyrexiou. Je vidieť pleurálny výpotok
Diagnostické vyšetrenie: Analýza hrudného výpotku odhalí veľmi vysoký počet buniek v dôsledku výrazného neutrofilného zápalu s degeneratívnymi zmenami a možným výskytom intracelulárnych baktérií, hoci akákoľvek predchádzajúca liečba antibiotikami môže spôsobiť, že prítomnosť baktérií sa nepotrvdí. Unikavitárny výpotok.
Sepsa Môže byť spojená s mnohými stavmi; napríklad so septickou peritonitídou, pyotoraxom, pneumóniou, pyelonefritídou
Klinické príznaky: U mačiek sa môže vyskytnúť pyrexia (aj keď sa u mačiek môžu prejaviť aj nízke teploty), tachykardia alebo bradykardia, tachypnoe a ďalšie príznaky spojené so zdrojom sepsy.
Diagnostické vyšetrenie: Môže byť prítomná leukocytóza, neutrofília a hyperbilirubinémia (pri absencii zvýšenej aktivity pečeňových enzýmov).
Septická peritonitída Klinické príznaky: Môžu byť spojené s pyrexiou. Prítomnosť brušného výpotku
Diagnostické vyšetrenie: Analýza brušného výpotku odhalí veľmi vysoký počet buniek v dôsledku výrazného neutrofilného zápalu s degeneratívnymi zmenami a pravdepodobne intracelulárnymi baktériami, hoci akákoľvek predchádzajúca liečba antibiotikami môže spôsobiť, že baktérie nie sú zistené. Unikavitárny výpotok. Koncentrácia glukózy v brušnom výpotku je nižšia, ako koncentrácia v krvi (> 1,1 mmol/l)
Kongestívne srdcové zlyhanie (CHF) Klinické príznaky: Je možný výskyt bikavitárnych výpotkov v pleurálnom a peritoneálnom priestore, aj keď u mačacích CHF sú pleurálne výpotky oveľa častejšie  ako brušné výpotky, a pri mačacích CHF sa veľmi zriedka vyskytujú samostatné brušné výpotky. Prítomnosť cvalu, arytmie a pravdepodobne srdcového šelestu zvyšuje index podozrenia na CHF. Pri pravostrannej CHF môže byť prítomná distenzia jugulárnych žíl.
Diagnostické vyšetrenie: Tekutina je modifikovaný transudát s malým obsahom bielkovín, na rozdiel od tekutiny pozorovanej pri FIP. Echokardiografia potvrdí srdcové ochorenie a CHF.
Besnota (Vzteklina) V krajinách, kde je besnota endemická, sa musí považovať za diferenciálnu diagnózu u neočkovaných mačiek s neurologickými príznakmi, najmä s akútnymi zmenami správania a progresívnou paralýzou.
Upravené od Tasker S a Dowgray so súhlasom BSAVA Publications, Gloucester
sk_SKSK