Epidémia mačacej infekčnej peritonitídy na Cypre

Článok poskytnutý a preložený so súhlasom Danielle Gunn-Moore.
Pôvodný článok: VetRecord, Volume192, Issue 11, 3/10 June 2023, Pages 449-450, publikovaný 2.6.2023.

Upozorňujeme kolegov a verejnosť na epidémiu mačacej infekčnej peritonitídy (FIP) na Cypre, ktorá vypukla v hlavnom meste Nikózia v januári 2023. Postupne bol zaznamenaný narastajúci počet prípadov v okresoch Larnaka, Limassol a Famagousta. V priebehu 12 týždňov sa počet prípadov FIP potvrdených metódou PCR zvýšil v porovnaní s predchádzajúcim rokom viac ako 20-násobne.

Biopsie kavitárnych tekutín, brušných lymfatických uzlín aspiráciou tenkou ihlou alebo tkanivové biopsie mačiek s klinickými príznakmi zodpovedajúcimi FIP boli zaslané do Vet Dia Gnosis v Limassole. Po cytologickom alebo histopatologickom vyšetrení boli vzorky podrobené automatickej extrakcii celkovej nukleovej kyseliny a RT-PCR na detekciu mačacích koronavírusov (FCoV) v laboratóriu Laboklin Bad Kissingen v Nemecku. 1

V rokoch 2021 a 2022 boli zaznamenané tri a štyri prípady FIP potvrdené metódou PCR, zatiaľ čo od januára do apríla 2023 bolo hlásených 98 prípadov FIP potvrdených metódou PCR.

Epidémie FIP už boli zdokumentované v Spojenom kráľovstve, USA a na Taiwane, ale týkali sa len chovných staníc a odchytových centier. 2-4 Toto ohnisko sa veľmi rýchlo rozšírilo v rôznych okresoch ostrova, pričom miestni veterinárni lekári hlásili klinické prípady aj u mačiek žijúcich výlučne v interiéri. Je to mimoriadne alarmujúce a naznačuje to, že na Cypre sa vyskytuje vysoko virulentný kmeň FCoV, ktorý môže byť potenciálne prenášaný mechanickými vektormi. Preto odporúčame, aby boli mačky držané vo vnútri.

Okres Pafos je geograficky najvzdialenejší od Nikózie a zatiaľ nezaznamenal zvýšený počet prípadov.

Aby sa zabránilo šíreniu tohto kmeňa FCoV mimo ostrova, vyzývame veterinárnych lekárov, aby sérologicky testovali každú mačku pred jej vycestovaním mimo Cypru. Žiadna séropozitívna mačka by nemala cestovať mimo Cypru, kým lepšie nepochopíme súčasné ohnisko nákazy. V ideálnom prípade, ak sa mačke umožní vycestovať, mala by byť 10 až 14 dní držaná vo vnútri a opätovne testovaná, pretože akútne infikované mačky budú pravdepodobne neskôr sérokonvertovať. 5

Nákaza sa veľmi rýchlo rozšírila v rôznych okresoch Cypru, čo naznačuje, že na ostrove sa vyskytuje vysoko virulentný kmeň mačacieho koronavírusu.

Zavedenie cestovných opatrení pre mačky cestujúce z Cypru musí byť pre Spojené kráľovstvo prioritou. Dôvodom je vysoký počet zvierat cestujúcich medzi oboma krajinami, ktorý odráža existujúce historické väzby; časti Cypru sú britskými zámorskými územiami a na Cypre sa trvalo alebo sezónne zdržiava značný počet britských prisťahovalcov. V minulosti sme už boli svedkami zavlečenia iných infekčných agensov do Spojeného kráľovstva prostredníctvom psov cestujúcich z Cypru, napríklad Hepatozoon canis a Leishmania infantum. 6

V súčasnosti prebieha analýza FCoV pred vypuknutím epidémie a počas nej a zavádzame systém epidemiologického monitorovania. To nám poskytne dôležité informácie týkajúce sa tohto vysoko virulentného kmeňa a pomôže nám pochopiť, čo je príčinou tejto epidémie a ako môžeme kontrolovať jej vplyv na populáciu mačiek a riziko šírenia do iných krajín.

Vysoký počet túlavých a voľne sa pohybujúcich domácich mačiek na Cypre je niečo, čo potenciálne mohlo zohrať kľúčovú úlohu pri vypuknutí tejto epidémie, ale je potrebné zvážiť aj ďalšie faktory vrátane nedávneho zavedenia liečby FIP a nedávnej pandémie Covid-19.

Charalampos Attipa, senior lecturer in veterinary clinical pathology Danielle Gunn-Moore, professor of feline medicine Stella Mazeri, EBVS European Specialist in veterinary public health Royal (Dick) School of Veterinary Studies and The Roslin Institute, University of Edinburgh, Easter Bush Campus, Midlothian EH25 9RG email: charalampos.attipa@ed.ac.uk Demetris Epaminondas, vice president of the Pancyprian Veterinary Association Veterinary Services, Ministry of Agriculture, Natural Resources and Environment, Cyprus Maria Lyraki, EBVS European Specialist in small animal internal medicine Vets4Life Referral Hospital, Athens, Greece Alexandros Hardas, lecturer in veterinary anatomic pathology Department of Pathobiology and Population Sciences, Royal Veterinary College, Hatfield, Hertfordshire AL9 7TA Stavroula Loukaidou, veterinary surgeon Vet Dia Gnosis Ltd, Limassol, Cyprus Michaela Gentil, veterinary surgeon Laboklin GmbH and Co KG, Bad Kissingen, Germany

Literatúra

  1. Gut M, Leutenegger CM, Huder JB, et al. One-tube fluorogenic reverse transcription- polymerase chain reaction for the quantitation of feline coronaviruses. J Virol Methods 1999;77:37–46
  2. Wang YT, Su BL, Hsieh LE, et al. An outbreak of feline infectious peritonitis in a Taiwanese shelter: epidemiologic and molecular evidence for horizontal transmission of a novel type II feline coronavirus. Vet Res 2013;44:57
  3. Barker EN, Tasker S, Gruffydd-Jones TJ, et al. Phylogenetic analysis of feline coronavirus strains in an epizootic outbreak of feline infectious peritonitis. J Vet Intern Med 2013;27:445–50
  4. Healey EA, Andre NM, Miller AD, et al. Outbreak of feline infectious peritonitis (FIP) in shelter-housed cats: molecular analysis of the feline coronavirus S1/S2 cleavage site consistent with a ‘circulating virulent-avirulent theory’ of FIP pathogenesis. JFMS Open Rep 2022;8:20551169221074226
  5. Stoddart ME, Gaskell RM, Harbour DA, et al. Virus shedding and immune responses in cats inoculated with cell culture-adapted feline infectious peritonitis virus. Vet Microbiol 1988;16:145–58
  6. Attipa C, Maguire D, Solano-Gallego L, et al. Hepatozoon canis in three imported dogs: a new tickborne disease reaching the United Kingdom. Vet Rec 2018;183:716
sk_SKSK