Titr

Titr – v sérologii pojem užívaný k vyjádření stupně zředění vyšetřovaného krevního séra, při němž jsou sérové protilátky ještě schopny viditelně reagovat s příslušným antigenem bakteriálním, virovým, plísňovým apod.. Čím vyšší je t., tím více lze zředit sérum a ještě docílit příslušné reakce. Z toho lze usuzovat na obsah a množství protilátek v krvi a tím i na infekci a její intenzitu.

« Návrat k indexu
sk_SKSK