Sérový amyloid A [SAA]

SAA (sérový ​​amyloid A) je tukový protein syntetizovaný výhradně v játrech. Transportuje cholesterol do jater. Je součástí proteinů a průběhu akutní fáze zánětu (APPs). Indukuje enzymy, které rozkládají extracelulární matrix. SAA je je produkováno při zánětlivých procesech v těle jako následek fyzického poškození (traumata), při nádorových onemocněních nebo infekcích.
Vzhedem k tomu, že u koček nelze využít stanovení C-reaktivního proteinu, protože jeho hodnota při zánětu nestoupá, tak vyšetřovaný parametr SAA u koček je jediný a nejcitlivější dostupný marker akutních zánětů na trhu.

« Návrat k indexu
sk_SKSK