Parenchým

Parenchým je funkčné epitelové tkanivo orgánov, ako sú pečeň, pľúca, obličky. Vzhľad a funkcia parenchýmu každého orgánu sú špecifické. Okrem parenchýmu sa orgány skladajú z väzivovej strómy (“kostry”), ktorá obsahuje napríklad cievy, nervy atď.

« Návrat k indexu
sk_SKSK