Lymfocyt

Lymfocyt – druh bílé krvinky, který se významně podílí na specifické imunitě organismu. L. se vyskytují v krvi a v lymfatické tkáni a dělí se na dvě základní skupiny T a B lymfocyty někdy se užívá názvu T a B buňky. K funkcím T lymfocytů patří regulace ostatních buněk zúčastněných na imunitní odpovědi a likvidace choroboplodných zárodků, popř. i vlastních buněk jimi nakažených a nádorů. B lymfocyty se po setkání s antigenem a za přispění skupiny T lymfocytů přeměňují na plasmatické buňky, které tvoří protilátky imunoglobuliny. L. přežívají v organismu dlouhou dobu a tvoří tzv. paměťové buňky, které si „pamatují“ setkání s cizorodou látkou antigenem a jsou proti ní schopny opět reagovat na tomto principu funguje očkování. Při většině svých funkcí spolupracují s makrofágy srov. APC, přičemž vzájemnou komunikaci zprostředkovávají mj. HLA antigeny.

« Návrat k indexu
sk_SKSK