Nový kmeň koronavírusu u mačiek infikovaných FIP sa vymyká vzorcu

Lisa Wogan
Originálny článok: Novel coronavirus strain in FIP-infected cats defies pattern;
5.12.2023

Mačka s mačacou infekčnou peritonitídou (FIP) na Cypre vykazuje niekoľko príznakov ochorenia vrátane opuchnutého brucha v dôsledku nahromadenia tekutiny v brušnej výstelke, neupravenej srsti a zhoršenej svalovej kondície.

Prvé náznaky problémov sa objavili koncom minulého roka (2022)na Cypre, ostrovnom štáte vo východnom Stredomorí, ktorý je známy množstvom voľne sa pohybujúcich mačiek. Niektorí tamojší veterinári začali zaznamenávať nárast prípadov mačacej infekčnej peritonitídy (FIP), smrteľného ochorenia mačiek.

Mačky mali horúčku, boli letargické, chudli a nechceli jesť. Niektoré mali opuchnuté brucho, iné zasa tumorom podobné lézie. Niektoré sa potácali, boli nekoordinované. Niektoré mali zapálené, zakalené alebo farebne zmenené oči.

FIP sa u mačiek zvyčajne vyskytuje ako zriedkavá reakcia na infekciu bežným patogénom, mačacím enterickým koronavírusom (FECV). Vírus sa vylučuje v stolici infikovaných mačiek, odkiaľ sa môže šíriť na iné mačky. FECV je podtyp mačacieho koronavírusu (FCoV), ktorý je jedným zo stoviek známych koronavírusov a neinfikuje ľudí. Medzi túlavými mačkami a mačkami, ktoré žijú s viacerými inými mačkami, je však tento vírus veľmi rozšírený. Mačky infikované vírusom FECV sú vo všeobecnosti asymptomatické a zostávajú zdravé. Niekedy však vírus zmutuje a spôsobí FIP.

Na Cypre boli v prvých mesiacoch tohto roka diagnostikované tisíce mačiek. Choroba sa rýchlo šírila, čo bolo v rozpore s bežnými predstavami o tom, ako sa FIP vyvíja.

“To jednoducho nie je v poriadku,” uviedla doktorka Danielle Gunn-Mooreová, keď v lete tohto roku zistila, že počet diagnóz na ostrove sa oproti predchádzajúcemu roku zvýšil 40-násobne. Gunn-Mooreová je profesorkou mačacej medicíny na Kráľovskej (Dick) škole veterinárnych štúdií na univerzite v Edinburghu.

Doposiaľ nepublikovaná práca, ktorá bola v novembri zverejnená na portáli bioRxiv ešte pred publikovaním v recenzovanom periodiku, ponúka predbežné odpovede na otázku, prečo na Cypre ochorelo toľko mačiek. Na základe sekvenovania RNA zo vzoriek od desiatok mačiek s FIP autori článku tvrdia, že mohlo dôjsť ku kombinácii kmeňa koronavírusu, ktorý vznikol zo samostatných koronavírusov mačiek a psov, čím došlo k spojeniu fekálneho vylučovania a infekčnosti bežného vírusu FECV s virulenciou zmutovaného vírusu spôsobujúceho FIP do jedného patogénu.

“Pri normálnej FIP sa vírus FIP šíri len zriedkavo,” uvidela Gunn-Moore, autorka článku. “To je obrovský rozdiel v prípade novej epidémie. Všetko hovorí o tom, že je priamy prenosný.”

Veterinárni výskumníci, ktorých spravodajská služba VIN požiadala, aby sa k dokumentu vyjadrili, označili dôkazy za “zaujímavé” a “veľmi sugestívne”, ale nie definitívne. Tvrdia, že je potrebný ďalší výskum, ktorý je podľa autorov v plnom prúde.

Na “mačacom ostrove” narastajú obavy

V skratke

 • Tisícom mačiek na stredomorskom ostrove Cyprus bola tento rok diagnostikovaná mačacia infekčná peritonitída, smrteľná a zvyčajne zriedkavá choroba mačiek.
 • Choroba sa rýchlo rozšírila medzi mnohými voľne sa pohybujúcimi mačkami na ostrove, čo narušilo zaužívané predstavy o tom, ako sa FIP vyvíja.
 • Autori novej práce, ktorá ešte nebola recenzovaná, tvrdia, že epidémiu spôsobil nový kmeň patogénu, ktorý sa vyvinul zo samostatných koronavírusov mačiek a psov, čo je rekombinácia, ktorá zvyšuje jeho schopnosť šírenia.
 • Veterinári na Cypre liečia mnohé choré mačky antivirotikami, z ktorých niektoré boli vyvinuté na liečbu ľudí s Covid-19.
 • Potvrdilo sa, že mačka dovezená do Spojeného kráľovstva z Cypru v auguste bola nakazená novým kmeňom.

Dr. Demetris Epaminondas, viceprezident Pancyprian Veterinary Association (PVA), sa prvýkrát dozvedel o “znepokojujúco zvýšenom počte prípadov FIP” v decembri minulého roka od svojej manželky, veterinárnej lekárky s klinickou praxou. Čoskoro začal dostávať podobné správy od iných lekárov.

Možný nárast smrteľného ochorenia mačiek vyvoláva mimoriadne obavy na území, ktoré sa niekedy nazýva “mačací ostrov”, kde sa mačky všade vyvaľujú, preťahujú, lovia a spia. Veľké kolónie mačiek, ktoré sú uctievané ako sväté, žijú v kláštoroch a v ich blízkosti, kde sa o ne starajú mnísi. Inde obyvatelia kŕmia mačkovité šelmy zo susedstva a starajú sa o ne. Počet mačiek na ostrove sa oficiálne neodhaduje.

PVA poslala dotazník 150 veterinárnym klinikám na Cypre, aby sa pokúsila zistiť, čo sa deje. Dvadsaťštyri kliník celkovo nahlásilo v prvých troch mesiacoch roku 2023 približne 500 prípadov FIP, čo predstavuje desaťnásobný nárast oproti prvým trom mesiacom predchádzajúceho roka. V apríli počet hlásení dosiahol vrchol na úrovni približne 2 000 prípadov.

Tieto čísla zahŕňajú len mačky na približne polovici ostrova, teda na ploche viac ako 2 000 štvorcových míľ. Cyprus je od 70. rokov 20. storočia rozdelený: Oblasť na juhu a západe je pod kontrolou Cyperskej republiky, kde žije grécka väčšina Cyperčanov a ktorá je členom Európskej únie. Oblasť na severe je okupovaná tureckými vojenskými silami a nie je pod účinnou kontrolou cyperskej vlády. Zo severu neprišli žiadne oficiálne oznámenia o FIP.

Dr. Charalampos Attipa, veterinárny patológ z Cypru, si všimol nárast prípadov v januári, keď kontroloval výsledky testov pre spoločnosť Vet Dia Gnosis Ltd., veterinárne diagnostické laboratórium, ktoré pomáhal založiť v roku 2021.

Neexistuje jediný test, ktorý by dokázal diagnostikovať každý prípad FIP. Preto sa diagnóza často stanovuje na základe súhrnu indícií z anamnézy pacienta, fyzikálneho vyšetrenia a rôznych diagnostických testov vrátane testov PCR. PCR je skratka pre polymerázovú reťazovú reakciu, techniku, ktorá umožňuje používateľom rýchlo amplifikovať malú vzorku genetického materiálu na jeho štúdium.

Pri diagnostike FIP sa pomocou PCR identifikujú malé segmenty genetického materiálu koronavírusu vo vzorke tekutiny z výstelky brucha (peritoneum) alebo pľúc (pleury) alebo z chrbtice, prípadne z biopsie nádorom podobných lézií.

V rokoch 2021 a 2022 spoločnosť Vet Dia Gnosis zaznamenala tri a štyri pozitívne testy PCR u mačiek s FIP na Cypre. Od januára do augusta 2023 bolo zaznamenaných 165 pozitívnych testov PCR súvisiacich s FIP.

“Ide len o mačky, ktorých majiteľ zaplatil za vykonanie PCR,” uviedol Attipa. “Je to s najväčšou pravdepodobnosťou vrchol ľadovca. Ale v skutočnosti nepoznáme veľkosť ľadovca. To je ten problém.”

Attipa, ktorý začal pracovať na Edinburskej univerzite v apríli, je hlavným autorom preprintového článku. Je tiež kľúčovým členom medzinárodnej spolupráce, ktorá skúma virológiu, epidemiológiu a terapiu súčasnej epidémie.

Začiatkom roka sa Attipa, Epaminondas a ďalší zamerali na zvyšovanie informovanosti veterinárnych lekárov a verejnosti. Toto úsilie viedlo k niekoľkým chybám vrátane správy, ktorú prevzali viaceré spravodajské kanály, že na chorobu uhynulo 300 000 mačiek. Epaminondas uviedol, že tento údaj bol neoficiálnym a nepresným odhadom organizácií na ochranu zvierat. Okrem toho odhad PVA o 8 000 nakazených mačkách do polovice júla nesprávne uviedla agentúra Associated Press ako 8 000 uhynutých. Oficiálny odhad počtu mŕtvych neexistuje.

Počet prípadov potvrdených metódou PCR začal v apríli klesať, ale to ešte nemusí byť dôvod na oslavu.

“Spočiatku ľudia nevedeli, čo je to za chorobu, a tak nosili zvieratá k veterinárovi, aby stanovil diagnózu,” povedal Epaminondas. S rastúcou informovanosťou však majitelia a opatrovatelia mačiek vedeli o náraste FIP a klinických príznakoch, ako je napríklad opuchnuté brucho prítomné pri jednej z foriem ochorenia. “Kvôli tomu, že môžu nájsť liečbu na čiernom trhu, nechcú vynakladať peniaze na správnu diagnostiku ochorenia,” povedal.

V posledných rokoch sa antivírusové zlúčeniny ukázali ako pozoruhodne sľubné pri zvrátení priebehu FIP. Tieto zlúčeniny však v mnohých krajinách nie sú schválené na veterinárne použitie. V dôsledku toho prekvitá čierny trh s antivirotikami, väčšinou vyrobenými v Číne, ktorý podporujú zúfalí majitelia mačiek, ktorí liečia svoje zvieratá na vlastnú päsť. Štúdia z roku 2021 o mačkách, ktorým boli v USA podané nepovolené antivirotiká, zistila mieru prežitia 80 % a viac.

Počet PCR testov sa v auguste opäť zvýšil, čo môže byť spôsobené tým, že cyperská vláda schválila veterinárne použitie molnupiraviru, antivirotika používaného na liečbu Covid-19 u ľudí. Mačky musia byť PCR pozitívne, aby ich majitelia alebo opatrovatelia mohli dostať recept.

Podľa Epaminondasa by mali byť čoskoro k dispozícii údaje o počte prípadov za väčšinu druhého polroka na základe prieskumov kliník.

Dr. J. Scott Weese, veterinárny lekár pre infekčné choroby na Ontario Veterinary College na University of Guelph, v e-maile pre VIN News uviedol, že epidemiológia ohniska nie je dobre opísaná, a dodal, že je to “bežný problém pri terénnych štúdiách, kde sú informácie kusé a často neoficiálne”.

Počet prípadov potvrdených metódou PCR – 165 – je podľa Weeseho veľmi malý, najmä na krajinu s množstvom divokých mačiek. Uviedol tiež, že miera diagnostiky na základe dotazníkov vyvoláva otázku: Je viac diagnóz spôsobených výrazným nárastom ochorenia, výrazným nárastom testovania alebo oboma?

“Zdá sa, že na Cypre došlo k nárastu výskytu FIP. Ťažko povedať, o koľko,” povedal. “Keď sa viac diskutuje a zvyšuje sa informovanosť, pribúda aj diagnóz endemického ochorenia, ktoré tu možno bolo po celý čas, len sa ignorovalo. Často krát ide o kombinované situácie, keď dochádza k skutočnému nárastu alebo malému lokálnemu zoskupeniu, ale zvýšená diskusia a testovanie vedie k preceňovaniu miery zmeny.”

Dodal: “Nevylučujem, že išlo o skutočnú epidémiu alebo že ide o znepokojujúci nový kmeň. Len to nevieme (alebo aspoň ja to neviem). Táto práca ukazuje, že sa musíme viac zaoberať touto problematikou.”

Predstavujeme FCoV-23

Základné informácie o FIP

Ak sa vám zdá, že pochopiť špecifiká mačacej infekčnej peritonitídy je náročné, nechajte si poradiť od doktora Briana Murphyho: Je to tak. “FIP je pravdepodobne najkomplikovanejší vírus vo veterinárnej medicíne,” povedal Murphy, veterinárny patológ a výskumník FIP na Kalifornskej univerzite v Davise, School of Veterinary Medicine. Veľa z toho, čo veda vie o FIP, bolo priekopníckym dielom Murphyho mentora Dr. Nielsa Pedersena, ktorý je už na dôchodku.

FIP je vyvolaná mutáciami všadeprítomného a inak nevýznamného patogénu nazývaného mačací enterický koronavírus. Tieto mutácie umožňujú vírusu infikovať bunky imunitného systému nazývané makrofágy, ktoré sa množia a spôsobujú smrteľný zápal. Odhaduje sa, že FIP postihuje 1,3 % mačiek, najčastejšie mačiatka v chovoch a útulkoch.

Existujú dve formy FIP: vlhká a suchá. Mačky môžu mať spočiatku jednu formu a neskôr sa u nich vyvinie druhá. Pri vlhkej FIP sa tekutina vznikajúca v dôsledku zápalu hromadí najčastejšie v bruchu, menej často v iných častiach tela. Pri suchej FIP sa u pacienta vyvinú tumorom podobné lézie v bruchu, hrudníku, očiach a/alebo mozgu. Medzi skoré príznaky FIP patrí horúčka, strata chuti do jedla, strata hmotnosti a depresia. U mačiek s neurologickou FIP sa môže objaviť nedostatočná koordinácia, záchvaty a demencia. Očné ochorenie môže spôsobiť zápal, zmenu farby alebo zakalenie očí mačky, čo zhoršuje videnie.

Žiadny test nedokáže diagnostikovať každý prípad FIP s absolútnou citlivosťou a špecifickosťou. Preto sa diagnóza často stanoví na základe súhrnu indícií z anamnézy pacienta, fyzikálneho vyšetrenia a rôznych diagnostických testov.

FIP, ktorá bola prvýkrát identifikovaná v 50. rokoch 20. storočia, sa celé desaťročia považovala za rozsudok smrti. V posledných rokoch sa však ukázalo, že antivirotiká – vrátane tých, ktoré sa používajú proti koronavírusu spôsobujúcemu Covid-19 u ľudí, ako sú remdesivir, molnupiravir a Paxlovid – dokážu zvrátiť priebeh FIP u mačiek. Žiadne z týchto antivirotík nie je schválené na veterinárne použitie v Spojených štátoch (okrem univerzít, ktoré skúmajú tieto lieky u mačiek s FIP). Tieto lieky sú rôzne dostupné na veterinárne použitie v niekoľkých európskych krajinách vrátane Cypru, Fínska, Nórska, Švédska a Spojeného kráľovstva, ako aj Austrálie a Nového Zélandu.

V krajinách, kde liečba nie je schválená regulačnými orgánmi, sa majitelia domácich zvierat uchýlili k nákupu nelicencovaných antivirotík vyrábaných väčšinou v Číne, aby si choré mačky liečili sami.

Pochopenie toho, prečo sa nový kmeň správa inak ako to, čo niektorí výskumníci nazývajú “tradičnou FIP”, si vyžaduje bližší pohľad na to, ako FECV vedie k FIP.

Z dôvodov, ktoré nie sú úplne objasnené, niekedy FECV mutuje vo vnútri mačky. Tieto zmeny mu umožňujú uniknúť z črevných buniek a infikovať základnú bunku imunitného systému, makrofág. Tento vírus infikujúci makrofágy je známy ako vírus FIP alebo FIPV. Teraz môže putovať po celom tele a podľa slov Gunn-Mooreovej “devastovať okolie” a spôsobovať potenciálne smrteľné zápaly.

Keď už vznikne koronavírus FIPV, má dve dôležité vlastnosti: Po prvé, už nie je enterickým vírusom, takže sa len veľmi zriedkavo môže vrátiť do čriev, aby sa vylučoval ako FIPV vo výkaloch. Po druhé, FIPV má génovú sekvenciu, ktorá je jedinečná pre danú mačku.

Zdá sa, že FCoV-23, ako bol nový kmeň pomenovaný, porušuje obe tieto schémy. Gunn-Moore uviedla, že sa mu darí v črevách cyperských mačiek. Okrem toho na základe sekvenovania RNA zo vzoriek PCR mal vírus u mnohých mačiek rovnakú genetickú sekvenciu. Genetickú sekvenáciu vykonali výskumníci z Roslinovho inštitútu, výskumného centra pre vedu o zvieratách na univerzite v Edinburghu.

Gunn-Moorová mala niekoľko prvých hypotéz o tom, čo mohlo byť príčinou vypuknutia epidémie, ale genetická analýza poukazuje na jej hlavnú teóriu – že pantropický psí koronavírus sa skombinoval s mačacím enterickým koronavírusom. Pantropické vírusy sa môžu šíriť do rôznych tkanív v tele, čo je vlastnosť, ktorá by umožnila vírusu FCoV-23 dostať sa do iných orgánov a nervov, ako aj pokračovať v množení v črevnom trakte.

“Myslím, že na Cyprus prišiel pes, ktorý sa vykalil na podlahu. Mačka, ktorá už mala FECV, potom dostala psie výkaly na svoje nohy, oblizla si labky a získala oba vírusy,” povedala. ” A práve toto tieto vírusy robia, rekombinujú sa, sú to párty zvieratá. Dajú sa dokopy a idú: ‘Hej, chceš trochu tohto? Dám ti trochu toho?’ “

Gunn-Moore dodala, že sa plánuje ďalšia práca, aby sa potvrdili argumenty pre ich priamy prenos.

“V súčasnosti realizujeme experimenty sekvenovania vírusu z výkalov, pretože potrebujeme sekvenovať vírus a preukázať, že ide o rovnakú sekvenciu ako v krvi,” vysvetlila.

Dr. Brian Murphy, veterinárny patológ a výskumník FIP na University of California, Davis, School of Veterinary Medicine, uviedol, že rekombinantný koronavírus mačiek a psov, ako je popísaný v cyperskom dokumente, bol identifikovaný už predtým, vrátane tímu na Washington State University’s School of Veterinary Medicine v 70. rokoch 20. storočia.

“Toto je replikácia tohto vírusu, ale ide o vysoko virulentnejšiu formu vírusu,” povedal Murphy na základe doterajších dôkazov. Víta plány vedcov na ďalšie genetické analýzy a navrhuje ďalšie skúmanie.

“Samotné sekvenovanie enterickej korony alebo vírusu pochádzajúceho z čreva je presvedčivé, ale nie je to dôkaz,” povedal. “Nebolo by zlým experimentom odobrať materiál z výkalov obsahujúci vírus pochádzajúci z čreva, infikovať ním mačky a potom, keď ochorejú, zachrániť tieto mačky antivírusovou liečbou. To by bol dobrý dôkaz prenosu virulentnej formy vírusu.”

Murphy pripustil, že tento druh testu na spoločenských zvieratách je v Európe v podstate zakázaný a pravdepodobne by bol veľmi kontroverzný. “Myslím si, že väčšina ľudí pravdepodobne nebude so mnou súhlasiť,” povedal. “Myslím si však, že sa to dá urobiť eticky, pretože máme vysokokvalitné a vysoko účinné lieky.”

Doktorka Maria Lyraki, špecialistka na vnútorné lekárstvo v gréckych Aténach, ktorá koordinuje liečebné protokoly s veterinármi na Cypre a je autorkou dokumentu, povedala, že Murphy má pravdu, že experiment by bol dôkazom, hoci niektoré z nakazených mačiek nemusia ochorieť, ak si vytvoria adekvátnu imunitnú odpoveď.

“Je to však niečo, čo by sme z etického hľadiska neboli schopní realizovať,” povedala.

Tisíce chorých mačiek

Ak by sa cyperská epidémia vyskytla pred 10 rokmi, pravdepodobne by uhynulo nespočetné množstvo mačiek, pretože donedávna nebol známy spôsob, ako zastaviť priebeh ochorenia.

Antivirotiká túto situáciu zmenili.

Dva sľubné produkty sú remdesivir, ktorý vyrába farmaceutická spoločnosť Gilead na liečbu Covid-19 u ľudí, a príbuzná zlúčenina GS-441524. GS, ako sa skrátene nazýva, sa v roku 2018 ukázal ako účinný pri zvrátení priebehu FIP u mačiek v infekčnej štúdii na Kalifornskej univerzite v Davise.

Spoločnosť Gilead neudelila licenciu na vývoj lieku GS-441524 ako veterinárneho lieku. Remdesivir nie je schválený ako veterinárny liek v Spojených štátoch, Kanade a niektorých európskych krajinách.

Od augusta však môžu cyperskí veterinári na základe osobitného povolenia dovážať zložené verzie GS a remdesiviru, ktoré vyrába spoločnosť Bova, veterinárna farmaceutická spoločnosť v Spojenom kráľovstve a Austrálii, na základe pokynov britského riaditeľstva pre veterinárne lieky.

GS a remdesivir “sú prvou líniou liekov, ktoré používame, pretože o nich máme najviac literatúry,” povedala Lyraki. “Sú však naozaj drahé… čo je naozaj náročné, najmä pre taký veľký počet túlavých mačiek.”

Podľa Epaminondasa môže liečba jednej mačky týmito liekmi stáť od 3 000 do 7 000 EUR (od 3 250 do 7 580 USD).

“Kontaktovali sme ľudí z celého sveta, ktorí liečia prípady FIP,” povedala Lyraki. “A špecialisti nám poradili, že používajú molnupiravir. O tomto lieku existuje publikovaná literatúra a máme veľa neoficiálnych diskusií medzi špecialistami na FIP na celom svete, že je skutočne účinný.”

Rozhodnutie vlády povoliť veterinárne používanie molnupiraviru prinieslo obrovský rozdiel.

“V skutočnosti funguje celkom dobre,” uviedla Lyraki. Pôvodne boli krabice molnupiraviru darované PVA na boj proti epidémii. Boli k dispozícii za výnimočne nízku cenu približne 100 eur (108 USD) na mačku, čo predstavuje značnú úsporu. Skutočná cena lieku je oveľa vyššia, ale stále výrazne lacnejšia ako GS.

Náhrada molnupiravirom však nebude trvať dlho. Spoločnosť Merck Sharp and Dohme B.V., ktorá antivirotikum predáva pod názvom Lagevrio, ho budúci rok prestane vyrábať pre Európu po tom, ako Európska lieková agentúra začiatkom tohto roka rozhodla, že nepodporí registráciu molnupiraviru na základe svojho zistenia, že prínos antivirotika pri liečbe Covid u dospelých nebol preukázaný.

“Teraz pracujeme na hľadaní alternatív,” uviedla Lyraki.

Obmedzenie šírenia

Zdravá voľne sa pohybujúca mačka leží pred pekárňou v Pafose na Cypre. Túlavé mačky sú na ostrove všade – aj keď nikto nevie, koľko ich je. V rámci reakcie na prepuknutie epidémie FIP spúšťa Pancyperská veterinárna asociácia spolu s aplikáciou ThePetzApp iniciatívu, ktorej cieľom je zapojiť majiteľov a opatrovateľov mačiek na Cypre do sčítania mačiek v ich domovoch alebo v kolóniách túlavých mačiek, o ktoré sa starajú.

Okrem bezprostrednej situácie na Cypre existujú obavy, že by sa kmeň mohol rozšíriť do iných krajín alebo že sa už nachádza v iných krajinách, z ktorých sa zatiaľ nerozpoznaný dostal na Cyprus.

Nový kmeň bol potvrdený u mačky, ktorá bola v auguste dovezená do Spojeného kráľovstva z Cypru. Táto mačka bola umiestnená do karantény a reaguje na liečbu.

Udržať mačky na ostrove pod kontrolou môže byť problém. Cyprus je miestom mnohých záchranných aktivít pre mačky. Túlavé mačky sa pravidelne zhromažďujú a odvážajú do iných častí Európy, kde sa im poskytuje nový domov. Podľa Epaminondasa neexistujú žiadne predpisy týkajúce sa vývozu mačiek z Cypru.

Veterinári ako Lyraki však vyzývajú záchranné skupiny, aby boli opatrné. “Náš tím odborníkov vydal odporúčanie, aby sa mačky pred vycestovaním za hranice Cypru testovali a vyvážali len mačky s negatívnymi protilátkami proti FCoV,” povedala doktorka Lyraki. Po príchode mačiek na miesto určenia by mali byť tri týždne v karanténe a potom by sa mali opätovne testovať na prítomnosť protilátok, “kým sa ohnisko nákazy nedostane pod kontrolu a počet postihnutých mačiek sa výrazne nezníži”.

Medzitým Grécko, ktoré má vlastnú veľkú populáciu túlavých mačiek, podľa Lyraki tiež zaznamenalo nárast prípadov FIP.

“Domnievame sa, že je otázkou času, kedy sa toto ohnisko rozšíri do Grécka, pretože Grécko a Cyprus sú si kultúrne, geopoliticky veľmi, veľmi blízke. Dochádza medzi nimi k veľkej výmene a cestovaniu,” povedala. “Takže je to niečo, čo aktívne monitorujeme.”

Záhadný nový typ kameňa u mačiek

Originálny článok: Mysterious New Stone Type In Cats

Krátka správa o výskyte nezvyčajných močových kameňoch obsahujúcich GS441524.
Obrázok 1: Mačacie urolity

V období od januára do apríla 2023 dostalo Urolitové centrum v Minnesote tri zásielky atypických kameňov (obrázok 1). Všetky tri vzorky boli získané od mačiek. Všetky tri mačky boli mladšie ako 1 rok. Mačky pochádzali zo Severnej a Južnej Ameriky. V každom prípade bol infračervený spektrografický vzor kameňov identický. Močové kamene zvyčajne obsahujú veľké množstvo fosforu, vápnika a horčíka. V týchto prípadoch sa elektrónovou disperznou spektroskopiou zistil vysoký podiel dusíka, uhlíka a kyslíka.

Záhada vyriešená. Keď sme sa opýtali na ich anamnézu, všetkým trom mačkám bola diagnostikovaná mačacia infekčná peritonitída. Všetky tri boli liečené buď liekom Remdesivir, alebo jeho metabolitom GS-441524. Vyžiadali sme si vzorky ich antivírusových liekov na analýzu. Antivírusové lieky boli spektrograficky zhodné (obrázok 2). Kamene boli zložené z GS-441524.

Obrazok 2: FT-IR spektroskopia močového kameňa pacienta a referenčnej vzorky GS-441524

Po podaní sa GS-441524 vylučuje predovšetkým močom. Hoci je GS-441524 veľmi dobre rozpustný v organických rozpúšťadlách, ako je DMSO (10-59 mg/ml), je málo rozpustný vo vodných roztokoch, ako napríklad vo vode (0,0004 až 0,1 mg/ml). Jeho obmedzená rozpustnosť robí z GS-441524 hlavného kandidáta na tvorbu kameňov. Pozorovanie močových príznakov u mačiek, ktoré dostávajú Remdesivir alebo GS-441524, je indikáciou na hľadanie kameňov. Pozorovanie atypickej kryštalúrie alebo urolitov môže byť indikáciou na obmedzenie dávky lieku (ak je to možné) a zvýšenie spotreby vody, aby sa minimalizovala tvorba kameňov.

Passhaei Y. Analyical methods for the determination of Remdesivir as a promising antiviral candidate drug for the COVID-19 pandemic. Drug Discoveries and Therapeutics. 2020;14:273-281

Wei D. et al. Potency and pharmacokinetics of GS-441524 derivatives against SARS-CoV-2. Bioorg Med Chem.2021;46:116364

Nekalé praktiky niektorých výrobcov liekov proti FIP

Analýza liekov proti FIP so zisteným obsahom Molnupiraviru

Dostala sa k nám informácia o tom, že niekoľko čínskych výrobcov liekov, v snahe čo najviac znížiť výrobné náklady liekov a ich predajnú cenu pri zachovaní čo najväčšej marže, začalo ako účinnú látku používať Molnupiravir (EIDD-2801).

S informáciou prišla globálna skupina FIP Warriors 5.0, ktorá publikovala niekoľko analýz liekov deklarujúcich ako účinnú látku GS441524, prípadne GC376, ale výsledky analýz ukazujú, že lieky obsahujú už zmieňovaný Molnupiravir. Jednu z analýz vidíte nižšie. Ak by niekto namietal, že analýzy sú nejakým prostriedkom konkurenčného boja, nie je to tak. Nezavislých analýz bolo niekoľko, vieme aj o analýze z Bulharska, jedna analýza prebehla aj na Slovensku, ale tá publikovaná globálnou skupinou FIP Warriors je najkomplexejšia.

Lieky v ČR/SR s deklarovaným obsahom GS441524 obsahujúce EIDD-2801

Obrázok 1: Suyi 20mg/ml – Výrobca deklaruje obsah GS441524, ale pritom reálne obsahuje Molnupiravir.

Táto skutočnosť sa dotýka aj našej skupiny. Jedným z liekov, kde sa zistila prítomnosť EIDD-2801 je veľmi rozšírená značka Suyi. To, že liek obsahuje inú účinnú látku samo osobe nie je problém. Problém je, že výrobca túto skutočnosť zatajil a deklaroval ako účinnú látku svojich produktov GS441524. Táto skutočnosť by sa mala týkať injekčných roztokov na “vodnej” báze, ktoré pri aplikácii neštípu a ich pH sa pohybuje okolo hodnoty 6.

Obrázok 2: Liek používaný v skupine “Jak jsme porazili FIP”, u ktorého výrobca deklaruje GS441524, ale v skutočnosti tiež obsahuje Molnupiravir.

Na tomto mieste treba zdôrazniť, že obidve látky EIDD2801 i GS441524 sú veľmi účinné pri liečbe FIP. Predsa ale pre ich použitie platia niektoré špecifiká. Majú napríklad odlišnú farmakokinetiku. Tá u GS441524 umožnuje aplikáciu raz za 24 hodín, kým Molnupiravir by sa mal podávať dvakrát denne. Každopádne GS441524 je už časom veľmi dobre overený liek, s minimom vedľajších účinkov. EIDD-2801 je v liečbe FIP používaný kratší čas a oficiálna klinická štúdia len prebieha, resp. ešte nebola publikovaná. Práve preto ostatní výrobcovia liekov ho zatiaľ doporučovali len pre liečbu relapsov, alebo pre prípad, že mačka nereaguje na liečbu pomocou GS441524. Inými slovami, liekom prvej voľby je stále GS441524. Na druhej strane, práve kvôli politike firmy Gilead, ktorá je majiteľlom patentu na GS441524, svitla nádej na oficiálnu liečbu FIP pomocou Molnupiraviru, keďže tento bol registrovaný a povolený na liečbu Covid-19 u ľudí. Tým pádom sa aj v Česku objavil legálne dostupný liek (Lagevrio), ale jeho cena bola a je stále veľmi vysoká a dostupnosť pre veterinárne použitie veľmi komplikovaná.

V snahe zabezpečiť čo najlacnejšie lieky, aby sa dalo zachrániť čo najviac mačiek, sa dostali aj na náš trh veľmi lacné lieky. Pravda je, že lieky fungujú. Stretli sme sa aj s verziami roztokov, ktoré skutočne veľmi štípali, takže je celkom dobre možné, že Suyi GS441524 skutočne obsahoval, ale výrobca sa časom rozhodol svojvoľne zmeniť účinnú látku, ale pritom stále deklaroval, že dodáva GS441524.

Suyi ale nie je jediný liek s obsahom EIDD-2801 dostupný na našom trhu, o ktorom jeho výrobca podával zavádzajúce informácie. V skupine “Jak jsme porazili FIP” sa používajú lieky z obrázku 2.

Prečo je dôležitá informácia o účinnej látke?

 • GS441524 a Molnupiravir majú trochu rozdielny mechanizmus účinku. GS441524 pôsobí ako terminátor reťazca vírusovej RNA, čím znemožnuje replikáciu vírusu. EIDD-2801 sa začleňuje do genómu vírusu, kde spôsobuje akumuláciu mutácií vírusu známych ako vírusová chybová katastrofa v dôsledku ktorej sa vírus nie je schopný replikovať.
 • Farmakokinetika GS441524 umožnuje aplikáciu 1xdenne, kým EIDD-2801 v orálnej forme je podľa súčasných poznatkov treba aplikovať 2xdenne. Oficálne informácie o frekvencii aplikácie injekčnej formy zatiaľ neexistujú.
 • GS441524 má za sebou už niekoľko rokov použitia pri liečbe FIP, niekoľko klinických štúdií, kým použitie EIDFD-2801 v klinickej praxi je pomerne nové.
 • Cytotoxicita GS441424 je nižšia, ako u EIDD-2801. Tu však treba poznamenať, že pri neprekračovaní doporučeného dávkovania sú obidve látky bezpečné. Pri výraznom prekračovaní dávkovania sa ale môžu objaviť vedľajšie účinky v podobe výraznej neutropénie, ovislých/sklopených uší atď…
 • GS441524 vznikol pôvodne pre injekčné použitie, neskôr sa pridala aj tabletová forma. EIDD-2801 bol od začiatku určený iba pre orálne použitie (tablety), kým injekčná forma nikdy nebola predmetom klinickej štúdie. Len sa predpokladá, že pre EIDD a GS platia podobné limity biodostupnosti, ako u GS. To znamená, že u tablety sa využije cca 50% účinnej látky.
 • Chýbajú informácie o potenciálnych vedľajších účinkoch EIDD-2801 z dlhodobého hľadiska. Vzhľadom na to, že účinná látka – N4-hydroxycytidín – je silný mutagén, nie je jasné, či sa po liečbe v trvaní 12 týždňov, ktorá je omnoho dlhšia, ako v humánnej medicíne doporučená doba 5 dní, nemôžu vedľajšie účinky prejaviť/kumulovať výraznejším spôsobom.

Aký dopad má použitie inej účinnej látky na liečbu FIP?

 • Tablety
  U tabliet v zásade nie je žiadny problém za predpokladu, že obsah Molnupiraviru zodpovedá udávanému obsahu GS. Dávkovanie ostáva zachované, len doporučujeme rozdelenie dávky vypočítanej pre GS na 2x denne. To znamená napríklad, že pokiaľ ste podávali 1 tabletu Suyi raz denne, tak budete podávať 2xdenne 1/2 tablety. Vlastne aj u GS sa doporučuje, hlavne u vyšších dávkovaní, podávanie liekov 2x denne.
 • Injekčné roztoky
  U nich je situácia trochu komplikovanejšia, keďže sa značne líši udávaná koncentrácia 20mg/ml od odmeranej (Suyi 40mg/ml, kým u druhého roztoku “Cat rehabilitation nutrition supplement” je reálna odmeraná koncentrácia až 70mg/ml ). Vzhľadom na pomerne nejasné dávkovanie EIDD v injekčnej forme a výrazne vyššiu koncentráciu doporučujeme dávkovanie neprehánať. Výrobca Suyi obvinenie ohľadne zmeny účinnej látky odmieta.

Doterajšie skúsenosti s užívaním liekov Suyi

Vzhľadom na to, že výrobca stále tvrdí, že produkty Suyi obsahujú GS441524, sa liek ako GS441524 aj používal a dávkoval, a to vrátane aplikácie iba 1x denne. Po viac ako 9 mesiacoch môžeme prehlásiť, že jeho terapeutický efekt je nesporný, evidujeme veľké množstvo vyliečených prípadov, cena liečby je priaznivá, takže by bolo asi unáhlené rozhodnutie prestať tento liek doporučovať. Vzhľadom na postoj výrobcu ale skutočne nevieme zaručiť, aká účinná látka sa v produktoch Suyi nachádza. Znovu zdôrazňujem, že tak GS441524, ako aj EIDD-2801 sú účinné pri liečbe FIP, takže sa nedá povedať, že by liek ako taký bol podvod. Lepšie by samozrejme bolo, keby výrobca namiesto ignorácie analýz jednoducho a jasne deklaroval účinnú látku podľa skutočnosti. Kým sa tak stane, je dôležité, aby ste sa o svoje skúsenosti s týmto liekom podelili. Napríklad vo forme recenzií na webe, alebo aj priamo v skupine FIP Warriors CZ/SK.

Týmto upozornením určite nechceme vyvolať paniku. Pravda je, že poklesom ceny liečby došlo k jej sprístupneniu aj pre prípady, keď by sa inak ich majitelia rozhodli pre eutanáziu. Vo svetle vyššie uvedených zistení je ale na vás, aké lieky sa rozhodnete používať. Venujte každopádne zvýšenú pozornosť kontrole/monitoringu stavu mačky.

Lieky s priamo deklarovaným obsahom EIDD-2801

Pokiaľ výrobca otvorene vyrába lieky s obsahom EIDD-2801, je to samozrejme dobrý a seriózny prístup. Zopár liekov s obsahom EIDD-2801 nájdete tu:

https://www.fipwarriors.eu/kategoria-produktu/molnupiravir/

Ďalšie informácie o molnupiravire a liečbe FIP s jeho využitím

Z Cypru sa stal “ostrov mŕtvych mačiek” po vypuknutí epidémie mačacieho koronavírusu, ktorý zabil 300 000 mačiek

Odborníci varujú, že by mohlo zomrieť mnoho mačiek, ak sa vírus šíriaci sa na Cypre dostane do Británie

Pôvodný článok: Cyprus becomes ‘island of dead cats’ after outbreak of feline coronavirus kills 300,000
Sarah Newey, GLOBAL HEALTH SECURITY CORRESPONDENT
11.7.2023

Nový kmeň mačacieho koronavírusu pustoší populáciu mačiek na Cypre
CREDIT: CHRISTINA ASSI/AFP via Getty Images

Odborníci varovali, že po vypuknutí epidémie mačacieho koronavírusu hrozí, že sa Cyprus zmení na “ostrov mŕtvych mačiek”.

Túlavé aj domáce mačky od januára zabíja vírus mačacej infekčnej peritonitídy (FIP), ktorý je jedným z kmeňov koronavírusu. Odborníci varovali, že “veľa mačiek” môže zomrieť, ak sa vírus, ktorý koluje na Cypre, dostane do Británie.

Krajina, ktorá sa niekedy nazýva “ostrovom mačiek”, je domovom prvých dôkazov o domestikácii zvierat. Rastie však znepokojenie nad hrozbou, ktorú predstavuje “mačací Covid” – ktorý neinfikuje ľudí, ale u mačkovitých šeliem je väčšinou smrteľný, ak sa nelieči.

“Miestni veterinári hlásia alarmujúci nárast prípadov FIP, ktorý sa začal v januári v hlavnom meste Nikózia a v priebehu troch až štyroch mesiacov sa rozšíril po celom ostrove,” uviedol doktor Demetris Epaminondas, podpredseda Pancyperskej veterinárnej asociácie.

Veterinár Kostis Larkou ošetruje chorú mačku na klinike v Nikózii
CREDIT: CHRISTINA ASSI/AFP via Getty Images

V nedávnom príspevku na blogu dodal, že ide o prvé “ohnisko takéhoto rozsahu”, ktoré bolo kedy zaznamenané, pričom predchádzajúce prípady FIP sa vo všeobecnosti obmedzovali na chovy mačiek. Medzi príznaky patrí horúčka, zväčšenie brucha, strata energie a niekedy aj zvýšená nepriateľskosť. Vírus zvyčajne postihuje mačiatka a mladé mačky.

Profesorka Danièlle Gunn-Mooreová, odborníčka na medicínu mačiek na univerzite v Edinburghu, pre Telegraph uviedla, že epidémia takéhoto rozsahu “nebola nikdy v histórii zaznamenaná”, pričom pribúdajú správy o mŕtvych mačkách ležiacich na uliciach a podozrenia, že by mohlo ísť o nový, smrteľnejší kmeň FIP. V súčasnosti prebiehajú testy, ktorých cieľom je potvrdiť túto skutočnosť.

Dodala, že miestne orgány zriadili poradný tím, spustili mediálnu informačnú kampaň a pracujú na zmene právnych predpisov, aby sa na liečbu mačiek mohli používať lieky, ale zdôraznila, že žiadna mačkovitá šelma by nemala dostať povolenie opustiť krajinu bez negatívnych testov.

“Existujú už určité dôkazy – aj keď neoficiálne -, že sa možno nákaza objavila aj v Turecku, Libanone a potenciálne aj v Izraeli. Ak sa tento vírus dostane do Spojeného kráľovstva, môže spôsobiť smrť mnohých našich mačiek. Bolo by to srdcervúce. Musíme to brať vážne.”

V krajine, ktorá sa niekedy nazýva “ostrovom mačiek”, sa nachádzajú najstaršie dôkazy o domestikácii zvierat
CREDIT: CHRISTINA ASSI/AFP via Getty Images

Cyprus je krajina, ktorá má veľmi rada mačky, a jeho história je už dlho spätá s týmito chlpatými zvieratami – archeológovia našli dôkazy o ich domestikácii staré 9 500 rokov.

Miestni obyvatelia, ktorí na ostrove kŕmia túlavé mačky, však hlásia, že ich stálice čoraz častejšie miznú, pretože podľahli vírusu. Hoci bolo oficiálne nahlásených len 107 prípadov, veterinári a ochrancovia zvierat odhadujú, že skutočný počet je oveľa vyšší.

“Od januára sme prišli o 300 000 mačiek [v dôsledku FIP],” povedal pre agentúru France Presse Dinos Ayiomamitis, vedúci organizácie Cats PAWS Cyprus a podpredseda organizácie Cyprus Voice for Animals. Populácia mačiek na ostrove sa odhaduje na približne jeden milión.

Povedal, že časť problémov spojených so sčítaním prípadov spočíva v tom, že pri takom množstve túlavých zvierat žijúcich na Cypre je takmer nemožné diagnostikovať a zdokumentovať všetky prípady nákazy.

Doktor Epaminondas povedal, že “jediným spôsobom, ako zastaviť chorobu, je liečba”, ale aj tá sa ukázala ako zložitá.

Odborníci chcú začať používať dve liečby mačiek, ale byrokratické prekážky a náklady zatiaľ bránia ďalšiemu postupu.

Ide o lieky remdesivir, ktorý sa používa na liečbu Covid-19, a úzko súvisiaci liek GS-441524. Hoci sú schválené na použitie u zvierat v Spojenom kráľovstve a na dovoz na Cyprus, sú drahé – od 2 500 do 6 000 libier za mačku s hmotnosťou od 3 do 4 kg.

Odborníci chcú začať používať dve liečby na mačky
CREDIT: CHRISTINA ASSI/AFP via Getty Images

Ďalšou možnosťou je lacnejšie antivirotikum, ktoré sa používa na liečbu Covid-19 u ľudí, s názvom molnupiravir. Doktor Epaminondas odhaduje, že by to stálo približne 170 libier na zviera – žiadosť združenia veterinárnych lekárov o povolenie liečby mačiek však bola v máji zamietnutá, pretože vláda uviedla, že humánne lieky sa nemôžu dovážať na použitie na účely veterinárnej starostlivosti.

Profesorka Gunn-Mooreová vyzvala cyperskú vládu, aby sprístupnila lieky GS-441524, remdesivir a molnupiravir pre všetky mačky, ale uviedla, že konečným nástrojom kontroly by bola vakcína.

“Ide o koronavírus, takže na základe epidémie Covidu by sa to mohlo veľmi dobre uskutočniť, ak to farmaceutické spoločnosti budú chcieť urobiť,” povedala.

Keďže vláda neprijala žiadne opatrenia, niektorí ľudia si kupujú lieky sami – a doktorka Epaminondasová v máji pre cyperské spravodajstvo uviedla, že “prekvitá” čierny trh s lacnými, nelicencovanými liekmi.

Medzi tých, ktorí hľadajú vlastné riešenia, patrí aj 38-ročná Vasiliki Maniová, členka niekoľkých organizácií na ochranu zvierat, ktorá zo svojich úspor minula približne 3 000 libier na liečbu dvoch chorých túlavých zvierat. Agentúre AFP povedala, že ak sa FIP čoskoro nepodarí zastaviť, Cyprus sa stane “ostrovom mŕtvych mačiek”.

Miestni obyvatelia, ktorí kŕmia túlavé zvieratá, hlásia, že ich stále mačky čoraz častejšie miznú, pretože podľahli vírusu
CREDIT: CHRISTINA ASSI/AFP via Getty Images

Čo robiť, keď vaša mačka dostane FIP ?

Obrovské ohnisko infekčnej peritonitídy mačiek (FIP) vyvolalo na Cypre obavy, najmä v súvislosti so správami, že sa môže šíriť trochu iná verzia vírusu, ktorý však nie je v tejto krajine ojedinelý a už predtým bol zaznamenaný v Spojenom kráľovstve.

Ak sa u vašej mačky prejavia príznaky, ako je horúčka, zväčšenie brucha, strata energie a niekedy aj agresívne správanie, odborníci odporúčajú, aby ste ju okamžite vzali k veterinárovi. Najviac ohrozené sú mačiatka a mačky mladšie ako dva roky.

Vo Veľkej Británii je dostupné antivirotikum používané na liečbu Covid-19 s názvom remdesivir, ako aj úzko súvisiaci liek s názvom GS-441524, schválené na použitie u mačiek s FIP.

Veterinárni lekári tvrdia, že “zlatým štandardom” liečby je aplikácia remdesiviru v infúzii počas troch až štyroch dní, po ktorej nasledujú až dva týždne trvajúce aplikácie lieku v injekčnej forme. Potom sa používa perorálny liek GS-441524, aby sa zabránilo recidíve – celková dĺžka liečby je približne 12 týždňov.

Epidémia mačacej infekčnej peritonitídy na Cypre

Článok poskytnutý a preložený so súhlasom Danielle Gunn-Moore.
Pôvodný článok: VetRecord, Volume192, Issue 11, 3/10 June 2023, Pages 449-450, publikovaný 2.6.2023.

Upozorňujeme kolegov a verejnosť na epidémiu mačacej infekčnej peritonitídy (FIP) na Cypre, ktorá vypukla v hlavnom meste Nikózia v januári 2023. Postupne bol zaznamenaný narastajúci počet prípadov v okresoch Larnaka, Limassol a Famagousta. V priebehu 12 týždňov sa počet prípadov FIP potvrdených metódou PCR zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac ako 20-násobne.

Biopsie kavitárnych tekutín, brušných lymfatických uzlín aspiráciou tenkou ihlou alebo tkanivové biopsie mačiek s klinickými príznakmi zodpovedajúcimi FIP boli zaslané do Vet Dia Gnosis v Limassole. Po cytologickom alebo histopatologickom vyšetrení boli vzorky podrobené automatickej extrakcii celkovej nukleovej kyseliny a RT-PCR na detekciu mačacích koronavírusov (FCoV) v laboratóriu Laboklin Bad Kissingen v Nemecku. 1

V rokoch 2021 a 2022 boli zaznamenané tri a štyri prípady FIP potvrdené metódou PCR, zatiaľ čo od januára do apríla 2023 bolo hlásených 98 prípadov FIP potvrdených metódou PCR.

Epidémie FIP už boli zdokumentované v Spojenom kráľovstve, USA a na Taiwane, ale týkali sa len chovných staníc a odchytových centier. 2-4 Toto ohnisko sa veľmi rýchlo rozšírilo v rôznych okresoch ostrova, pričom miestni veterinárni lekári hlásili klinické prípady aj u mačiek žijúcich výlučne v interiéri. Je to mimoriadne alarmujúce a naznačuje to, že na Cypre sa vyskytuje vysoko virulentný kmeň FCoV, ktorý môže byť potenciálne prenášaný mechanickými vektormi. Preto odporúčame, aby boli mačky držané vo vnútri.

Okres Pafos je geograficky najvzdialenejší od Nikózie a zatiaľ nezaznamenal zvýšený počet prípadov.

Aby sa zabránilo šíreniu tohto kmeňa FCoV mimo ostrova, vyzývame veterinárnych lekárov, aby sérologicky testovali každú mačku pred jej vycestovaním mimo Cypru. Žiadna séropozitívna mačka by nemala cestovať mimo Cypru, kým lepšie nepochopíme súčasné ohnisko nákazy. V ideálnom prípade, ak sa mačke umožní vycestovať, mala by byť 10 až 14 dní držaná vo vnútri a opätovne testovaná, pretože akútne infikované mačky budú pravdepodobne neskôr sérokonvertovať. 5

Nákaza sa veľmi rýchlo rozšírila v rôznych okresoch Cypru, čo naznačuje, že na ostrove sa vyskytuje vysoko virulentný kmeň mačacieho koronavírusu.

Zavedenie cestovných opatrení pre mačky cestujúce z Cypru musí byť pre Spojené kráľovstvo prioritou. Dôvodom je vysoký počet zvierat cestujúcich medzi oboma krajinami, ktorý odráža existujúce historické väzby; časti Cypru sú britskými zámorskými územiami a na Cypre sa trvalo alebo sezónne zdržiava značný počet britských prisťahovalcov. V minulosti sme už boli svedkami zavlečenia iných infekčných agensov do Spojeného kráľovstva prostredníctvom psov cestujúcich z Cypru, napríklad Hepatozoon canis a Leishmania infantum. 6

V súčasnosti prebieha analýza FCoV pred vypuknutím epidémie a počas nej a zavádzame systém epidemiologického monitorovania. To nám poskytne dôležité informácie týkajúce sa tohto vysoko virulentného kmeňa a pomôže nám pochopiť, čo je príčinou tejto epidémie a ako môžeme kontrolovať jej vplyv na populáciu mačiek a riziko šírenia do iných krajín.

Vysoký počet túlavých a voľne sa pohybujúcich domácich mačiek na Cypre je niečo, čo potenciálne mohlo zohrať kľúčovú úlohu pri vypuknutí tejto epidémie, ale je potrebné zvážiť aj ďalšie faktory vrátane nedávneho zavedenia liečby FIP a nedávnej pandémie Covid-19.

Charalampos Attipa, senior lecturer in veterinary clinical pathology Danielle Gunn-Moore, professor of feline medicine Stella Mazeri, EBVS European Specialist in veterinary public health Royal (Dick) School of Veterinary Studies and The Roslin Institute, University of Edinburgh, Easter Bush Campus, Midlothian EH25 9RG email: charalampos.attipa@ed.ac.uk Demetris Epaminondas, vice president of the Pancyprian Veterinary Association Veterinary Services, Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, Cyprus Maria Lyraki, EBVS European Specialist in small animal internal medicine Vets4Life Referral Hospital, Athens, Greece Alexandros Hardas, lecturer in veterinary anatomic pathology Department of Pathobiology and Population Sciences, Royal Veterinary College, Hatfield, Hertfordshire AL9 7TA Stavroula Loukaidou, veterinary surgeon Vet Dia Gnosis Ltd, Limassol, Cyprus Michaela Gentil, veterinary surgeon Laboklin GmbH and Co KG, Bad Kissingen, Germany

Literatúra

 1. Gut M, Leutenegger CM, Huder JB, et al. One-tube fluorogenic reverse transcription- polymerase chain reaction for the quantitation of feline coronaviruses. J Virol Methods 1999;77:37–46
 2. Wang YT, Su BL, Hsieh LE, et al. An outbreak of feline infectious peritonitis in a Taiwanese shelter: epidemiologic and molecular evidence for horizontal transmission of a novel type II feline coronavirus. Vet Res 2013;44:57
 3. Barker EN, Tasker S, Gruffydd-Jones TJ, et al. Phylogenetic analysis of feline coronavirus strains in an epizootic outbreak of feline infectious peritonitis. J Vet Intern Med 2013;27:445–50
 4. Healey EA, Andre NM, Miller AD, et al. Outbreak of feline infectious peritonitis (FIP) in shelter-housed cats: molecular analysis of the feline coronavirus S1/S2 cleavage site consistent with a ‘circulating virulent-avirulent theory’ of FIP pathogenesis. JFMS Open Rep 2022;8:20551169221074226
 5. Stoddart ME, Gaskell RM, Harbour DA, et al. Virus shedding and immune responses in cats inoculated with cell culture-adapted feline infectious peritonitis virus. Vet Microbiol 1988;16:145–58
 6. Attipa C, Maguire D, Solano-Gallego L, et al. Hepatozoon canis in three imported dogs: a new tickborne disease reaching the United Kingdom. Vet Rec 2018;183:716

Antivírusové lieky na liečbu enzootickej infekcie mačacím koronavírusom v chovateľských staniciach a prečo to nemusí byť dobrý nápad

Niels C. Pedersen, DVM PhD,
1.4.2023

Pôvodný článok: Antiviral Drugs for Control of Enzootic Feline Coronavirus Infection in Pedigreed Catteries and why it may not be a good idea

Pri diskusii o infekcii mačacím koronavírusom (FCoV) v prostredí s viacpočetnou skupinou mačiek je dôležité pochopiť správne názvoslovie. Termín FCoV je súhrnný termín pre dva historicky pomenované vírusy. Ako pôvodca mačacej infekčnej peritonitídy (FIP) u mačiek bol nakoniec identifikovaný koronavírus, ktorý bol pomenovaný ako vírus FIP alebo FIPV (Ward, 1970; Zooket al., 1968). Následne sa zistilo, že FIPV je mutantná forma FCoV, ktorá sa vyskytovala v tele mačiek infikovaných rozšíreným a minimálne patogénnym enterickým koronavírusom a bola pomenovaná ako mačací enterický koronavírus (FECV) (Pedersen a kol., 1981). Aby sa predišlo nedorozumeniam, tento autor uprednostňuje odkazovať na tú formu FCoV, ktorá sa vzťahuje na bezprostrednú diskusiu. Preto je vhodné používať termín FIPV, keď sa diskutuje o forme FCoV, ktorá sa nachádza v špecifickom type bielych krviniek (monocyty/makrofágy) v postihnutých tkanivách a telesných tekutinách mačiek s FIP. Termín FECV sa používa, keď sa hovorí o forme FCoV, ktorá spôsobuje chronické a intermitentné infekcie epitelu v dolnej časti čreva zdravých mačiek a vo veľkom množstve sa vylučuje s výkalmi. Enzootický je správny termín pre infekcie, ktoré sa vyskytujú v populácii zvierat, zatiaľ čo endemický je zodpovedajúci termín používaný pre ľudí. Klinické “príznaky” sú to, čo veterinárni lekári a pediatri pozorujú pri fyzikálnom vyšetrení alebo čo im sprostredkujú majitelia/rodičia, zatiaľ čo symptómy sú to, čo pacienti opisujú svojim lekárom. Preto “epizootický” a ” symptómy” nie sú striktne veterinárne termíny.

FECV, podobne ako mnohé iné mikrobiálne infekcie mačiek, sa v populácii udržiava ako chronická alebo často sa objavujúca bezpríznaková infekcia. FECV sa prvýkrát vylučuje v truse približne od 9. – 10. týždňa života, čo sa zhoduje so stratou materskej imunity (Pedersen et al., 2008). Infekcia prebieha fekálno-orálnou cestou a je zameraná na črevný epitel a primárne príznaky enteritídy sú mierne alebo zvyčajne nevýrazné (Pedersen et al., 2008; Vogel et al., 2010). K následnému vylučovaniu do stolice dochádza z hrubého čreva a po niekoľkých týždňoch alebo mesiacoch zvyčajne ustáva (Herrewegh et al.,1997; Pedersen et al., 2008; Vogel et al., 2010) s rozvojom imunity. Výsledná imunita je notoricky krátkodobá a počas života sú bežné opakované infekcie (Pearson et al., 2016; Pedersen et al., 2008). Zdá sa, že časom sa vyvinie silnejšia imunita a ukazuje sa, že u mačiek starších ako 3 roky je menej pravdepodobné, že sa znovu nakazia a stanú sa fekálnymi vylučovačmi (Addie et al., 2003). Hoci úroveň expozície FECV je primárnym rizikovým faktorom FIP v chovoch mačiek (Foley a kol., 1997), zdravie imunitného systému v čase vzniku mutantného FIPV je hlavným determinantom výskytu FIP v akejkoľvek populácii alebo skupine mačiek.1

FIP je spôsobená špecifickými mutantmi, ktoré vznikli počas infekcie vírusom FECV (Poland et al., 1996; Vennema et al., 1995).1 Tieto mutanty spôsobujúce FlP sa v organizme vyvíjajú s určitou frekvenciou, ale našťastie väčšinu z nich eliminuje zdravý imunitný systém (Poland et al., 1996).1 Vzhľadom na vzťah medzi enzootickou infekciou vírusom FECV a FIP je logické predchádzať FIP minimalizovaním expozície vírusu FECV. Keďže “žiadna vakcína nemôže vytvoriť lepšiu imunitu ako prirodzená infekcia” a vzhľadom na to, čo je známe o slabosti a krátkodobosti prirodzenej imunity proti FECV (Pearson et al., 2016; Pedersen et al., 2008), je nepravdepodobné, že sa podarí vyvinúť účinné vakcíny proti FECV.

Hoci enzootická infekcia FECV nie je vhodná na vakcináciu, je možné pomocou dôkladného testovania na prítomnosť nosičov a prísnej karantény eliminovať FECV v skupine chovných výskumných mačiek (Hickman et al., 1995). FECV je však v prírode taký všadeprítomný a ľahko sa šíri priamym aj nepriamym kontaktom mačky s mačkou a na fomitoch prenášaných na osobách, že sú potrebné najprísnejšie karanténne zariadenia a postupy, aby sa zabránilo jeho šíreniu. Ako prísna musí byť karanténa? Skúsenosti s testovaním a odstraňovaním v spojení s karanténou na elimináciu a prevenciu infekcie FECV sú obmedzené len na jednu správu (Hickman a kol., 1995). FECV bol eliminovaný zo špecifického chovu mačiek bez patogénov na UC Davis odstránením vylučovačov vírusu a dôsledným sprísnením karanténnych postupov pre zostávajúcu kolóniu (Hickman et al., 1995). Napriek tomu sa FECV do tejto kolónie niekoľko rokov opäť dostával, a to napriek všetkým pokusom zabrániť jeho šíreniu (Pedersen NC, UC Davis, nepublikované, 2022). Jediný príklad účinnej karantény pre FECV bol opísaný pre mačky na Falklandských ostrovoch (Addie et al.,2012). Tieto ostrovy vo vzdialenom južnom Atlantickom oceáne zostali našťastie bez výskytu FECV, pravdepodobne vďaka svojej extrémnej izolácii. Boli prijaté opatrenia na zabránenie budúcemu neúmyselnému zavlečeniu FECV na ostrovy (Addie et al., 2012). Na základe týchto skúseností s črevnými koronavírusmi mačiek a myší je nepravdepodobné, že by sa FECV mohol udržať mimo akejkoľvek skupiny mačiek chovaných v domácom prostredí s čímkoľvek menším ako s najprísnejšími postupmi izolácie a prevencie infekcie.

Zaujímavý prístup k prevencii alebo oddialeniu infekcie FECV u mačiatok v chovných staniciach sa označoval ako “skoré odstavenie a izolácia” (Addie et al. 19952). Bol založený na zistení, že mačiatka narodené matkám vystaveným alebo infikovaným FECV majú materskú imunitu voči infekcii až do veku 9 týždňov (Pedersen et al., 2008). Preto mačiatka odstavené niekoľko týždňov pred stratou tejto imunity (4 – 6 týždňov veku) sú zvyčajne bez infekcie a ak sa odoberú od matky a izolujú od iných mačiek, teoreticky by sa mohli udržať bez vírusu. Tento postup bol spočiatku populárny, ale potrebné zariadenia a karanténne postupy potrebné na zabránenie neskoršej infekcii bolo ťažké udržať v chovoch s väčším počtom chovných mačiek (> 5 mačiek, Hartmann et al., 2005; > 10 mačiek Addie et al., 19952). Preto eliminácia FECV u mačiatok skorým odstavom a izoláciou bola vo väčšine bežných domovov/chovných staníc odsúdená na neúspech vzhľadom na zväčša nevyhnutné vystavenie FECV, ktoré sa vyskytuje pri chove, odchove a vystavovaní plemenných mačiek.

Ďalším problémom skorého odstavenia a izolácie je potreba oddeliť mačiatka bez vírusu od ostatných mačiek vo veľkej skupine. Tento problém by sa dal obísť, ak by sa všetky mačky mohli zbaviť infekcie v rovnakom čase. To sa dá dosiahnuť sériovým testovaním výkalov na vylučovanie FECV počas určitého obdobia a vyradením všetkých vylučujúcich mačiek. Keďže však značná časť mačiek v chovoch, ktoré sú zapojené do enzootického ochorenia FECV, vylučujú FECV výkalmi (Foley a kol., 1997; Herrewegh a kol., 1997), vyradenie mačiek môže mať vážny vplyv na genofond (Hickman a kol. 1995). To vyvoláva otázku – môže sa FECV eliminovať u všetkých mačiek v skupine súčasne? Zaujímavé je, že relatívne nedávny objav účinných antivirotík proti FIP poskytol aj možnú metódu eliminácie všetkých šíriteľov vírusu súčasne (Pedersen et al.,2018, 2019). Prvé štúdie o takomto použití antivirotík, ako je GS-441524, hoci majú pomerne predbežný charakter, naznačujú, že FECV možno eliminovať z uzavretej skupiny mačiek relatívne krátkou liečbou (Addie et al., 2023).

Za predpokladu, že FECV možno eliminovať ako enzootický vírus zo skupiny mačiek použitím špecifických antivirotík, aké sú úskalia takéhoto postupu? Prvým úskalím sú náklady na antivirotiká, časté testovanie výkalov potrebné na identifikáciu vylučujúcich zvierat a vytvorenie a udržiavanie primeraných karanténnych zariadení a praxe. Preto sú domáce zariadenia so slabými bariérovými izolačnými postupmi na udržanie tejto skupiny mačiek bez FECV počas dlhšieho obdobia odsúdené na neúspech. Druhé úskalie súvisí s bežnými činnosťami chovu a vystavovania plemenných mačiek. Chov plemenných mačiek zahŕňa častú interakciu mačiek, ako aj ľudí v kontakte s mačkami a medzi sebou navzájom. Je tiež ťažké si predstaviť, že by sa chovateľ plemenných mačiek a vášnivý účastník výstav zriekol všetkých radostí z chovu a vystavovania svojich mačiek tým, že by sa vyhýbal všetkým takýmto interakciám. Konečná otázka znie: “Teraz, keď sú mačky zbavené FECV, čo s nimi budete robiť?”. Aká je šanca, že po opustení kontrolovaného prostredia zostanú bez FECV po nejakú dlhšiu dobu? Nebudú mať žiadnu imunitu voči FECV a budú veľmi citlivé na najmenšie expozície. To isté bude platiť aj pre skupinu mačiek, z ktorej pochádzajú. Napokon, neustála liečba antivirotikami, ktorá je potrebná na udržanie skupiny mačiek bez infekcie FECV, pravdepodobne spôsobí vznik rezistencie na lieky. V súčasnosti vieme, že rezistencia na GS-441524 sa môže vyskytnúť u mačiek liečených na FIP, a výskumníci z UC Davis1 aj Cornell University3 sa zhodujú, že získanie rezistencie na lieky pri enzootických infekciách FECV by prevážilo akýkoľvek potenciálny prínos takejto liečby na výskyt FIP. FIP je v súčasnosti liečiteľná vo viac ako 90 % prípadov4 a aj keď sa objaví rezistencia na antivirotiká, je vo veľkej miere obmedzená na postihnutú mačku. Dá sa tvrdiť, že infekcii HIV-1 u ľudí sa v súčasnosti predchádza antivirotikami bez avizovaných obáv z rezistencie na lieky. Preventívna liečba HIV-1 však nie je monoterapiou, ale zahŕňa niekoľko liekov rôznych tried.3 Nerobí sa to preto, aby sa zvýšila účinnosť liečby, ale skôr preto, aby sa zabránilo rezistencii na lieky. Ak sa u vírusu vyvinie rezistencia voči jednému lieku v zmesi (kokteile) liekov, ostatné lieky mu zabránia v replikácii.

Na záver by som chcel parafrázovať: “Len preto, že sa niečo dá urobiť, malo by sa to urobiť?” Autor sa domnieva, že je potrebné vykonať oveľa rozsiahlejšie a lepšie navrhnuté štúdie, ktoré by sa realizovali počas dlhého obdobia, skôr než sa o tejto praxi začne vážne uvažovať. Celkový výskyt FIP v menších a dobre udržiavaných chovoch s enzootickou infekciou FECV je zvyčajne nižší ako 1 % a v súčasnosti je možné vyliečiť viac ako 90 % prípadov FIP, ktoré by mohli vzniknúť.4 Praktickým spôsobom, ako znížiť výskyt FIP, je udržiavanie nízkeho počtu chovných mačiek a z nich pochádzajúcich mačiatok, udržiavanie väčšieho počtu starších mačiek, nerozmnožovanie jedincov a krvných línií, ktoré viedli k prípadom FIP, a minimalizovanie stresu z častého privádzania nových mačiek a zmien v umiestnení alebo premiestňovaní.1 V menších chovoch môže byť užitočná aj izolácia a skoré odstavenie.

Referencie

 • Addie DD, Bellini F, Covell-Ritchie J, Crowe B, Curran S, Fosbery M, Hills S, Johnson E, Johnson C, Lloyd S, Jarrett O. 2023. Stopping Feline Coronavirus Shedding Prevented Feline Infectious Peritonitis. Viruses. 15(4), 818.
 • Addie DD, McDonald M, Audhuy S, Burr P, Hollins J, Kovacic R, Lutz H, Luxton Z, Mazar S, Meli ML, 2012. Quarantine protects Falkland Islands (Malvinas) cats from feline coronavirus infection. J Feline Med Surg, 14, 171-176.
 • Addie DD, Schaap IA, Nicolson L, Jarrett O, 2003. Persistence and transmission of natural type I feline coronavirus infection. Journal of General Virology 84, 2735-2744.
 • Addie, D.; Jarrett, O. Control of feline coronavirus infections in breeding catteries by serotesting, isolation, and early weaning. 1995. Feline Pract. 23, 92-95.
 • Foley JE, Poland A, Carlson J, Pedersen NC, 1997. Risk factors for feline infectious peritonitis among cats in multiple-cat environments with endemic feline enteric coronavirus. J Amer Vet Med Assoc. 210, 1313-1318.
 • Hartmann K, 2005. Feline infectious peritonitis Vet Clin North Am Small Anim Pract. 35(1), 3979.
 • Herrewegh AAPM, Mahler M, Hedrich HJ, Haagmans BL, Egberink HF, Horzinek MC, Rottier PJM, de Groot RJ, 1997. Persistence and evolution of feline coronavirus in a closed cat-breeding colony. Virology 234, 349-363.
 • Hickman MA, Morris JG, Rogers QR, Pedersen NC, 1995. Elimination of feline coronavirus infection from a large experimental specific pathogen-free cat breeding colony by serologic testing and isolation, Feline Practice 23, 96-102.
 • Pearson M, LaVoy A, Evans S, Vilander A, Webb C, Graham B, Musselman E, LeCureux J, VandeWoude S, Dean GA, 2019. Mucosal Immune Response to Feline Enteric Coronavirus Infection. Viruses 11, 906.
 • Pedersen NC, Theilen G, Keane MA, Fairbanks L, Mason T, Orser B, Che CH, Allison C, 1977. Studies of naturally transmitted feline leukemia virus infection. American Journal of Veterinary Research 38, 1523-1531.
 • Pedersen NC, Boyle JF, Floyd K, Fudge A, Barker J, 1981. An enteric coronavirus infection of cats and its relationship to feline infectious peritonitis. American Journal of Veterinary Research 42, 368-377.
 • Pedersen NC, Allen CE, Lyons LA, 2008. Pathogenesis of feline enteric coronavirus infection. Journal of Feline Medicine and Surgery 10, 529-541.
 • Pedersen NC, Liu H, Dodd KA, Pesavento PA, 2009. Significance of coronavirus mutants in feces and diseased tissues of cats suffering from feline infectious peritonitis. Viruses 1, 166-184.
 • Pedersen NC, Kim Y, Liu H, Galasiti Kankanamalage AC, Eckstrand C, Groutas WC, Bannasch M, Meadows JM, Chang KO, 2018. Efficacy of a 3C-like protease inhibitor in treating various forms of acquired feline infectious peritonitis. Journal of Feline Medicine and Surgery 20, 378-392.
 • Pedersen NC, Kim Y, Liu H, Galasiti Kankanamalage AC, Eckstrand C, Groutas WC, Bannasch M, Meadows JM, Chang KO, 2018. Efficacy of a 3C-like protease inhibitor in treating various forms of acquired feline infectious peritonitis. Journal of Feline Medicine and Surgery 20, 378-392.
 • Poland AM, Vennema H, Foley JE, Pedersen NC, 1996. Two related strains of feline infectious peritonitis virus isolated from immunocompromised cats infected with the feline enteric coronavirus. Journal of Clinical Microbiology 34, 3180-3184.
 • Vennema H, Poland A, Foley J, Pedersen NC, 1995. Feline infectious peritonitis viruses arise by mutation from endemic feline enteric coronaviruses. Virology 243, 150-157.
 • Vogel L, Van der Lubben M, , Te Lintelo EG, Bekker CPJ, Geerts T, Schuif LS, Grinwis GCM, Egberink HF, Rottier PJM, 2010. Pathogenic characteristics of persistent feline enteric coronavirus infection in cats. Veterinary Research 41, 71.
 • Ward JM, 1970. Morphogenesis of a virus in cats with experimental feline infectious peritonitis. Virology 41, 191-194.
 • Zook BC, King NW, Robinson RL, McCombs HL, 1968. Ultrastructural evidence for the viral etiology of feline infectious peritonitis. Veterinary Pathology 5, 91-95.
 1. Pedersen NC. History of Feline infectious Peritonitis 1963-2022 – First description to Successful Treatment. https://sockfip.org/wp-content/uploads/2022/04/Review-FIP-1963- 2022-final-version.pdf-4.29.22.pdf.
 2. Addie D. Prevention of feline coronavirus (FCoV) infection. https://www.catvirus.com/PreventionS1.htm.
 3. Cornell University blog. Fight FIP. Unraveling feline infectious peritonitis from the ground up. https://blogs.cornell.edu/fightfip/fip-antivirals/.
 4. FIP Treatment – Czechia /Slovakia. Basic data, 2023. https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vRAni FV fteWIW1HXsROLuJ7YY1- i Sf81BCmM9JT9LbCT2mcnwD1rL9IBsLCTB1U59CcnalOGiFqq/pubhtml?gid=1340189982&singl e=true

Antivirotiká a liečebné protokoly FIP

Aj keď v súčasnosti najpoužívanejšou účinnou látkou pri liečbe FIP je nukleozidový analóg GS-441524, v skutočnosti existuje už niekoľko látok s antivirotickým účinkom, ktoré sa dajú úspešne použiť pri liečbe FIP. V tomto článku by som vám chcel priblížiť aktuálne používané antivirotiká, či doporučenia pre ich využitie.

Vzhľadom na absenciu iných klinických štúdií, ako na GS-441524 a GC-376, pokiaľ nie je uvedené inak, je doporučovaná dĺžka liečby FIP stále 12 týždňov. To neznamená, že u konkrétneho jedinca liečba nemôže trvať kratšie, ale zároveň sú aj prípady, kde sa liečba musí predĺžiť. Treba si uvedomiť aj fakt, že liečba by sa mala ukončovať vždy až po posúdení klinického stavu mačky a výsledkov vyšetrenia krvi.

GS-441524

Momentálne najpoužívanejšie antivirotikum pre liečbu FIP. Nukleozidový analóg GS-441524 bol predmetom niekoľkých klinických štúdií. Prvý, kto dokázal jeho účinnosť pri liečbe FIP bol Dr. Niels Pedersen a jeho team. Jeho priekopnícku klinickú štúdiu nájdete tu.
Predmetom tejto klinickej štúdie bola injekčná forma účinnej látky, ale netrvalo dlho, a na trhu sa objavili aj tabletové formy lieku. Pôvodne určené dávkovanie bolo postupom času spolu s klesajúcou cenou liečby postupne navyšované a v dnešnej dobe je dobré sa držat nižšie uvedených hodnôt. Okrem toho je GS-441524 veľmi bezpečné antivirotikum, a z dôvodu minimalizácie rizika relapsu je lepšie predávkovanie, ako poddávkovanie.

Bohužiaľ majiteľ patentu na GS-445424, firma Gilead, nikdy neudelila licenciu inej spoločnosti (s výnimkou spoločnosti Bova), a ani sa nesnaží o komerčné uvedenie tejto látky na trh. Z toho dôvodu prakticky všetky lieky s obsahom GS-441524 pochádzajú z čierneho trhu.

V prípade ťažkého stavu je možné, a aj vhodné, použiť aspoň prvé 3 dni tzv. booster dávkovanie vo výške dávkovania pre neurologickú FIP, aj keď mačka neurologickú FIP nemá. Sú dokonca aj názory, že je dobré používať neurologické dávkovanie prvých 14 dní aj u neneurologických foriem FIP (Dr. Addie).

Typ FIPGS-441524 - injekčné roztoky
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)6 mg/kg 1xdenne sc
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)8 mg/kg 1xdenne sc
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)10 mg/kg 1xdenne sc
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)12 mg/kg 1xdenne sc
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)15 mg/kg 1xdenne sc

Príchod tabliet trochu zamotal dávkovaním pri liečbe, pretože niektorí výrobcovia začali u tabliet uvádzať tzv. ekvivalentný obsah GS, aby použité dávkovanie bolo “kompatibilné” s injekciami, kým iní výrobcovia uvádzajú realny obsah GS. Má sa za to, že orálna biodostupnosť liečiva je iba cca 50% v porovnaní s injekciami, takže v praxi je nutné u takýchto tabliet počítať s dvojnásobným dávkovaním oproti injekciám, alebo jednoducho tablety so známym reálnym obsahom GS používať ako tablety s polovičným ekvivalentným obsahom GS. Existuje iba jediná spoločnosť, ktorá má licenciu na použitie GS-441542 v tabletovej forme vo veterinárnej praxi, a tou je britská firma Bova. Jej tablety s obsahom GS 50 mg sa používajú na legálnu liečbu FIP v Austrálii a Veľkej Británii. Bohužial sú veľmi drahé. Je nutné počítať s cenou 1 tablety cca 1000 Kč. Z toho dôvodu, podobne ako u injekčných roztokov, sa v praxi na liečbu používajú hlavne tablety z čínskeho čierneho trhu.

Všimnite si, že u neurologickej FIP je uvedené doporučenie rozdeliť dávku na 2xdenne. Je to z dôvodu prepokladanej zníženej absorbčnej schopnosti liečiva v tráviacom trakte pri ekvivalentnom dávkovaní vyššom ako 10mg/kg.

Typ FIPGS441524 - tablety s uvedeným reálnym obsahom GSGS441524 - tablety s uvedeným ekvivalentným obsahom GS
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)10-12 mg/kg 1xdenne6 mg/kg 1xdenne
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)12-16 mg/kg 1xdenne8 mg/kg 1xdenne
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)20 mg/kg 1xdenne alebo 10 mg/kg 2xdenne10 mg/kg 1xdenne alebo 5 mg/kg 2xdenne
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)12 mg/kg 2xdenne6 mg/kg 2xdenne
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)15 mg/kg 2xdenne7.5 mg/kg 2xdenne

Ako už bolo zmienené, GS-441524 je bezpečné antivirotikum, na druhej strane ale po liečbe je veľmi často pozorovaná neutropénia, ktorá môže odznievať veľmi dlhý čas (až niekoľko mesiacov). V prípade dlhodobej a veľmi výraznej neutropénie sa dá zvážiť aplikácia filgrastimu – faktora stimulujúceho tvorbu krvotvorných buniek.

GC376

Inhibítor proteázy GC376 je v skutočnosti prvou generáciou lieku proti FIP. Jeho účinnosť bola preukázaná pri liečbe vlhkej a suchej FIP, ale vzhľadom na výrazne zníženú schopnosť penetrácie cez hematookulárnu a hematoencefalickú bariéru nie je vhodný pre liečbu okulárnej alebo neurologickej formy FIP. Vzhľadom na to, že veľmi krátko po pilotnej štúdii o GC376 prišiel Dr. Niels Pedersen s nukleozidovým analógom GS-441524, význam inhibítora proteázy GC376 výrazne upadol. Ukazuje sa však, že môže byť, a pravdepodobne v budúcnosti aj bude, významnou zložkou kombinovanej liečby FIP, napríklad spolu s GS-441524, kde sa účinok obidvoch účinných látok vzájomne potencuje, a je vo výsledku omnoho výraznejší, ako u každej účinnej látky samostatne.
V súčasnej dobe sa snaží o uvedenie GC376 na trh spoločnosť Anivive.

Typ FIPGC376 - injekčný roztok
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)15 mg/kg 2xdenne sc
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)15 mg/kg 2xdenne sc
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)nepoužíva sa
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)nepoužíva sa
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)nepoužíva sa

GC376 je bezpečné antivirotikum, ale jeho najvýraznejším vedľajším účinkom je u mladých mačiek oneskorenie vývoja trvalého chrupu.

Remdesivir

Jedná sa o ďalší liek od spoločnosti Gilead. V skutočnosti sa jedná o tzv. prodrug (proliečivo) vyššie uvedeného GS-441524. Po aplikácii remdesiviru dochádza v organizme k intracelulárnej metabolizácii na GS-441524. Spoločnosť Gilead uviedla remdesivir na trh pod obchodným názvom Veklury a zohral významnú úlohu pri liečbe Covid-19 u ľudí. Jeho použitie vo veterinárnej praxi je ale veľmi otázne a nepraktické. Jednak chýba jeho schválenie pre veterinárne použitie a jednak je veľmi drahý. Aplikácia je tiež slabou stránkou lieku, keďze je určený pre intravenóznu aplikáciu. Koncentrácia Veklury po rekonštitúcii je iba 5mg/ml.

Spoločnosti Bova sa podarilo získať licenciu na využitie remdesiviru pre veterinárne použitie a vyrába produkt s koncentráciou 10mg/ml, ktorý je možné používať vo forme podkožných injekcií. Bohužiaľ cena je veľmi vysoká, a tak sa v bežnej praxi veľmi nepoužíva.
Remdesivir má približne 2x vyššiu molekulovú hmotnosť ako GS-441524, a tak aj dávkovanie remdesiviru musí byť približne 2x vyššie ako u GS-441524.

Typ FIPRemdesivir - injekčný roztok
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)10-12 mg/kg 1xdenne iv/sc
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)10-12 mg/kg 1xdenne iv/sc
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)15 mg/kg 1xdenne iv/sc
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)20 mg/kg 1xdenne iv/sc
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)25 mg/kg 1xdenne iv/sc

Molnupiravir

Antivirotikum s dlhou históriou primárne určené na liečbu Covid-19 u ľudí. Molnupiravir (EIDD-2801) sa začleňuje do genómu RNA vírusov a spôsobuje náhodné mutácie vyúsťujúce do tzv. vírusovej chybovej katastrofy. Liek existuje vo forme tabliet alebo kapslí. Väčšina legálne vyrábanych liekov (napr. Lagevrio) obsahuje kapsle s obsahom 200 mg účinnej látky, a pre použitie na liečbu FIP je nutné prekapslovanie lieku. Samozrejme čínski výrobcovia vyrábajú aj tablety určené pre priame použitie u zvierat. Aj keď molnupiravir nie je vyslovene liekom prvej voľby pri liečbe FIP, ukazuje sa jeho veľký potenciál pri liečbe relapsov FIP, rezistencii na GS-441524, alebo môže byť významnou súčasťou kombinovanej terapie FIP.

Typ FIPMolnupiravir
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)8 mg/kg 2xdenne
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)8-10 mg/kg 2xdenne
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)10-12 mg/kg 2xdenne
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)12 mg/kg 2xdenne
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)15 mg/kg 2xdenne

U molnupiraviru podobne, ako u GS-441524 je možné po ukončení liečby často pozorovať neutropéniu, hlavne u vysokého dávkovania.

Meflochín

Meflochín je zaujímavou látkou, ktorý má svoje primárne uplatnenie pri liečbe malárie u ludí. Pri liečbe FIP nie je účinný vo forme monoterapie, ale ukazuje sa, že môže zohrať významnú úlohu pri doliečovaní FIP napríklad s GS-441524. Umožnuje hlavne znížit cenu liečby FIP alebo znížiť riziko relapsu. Normálna dĺžka liečby s využitím GS-441524 je cca 12 týždňov, ale v princípe je možné túto liečbu skrátit na cca 8 týždňov a ďalšie 4 týždne použiť práve meflochín. V Európe je meflochín dostupný pod obchodným názvom Lariam. Jedna tableta obsahuje až 250 mg účinnej látky. V praxi sa podáva liek v dávke 12,5mg/kg 2x týždenne, alebo jednocho 62,5mg 2xtýždenne pre jednu mačku. To zodpovedá 1/4 tablety Lariamu 2xtýždenne (napríklad pondelok a štvrtok). Lariam je nutné podávať spolu s jedlom, lebo inak hrozí vyššia pravdepodobnosť zvracania mačky.

Dôrazne znovu upozorňujem na fakt, že meflochín nie je určený na liečbu FIP ako monotorepia, a mal by nasledovať vždy až ako doplnok po liečbe FIP niektorým z vyššie uvedených antivirotík, alebo v kombinácii s nimi.

Typ FIPMeflochín (Lariam)
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)62,5 mg na mačku 2x týždenne
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)62,5 mg na mačku 2x týždenne
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)62,5 mg na mačku 2x týždenne
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)62,5 mg na mačku 2x týždenne
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)62,5 mg na mačku 2x týždenne

Ďalšie anitivirotiká

Ukazuje sa, že v skutočnosti existuje až niekoľko desiatok potenciálne vhodných antivirotík použiteľných pre liečbu FIP. Bohužial zatiaľ ešte pre mnohé z nich neprebehli žiadne klinické štúdie, ktoré sú dôležité nielen pre overenie účinnosti, ale hlavne pre stanovenie cytotoxicity. Cieľom samozrejme je vyliečenie zvieraťa bez privodenia otravy alebo iného zdravotného problému, ktorý by viedol k úmrtiu mačky.

Kombinované terapie

V súčasnosti používaná liečba FIP má zvyčajne formu monoterapie, teda v lieku je obsiahnutá len jedna účinná látka. Tento prístup má bohužiaľ nevýhodu v tom, že je len otázkou času, kedy sa začne prejavovať rezistencia na použité antivirotikum. Východiskom z tejto situácie je kombinovaná terapia, keď sa na liečbu FIP súčasne použijú 2, alebo i viac antivirotík. Nie je to celkom jednoduchá problematika, keďže v niektorých kombináciach dochádza k výraznemu posilneniu liečebného účinku, ale existujú aj kombinácie, kde naopak je liečebný efekt zoslabený. V súčasnosti asi najpravdepodobnejšími kombináciami liekov sú dvojice GS-441524 a Molnupiravir, alebo GS-441524 a GC376. Ohľadne druhej menovanej kombinácie prebehla v Číne už aj štúdia, ktorej výsledok je skutočne povzbudivý. Okrem toho, že došlo k vyliečeniu všetkých mačiek, došlo aj k skráteniu doby liečby z 12 týžďňov na 4 týždne. Ukazuje sa, že pre dosiahnute terapeutického efektu by sa dalo použiť dávkovanie GS-441524 5mg/kg/24h a GC-376 20mg/kg/12h. Každopádne táto kombinovaná terapia ešte potrebuje ďalšie nezávislé overenie účinnosti.

FIV – Testovanie a liečba ?

Ako už názov napovedá, toto sa netýka FIP, ale je to dôležité vedieť. Registroval som podivnú informáciu, že pri liečbe FIP molnupiravirom sa podarilo vyliečit aj FIV. A že mačky pred liečbou pozitívne, boli po liečbe FIV negatívne. A že testy neboli žiadne rýchlotesty, ale testy z Laboklinu…

Zrejme mnohí z vás máte mylnú predstavu, že ak niečo pochádza z laboratória, že to automaticky znamená jasnú odpoveď. Je to ale obrovský omyl. Povedzme si niečo o princípe testovania FIV a FeLV. Rýchlotesty (snaptesty) sú pre FIV protilátkové a pre FeLV antigénne. A tu je základný kameň úrazu. Protilátky, aj keď by došlo k nejakému zázračnému vyliečeniu, po liečbe nezmiznú. Protilátky sú proteíny produkované vlastným imunitným systémom a ich účelom je práve identifikovať a zneškodňovať cudzie objekty v organizme. Takže už samotný negatívny výsledok proilátkového testu po liečbe, pred ktorou bol test pozitívny znamená jediné – Jeden z dvoch testov bol falošne pozitívny (resp. falošne negatívny) a teda vadný.

Práve z toho dôvodu sa dôrazne doporučuje hlavne v prípade pozitívneho FIV alebo FeLV testu vykonanie konfirmačného testu inou laboratórnou metódou.

No a prečo som hovoril, že to, že sa niečo urobí v laboratóriu, ešte nič nemusí znamenať? Jednoducho. Pokiaľ dávate robiť test FIV a FeLV do laboratória a nešpecifikujete metódu, je veľmi pravdepodobné, že sa v laboratóriu urobí SNAP test alebo ELISA (EIA) test. Poznáte to podľa ceny testu, ale aj podľa toho, čo je na správe. Na obrázku nižšie je uvedené, že sa jednalo o test FIV AK, čo ale znamená protilátkový test (AK=Antikörper). V zátvorke je uvedené EIA, čo je skratka pre “enzyme-linked immuno sorbent assay”. Použiva sa aj skratka ELISA. Mali by ste vedieť, že za zlatý štandard konfirmačného testu pre FIV sa považuje test metódou Western Blot… V takom prípade by bol ale takto uvedený v správe. WB test je sice tiež protilátkový, ale funguje na úplne inom princípe. U FeLV sa ako konfirmačný test používa štandardne PCR. A ešte niečo. Prečo si myslíte, že po liečbe FIP vám vyjde pozitívny protilátkový test na FCoV? Presne z dôvodu, o ktorom som písal vyššie. Po liečbe FIP v tele zotrvávajú protilátky a je to úplne prirodzené. Aj vám po vyliečení z toľko skloňovaného Covidu ostanú protilátky. Inak by to s vami bolo veľmi špatné. A opýtajte sa sami seba, prečo by protilátky FCOV po liečbe ostali a protilátky FIV by zmizli? Protilátky ostávajú v organizme niekoľko mesiacov po vyliečení, a v niektorých prípadoch alebo u neliečiteľných chorôb, ako je FIV, aj celé roky.

Na obrázku vidíte FIV protilátkový test s negatívnym výsledkom, ktorý majiteľku mačky doviedol k fantastickému, ale bohužiaľ predčasnemu záveru, že pri liečbe FIP došlo k vyliečeniu FIV.

Pre úplnosť pripájam aj test FIV metódou Western Blot u môjho kocúra, ktorý bohužiaľ potvrdil, že je FIV pozitívny. A to sme dokonca mali predtým robených zopár snap testov (jeden dokonca v laboratóriu), z ktorých niektoré boli negatívne a nektoré pozitívne.

Prosím prestaňte si vytvárať unáhlené závery a kroťte eufóriu o vyliečení FIV. Výsledok dvoch protilátkových testov s protichodným výsledkom neznamená, že došlo k vyliečeniu, ale že jeden z testov ukázal vadný výsledok.

Okrem vyššie uvedených informácií by ste si ešte mali uvedomiť, že po vakcinácii na princípe inaktivovaného vírusu už nie je možné používať pre diagnostiku danej nemoci protilátkové testy, pretože vakcinácia slúži práve na to, aby si organizmus vytvoril protilátky.

Protilátkové testy môžu vyjsť pozitívne i v prípade mladých mačiatok (mladších ako 20 týždňov), keď môžu mať materské protilátky z materského mlieka a následne môžu byť testy negatívne.

K PCR testovaniu na FIV by som ešte dodal, aby ste si prečítali článok https://www.fivcats.com/FIV/fiv_testing.html, kde sú uvedené základné princípy testov FIV a aj ich spoľahlivosť. Dozviete sa napríklad, že je skutočne veľmi vysoká chybovosť negatívnych PCR testov.

Liečba FIV ???

Vírus FIV je retrovírus príbuzný vírusu spôsobujúcemu ochorenie HIV (AIDS). Hlavným problémom je, že vírus je “zabudovaný” do genómu hostiteľa a práve preto nie je takáto nemoc liečiteľná. To samozrejme neznamená, že s použitím symptomatickej terapie sa nedá predĺžiť doba dožitia postihnutého jedinca. Pokiaľ FIV mačku postihne nejaká infekcia, môžu pomôcť antivirotiká, pokiaľ sa objaví bakteriálna infekcia, nasadia sa ATB… Riešia sa teda sprievodné choroby a infekcie, a touto liečbou sa drží samotná choroba FIV pod kontrolou, ale nedochádza k jej vyliečeniu. Pre istotu som sa opýtal aj skutočne povolaných na možnosť liečby FIV molnupiravirom. Odpovede Danielle-Gunn Moore – profesorky mačacej medicíny z Univerzity v Edinburghu a Yunjeong Kim – profesorky na Kansas State University, ktorá spolu s Dr. Pedersenom stojí za objavom liečby FIP pomocou GS-441524, snáď presvedčia tých, ktorí sa nechali “opiť” rožkom a podľahli vidine liečby FIV molnupiravirom.

Preklad: “Retrovírusy, ako je FIV alebo HIV (AIDS), nie sú liečiteľné antivirotikami, pretože vírusy sú zabudované do genómu hostiteľa. Ak existuje dobré antivirotikum na FIV, môže pomôcť mačke zostať dlhší čas bez príznakov (podobne ako lieky na HIV u ľudí), ale nemyslím si, že existujú dôkazy, že molnupiravir je účinný proti FIV.”
Preklad: “Bolo mi zdôraznené, že molnupiravir, pretože pôsobí na replikujúci sa vírus, nikdy nevylieči FIV, podobne ako je to s účinnosťou týchto liekov na HIV, pretože provirálny nereplikujúci sa vírus nikdy nemôže byť ich cieľom. Dokonca aj na HIV sú vždy potrebné 3 – 4 lieky, príležitostne 2 – len pre jeho udržanie pod kontrolou, takže naozaj žiadna šanca na vyliečenie.”

Stav liečby a prevencie FIP v roku 2022

Niels C. Pedersen, DVM PhD, November 28, 2022

Originálny článok: Status of FIP treatment in 2022

S potešením vám oznamujem, že som ukončil svoju poradenskú funkciu v SOCKFIP a oficiálne som sa stal členom predstavenstva SOCKFIP. Odráža to môj prechod z univerzitného do súkromného života, ale nebude to mať vplyv na moju oddanosť výskumu FIP. Dúfam, že toto priamejšie zapojenie pomôže SOCKFIP-u pri prechode na širšiu úlohu v otázkach týkajúcich sa zdravia mačiek okrem FIP.  Výskum FIP pokračuje na Kalifornskej univerzite v Davise, ako aj v iných inštitúciách po celom svete. Výskumné projekty týkajúce sa FIP na UC Davis sú zhrnuté v ” Srdečných pozdravoch SOCK FIP” z roku 2022. SOCKFIP prostredníctvom verejných darov naďalej poskytuje finančnú pomoc na takéto štúdie a ja poskytnem vedecké poznatky vždy, keď to bude potrebné.      

Prial by som si, aby existovala licencovaná antivírusová liečba FIP u mačiek, ale ani úsilie mnohých jednotlivcov a skupín nedokázalo zmeniť súčasnú realitu. Preto je otázne, či sa legálne antivirotiká na FIP dostanú na trh v najbližších 2 až 5 rokoch, aj keby sa prekážky okamžite odstránili. Našťastie sa celosvetovo uvoľňujú obmedzenia všeobecného používania úzko súvisiacich humánnych liekov na COVID-19, čo umožňuje ich predpisovanie všetkými lekármi a širšie využitie v tejto oblasti. Úplné schválenie pre ľudí umožňuje ich použitie u zvierat za predpokladu, že potrebný liek je odvodený priamo od skutočného ľudského produktu. To by umožnilo legálne používať lieky vyrobené pre ľudí, ako sú remdesivir a molnupiravir (EIDD-2801), u zvierat, hoci za cenu humánnych liekov. Cieľom by stále mali byť lieky špeciálne licencované pre zvieratá a dostupné za veterinárnu, a nie medicínsku cenu. 

Čoraz viac veterinárnych lekárov už pomáha majiteľom pri liečbe. Aj naďalej ma však mrzí, že niektorí veterinári nepočuli o účinnej liečbe FIP, domnievajú sa, že publikované správy o liečbe sú falošné, alebo že získavanie liekov z neschválených trhov je také desivé, že ani nemôžu pomáhať pri liečbe, keď si ich majiteľ zakúpi. Chválim tých veterinárnych lekárov, ktorí akceptujú realitu liečby a spolupracujú s majiteľmi a ich mačkami s FIP.  

Najvýznamnejším objavom po GS-441524 je použitie molnupiraviru (EIDD-2801) (Merck) ako druhej účinnej liečby FIP.  Molnupiravir je mimoriadne účinný aj pri liečbe mačiek, u ktorých sa vyvinula rezistencia na GS-441524, čo sú najčastejšie mačky, u ktorých sa počas liečby GS-441524 alebo po nej vyvinula neurologická FIP. V súčasnosti sa práve začínajú objavovať správy o jeho použití u mačiek, ktoré sú uverejnené na webovej stránke SOCK FIP. 

Domnievam sa, že veterinárni výskumníci by mali zvážiť niekoľko oblastí výskumu. Jedna oblasť sa týka bezpečnosti a účinnosti EIDD-1931 (beta-d-N4-hydroxycytidín), ktorý je biologicky aktívnou zložkou molnupiraviru, rovnako ako GS-441524 je aktívnou zložkou remdesiviru. Tento perorálne podávaný liek je predmetom výskumu už takmer pol storočia a nemal by byť viac patentovo chránený. Predbežný výskum na Kalifornskej univerzite v Davise naznačuje, že môže byť ešte účinnejší a bezpečnejší ako molnupiravir. Tiež sa domnievam, že perorálne podávaná zložka inhibítora proteáz (nirmatrelvir) Paxlovid (Pfizer) by sa mala testovať na neokulárne/neneurologické prípady FIP. Nirmatrelvir sa rozkladá na jednoduchú chemickú modifikáciu GC373, aktívnu formu GC376. Paxlovid je široko dostupný a môžu ho ľahko predpisovať lekárnici aj lekári na všeobecnú liečbu COVID-19. Vďaka tomu by mal byť široko dostupný pre použitie veterinárnymi lekármi. Tiež sa domnievam, že by sa malo pokračovať v ďalšom výskume zameranom na hľadanie spôsobov, ako obmedziť infekciu FECV, a na pochopenie faktorov, ktoré potláčajú prirodzenú normálnu ochrannú imunitu voči mutantom FECV.  V tejto chvíli je zrejmé, že väčšina zdravých mačiek má silnú prirodzenú a získanú imunitu voči vírusom FIP. Aká je táto imunita a ako môžu tieto poznatky prispieť k posilneniu imunity proti FIP?

Nelicencovaný molnupiravir je účinnou záchrannou liečbou po neúspešnej nelicencovanej terapii GS-441524 u mačiek s podozrením na FIP

Meagan Roy 1, Nicole Jacque 2, Wendy Novicoff 3, Emma Li 1,Rosa Negash 1 , Samantha J. M. Evans 1 *

 1. Department of Veterinary Biosciences, College of Veterinary Medicine, The Ohio State University, Columbus, OH 43210, USA
 2. Independent Researcher, San Jose, CA 95123, USA
 3. Departments of Orthopaedic Surgery and Public Health Sciences, School of Medicine, University of Virginia, Charlottesville, VA 22903, USA
 4. * Autor, ktorému treba adresovať korešpondenciu.

Akademickí redaktori: Alessia Giordano a Stefania Lauzi
Patogény 2022, 11(10), 1209; https://doi.org/10.3390/pathogens11101209
Doručené: 19.9.2022 / Revidované: 9.10.2022 / Prijaté: 19.10.2022 / Publikované: 20.10.2022
(Tento článok patrí do špeciálneho vydania Advances on Feline Coronavirus Infection)

Pôvodný článok: Unlicensed Molnupiravir is an Effective Rescue Treatment Following Failure of Unlicensed GS-441524-like Therapy for Cats with Suspected Feline Infectious Peritonitis

Abstrakt

Mačacia infekčná peritonitída (FIP) je komplexné a historicky smrteľné ochorenie, hoci nedávny pokrok v antivírusovej terapii odhalil možnosti liečby. Novšia terapeutická možnosť, nelicencovaný molnupiravir, sa používa ako liečba prvej voľby pri podozrení na FIP a ako záchranná liečba na liečbu mačiek, ktoré majú pretrvávajúce alebo recidivujúce klinické príznaky FIP po liečbe GS-441524 a/alebo GC376. Na základe údajov hlásených majiteľmi boli zdokumentované liečebné protokoly pre 30 mačiek. 26 mačiek liečených nelicencovaným molnupiravirom ako záchrannou terapiou bolo liečených priemernou začiatočnou dávkou 12,8 mg/kg a priemernou konečnou dávkou 14,7 mg/kg dvakrát denne počas stredne dlhého obdobia 12 týždňov (IQR = 10 – 15). Celkovo 24 z 26 mačiek žilo v čase písania tejto správy stále bez prejavov ochorenia. Jedna mačka bola po ukončení liečby eutanázovaná z dôvodu pretrvávajúcich záchvatov a druhá mačka podstúpila opakovanú liečbu pre recidívu klinických príznakov. Bolo hlásených málo nežiaducich účinkov, pričom najvýraznejšie – sklopené uši (1), zlomené fúzy (1) a závažná leukopénia (1) – sa vyskytli pri dávkach nad 23 mg/kg dvakrát denne. Táto štúdia prináša dôkazy o princípe použitia molnupiraviru u mačiek a podporuje potrebu budúcich štúdií na ďalšie hodnotenie molnupiraviru ako potenciálne bezpečnej a účinnej terapie FIP.

Kľúčové slová: FIP; koronavírus; antivirotikum; EIDD-2801; čierny trh

1. Úvod

Mačacia infekčná peritonitída (FIP) je komplexné a v minulosti smrteľné ochorenie spôsobené mutáciou všadeprítomného mačacieho enterického koronavírusu (FECV) [1]. Nedávne pokroky v mačacej a antivírusovej medicíne odhalili potenciálne možnosti liečby FIP. Inhibítor 3C-podobnej proteázy GC376 bol prvou cielenou antivírusovou terapiou použitou proti tomuto ochoreniu [2]. GC376 bol vysoko účinný pri zlepšovaní klinických príznakov FIP u 19 z 20 prirodzene infikovaných mačiek, ale vykazoval obmedzenú schopnosť zvládnuť dlhodobé ochorenie [2]. Pedersen a kol. pokračovali v skúmaní antivírusovej zlúčeniny GS-441524, nukleozidového analógu a aktívneho metabolitu remdesiviru (GS-5734). GS-441524 preukázal lepšiu schopnosť liečiť a kontrolovať ochorenie u prirodzene infikovaných mačiek v porovnaní s GC-376, pričom v čase písania správy bolo 25 z 31 mačiek bez ochorenia [3].
Od týchto objavov majitelia mačiek na celom svete získavajú tieto väčšinou nelicencované lieky na liečbu svojich mačiek s FIP s pozoruhodne vysokou úspešnosťou [4]. V Spojených štátoch je vysoký dopyt po legálnej liečbe FIP z dôvodu etických a právnych obáv týkajúcich sa nelicencovaných liekov GC376 a GS-441524. Okrem toho niektoré mačky s FIP vyčerpali všetky súčasné možnosti liečby z dôvodu relapsu ochorenia a/alebo zlyhania liečby po GS-441524, GC376 a/alebo kombinovanej liečbe. Preto je naliehavo potrebná účinná a legálna možnosť liečby FIP.
V súvislosti s nedávnym vypuknutím SARS-CoV-2 sa na trh dostalo množstvo nových antivirotík. Molnupiravir (EIDD-2801), vyrábaný spoločnosťou Merck, je v súčasnosti dostupný na základe povolenia na núdzové použitie (EUA) od FDA na liečbu COVID-19 u dospelých [5]. Je to perorálne proliečivo nukleozidového analógu B-D-N4-hydroxycytidínu, ktorý zvyšuje mutácie nukleotidového prechodu guanínu na adenín a cytozínu na uracil u koronavírusov [6]. Tento mechanizmus zvyšuje mieru mutácií nad akceptovanú hranicu, čo následne inaktivuje vírus [7]. Zistilo sa, že molnupiravir je bezpečný a dobre tolerovaný v dávke do 800 mg dvakrát denne u pacientov s COVID-19 [8]. Niektoré štúdie zaznamenali výrazný pokles počtu hospitalizácií a úmrtí u pacientov s COVID-19 s miernym až stredne ťažkým ochorením, hoci účinnosť sa zdá byť nedostatočná u pacientov s COVID-19 s ťažkým ochorením [7].

Vzhľadom na silný potenciál molnupiraviru na liečbu iných koronavirových infekcií začali majitelia mačiek nelicencovaný molnupiravir (alebo jeho aktívny metabolit EIDD-1931) zakúpený cez internet použivať na liečbu FIP. Použitie molnupiraviru na liečbu FIP však v súčasnosti nie je zdokumentované v žiadnej vedeckej literatúre. Nelicencovaný molnupiravir sa dá použiť ako terapia prvej voľby pri podozrení na FIP, ale i ako záchranná terapia na liečbu mačiek, ktoré majú pretrvávajúce alebo recidivujúce klinické príznaky FIP po terapii GS-441524 a/alebo GC376. Cieľom tejto štúdie je zdokumentovať toto použitie a poskytnúť dôkaz o princípe molnupiraviru ako potenciálneho lieku na FIP podľa údajov hlásených majiteľmi.

2. Materiály a metódy

Prieskum bol realizovaný pomocou programu Qualtrics XM (Qualtrics Version May-August 2022, Provo, UT, USA) na základe licencie Ohio State University. Prieskum (doplnkové údaje S1) bol napísaný v angličtine a pozostával z 94 otázok s možnosťou výberu odpovede a voľnými odpoveďami, v ktorých sa zisťovala diagnóza FIP, klinické príznaky, počiatočná terapia (používaná pred molnupiravirom), liečba molnupiravirom, nežiaduce udalosti, trvanie liečby a čas remisie. Počet otázok s voľnou odpoveďou bol obmedzený, aby sa obmedzila odchýlka pri rozpomínaní. Prieskum tiež umožnil majiteľom nahrať príslušné dokumenty (napr. veterinárne lekárske záznamy a laboratórne výsledky). Prieskum bol formátovaný s použitím otázok z predchádzajúcich štúdií, aby sa zachovala konzistentnosť jazyka a štýlu, ako aj novovytvorených otázok špecifických pre skúsenosti s liečbou molnupiravirom. Logika prieskumu diktovala, že niektoré otázky sa objavili až po výbere konkrétnej odpovede, zatiaľ čo iné sa pri výbere konkrétnej odpovede preskočili. Táto podmienená logika sa použila na zníženie skreslenia pri vypĺňaní dotazníka a únavy z vypĺňania dotazníka. Vyplnenie prieskumu trvalo približne 20 – 30 minút a v prípade potreby ho bolo možné uložiť a vyplniť neskôr. Túto štúdiu schválila Inštitucionálna kontrolná komisia Štátnej univerzity v Ohiu (protokol č. 2021E0162).

Prieskum bol účastníkom distribuovaný individuálne e-mailom a údaje sa zbierali od júna do augusta 2022. Účastníci boli vybraní z podskupiny majiteľov, ktorí hľadali terapiu molnupiravirom pre svoju mačku s podozrením na FIP prostredníctvom populárnej terapie FIP a podporných skupín na sociálnych sieťach. Kritériami zaradenia boli prieskumy týkajúce sa mačiek, u ktorých sa predpokladala FIP na základe diagnostiky od veterinárneho lekára, nereagovania na počiatočnú terapiu alebo recidívy klinických príznakov po ukončení počiatočnej terapie inej ako molnupiravir (napr. GS-441524 alebo GC376) a ukončenia 8 – 10 týždňov perorálne podávanej terapie molnupiravirom (alebo tých, ktoré následne uhynuli alebo boli počas terapie eutanazované). Do tejto štúdie bola zahrnutá aj malá skupina mačiek, ktoré dostávali molnupiravir počas 8 – 10 týždňov ako počiatočnú a jedinú terapiu, ktorá sa bude v ďalšej časti práce označovať ako terapia prvej voľby, v prípade podozrenia na FIP. Kritériom vylúčenia boli prieskumy s neúplnými údajmi alebo mačky, ktorým veterinárny lekár nediagnostikoval FIP.

3. Výsledky

3.1 Demografické údaje

Prostredníctvom podpornej skupiny FIP na sociálnych sieťach bolo identifikovaných celkovo 80 potenciálnych účastníkov a týmto účastníkom s dostupnými kontaktnými údajmi bolo zaslaných 37 výziev na vyplnenie dotazníka. Celkovo bolo zaslaných 33 dotazníkov a 21 účastníkom boli zaslané následné e-maily s cieľom získať úplné údaje z dotazníkov. Sedemnásť majiteľov pripojilo k zaslaným dotazníkom príslušné dokumenty a dvaja ďalší majitelia zaslali na e-mailovú adresu štúdie príslušné dokumenty, ktoré obsahovali veterinárne lekárske záznamy, laboratórne výsledky a diagnostické snímky. Tieto uvedené dokumenty boli použité na doloženie nežiaducich reakcií, ktoré nahlásil jeden účastník. Jedna odpoveď bola odmietnutie účasti. Dva prípady boli vylúčené, pretože mačky nemali diagnózu FIP od veterinárneho lekára (jedna z nich bola podľa hlásenia diagnostikovaná na základe straty súrodenca následkom FIP a druhá bola vyšetrená veterinárnym lekárom, ktorý dospel k záveru, že krvné testy nezodpovedajú FIP). Do tejto štúdie bolo teda zaradených celkovo 30 mačiek s podozrením na FIP, z ktorých 4 nedostali pred podaním molnupiraviru žiadnu liečbu. Tieto štyri mačky boli zaradené ako samostatná malá kohorta liečby molnupiravirom v prvej línii. Bloková schéma týchto prípadov je znázornená na obrázku 1. Zastúpené krajiny pôvodu boli Spojené štáty (25), Nemecko (2), Poľsko (2) a Švédsko (1). Stav pohlavia/kastrácie mačiek v čase diagnózy bol 40 % kastrovaných kocúrov, 40 % sterilizovaných samíc a 20 % nekastrovaných kocúrov. Priemerný vek v čase stanovenia diagnózy bol 9,7 mesiaca, s rozpätím od 1 mesiaca do 6 rokov. Väčšina mačiek bola zmiešaného alebo neznámeho plemena (70 %); bolo medzi nimi sedem čistokrvných mačiek a dve špeciálne krížené mačky (napr. kríženec balinézskej a ragdoll mačky a siamskej mačky). Odpovede označujúce mačku ako “americkú krátkosrstú” alebo “americkú dlhosrstú” boli namiesto toho kategorizované ako zmiešané plemeno, vzhľadom na bežne zaznamenaný zmätok amerických majiteľov týkajúci sa názvoslovia tohto plemena.

Obrázok 1. Tento vývojový diagram predstavuje počet prípadov v každom liečebnom bloku.

Pokiaľ ide o komorbidity, len u jednej mačky bol hlásený vírus mačacej leukémie a u jednej mačky bol reportovaný kalicivírus. Niekoľko mačiek malo v anamnéze aj vonkajšie a/alebo vnútorné parazitárne infekcie (3), konjunktivitídu/okulárne infekcie (2) a bakteriálne infekcie kože (pyodermiu) (1). Celkovo 16 mačiek malo neurologické prejavy FIP. Tri mačky mali neurologické aj okulárne prejavy FIP a dve mačky mali len okulárne prejavy FIP. Zo zvyšných prípadov bolo sedem efuzívnych, zatiaľ čo päť prípadov bolo neefuzívnych. Úplné rozdelenie typov FIP je uvedené v tabuľke 1.

MačkaVek pri diagnóze (mesiace)Pohlavie/kastračný stav pri diagnózePlemenoPredchádzajúce zdravotné ťažkostiKrajina pôvoduForma FIPTrvanie počiatočnej liečby (týždne)Obdobie bez ochoreniaDruhá terapiaTrvanie druhej terapie (týždne)Obdobie bez ochoreniaTretia terapiaTrvanie tretej terapie (týždne)Obdobie bez ochorenia
14kocúrEurópska krátkosrstáparizitárne infekcie, URI v ranom vekuNemeckoneurologickáinjekčný orálny GS-4415248žiadneinjekčný a orálny GS-44152415žiadne
215kastrovaná mačkaBarmskážiadneŠvédskoefuzívna, neefuzívna, neurologickáinjekčný GS-44152412menej ako 4 týždneinjekčný GS-4415241417 dníorálny GS-4415245 týždňovžiadne
39kastrovaný kocúrBritská krátkosrstážiadnePoľskoefuzívna, neurologická, okulárnainjekčný GS-44152413menej ako 2 týždneinjekčný GS-44152412viac ako 6 mesiacov, menej ako 1 year
45kastrovaný kocúrAbesínskažiadneUSAefuzívnainjekčný GS-44152412menej ako 2 týždneinjekčný GS-44152414menej ako 4 týždne
54kastrovaná mačkaBalinézska/Ragdol mixkalicivírus, konjunktivitída, giardióza, pásomnica, URIUSAneefuzívnainjekčný GS-44152413menej ako 8 týždňov
67kastrovaná mačkaSiamskážiadneUSAneurologickáinjekčný a orálny GS-441524, injekčný GC, injekčný a orálny molnupiravir12žiadne
77kastrovaný kocúrAmerická krátkosrstážiadneUSAneefuzívnainjekčný a orálny GS-4415245žiadne
86kastrovaná mačkaAmerická krátkosrstá/Siamská mixpásomnica, FCoVUSAefuzívna, neurologickáinjekčný a orálny GS-4415245žiadne
94kastrovaná mačkaDomáca zmiešanázlomená panvaUSAefuzívnainjekčný a orálny GS-44152414menej ako 6 mesiacovorálny GS-44152413menej ako 4 týždneorálny GS-441524/injekčný GC6 weeks in combination then 6 weeks of orálny GSžiadne
104kastrovaný kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAefuzívnainjekčný GS-44152423menej ako 4 týždne
1172kastrovaný kocúrDomáca zmiešanáFeLVUSAneefuzívnaorálny GS-44152412menej ako 6 mesiacov
125kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAneefuzívna, neurologická, okulárnainjekčný a orálny GS-44152417žiadne
1301.VkocúrSavannahžiadneUSAefuzívna, neurologickáinjekčný a orálny GS-44152424menej ako 6 mesiacovinjekčný a orálny GS-44152412menej ako 4 týždne
144kastrovaná mačkaDomáca zmiešanáSkin a eye infections, fleasPoľskoneefuzívna, neurologickáinjekčný GS-44152412menej ako 2 týždneinjekčný GS-44152417menej ako 4 týždne
1512kastrovaná mačkaAmerická krátkosrstážiadneUSAefuzívnainjekčný GS-441524/GC01.Vžiadne
165kastrovaná mačkaDomáca zmiešanážiadneUSAefuzívna, neurologickáinjekčný GS-44152412menej ako 4 týždne
174kocúrAmerická dlhosrstážiadneUSAokulárnainjekčný a orálny GS-441524, GC37613žiadne
186kastrovaný kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAefuzívnainjekčný GS-44152412žiadne
1912kastrovaný kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAneefuzívnainjekčný a orálny GS-44152412menej ako 2 týždneinjekčný GS-44152412žiadne
206kastrovaný kocúrNeznámežiadneUSAneefuzívna, neurologickáinjekčný GS-4415244žiadneorálny GS-4415243žiadne
214kastrovaná mačkaNórska lesnážiadneUSAneurologickáinjekčný GS-44152412menej ako 6 mesiacovinjekčný GS-44152401.VžiadneMolnupiravir, GS-441524, GC12 týždňovžiadne
226kastrovaný kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAneurologická, okulárnaorálny GS-4415243žiadne
2312kastrovaná mačkaNeznámežiadneNemeckoneurologickáinjekčný GS-44152416menej ako 6 mesiacov
243kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAneurologickáinjekčný GS-44152412menej ako 6 mesiacov
256kastrovaný kocúrAmerická krátkosrstážiadneUSAefuzívnaorálny GS-44152413menej ako 1 týždeň
261kocúrNeznámežiadneUSAneefuzívnainjekčný GS-44152412menej ako 1 týždeň
277kastrovaný kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAneefuzívna, neurologickáMolnupiravir12menej ako 1 týždeň*Molnupiravir
2824kastrovaná mačkaDomáca zmiešanážiadneUSAefuzívnaMolnupiravir
2912kastrovaná mačkaDomáca zmiešanážiadneUSAneefuzívna, okulárnaMolnupiravir
3024kastrovaný kocúrDomáca zmiešanážiadneUSAneurologickáMolnupiravir
Tabuľka 1. Signalizácia a charakteristiky počiatočnej terapie všetkých 30 mačiek liečených nelicencovaným molnupiravirom pri podozrení na FIP.

3.2. Počiatočná liečba pred nasadením molnupiraviru

Celkovo 26 z 30 mačiek dostalo počiatočnú liečbu pri podozrení na FIP s nelicencovaným liekom GS-441524 alebo kombináciou liekov obsahujúcou nelicencovaný GS-441524 ako hlavný základný liek (na báze GS-441524). Polovica (13) mačiek bola liečená injekčne podávaným liekom GS-441524. Iba tri mačky boli liečené perorálnym liekom GS-441524, pričom ďalších sedem mačiek bolo liečených kombináciou injekčného a perorálneho lieku GS-441524 počas celého trvania liečby. Dve mačky boli liečené kombináciou nelicencovaného lieku GS-441524 a nelicencovaného lieku GC376. Kocka č. 6 bola liečená všetkými predtým uvedenými liekmi spolu s molnupiravirom počas 12 týždňov veľmi komplikovaného režimu (doplnkové údaje S2). Dávkovanie kombinovaných liekov používaných v rámci primárnej liečby (napr. GC376 a molnupiravir) sa nezisťovalo. Hlásené počiatočné dávkovania nelicencovaného lieku GS-441524 sa pohybovali od 2 mg/kg do 10 mg/kg; najčastejšie uvádzané dávkovania boli 5 – 6 mg/kg (osem mačiek) a 10 mg/kg (sedem mačiek). Väčšina (21) mačiek dostávala dávku raz denne. Iba štyrom sa dávka podávala dvakrát denne a jednej mačke sa dávka podávala najprv dvakrát denne počas jedného týždňa, potom sa prešlo na dávkovanie raz denne. Medián trvania liečby založenej na GS-441524 bol 12 týždňov (IQR = 12 – 13). U pätnástich mačiek bola počas trvania liečby hlásená zmena denných dávok. Niekoľkým mačkám sa zvýšila denná dávka podľa telesnej hmotnosti, aby sa zachovalo rovnaké dávkovanie v mg/kg. Iné zvýšili dávkovanie v mg/kg z dôvodu nedostatočnej klinickej odpovede alebo zmeny spôsobu podávania (napr. z injekčného na perorálny GS-441524). Žiadny účastník nehlásil zníženie dávky počas trvania liečby.

Celkovo 6 z 26 mačiek absolvovalo kratšiu ako priemernú 12-týždňovú liečbu na báze GS-441524 z dôvodu nedostatočnej klinickej odpovede a okamžite začali podstupovať inú liečbu. Dve zo šiestich mačiek zahájili iný spôsob alebo dávkovanie liečby nelicencovaným liekom GS-441524, ako je uvedené v tabuľke 1. Jedna mačka prešla pri druhej liečbe z injekčnej na perorálnu liečbu liekom GS-441524. U druhej mačky sa pri druhej liečbe jednoducho zvýšilo dávkovanie lieku GS-441524. Zvyšné štyri mačky začali v tomto čase liečbu nelicencovaným molnupiravirom, ako je uvedené v tabuľke 2. Z 20 mačiek, ktoré ukončili aspoň 12 týždňovú dĺžku liečby liekom GS-441524, sa u 16 z nich zaznamenala klinická remisia. Všetkých 16 bolo v remisii menej ako 6 mesiacov, pričom 2 mačky boli v remisii menej ako týždeň pred návratom klinických príznakov. Všetkých 16 začalo druhé kolo liečby, pričom 10 podstúpilo druhé kolo liečby na báze GS-441524 a 6 začalo v tomto čase liečbu molnupiravirom. Štyri mačky, ktoré ukončili liečbu liekom GS-441524, ale nedosiahli klinickú remisiu, okamžite začali liečbu molnupiravirom. Celkovo 26 mačiek podstúpilo primárnu liečbu na báze GS-441524 a všetkých 26 recidivovalo alebo nereagovalo adekvátne. Celkovo 10 z 26 absolvovalo druhé kolo liečby na báze GS-441524 a 16 začalo liečbu molnupiravirom.

MačkaKlinické príznaky na začiatku liečbyNázov značkyPočiatočné dávkovanie a frekvenciaKonečné dávkovanie a frekvenciaTrvanie liečby (týždne)Čas do zlepšeniaPretrvávajúce klinické príznakyVýsledokNežiaduce účinky
1hnačka, zvracanieAura Plus11 mg/kg dvakrát denne11 mg/kg dvakrát denne12menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
2žiadne hlásenéAura12 mg/kg dvakrát denne12 mg/kg dvakrát denne12neistéžiadneklinická remisiažiadne
3anizokória, farebné škvrny v oku, polydypsia, pika, strata váhyAura 280128 mg/kg dvakrát denne14 mg/kg dvakrát denne12do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
4anorexia, letargia, strata váhyEIDD7 mg/kg dvakrát denne7 mg/kg dvakrát denne12menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
5farebné škvrny v oku, hnačka, skrývanie a nedostatok socializácieAura 28016 mg/kg raz denne13 mg/kg raz denne10do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
6anizokória, zápcha, anorexia, fecal and urinárna inkontinencia, letargia, paralýza, seizures, bledé ďasná, strata váhyAura 280120 mg/kg dvakrát denne20 mg/kg dvakrát denne11menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
7anorexia, ťažká chôdza, skrývanie, nedostatok socializácie, žltačka, letargiaCapella EIDD9 mg/kg dvakrát denne13 mg/kg dvakrát denne10menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
8anorexia, ťažká chôdza, urinárna inkontinencia, paralýzaAura 280117 mg/kg dvakrát denne17 mg/kg dvakrát denne15menej ako 1 týždeňťažká chôdza pretrvávala 2 mesiace, stále nie je normálna, ale má normálny životklinická remisiažiadne
9kašeľ, anorexia, skrývanie, nedostatok socializácie, polydypsia, strata váhyAura 280112 mg/kg dvakrát denne16 mg/kg dvakrát denne13do 2 týždňovpolydypsia pretrvávala 1 týždeňklinická remisiažiadne
10anorexia, letargia, strata váhyAura 280112 mg/kg dvakrát denne12 mg/kg dvakrát denne16do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
11anorexia, letargia, URI, strata váhyAura 193112 mg/kg dvakrát denne12 mg/kg dvakrát denne12do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
12slepota, kývanie hlavou, ťažká chôdzaAura 280110 mg/kg dvakrát denne14 mg/kg dvakrát denne12do 3 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
13ťažká chôdza, skrývanie, nedostatok socializácie, polyúria, letargia, anorexia, paralýza, triaškaAura 280112 mg/kg dvakrát denne12 mg/kg dvakrát denne12menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
14anorexia, ťažká chôdza, skrývanie, nedostatok socializácie, letargia, nezvyčajná bojazlivosťAura 280111 mg/kg dvakrát denne16 mg/kg dvakrát denne18viac ako 4 týždnenič fyzické, ale MRI stále nie je normálnaklinická remisiažiadne
15slepota, zápcha, anorexia, hnačka, zväčšené brucho, skrývanie, nedostatok socializácie, letargia, bledé ďasná, strata váhyAura 280116 mg/kg dvakrát denne16 mg/kg dvakrát denne12menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
16anorexia, ťažká chôdza, letargia, seizures, triaška, strata váhyAura 280114 mg/kg dvakrát denne14 mg/kg dvakrát denne12menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
17kašeľ, anorexia, sťažené dýchanie, skrývanie, nedostatok socializácie, letargia, zvracanie, strata váhyAura 2801 a Aura 193112 mg/kg dvakrát denne17 mg/kg dvakrát denne20do 3 týždňovanorexiaklinická remisianauzea/zvracanie, anorexia
18zápcha, anorexia, ťažká chôdza, skrývanie, nedostatok socializácie, strata váhyAura 280112 mg/kg dvakrát denne12 mg/kg dvakrát denne8do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
19letargia, anorexiaAura 280112 mg/kg dvakrát denne12 mg/kg dvakrát denne7do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
20chvenie/trasenieAura 280110 mg/kg dvakrát denne23 mg/kg dva-trikrát denne10menej ako 1 týždeňv remisii cca 1 1 týždeň pred začiatkom záchvatoveutanáziaznížená chuť do jedla pri dávkovaní trikrát denne, závažná leukopénia, strata fúzov, šupinatá koža na ušiach
21ťažká chôdza, fekálna inkontinenciaAura 2801 a Aura 193113 mg/kg dvakrát denne30 mg/kg dvakrát denne14menej ako 1 týždeňťažká chôdza, obtiažne skákanie, fekálna inkontinencia pretrvávala počas štúdie (1 týždeň post treatmentu)relaps a eutanáziasklopené špičky uši, ochabnutie svalov
22farebné škvrny v oku, anorexia, ťažká chôdza, skrývanie, nedostatok socializácie, letargiaAura 280116 mg/kg dvakrát denne19 mg/kg dvakrát denne9do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
23ťažká chôdza, anorexia, strata rovnováhyAura EIDD12 mg/kg dvakrát denne15 mg/kg three times a day10do 2 týždňovťažká chôdzaklinická remisiažiadne
24slepota, farebné škvrny v okus, anorexia, sťažené dýchanie, ťažká chôdza, zväčšené brucho, urinárna inkontinencia, žltačka, letargia, paralýza, triaškaAura 280115 mg/kg dvakrát denne15 mg/kg dvakrát denne16menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
25sťažené dýchanie, ťažká chôdza, skrývanie, nedostatok socializácie, letargia, URIAura 28017 mg/kg dvakrát denne7 mg/kg dvakrát denne16do 2 týždňovžiadneklinická remisiažiadne
26letargia, anorexiaAura 280114 mg/kg dvakrát denne14 mg/kg dvakrát denne15menej ako 1 týždeňneurologické zášklby, zvýšené pečeňové enzýmyklinická remisiažiadne
Tabuľka 2. Liečba a výsledné charakteristiky 26 mačiek, ktoré dostávali nelicencovaný molnupiravir ako záchrannú liečbu.

3.3. Druhé kolo liečby pred nasadením molnupiraviru

Celkovo bolo hlásené, že 10 z 26 mačiek, ktoré podstúpili úvodnú liečbu GS-441524 a následne recidivovali, absolvovalo pred začatím liečby molnupiravirom druhé kolo nelicencovanej liečby GS-441524. Väčšina mačiek opäť dostávala injekčný GS-441524 (6), pričom dve dostávali perorálny GS-441524 a dve dostávali injekčný aj perorálny GS-441524. Hlásené dávkovania sa pohybovali od 4 – 5 mg/kg do 15 mg/kg; najčastejšie používané dávkovania boli 7 – 8 mg/kg (dve mačky) a 15 mg/kg (dve mačky). Väčšina mačiek bola liečená raz denne (sedem mačiek), jedna mačka dostávala dávku dvakrát denne a jedna mačka trikrát denne. U väčšiny mačiek sa počas trvania liečby menila dávka. Dve dávky boli upravené s prírastkom hmotnosti, aby sa zachovalo rovnaké dávkovanie v mg/kg. Dávkovanie v mg/kg sa zvýšilo piatim mačkám, ktoré nereagovali adekvátne alebo sa u nich objavili nové klinické príznaky (napr. neurologické príznaky).
Medián trvania liečby bol 12,5 týždňa (IQR 9,75 – 14,25). Len dve mačky nepodstúpili aspoň 12-týždňovú terapiu. Jedna z dvoch pridala GC376 a molnupiravir k súčasnej terapii GS-441524 a druhá začala liečbu molnupiravirom ako jedinou terapiou. Z ôsmich mačiek, ktoré ukončili aspoň 12 týždňov trvajúcu terapiu liekom GS-441524, sa u dvoch nedosiahla klinická remisia. Obe mačky začali v tom čase liečbu nelicencovaným molnupiravirom. U zvyšných šiestich mačiek bolo hlásené dosiahnutie klinickej remisie po druhom kole liečby liekom GS-441524. Päť zo šiestich mačiek bolo v remisii menej ako 4 týždne, výnimkou bola jedna mačka, ktorá bola v remisii viac ako 6 mesiacov, ale menej ako rok. Sedem z desiatich mačiek začalo v tomto čase užívať nelicencovaný molnupiravir.

3.4. Tretie kolo liečby pred nasadením molnupiraviru

Zostávajúce tri mačky prešli posledným kolom liečby na báze GS-441524 pred prechodom na liečbu molnupiravirom. Mačka č. 2 dostávala perorálne GS-441524 počas 5 týždňov pred začatím liečby molnupiravirom. Mačka č. 9 bola liečená 6 týždňov perorálnou a injekčnou formou GS-441524 a potom pokračovala 6 týždňov len perorálnou formou GS-442524. Dávkovanie a frekvencia u oboch mačiek nie sú známe, keďže v prieskume sa zbierali údaje len o dvoch terapiách pred molnupiravirom. Mačka č. 21 dostávala kombináciu GS-441524, GC376 a molnupiraviru počas 12 týždňov. Dávkovanie, frekvencia a trvanie každej z nich sa v priebehu 12 týždňov radikálne menili (doplnkové údaje S3). Všetky tri mačky začali liečbu molnupiravirom bez klinickej remisie z tohto tretieho kola liečby.

3.5. Molnupiravir ako záchranná liečba

Z 26 mačiek, ktoré dostávali nelicencovaný molnupiravir ako záchrannú liečbu, väčšina používala liek značky Aura, pričom len 2 mačky používali inú značku molnupiraviru. Viac ako 81 % mačiek (18) bolo liečených liekom Aura 2801, 1 mačka bola liečená liekom Aura 1931 a ďalšie 2 mačky boli liečené oboma prípravkami Aura. Priemerné počiatočné dávkovanie bolo 12,8 mg/kg dvakrát denne. Jedna mačka dostávala dávku len raz denne a dve mačky dostávali dávku 2 až 3-krát denne. Najčastejšie používané začiatočné dávkovanie bolo 12 mg/kg dvakrát denne. Dávkovanie sa pohybovalo od 6 do 28 mg/kg dvakrát denne. Bolo hlásených 11 zmien dávkovania, pričom okrem jednej išlo o zvýšenie dávkovania. Zníženie dávkovania u mačky č. 3 nebolo nijako vysvetlené. Priemerné konečné dávkovanie bolo 14,7 mg/kg dvakrát denne, pričom tie isté tri mačky sa líšili frekvenciou dávkovania. Najčastejšie koncové dávkovanie bolo tiež 12 mg/kg dvakrát denne. Rozsah dávkovania bol 7 až 30 mg/kg dvakrát denne.

Medián trvania liečby bol 12 týždňov (IQR 10-15). Celkovo bolo udávane široké rozpätie 7 – 20 týždňov. Len osem mačiek sa liečilo kratšie ako 12 týždňov. Mačka, ktorá ukončila iba 7 týždňov liečby, bola reportovaná, že ukončila liečbu z dôvodu dosiahnutia klinickej remisie. Všetkých 26 mačiek ukončilo liečbu v trvaní 7 týždňov alebo dlhšie a všetkých 26 mačiek prežilo. Neboli hlásené žiadne prípady vynechaných dávok liečby molnupiravirom.

Majitelia hlásili zlepšenie klinických príznakov u viac ako 92 % mačiek do troch týždňov od začatia liečby molnupiravirom, pričom 84,6 % mačiek vykazovalo zlepšenie do dvoch týždňov a takmer polovica (46,2 %) do jedného týždňa. Iba dva prípady boli hlásené odlišne, pričom jedna mačka nevykazovala žiadne príznaky zlepšenia až do 1,5 mesiaca a majiteľ druhej mačky si nebol istý časovým harmonogramom a stupňom zlepšenia klinických príznakov. Celkovo bolo hlásených sedem mačiek s pretrvávajúcimi klinickými príznakmi FIP. U jednej z nich bolo hlásené vymiznutie klinických príznakov po jednom týždni pozorovacieho obdobia. U ostatných sa predpokladá, že išlo o reziduálne príznaky, ako sú ťažkosti s chôdzou alebo skákaním, tras, zmeny MRI a fekálna inkontinencia. Celý rozsah pretrvávajúcich klinických príznakov sa nachádza v tabuľke 2. Iba u troch mačiek boli hlásené nežiaduce účinky v reakcii na molnupiravir, vrátane nevoľnosti/vracania, anorexie, sklopených ušných špičiek (obrázok 2), krehkých fúzov, leukopénie, šupinatej kože a ochabovania svalov. V čase publikácie žije 24 z 26 mačiek v klinickej remisii FIP po perorálnej liečbe molnupiravirom. Jedna mačka údajne zomrela týždeň po ukončení liečby molnupiravirom v dôsledku dlhotrvajúceho záchvatu a druhá mačka (č. 21) bola bez ochorenia 4 týždne pred relapsom. Mačka č. 21 potom začala druhé kolo liečby molnupiravirom v rovnakej dávke, ale následne bola eutanizovaná z dôvodu nedostatočnej odpovede na liečbu.

Obrázok 2. Sklopené špičky uší boli hlásené ako nežiaduci účinok nelicencovanej liečby molnupiravirom u mačky č. 21.

U mačky č. 22 bola hlásená závažná leukopénia. Prostredníctvom veterinárnych záznamov sa zistilo, že mačka č. 22 má stredne ťažkú panleukopéniu s lymfopéniou, neutropéniou a normálnym hemogramom a trombogramom na 4 z 5 sekvenčných kompletných krvných testov, ktoré boli potvrdené prostredníctvom veterinárnych záznamov kompletných sekvenčných krvných testov. Prvotný zaznamenaný počet bielych krviniek bol 10 700 buniek na mikroliter (referenčný rozsah 3500 – 16 000 buniek na mikroliter). Ďalšie štyri kompletné krvné testy ukázali počet bielych krviniek v rozmedzí od 1200 do 1900 buniek na mikroliter. Prvotný počet neutrofilov bol 8560 buniek na mikroliter (referenčný rozsah 2500 – 8500 buniek na mikroliter). Ďalšie štyri počty neutrofilov sa pohybovali od 696 do 1292 buniek na mikroliter. Prvotný počet lymfocytov bol 1177 buniek na mikroliter (referenčný rozsah 1200 – 8000 buniek na mikroliter). Ďalšie štyri početnosti lymfocytov sa pohybovali od 330 do 532 buniek na mikroliter.

3.6. Molnupiravir ako primárna liečba

Malá skupina štyroch mačiek bola liečená nelicencovaným molnupiravirom ako jedinou terapiou pri podozrení na FIP, ako je uvedené v tabuľke 3. Tri z nich si údajne zvolili molnupiravir namiesto nelicencovaného náprotivku GS-441524 z dôvodu finančných obmedzení. Mačka č. 29 podstúpila 12-týždňovú liečbu 12 mg/kg perorálneho molnupiraviru dvakrát denne pred liečbou uvedenou v tabuľke 3. Táto mačka bola pred opätovným nasadením perorálneho molnupiraviru v dávke 19 mg/kg dvakrát denne počas 10 týždňov bez ochorenia menej ako jeden týždeň.

MačkaKlinické príznaky na začiatku liečbyNázov značkyPočiatočné dávkovanie a frekvenciaKonečné dávkovanie a frekvenciaTrvanie liečby (týždne)Čas do zlepšeniaPretrvávajúce klinické príznakyZáverNežiadúce účinky
* 27Skrývanie sa, nedostatok socializácie, letargia, anorexia, URI, vracanie, strata hmotnostiAura 280119 mg/kg dvakrát denne19 mg/kg dvakrát denne10menej ako 1 týždeňžiadneklinická remisiažiadne
28Anorexia, ťažkosti s chôdzou, nafúknuté brucho, skrývanie, nedostatok socializácie, letargiaAura 28018 mg/kg dvakrát denne8 mg/kg dvakrát denne13do dvoch týždňovžiadneklinická remisiažiadne
29Anizokória, slepota, zmeny farby očí, anorexia, skrývanie sa, nedostatočná socializácia, urinárna inkontinencia, letargia,Aura 280110 mg/kg dvakrát denne10 mg/kg dvakrát denne13do dvoch týždňovžiadneklinická remisiažiadne
30Skrývanie, nedostatok socializácie, letargia, bledé ďasná, úbytok hmotnostiAura 280110 mg/kg dvakrát denne12 mg/kg dvakrát denne10do dvoch týždňovžiadneklinická remisiažiadne
Tabuľka 3. Liečba a výsledné charakteristiky 4 mačiek, ktoré dostávali nelicencovaný molnupiravir ako primárnu liečbu.* Absolvovali dve kolá liečby molnupiravirom; prvé kolo je zdokumentované v tabuľke 1.

Všetky štyri mačky boli liečené perorálnym molnupiravirom Aura 2801 s priemerným začiatočným dávkovaním 11,75 mg/kg dvakrát denne (rozsah 8-19 mg/kg) a priemerným koncovým dávkovaním 12,25 mg/kg dvakrát denne (rozsah 8-19 mg/kg). Medián trvania liečby predstavoval 11,5 týždňa (IQR 10 – 13), pričom dve mačky boli liečené 10 týždňov a dve mačky boli liečené 13 týždňov. Bol vykonaný Mannov-Whitneyho test a nezistil sa žiadny významný rozdiel medzi mediánom trvania liečby molnupiravirom ako záchrannej terapie (12) a trvaním liečby molnupiravirom ako počiatočnej terapie (11,5) (p = 0,692). Všetci majitelia uviedli, že pozorovali klinické zlepšenie do dvoch týždňov a u jednej mačky sa zlepšenie prejavilo do jedného týždňa. Všetky mačky liečbu prežili, v čase publikácie boli bez prejavov ochorenia a neboli hlásené nežiaduce účinky liečby.

3.7. Molnupiravir podľa typu FIP

Uvedené informácie boli zhromaždené pre všetkých 30 mačiek a potom ďalej rozdelené podľa klinických foriem FIP. Najskôr sa posudzovalo 16 mačiek, u ktorých bola hlásená neurologická forma FIP. Následne sa ostatné mačky rozdelili podľa okulárnej (2), efuzívnej (7) a neefuzívnej (5) formy. Priemerné počiatočné dávkovanie molnupiraviru pri neurologickej forme FIP bolo 14,4 mg/kg dvakrát denne, pričom dve mačky boli liečené 2 – 3-krát denne. Priemerné koncové dávkovanie bolo 16,4 mg/kg dvakrát denne, pričom dve mačky boli liečené 2 – 3-krát denne. Najčastejšie používané začiatočné a koncové dávkovanie bolo 12 mg/kg dvakrát denne. Medián trvania liečby neurologickej FIP bol 12 týždňov (IQR 10-12,641).

V dvoch zostávajúcich prípadoch okulárnej FIP bolo priemerné počiatočné dávkovanie 11 mg/kg dvakrát denne a priemerné koncové dávkovanie bolo 13,5 mg/kg dvakrát denne. Liečba trvala v priemere 16,5 týždňa. Sedem prípadov efuzívneho ochorenia bolo liečených priemerným začiatočným dávkovaním 10,5 mg/kg dvakrát denne a priemerným koncovým dávkovaním 11,1 mg/kg dvakrát denne. Liečba trvala priemerne 13 týždňov (IQR 12 – 16). Päť neefuzívnych prípadov bolo liečených priemerným začiatočným dávkovaním 10,6 mg/kg dvakrát denne a priemerným koncovým dávkovaním 12,8 mg/kg dvakrát denne. Jedna mačka bola liečená raz denne. Priemerná dĺžka liečby predstavovala 10 týždňov (IQR 8,5 – 13,5).

3.8. Náklady a spokojnosť vlastníkov

Väčšina mačiek v tejto štúdii bola z dôvodu zlyhania/relapsu liečby alebo nedostatočnej odpovede prevedená na liečbu nelicencovaným molnupiravirom. Okrem toho, že u mačiek došlo k relapsu alebo neodpovedali na nelicencovanú liečbu na báze GS-441524, jedna mačka neznášala injekčnú formu GS a traja majitelia boli obmedzení kvôli nákladom na liečbu. Majitelia neboli povinní zverejniť finančné náklady na liečbu; tieto informácie boli poskytnuté len na dobrovoľnej báze. Okrem toho odpovede “0”, ktoré boli uvedené v správe, neboli zahrnuté do výpočtu nasledujúcich priemerov z dôvodu nemožnosti rozlíšiť, či “0” znamená žiadne náklady alebo neznáme náklady. Priemerné nahlásené náklady na prvé kolo liečby na báze GS-441524 boli 3448,83 USD a podobne priemerné hlásené náklady na druhé kolo liečby na báze GS-441524 boli 3509,09 USD. Len 4 majitelia uviedli, že platili za liečbu molnupiravirom, zatiaľ čo 16 ďalších uviedlo “0” (alebo žiadne náklady/náklady neznáme). Celkový priemer za 20 majiteľov, ktorí uviedli odpoveď na otázku v prieskume finančných nákladov (vrátane odpovedí “0”) na molnupiravir, bol 209 USD. Priemerné náklady štyroch majiteľov, ktorí neodpovedali odpoveďou “0”, boli 1045 USD. Zatiaľ čo 90 % majiteľov uviedlo, že sú “veľmi” alebo “trochu” spokojní so svojimi skúsenosťami s liečbou svojej mačky molnupiravirom, traja boli so svojimi skúsenosťami “veľmi nespokojní”. Žiaľ, nebolo poskytnuté žiadne vysvetlenie uvádzanej nespokojnosti.

4. Diskusia

V tejto práci popisujeme prvé známe použitie nelicencovaného molnupiraviru na liečbu podozrenia na FIP u mačiek podľa údajov nahlásených majiteľmi. Na liečbu mačiek, ktoré používajú nelicencovaný molnupiravir ako primárnu liečbu pri podozrení na FIP, sa podľa kombinovaných údajov z tejto štúdie zdá byť dávkovanie 12 mg/kg dvakrát denne počas približne 12 týždňov účinné na dosiahnutie klinickej remisie. Na liečbu mačiek, ktoré molnupiravir užívali ako záchrannú terapiu pri zlyhaní alebo relapse po terapii založenej na GS-441524, sa podľa kombinovaných údajov z tejto štúdie zdá, že dávkovanie 12-15 mg/kg dvakrát denne počas 12-13 týždňov je účinné na dosiahnutie klinickej remisie. Pri rozdelení podľa klinickej formy FIP sa však zistilo, že neurologické prípady FIP boli vo všeobecnosti liečené vyšším dávkovaním, ako je priemer pre všetky typy FIP. Očné, efuzívne a neefuzívne prípady boli liečené dávkovaním okolo 12 mg/kg dvakrát denne, s určitými odchýlkami. Preto sa zdá, že dávkovanie 15 mg/kg molnupiraviru dvakrát denne počas 12 týždňov je účinné pre neurologické prípady FIP. V prípade okulárnych, efuzívnych a neefuzívnych prípadov sa zdá byť účinné dávkovanie 12 mg/kg molnupiraviru dvakrát denne počas 12 – 13 týždňov.

Tieto údaje sú v určitom rozpore s navrhovaným liečebným protokolom spoločnosti vyrábajúcej nelicencovaný molnupiravir pod obchodným názvom HERO Plus 2801. Odporúčané dávkovanie v príbalovom letáku je 25 mg/kg raz denne pri efuzívnej a neefuzívnej FIP, 37,5 mg/kg raz denne pri očnej FIP a 50 mg/kg raz denne pri neurologickej FIP [9]. V príbalovom letáku lieku HERO Plus 2801 sú uvedené aj predbežné výsledky štúdie “Vplyv liečby perorálnou výživou na dobu prežitia a kvalitu života pri mačacej infekčnej peritonitíde”, ktorá zahŕňa 286 mačiek s diagnózou FIP. Podľa tohto príbalového letáku bolo 28 mačiek vyliečených po 4 týždňoch liečby a 258 mačiek bolo vyliečených po 8 týždňoch liečby, pričom v čase vypracovania správy nedošlo k žiadnemu úmrtiu [9]. Údaje z tejto štúdie ešte neboli publikované vo vedeckej literatúre.

Mačky v tejto štúdii však používali molnupiravir od iného dodávateľa, spoločnosti Aura, ktorá neposkytla špecifické odporúčania pre liečbu. Použité liečebné protokoly boli preto založené na radách a informáciách zdieľaných v skupinách na sociálnych sieťach, pracovných listoch uverejnených na internete [10,11] a informáciách o možných nežiaducich účinkoch obsiahnutých v informáciách uverejnených v rámci žiadostí o schválenie humánneho lieku [12].

Protokol liečby molnupiravirom odvodený z tejto štúdie sa viac zhoduje s nezávisle navrhnutým protokolom [10] publikovaným na Internete. Na základe údajov z bunkových kultúr in vitro EIDD-1931 a EIDD-2801, laboratórnych a terénnych štúdií GS-441524 a farmakokinetických štúdií na ľuďoch títo autori extrapolovali účinné dávkovanie perorálneho molnupiraviru [10]. Ich výpočty navrhli dávkovanie 4,5 mg/kg každých 12 h pri efuzívnej a neefuzívnej FIP, 8 mg/kg každých 12 h pri okulárnej FIP a 10 mg/kg každých 12 h pri neurologickej FIP [10]. Hoci dávkovanie v tejto štúdii bolo vo všeobecnosti vyššie ako dávkovanie navrhované uvedenými autormi, vysoká miera prežitia a nízka miera relapsov v čase ukončenia prieskumu naznačujú, že nelicencované odporúčania výrobcu nemusia predstavovať najnižšie účinné dávkovanie. V konečnom dôsledku sú veľmi potrebné kontrolované vedecké experimenty na vyhodnotenie najnižšieho účinného dávkovania molnupiraviru u mačiek s podozrením na FIP.

Niekoľko mačiek bolo liečených liekom Aura 1931, čo je aktívny metabolit molnupiraviru, EIDD-1931. Hlásené použité dávkovania boli v podobnom rozsahu ako dávkovania uvádzané pre molnupiravir. Nominálne, keďže molekulová hmotnosť EIDD-1931 je nižšia ako molekulová hmotnosť EIDD-2801, tieto mačky dostávali viac aktívneho liečiva ako mačky používajúce molnupiravir. Predchádzajúca štúdia však ukázala klesajúcu perorálnu biologickú dostupnosť so zvyšujúcimi sa dávkami u myší. Preto rozdiel v biologickej dostupnosti nemusí byť úmerný [13]. Farmakokinetické štúdie molnupiraviru aj EIDD-1931 u mačiek bohužiaľ nie sú známe.

V príbalovom letáku lieku HERO Plus 2801 neboli uvedené žiadne nežiaduce účinky, čo je v rozpore s tým, čo bolo uvedené v tejto štúdii. Spomedzi hlásených nežiaducich účinkov molnupiraviru boli najvýznamnejšie sklopené uši, vypadávanie fúzov a závažná leukopénia. V humánnej lekárskej literatúre neboli hlásené žiadne kožné alebo folikulárne lézie, ktoré by zodpovedali tu uvádzanému vypadávaniu fúzov alebo skladaniu uší. Treba však poznamenať, že mačky, u ktorých sa vyskytli tieto vedľajšie účinky, dostávali dve najvyššie dávky molnupiraviru uvedené v tejto štúdii: 23 mg/kg trikrát denne a 30 mg/kg dvakrát denne.

Počas 28-dňovej štúdie, ktorá bola prerušená kvôli závažným účinkom lieku, bola u psov hlásená závažná toxicita kostnej drene [12]. Pri dávkovaní 17 mg/kg/deň a 50 mg/kg/deň boli postihnuté všetky línie krvotvorných buniek [12]. Mačka č. 22 dostávala maximálne dávkovanie 23 mg/kg trikrát denne, čo bolo oveľa viac ako toxické dávkovanie u psov 17 mg/kg raz denne. V študovanej skupine s dávkou 17 mg/kg sa zaznamenala možnosť reverzibility, pokiaľ sa liečba zastavila [12].

Existujú obavy týkajúce sa obsahu nelicencovaných značiek molnupiraviru, pretože tieto značky nie sú v súčasnosti regulované a často nemajú uvedené skutočné zloženie. Značku Hero (rovnaký výrobca ako HERO Plus 2801) znázornenú na obrázku 3 analyzovala naša skupina v decembri 2021 prostredníctvom spoločnosti Toxicology Associates Inc. (Columbus, OH). Zistilo sa, že obsahuje 97,3 % molnupiraviru, pričom neboli zistené žiadne iné kontaminanty. Výrobok Aura 2801, ktorý používala väčšina účastníkov tejto štúdie, analyzovalo v septembri 2022 to isté laboratórium. Zistilo sa, že obsahuje 96,8 % čistého molnupiraviru. Riadenejšie posúdenie skutočného obsahu a čistoty nelicencovaných prípravkov GS-441524 aj molnupiraviru je pre veterinárnu komunitu veľmi zaujímavé a je aktívnym predmetom výskumu našej skupiny.

Obrázok 3. Obrázky obalov nelicencovaného lieku molnupiravir značky Hero.

Niektoré obmedzenia tejto štúdie vyplývajú z retrospektívneho charakteru a legálnosti použitých terapií. Po prvé, všetky údaje použité v tejto štúdii boli získané na základe hlásení vlastníkov. Úzka spolupráca s majiteľmi a správcami webových stránok sociálnych médií, ktorí podporovali túto skupinu, umožnila lepšie pochopenie a interpretáciu mnohých odpovedí z prieskumu. Vzhľadom na nedostatok definitívnej predsmrtnej diagnostiky FIP, ktorá by bola k dispozícii na praktické použitie, nebolo možné potvrdiť ani to, že mačky zaradené do tejto štúdie mali FIP. Okrem toho sú údaje pravdepodobne skreslené smerom k pozitívnym výsledkom a môžu byť zaťažené chybou pri spomínaní. Počas distribučnej fázy reagoval potenciálny účastník štúdie žiadosťou o vyradenie z nášho e-mailového zoznamu a uviedol, že sa nechce zúčastniť na štúdii. Ich mačka nereagovala na liečbu molnupiravirom a nakoniec bola utratená. Predpokladáme, že ostatní mohli mať rovnaký pocit, keďže ďalší traja eventuálni účastníci na pozvánku do štúdie nereagovali. To mohlo zúžiť počet účastníkov s nepriaznivým výsledkom a falošne zvýšiť zdanlivé ukazovatele prežitia. Preto tu uvedené údaje majú slúžiť ako dôkaz možnosti použitia molnupiraviru ako základnej alebo záchrannej liečby FIP, nie ako ukazovateľ skutočnej miery účinnosti.

U mačiek, ktoré používali nelicencovaný molnupiravir ako záchrannú liečbu, sa príčina zlyhania odpovede alebo relapsu po liečbe založenej na GS-441524 nezistila. Mohla súvisieť s kvalitou lieku, rezistenciou vírusu alebo iným faktorom. Keďže v USA v súčasnosti neexistuje žiadne testovanie ani regulácia, nelicencované verzie lieku GS-441524 alebo GC376 môžu mať nedostatočnú čistotu alebo koncentráciu, čo môže viesť k zlyhaniu liečby. Ďalšou možnou príčinou je prirodzená alebo získaná rezistencia na GS-441524. Tieto dve príčiny môžu byť tiež prepojené, pretože získaná rezistencia môže byť podporená, keď sa pri liečbe používa nedostatočné množstvo antivirotika, napríklad pri nekvalitných liekoch.

V nedávnom článku sa nezistili žiadne vírusové mutácie vyvolané liekmi SARS-CoV-2 počas liečby molnupiravirom [14]. To naznačuje, že pri liečbe molnupiravirom nie je pravdepodobné, že by sa objavila rezistencia vírusu SARS-CoV-2. Preto môže byť podobne nepravdepodobné, že by liečba molnupiravirom vyvolala rezistenciu vírusu FIPV, čo z neho robí atraktívnu terapeutickú možnosť.

Jednoznačne však existuje potreba (1) legálnej (v Spojených štátoch i inde) alternatívy k nelicencovanej liečbe liekom GS-441524 a (2) dostupnosti alternatívnych záchranných liekov, buď samostatných, alebo v kombinácii, po zlyhaní liečby liekom GS-441524. Molnupiravir má potenciál vyplniť obe tieto medzery a toto je prvá známa správa o jeho použití u mačiek v odbornej literatúre. Napriek tomu sa môžu nelicencované prípravky naďalej používať na liečbu FIP vzhľadom na náklady a široko zavedené siete, ktoré sú k dispozícii na ich získanie.

Záverom možno konštatovať, že podľa údajov hlásených majiteľmi sa nelicencovaný molnupiravir javí ako účinná liečba pri podozrení na FIP ako vhodná liečba prvej voľby aj ako záchranná liečba. Pri dávkovaní 12 – 15 mg/kg každých dvanásť hodín sú hlásené minimálne vedľajšie účinky a poskytuje možnosť prežitia pri klinickom ústupe príznakov FIP. Hoci sú skúsenosti týchto majiteľov s liečbou a zrejme aj vyliečením mačiek z FIP netradičné a potenciálne nezákonné, sú nesporne pozoruhodné a z experimentov, ktoré títo “občianski vedci” vykonávajú, sa môžeme veľa naučiť. Uvádzaním týchto skúseností sa snažíme poskytnúť východisko pre skúmanie molnupiraviru na použitie u mačiek s podozrením na FIP a zdokumentovať fenomén “skupinového zdravotníctva”, ktorý by naša profesia nemala ignorovať.

Doplnkové materiály

Nasledujúce doplňujúce informácie si môžete stiahnuť na adrese https://www.mdpi.com/article/10.3390/pathogens11101209/s1, doplňujúce údaje S1: retrospektívny prieskum štúdie s molnupiravirom; doplňujúce údaje S2: skrátený denník klinickej anamnézy kat. č. 6; doplňujúce údaje S3: Cat #21 abbreviated clinical history log.

Literatúra

 1. Felten, S.; Hartmann, K. Diagnosis of Feline Infectious Peritonitis: A Review of the Current Literature. Viruses 201911, 1068. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 2. Pedersen, N.C.; Kim, Y.; Liu, H.; Kankanamalage, A.C.G.; Eckstrand, C.; Groutas, W.C.; Bannasch, M.; Meadows, J.M.; Chang, K.-O. Efficacy of a 3C-like protease inhibitor in treating various forms of acquired feline infectious peritonitis. J. Feline Med. Surg. 201820, 378–392. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 3. Pedersen, N.C.; Perron, M.; Bannasch, M.; Montgomery, E.; Murakami, E.; Liepnieks, M.; Liu, H. Efficacy and safety of the nucleoside analog GS-441524 for treatment of cats with naturally occurring feline infectious peritonitis. J. Feline Med. Surg. 201921, 271–281. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 4. Jones, S.; Novicoff, W.; Nadeau, J.; Evans, S. Unlicensed GS-441524-Like Antiviral Therapy Can Be Effective for At-Home Treatment of Feline Infectious Peritonitis. Animals 202111, 2257. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 5. Merck & Co., Inc. Authorized for Emergency Use in the Treatment of COVID-19. Lagevrio. 2022. Available online: https://www.lagevrio.com/patients/ (accessed on 26 August 2022).
 6. Gordon, C.J.; Tchesnokov, E.P.; Schinazi, R.F.; Götte, M. Molnupiravir promotes SARS-CoV-2 mutagenesis via the RNA template. J. Biol. Chem. 2021297, 100770. [Google Scholar] [CrossRef]
 7. Singh, A.K.; Singh, A.; Singh, R.; Misra, A. Molnupiravir in COVID-19: A systematic review of literature. Diabetes Metab. Syndr. Clin. Res. Rev. 202115, 102329. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 8. Khoo, S.H.; Fitzgerald, R.; Fletcher, T.; Ewings, S.; Jaki, T.; Lyon, R.; Downs, N.; Walker, L.; Tansley-Hancock, O.; Greenhalf, W.; et al. Optimal dose and safety of molnupiravir in patients with early SARS-CoV-2: A Phase I, open-label, dose-escalating, randomized controlled study. J. Antimicrob. Chemother. 202176, 3286–3295. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 9. FIP Warriors CZ/SK® (2022, May 20). Eidd-2801 (Molnupiravir). Available online: https://www.fipwarriors.eu/en/eidd-2801-molnupiravir/ (accessed on 26 August 2022).
 10. Pedersen, N.C.; Jacque, N. Alternative Treatments for Cats with FIP and Natural or Acquired Resistance to GS-441524. Sock it to Fip. Available online: https://sockfip.org/https-sockfip-org-wp-content-uploads-2022-03-approaches-to-drug-resistance-in-cats-treated-with-gs-441524-for-fip-v3-pdf/ (accessed on 26 August 2022).
 11. Pedersen, N.C. The Long History of Beta-d-n4-Hydroxycytidine and Its Modern Application to Treatment of COVID-19 in People and FIP in Cats. Sock it to Fip. Available online: https://sockfip.org/https-sockfip-org-wp-content-uploads-2022-04-the-long-history-of-beta-d-n4-hydroxycytidine-and-its-modern-application-to-treatment-of-covid-19-in-people-and-fip-in-cats-v2-pdf/ (accessed on 8 October 2022).
 12. European Medicines Agency. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) Assessment Report: Use of Mol-Nupiravir for the Treatment of COVID-19. 2022. Available online: www.ema.europa.eu/contact (accessed on 8 October 2022).
 13. Painter, G.R.; Bowen, R.A.; Bluemling, G.R.; DeBergh, J.; Edpuganti, V.; Gruddanti, P.R.; Guthrie, D.B.; Hager, M.; Kuiper, D.L.; Lockwood, M.A.; et al. The prophylactic and therapeutic activity of a broadly active ribonucleoside analog in a murine model of intranasal venezuelan equine encephalitis virus infection. Antivir. Res. 2019171, 104597. [Google Scholar] [CrossRef] [PubMed]
 14. Fletcher, T.; Ah Donovan-Banneld, I.; Penrice-Randal, R.; Goldswain, H.; Rzeszutek, A.; Pilgrim, J.; Bullock, K.; Saunders, G.; Northey, J.; Dong, X.; et al. Characterisation of SARS-CoV-2 genomic variations in response to mol-nupiravir treatment in the AGILE Phase IIa clinical trial. Res. Sq. 2022. [Google Scholar] [CrossRef]
sk_SKSK