Nekalé praktiky niektorých výrobcov liekov proti FIP

Analýza liekov proti FIP so zisteným obsahom Molnupiraviru

Dostala sa k nám informácia o tom, že niekoľko čínskych výrobcov liekov, v snahe čo najviac znížiť výrobné náklady liekov a ich predajnú cenu pri zachovaní čo najväčšej marže, začalo ako účinnú látku používať Molnupiravir (EIDD-2801).

S informáciou prišla globálna skupina FIP Warriors 5.0, ktorá publikovala niekoľko analýz liekov deklarujúcich ako účinnú látku GS441524, prípadne GC376, ale výsledky analýz ukazujú, že lieky obsahujú už zmieňovaný Molnupiravir. Jednu z analýz vidíte nižšie. Ak by niekto namietal, že analýzy sú nejakým prostriedkom konkurenčného boja, nie je to tak. Nezavislých analýz bolo niekoľko, vieme aj o analýze z Bulharska, jedna analýza prebehla aj na Slovensku, ale tá publikovaná globálnou skupinou FIP Warriors je najkomplexejšia.

Lieky v ČR/SR s deklarovaným obsahom GS441524 obsahujúce EIDD-2801

Obrázok 1: Suyi 20mg/ml – Výrobca deklaruje obsah GS441524, ale pritom reálne obsahuje Molnupiravir.

Táto skutočnosť sa dotýka aj našej skupiny. Jedným z liekov, kde sa zistila prítomnosť EIDD-2801 je veľmi rozšírená značka Suyi. To, že liek obsahuje inú účinnú látku samo osobe nie je problém. Problém je, že výrobca túto skutočnosť zatajil a deklaroval ako účinnú látku svojich produktov GS441524. Táto skutočnosť by sa mala týkať injekčných roztokov na “vodnej” báze, ktoré pri aplikácii neštípu a ich pH sa pohybuje okolo hodnoty 6.

Obrázok 2: Liek používaný v skupine “Jak jsme porazili FIP”, u ktorého výrobca deklaruje GS441524, ale v skutočnosti tiež obsahuje Molnupiravir.

Na tomto mieste treba zdôrazniť, že obidve látky EIDD2801 i GS441524 sú veľmi účinné pri liečbe FIP. Predsa ale pre ich použitie platia niektoré špecifiká. Majú napríklad odlišnú farmakokinetiku. Tá u GS441524 umožnuje aplikáciu raz za 24 hodín, kým Molnupiravir by sa mal podávať dvakrát denne. Každopádne GS441524 je už časom veľmi dobre overený liek, s minimom vedľajších účinkov. EIDD-2801 je v liečbe FIP používaný kratší čas a oficiálna klinická štúdia len prebieha, resp. ešte nebola publikovaná. Práve preto ostatní výrobcovia liekov ho zatiaľ doporučovali len pre liečbu relapsov, alebo pre prípad, že mačka nereaguje na liečbu pomocou GS441524. Inými slovami, liekom prvej voľby je stále GS441524. Na druhej strane, práve kvôli politike firmy Gilead, ktorá je majiteľlom patentu na GS441524, svitla nádej na oficiálnu liečbu FIP pomocou Molnupiraviru, keďže tento bol registrovaný a povolený na liečbu Covid-19 u ľudí. Tým pádom sa aj v Česku objavil legálne dostupný liek (Lagevrio), ale jeho cena bola a je stále veľmi vysoká a dostupnosť pre veterinárne použitie veľmi komplikovaná.

V snahe zabezpečiť čo najlacnejšie lieky, aby sa dalo zachrániť čo najviac mačiek, sa dostali aj na náš trh veľmi lacné lieky. Pravda je, že lieky fungujú. Stretli sme sa aj s verziami roztokov, ktoré skutočne veľmi štípali, takže je celkom dobre možné, že Suyi GS441524 skutočne obsahoval, ale výrobca sa časom rozhodol svojvoľne zmeniť účinnú látku, ale pritom stále deklaroval, že dodáva GS441524.

Suyi ale nie je jediný liek s obsahom EIDD-2801 dostupný na našom trhu, o ktorom jeho výrobca podával zavádzajúce informácie. V skupine “Jak jsme porazili FIP” sa používajú lieky z obrázku 2.

Prečo je dôležitá informácia o účinnej látke?

 • GS441524 a Molnupiravir majú trochu rozdielny mechanizmus účinku. GS441524 pôsobí ako terminátor reťazca vírusovej RNA, čím znemožnuje replikáciu vírusu. EIDD-2801 sa začleňuje do genómu vírusu, kde spôsobuje akumuláciu mutácií vírusu známych ako vírusová chybová katastrofa v dôsledku ktorej sa vírus nie je schopný replikovať.
 • Farmakokinetika GS441524 umožnuje aplikáciu 1xdenne, kým EIDD-2801 v orálnej forme je podľa súčasných poznatkov treba aplikovať 2xdenne. Oficálne informácie o frekvencii aplikácie injekčnej formy zatiaľ neexistujú.
 • GS441524 má za sebou už niekoľko rokov použitia pri liečbe FIP, niekoľko klinických štúdií, kým použitie EIDFD-2801 v klinickej praxi je pomerne nové.
 • Cytotoxicita GS441424 je nižšia, ako u EIDD-2801. Tu však treba poznamenať, že pri neprekračovaní doporučeného dávkovania sú obidve látky bezpečné. Pri výraznom prekračovaní dávkovania sa ale môžu objaviť vedľajšie účinky v podobe výraznej neutropénie, ovislých/sklopených uší atď…
 • GS441524 vznikol pôvodne pre injekčné použitie, neskôr sa pridala aj tabletová forma. EIDD-2801 bol od začiatku určený iba pre orálne použitie (tablety), kým injekčná forma nikdy nebola predmetom klinickej štúdie. Len sa predpokladá, že pre EIDD a GS platia podobné limity biodostupnosti, ako u GS. To znamená, že u tablety sa využije cca 50% účinnej látky.
 • Chýbajú informácie o potenciálnych vedľajších účinkoch EIDD-2801 z dlhodobého hľadiska. Vzhľadom na to, že účinná látka – N4-hydroxycytidín – je silný mutagén, nie je jasné, či sa po liečbe v trvaní 12 týždňov, ktorá je omnoho dlhšia, ako v humánnej medicíne doporučená doba 5 dní, nemôžu vedľajšie účinky prejaviť/kumulovať výraznejším spôsobom.

Aký dopad má použitie inej účinnej látky na liečbu FIP?

 • Tablety
  U tabliet v zásade nie je žiadny problém za predpokladu, že obsah Molnupiraviru zodpovedá udávanému obsahu GS. Dávkovanie ostáva zachované, len doporučujeme rozdelenie dávky vypočítanej pre GS na 2x denne. To znamená napríklad, že pokiaľ ste podávali 1 tabletu Suyi raz denne, tak budete podávať 2xdenne 1/2 tablety. Vlastne aj u GS sa doporučuje, hlavne u vyšších dávkovaní, podávanie liekov 2x denne.
 • Injekčné roztoky
  U nich je situácia trochu komplikovanejšia, keďže sa značne líši udávaná koncentrácia 20mg/ml od odmeranej (Suyi 40mg/ml, kým u druhého roztoku “Cat rehabilitation nutrition supplement” je reálna odmeraná koncentrácia až 70mg/ml ). Vzhľadom na pomerne nejasné dávkovanie EIDD v injekčnej forme a výrazne vyššiu koncentráciu doporučujeme dávkovanie neprehánať. Výrobca Suyi obvinenie ohľadne zmeny účinnej látky odmieta.

Doterajšie skúsenosti s užívaním liekov Suyi

Vzhľadom na to, že výrobca stále tvrdí, že produkty Suyi obsahujú GS441524, sa liek ako GS441524 aj používal a dávkoval, a to vrátane aplikácie iba 1x denne. Po viac ako 9 mesiacoch môžeme prehlásiť, že jeho terapeutický efekt je nesporný, evidujeme veľké množstvo vyliečených prípadov, cena liečby je priaznivá, takže by bolo asi unáhlené rozhodnutie prestať tento liek doporučovať. Vzhľadom na postoj výrobcu ale skutočne nevieme zaručiť, aká účinná látka sa v produktoch Suyi nachádza. Znovu zdôrazňujem, že tak GS441524, ako aj EIDD-2801 sú účinné pri liečbe FIP, takže sa nedá povedať, že by liek ako taký bol podvod. Lepšie by samozrejme bolo, keby výrobca namiesto ignorácie analýz jednoducho a jasne deklaroval účinnú látku podľa skutočnosti. Kým sa tak stane, je dôležité, aby ste sa o svoje skúsenosti s týmto liekom podelili. Napríklad vo forme recenzií na webe, alebo aj priamo v skupine FIP Warriors CZ/SK.

Týmto upozornením určite nechceme vyvolať paniku. Pravda je, že poklesom ceny liečby došlo k jej sprístupneniu aj pre prípady, keď by sa inak ich majitelia rozhodli pre eutanáziu. Vo svetle vyššie uvedených zistení je ale na vás, aké lieky sa rozhodnete používať. Venujte každopádne zvýšenú pozornosť kontrole/monitoringu stavu mačky.

Lieky s priamo deklarovaným obsahom EIDD-2801

Pokiaľ výrobca otvorene vyrába lieky s obsahom EIDD-2801, je to samozrejme dobrý a seriózny prístup. Zopár liekov s obsahom EIDD-2801 nájdete tu:

https://www.fipwarriors.eu/kategoria-produktu/molnupiravir/

Ďalšie informácie o molnupiravire a liečbe FIP s jeho využitím

2 komentáre k “Nekalé praktiky niektorých výrobcov liekov proti FIP”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

sk_SKSK