Myokarditída u domácich zvierat prirodzene infikovaných britským variantom COVID-19

Luca Ferasin, DVM, Ph.D, Matthieu Fritz, Ph.D, Heidi Ferasin, DVM, Pierre Becquart, Ph.D, Vincent Legros, DVM, Ph.D and Eric M. LeroyPôvodný článok: Myocarditis in naturally infected pets with the British variant of COVID-19; 18.3.2021 Abstrakt Domáce zvieratá sa môžu infikovať SARS-CoV-2, ale na základe zatiaľ dostupných obmedzených informácií nie je známe, či nový britský variant B.1.1.7 môže ľahšie infikovať určité… Prečítať “Myokarditída u domácich zvierat prirodzene infikovaných britským variantom COVID-19”

Užitočnosť proteínov akútnej fázy pri rozlišovaní FIP od ostatných ochorení u mačiek s výpotkom v telesnej dutine

Katarina Hazuchova, Susanne Held, Reto NeigerPôvodný článok: Usefulness of acute phase proteins in differentiating between feline infectious peritonitis and other diseases in cats with body cavity effusions: 18.7.2016 Abstrakt Ciele Cieľom tejto štúdie bolo vyhodnotenie merani proteínov akútnej fázy (APP) ako diagnostického nástroja na rozlíšenie medzi infekčnou peritonitídou mačiek (FIP) a inými ochoreniami u mačiek s výpotkami v telesnej dutine.… Prečítať “Užitočnosť proteínov akútnej fázy pri rozlišovaní FIP od ostatných ochorení u mačiek s výpotkom v telesnej dutine”

Rýchly ústup neefuzívnej FIP uveitídy pri liečbe orálnou formou adenozínového analógu a mačacím omega interferónom

Diane D. Addie, Johanna Covell-Ritchie, Oswald Jarrett, and Mark FosberyOriginálny článok: Rapid Resolution of Non-Effusive Feline Infectious Peritonitis Uveitis with an Oral Adenosine Nucleoside Analogue and Feline Interferon Omega27.10.2020 Abstrakt Toto je prvá správa o úspešnej liečbe prípadu neefuzívnej FIP uveitídy s použitím orálnej formy adenozínového analógu a mačacieho interferónu omega, a alfa-1 kyslého glykoproteínu (AGP) ako indikátora zotavenia. 2-ročný… Prečítať “Rýchly ústup neefuzívnej FIP uveitídy pri liečbe orálnou formou adenozínového analógu a mačacím omega interferónom”

Prevalencia FIP u špecifických plemien mačiek

Pôvodný článok: Prevalence of feline infectious peritonitis in specific cat breeds; 1.2.2006 Loretta D. Pesteanu-Somogyi, DVM†, Christina Radzai, DVM‡, Barrak M. Pressler, DVM, DACVIM Abstrakt Aj keď je známe, že u čistokrvných mačiek je vyššia pravdepodobnosť vzniku mačacej infekčnej peritonitídy (FIP), predchádzajúce štúdie neskúmali prevalenciu ochorenia u jednotlivých plemien. Počas 16 rokov boli vo veterinárnej fakultnej nemocnici identifikované všetky mačky… Prečítať “Prevalencia FIP u špecifických plemien mačiek”

Chránia domáce zvieratá svojich majiteľov v ére COVID-19?

Pôvodný článok: Do pets protect their owners in the COVID-19 era?; 12.5.2020 Jan Jurgiel, Krzysztof J. Filipiak, Łukasz Szarpak, Miłosz Jaguszewski, Jacek Smereka, Tomasz Dzieciątkowskig Úvod K prepuknutiu nákazy COVID-19 a globálnemu šíreniu choroby spôsobenej SARS-CoV-2 došlo koncom roka 2019 v čínskom Wu-chane [1]. Po infikovaní viac ako 120 000 ľudí a takmer 5 000 mŕtvych to Svetová zdravotnícka organizácia… Prečítať “Chránia domáce zvieratá svojich majiteľov v ére COVID-19?”

Antivírusová liečba s použitím adenozínového nukleozidového analógu GS-441524 u mačiek s klinicky diagnostikovanou neurologickou mačacou infekčnou peritonitídou.

Pôvodný článok: Antiviral treatment using the adenosine nucleoside analogue GS‐441524 in cats with clinically diagnosed neurological feline infectious peritonitis; 22.5.2020 Peter J. Dickinson, Michael Bannasch, Sara M. Thomasy, Vishal D. Murthy, Karen M. Vernau, Molly Liepnieks, Elizabeth Montgomery, Kelly E. Knickelbein, Brian Murphy, Niels C. Pedersen Abstrakt Infekčná peritonitída mačiek (FIP) je spôsobená mutantným biotypom mačacieho enterického koronavírusu. Výsledný vírus FIP… Prečítať “Antivírusová liečba s použitím adenozínového nukleozidového analógu GS-441524 u mačiek s klinicky diagnostikovanou neurologickou mačacou infekčnou peritonitídou.”

FIP u starých mačiek

Pôvodný článok: 2021 – FIP IN AGED CATSNiels C. Pedersen, DVM, PhD, Emeritný profesor, Škola veterinárneho lekárstva University of California, Davis; 11.2.2021 Fakty: Vzťah veku a incidencie FIP už bol v literatúre diskutovaný a dokonca bol aj predmetom výskumu [1]. 29% prípadov FIP sa vyskytuje u mačiatok do 0,5 roka, 50% do 1 roka, 80% do veku 3 roky a… Prečítať “FIP u starých mačiek”

Infekcia FIP a imunita

Pôvodný článok: FIP infection and immunity (2010) Imunita voči infekcii vírusom FIP (FIPV) je fascinujúca téma z viacerých dôvodov. Po prvé sa zdá, že humorálna imunita nie je dôležitá pri ochrane, ale môže sa skutočne podieľať na priebehu choroby. Po druhé, ochranná imunita sa zdá byť do značnej miery sprostredkovaná bunkami a môže byť infekčného – „premoničného“ typu. Po tretie,… Prečítať “Infekcia FIP a imunita”

Účinnosť a bezpečnosť nukleozidového analógu GS-441524 pri liečbe mačiek s prirodzene sa vyskytujúcou mačacou infekčnou peritonitídou

Pôvodný článok: Efficacy and safety of the nucleoside analog GS-441524 for treatment of cats with naturally occurring feline infectious peritonitis13.2.2019, Journal of Feline Medicine and Surgery Niels C Pedersen,1 Michel Perron,2 Michael Bannasch,1 Elizabeth Montgomery,1 Eisuke Murakami,2 Molly Liepnieks,3 and Hongwei Liu3 Abstrakt Ciele Cieľom tejto štúdie bolo zistiť bezpečnosť a účinnosť nukleozidového analógu GS-441524 pre mačky trpiace rôznymi formami prirodzene získanej infekčnej peritonitídy mačiek (FIP). Metódy… Prečítať “Účinnosť a bezpečnosť nukleozidového analógu GS-441524 pri liečbe mačiek s prirodzene sa vyskytujúcou mačacou infekčnou peritonitídou”

Účinnosť inhibítora 3C-Like proteázy pri liečbe rôznych foriem získanej mačacej infekčnej peritonitídy

Pôvodný článok: Efficacy of a 3C-like protease inhibitor in treating various forms of acquired feline infectious peritonitisPublikovaný: 13.9.2017, SAGE – Journal of Feline Medicine and Surgery Niels C Pedersen,1 Yunjeong Kim,2 Hongwei Liu,1 Anushka C Galasiti Kankanamalage,3 Chrissy Eckstrand,4 William C Groutas,3 Michael Bannasch,1 Juliana M Meadows,5 and Kyeong-Ok Chang2 Abstrakt Cieľ Bezpečnosť a účinnosť inhibítora 3C-Like proteázy GC376 bola testovaná na skupine klientmi vlastnených mačiek s rôznymi formami… Prečítať “Účinnosť inhibítora 3C-Like proteázy pri liečbe rôznych foriem získanej mačacej infekčnej peritonitídy”