CAS

Registračné číslo CAS je jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chémii pre chemické látky, polyméry, biologické sekvencie, zmesi a zliatiny. Bolo zavedené redakciou svetovo najrozšírenejšieho chemického referátového časopisu Chemical Abstracts, vydávaného Americkou chemickou spoločnosťou (American Chemical Society). Chemical Abtracts Service udržuje databázu chemických zlúčenín popísaných vo vedeckej literatúre, v patentoch a v iných publikáciach (tzv. CAS registry). V súčasnej dobe táto databáza obsahuje približne 23 miliónov zlúčenín a denne ich pribúda v priemere 4-tisíc. Databáza je tiež najautoritatívnejším zdrojom informácii o anglických názvoch zlúčenín. Preto prakticky všetky špecializované chemické databázy pri identifikácii zlúčenín používajú toto registračné číslo ako jeden z vyhľadávacích prvkov.

Číslo je rozdelené pomlčkami do troch zón, kde prvá zóna má premenný počet číslic, ďalšia má vždy práve dve číslice a posledná zóna obsahuje jedinú číslicu, ktorá slúži ako kontrolný súčet pre umožnenie automatickej kontroly správnosti zápisu registračného čísla

« Návrat k indexu
sk_SKSK