Neutropenie

Neutropenie je pokles počtu neutrofilních granulocytů pod fyziologickou mez.

« Návrat k indexu
sk_SKSK