FIP u gravidných mačiek

24.5.2021
Niels C. Pedersen, DVM. PhD
Pôvodný článok: Feline Infectious Peritonitis in Pregnant Cats

Úvod – Gravidita je zaujímavý imunologický paradox. Aj keď sú orgány a tkanivá od jedincov rovnakého (aloštep) alebo iného druhu (xenoimplantát) považované za cudzie a zničené, pre plod, ktorý je aloštepom, to neplatí. Prevencia odmietnutia plodu je sprevádzaná udalosťami súvisiacimi s nastávajúcimi komplexnými hormonálnymi zmenami. 1-4 Účinky gravidity ovplyvňujú mnoho funkcií imunitného systému. 1-4 Hlavný vplyv však gravidita má na imunitu T lymfocytov. T-lymfocytová imunita je sprostredkovaná triedou týmusom (brzlíkom) ovplyvnených lymfocytov, ktoré sú aktívne pri identifikácii infikovaných hostiteľských buniek vyhodnotených ako cudzorodé kvôli ich interakcii s patogénmi. Imunita T-lymfocytov hrá dôležitú úlohu aj pri autoimunitných ochoreniach.

Modulácia imunity, ktorá sa vyskytuje počas gravidity, môže rôzne ovplyvňovať imunokompetenciu matky. Je známe, že gravidita zlepšuje alebo zhoršuje autoimunitné ochorenia, zvyšuje popôrodný výskyt autoimunitných ochorení a zvyšuje náchylnosť na mnoho bežných bakteriálnych, plesňových a vírusových ochorení. 4-7 Výskyt týchto chorôb je najväčší v treťom trimestri, keď sú najvyššie hladiny estradiolu a progesterónu v krvi.4

Aj keď matky môžu byť počas gravidity náchylnejšie na určité infekcie, plod zostáva chránený pred infekciami matky prostredníctvom placentárnej bariéry, ktorá oddeľuje krvný obeh matky a plodu. Aj keď je táto bariéra vysoko účinná pri zadržiavaní infekčných agens, je priepustná pre väčšinu liekov. Preto sa placentárna bariéra svojou úlohou odolávať hlavne patogénom líši od hematoencefalickej bariéry, ktorá je prekážkou tak pre lieky, ako aj patogény.

FIP a gravidita – O FIP u gravidných samíc bolo publikované iba obmedzené množsto informácií. 8-10 Na základe ďalších skúseností autora s malým počtom prípadov pozorovaných počas liečby FIP pomocou GS-441524 sa zdá, že postihnuté samice sú v čase otehotnenia v subklinickom alebo predklinickom štádiu FIP. Imunosupresívny účinok gravidity potom umožňuje infekcii prejsť do klinického štádia, zvyčajne v poslednom trimestri. Najbežnejšia klinická forma FIP u gravidných mačiek je brušná a vlhká, a klinické príznaky sa zvyčajne objavujú v neskorom štádiu gravidity, v čase pôrodu alebo krátko po ňom.

FIP u samice ovplyvňuje aj mačiatka, v závislosti od závažnosti infekcie a jej načasovania. Mačiatka buď zomierajú na začiatku gravidity, keď sú resorbované, v neskoršom štádiu gravidity potratené, alebo sa môžu narodiť choré a uhynúť skoro po narodení. 8-10 Niektoré môžu dokonca prežiť niekoľko týždňov, kým podľahnú FIP. Niektoré vrhy sa však rodia živé a pri pestúnskej starostlivosti alebo prikrmovaní z fľaše zostanú zdravé. Nie je jasné, akú úlohu pri tejto úmrtnosti zohráva infekcia. Sú skoré resorpcie a potraty plodu dôsledkom infekcie plodu od materských monocytov/makrofágov? Sú úmrtia plodu spôsobené nešpecifickým účinkom ochorenia a s ním spojenou cytokínovou búrkou? Je pravdepodobné, že pôjde o kombináciu oboch. Nie je však pochýb o tom, že niektoré mačiatka môžu byť infikované v neskorom štádiu gravidity, narodiť sa relatívne zdravé a v prvých týždňoch života sa u nich môže rozvinúť potvrdená FIP.

Príchod liečby FIP pomocou GS-441524 výrazne ovplyvnil FIP počas gravidity, osud plodov i novonarodených mačiatok. Samice, ktoré sa liečia v počiatočnom štádiu choroby, často porodia zdravé mačiatka, a ak je ich reakcia na liečbu rýchla, môžu sa o ne starať bežným spôsobom. Neuskutočnili sa žiadne štúdie, ktoré by určili, koľko GS-441524 sa dostane k plodu z krvného obehu matky, ale je to malá molekula a mala by ľahko prechádzať placentárnou bariérou. Ukazuje sa, že GS-441524 nemá žiadne negatívne účinky na vývoj plodu alebo mačiatkok, keď sa podáva samici počas druhého alebo tretieho trimestra a/alebo počas novorodeneckého obdobia. Predpokladá sa, že GS-441524 ľahko prechádza zo samíc na mačiatka v mledzive (colostre) a mlieku.

Aktuálnym odporúčaním je zaobchádzať s gravidnými samicami tak, akoby neboli gravidné, a pokiaľ to nie je nevyhnutné, nezasahovať do gravidity alebo neonatálnej starostlivosti. Postupné ultrazvukové vyšetrenia poskytnú presný obraz o tom, čo sa deje s plodmi. Niektoré budú mŕtve a vstrebávajú sa in utero, iné sú slabé a potratené, iné majú normálny vzhľad a po narodení sú zdravé. Samice zvyčajne reagujú rýchlo na liečbu GS-441524 a väčšina z nich je natoľko zdravých, aby mohli svoje mačiatka ošetrovať a starať sa o ne. Okrem samotnej liečby by samiciam mali byť umožnené normálne interakcie s ich mačiatkami. Mačiatka nepotrebujú individuálnu liečbu, pretože dostatočné množstvo GS-441524 je pravdepodobne poskytované materským mliekom. Mačiatka, ktoré sa narodia zdravé a nie sú kojené, je možné umelo prikrmovať a každodenne monitorovať ich váhu. Liečba GS-441524 by sa mala použiť iba vtedy, ak nedostatok prírastku hmotnosti a a aktivity naznačujú, že môže byť potrebná.

Referencie

  1. Robinson DP, Klein SL. Pregnancy and pregnancy-associated hormones alter immune responses and disease pathogenesis. Horm Behav. 2012;62:263-271.
  2. Aghaeepour N, Ganio EA, Mcilwain D, et al. An immune clock of human pregnancy. Science Immunology 2017; 2 (15):eaan2946
  3. Pazos M, Sperling RS, Moran TM, Kraus TA. The influence of pregnancy on systemic immunity. Immunol Res. 2012;54:254-261.
  4. Kourtis AP, Read JS, Jamieson DJ. Pregnancy and Infection. N Engl J Med. 2014;370(23):2211-2218.
  5. Ledan S Infectious Diseases in Pregnancy. US Pharm. 2020;45(9):22-26.
  6. Arora N, Sadovsky Y, Dermody TS, Coyne CB. Microbial Vertical Transmission during Human Pregnancy. Cell Host Microbe. 2017;21(5):561-567. 
  7. Racicot K, Mor G. Risks associated with viral infections during pregnancy. J Clin Invest. 2017;127(15):1591-1599.
  8. Pastoret PP, Henroteaux M. Epigenetic transmission of feline infectious peritonitis. Comp Immunol Microbiol Infect Dis. 1978;1:67-70.
  9. Addie DD, Jarrett O. A study of naturally occurring feline coronavirus infection in kittens. Vet Rec, 1992;130:133–137.
  10. Addie D.D., Jarrett O. Feline coronavirus infections. In: Greene C.E., editor. Infectious diseases of the dog and cat. WB Saunders; Philadelphia: 1990. pp. 300– 312. 
sk_SKSK