Uveitida

Zánět uveálního traktu. Může postihovat duhovku (iritis), řasnaté těleso (cyklitis), cévnatku (chorioiditis).

Může postihovat:

· duhovku (iritis),

· řasnaté těleso (cyklitis),

· cévnatku (chorioiditis).

Přední uveitida postihuje duhovku (iris), většinou však také přední část řasnatého tělesa (iridocyklitis). Příznakem přední uveitidy je světloplachost a akomodační bolestivost oka, bodavá bolest, slzení a pokles zrakové ostrosti. Oko je červené (perikorneální injekce), na rohovce jsou patrné precipitáty. V přední komoře jsou zánětlivé buňky a vločky exsudátu. Duhovka je překrvená, zornice úzká. Zánětlivá exsudace může vést ke srůstům mezi zadní plochou duhovky a přední plochou čočky (zadní synechie).

Intermediální uveitida postihuje zadní část řasnatého tělesa a periferní sítnici. Příznakem je pokles zrakové ostrosti a „mušky“. Ve sklivci jsou zánětlivé buňky, v periferním sklivci „sněhové lavice“.

Příznakem zadní uveitidy je pokles zrakové ostrosti a často též vědomí zákalů ve sklivci. Nacházíme zánětlivé změny ve sklivci, žlutavá ohraničená ložiska nebo oblasti atrofie cévnatky s pigmentovanými hranicemi (chorioiditis), oblasti bělavě zbarvené sítnice (retinitis), běložluté doprovodné proužky kolem cév (vaskulitis), novotvořené cévy, exsudativní odchlípení sítnice a edém či zánět papily zrakového nervu.Akutní přední negranulomatózní iritida a iridocyklitida : Probíhá akutně a trvá dny až týdny. Dominuje bolest, světloplachost a akomodační bolestivost. Šedesát procent pacientů má pozitivní HLA B27 antigen. Často se objevuje u ankylozující spondylitidy, Reiterova syndromu, ulcerózní kolitidy, Crohnovy choroby a psoriázy.

Morbus Behçet je kombinace iritidy s hypopyem a aftózní stomatitidy s ulceracemi genitálu.

Jako glaukomatocyklitické krize (Posner-Schlossmanův syndrom) označujeme krátkodobý (hodiny až dny) recidivující vzestup nitroočního tlaku spojený s iritidou.

Herpes simplex virus vyvolává indukované uveitidy při herpetických keratitidách. Typická je snížená citlivost rohovky a patrné atrofické okrsky v duhovce v retroiluminaci.

Herpes zoster ophtalmicus doprovází iritida komplikovaná elevací nitroočního tlaku. Po odeznění zůstává atrofie duhovky.

Indukovaná iridocyklitida. Iritické dráždění pozorujeme při cizím tělísku v rohovce, u rohovkových vředů, u dlouhotrvající amoce sítnice a u očních tumorů.Chronická iridocyklitida

Plíživé onemocnění trvá déle než šest týdnů. Často probíhá s málo vyjádřenými příznaky.

Iridocyklitida u juvenilní revmatoidní artritidy (JRA) je chronické, většinou oboustranné postižení s jemnými precipitáty. Čtvrtina pacientů má tendenci ke vzniku zadních synechií, katarakty a zonulární keratopatie. Většina postižených má pozitivní antinukleární protilátky (ANA). Léčba spočívá v podávání steroidů lokálně i celkově, popřípadě v operačním řešení komplikací. Choroba často probíhá bez subjektivních příznaků, a proto jsou nutné pravidelné preventivní oční kontroly, jejichž cílem je zachytit a léčit zánět před vznikem komplikací. JRA postihuje více dívky (80 %).

Fuchsova heterochromní iridocyklitida se projevuje malými precipitáty na celé ploše rohovky. Nikdy se netvoří zadní synechie. Duhovka je atrofická a má světlejší barvu. V 85 % je onemocnění jednostranné. Častou komplikací je katarakta a glaukom. Léčba nemá efekt. Pacienty sledujeme a eventuálně řešíme kataraktu a glaukom.

Velké špekovité precipitáty jsou typické pro sarkoidózu tuberkulózu. Hyperemická duhovka s červenými skvrnami se vyskytuje u syfilis.Intermediální uveitida (pars planitida)

Postihuje děti a mladší osoby. Příznakem je pokles zrakové ostrosti a „mušky“. Ve sklivci jsou zánětlivé buňky. V periferním sklivci jsou „sněhové lavice“ a „sněhové koule“, častá je retinální flebitida a makulární edém. Při delším trvání vzniká katarakta. Etiologie většinou zůstává skrytá. Je třeba pátrat po roztroušené sklerózesarkoidóze, toxoplazmóze, toxokaróze a lymské nemoci. Léčba spočívá v podávání steroidů. U těžších případů nasazujeme cyklosporin a provádíme vitrektomii.Zadní uveitida

Toxoplazmóza je jednou z nejčastějších příčin zadních uveitid. Může být kongenitální nebo získaná.

Těžká kongenitální toxoplazmóza způsobuje mikroftalmus, nekrotizující chorioretinitidu a atrofii zrakového nervu s nystagmem. K recidivě dochází u dětí a mladších osob. Oko je klidné, dominuje fokální nekrotizující retinitida při okraji starých jizev. Vzácněji se objevují hluboké žlutavé léze, granulomy a papilitida.

Získaná toxoplazmóza je méně častá. Vyskytuje se i u starších osob a projevuje se jako jednostranná fokální chorioretinitida. Při diagnóze hodnotíme titry sérových protilátek. Podáváme steroidy a azitromycin (Summamed) místo dříve používané trojkombinace daraprim, klindamycin, sulfonamidy.

Herpetické viry vyvolávají akutní retinální nekrózu, která vede u většiny postižených k odchlípení sítnice. Léčbou jsou steroidy a aciklovir celkově, preventivní laserkoagulace, popřípadě vitrektome.

Imunosuprimované osoby postihují kandidové uveitidy cytomegalovirové chorioretinitidy (viz 20.2) . Léčbou jsou antimykotika a ganciklovir.

Rubeola přenesená intrauterinně vede k mikroftalmu, chorioretinopatii, kataraktě a glaukomu.

Toxokaróza se projevuje jako chronická endoftalmitida nebo lokalizovaný granulom. Postihuje mladší osoby, které jsou ve styku se zvířaty. Léčbou jsou kortikosteroidy a vitrektomie.

« Návrat k indexu
sk_SKSK