Ako mačke aplikovať injekciu

Pôvodný článok na wikihow.com, 15.5.2019

Aplikácia injekcií predstavuje pre majiteľov často problém. Odborným výrazom pre kategóriu liekov podávaných injekčným spôsobom je subkutánna medikácia, čo znamená, že sa aplikuje podkožne. Niektoré subkutánne lieky sa jednoducho aplikujú pod kožu, zatiaľ čo iné typy subkutánnych liekov sa musia podávať do svalu (intramuskulárna injekcia), a spôsob podania lieku bude závisieť od požadovaného miesta podania injekcie. Správna aplikácia subkutánneho lieku môže pomôcť znížiť hladinu stresu a udržať mačku šťastnú a zdravú.

Príprava mačky na aplikáciu injekcie

Uistite sa, že je vaša mačka hydratovaná. Ak podávate mačke subkutánne injekcie, je nevyhnutné, aby bola pred a po podaní mačka hydratovaná. Ak je vaša mačka ťažko dehydratovaná, lieky, ktoré podávate, sa nemusia úplne vstrebať. Pre väčšinu zdravých mačiek by to nemal robiť problém, ale ak máte podozrenie, že vaša mačka môže byť dehydratovaná, mali by ste sa poradiť s veterinárnym lekárom o tom, ako ju udržiavať dobre hydratovanú.

Rozhodnite sa, kde chcete aplikovať injekciu. Možno budete chcieť mačku držať v lone, aby ste ju utíšili počas aplikácie injekcie, ale zvyšuje sa tak pravdepodobnosť, že vás vaša mačka môže poškriabať alebo zraniť, a zároveň to môže spôsobiť, že si bude spájať pobyt v lone s injekciami. Ak sa rozhodnete mačku držať v lone, najlepšie je položiť si na seba hrubý uterák, aby ste si zakryli nohy. Najlepšie je však mačku umiestniť na rovný povrch, napríklad na stolovú dosku.

Vyberte vhodné miesto vpichu. Miesto vpichu sa bude líšiť v závislosti od toho, či podávate jednoduchú subkutánnu injekciu alebo intramuskulárnu injekciu. Príliš veľa aplikácii na rovnakom miesto môže pre vašu mačku predstavovať problém. Je to preto, že mačaciemu telu trvá šesť až osem hodín, kým úplne vstrebá tekutiny podané injekciou. Ak aplikujete príliš veľa liekov na jedno miesto skôr, ako sa vstrebajú, môže to spôsobiť hromadenie tekutín, ktoré sa nazýva edém. To môže byť pre vašu mačku napríjemné a mohlo by to zabrániť tomu, aby veľa liekov, ktoré dávate, v tele vašej mačky bežalo.

 • Mali by ste byť schopní podať asi až 10 až 20 ml liečiva na kilogram telesnej hmotnosti skôr, ako budete musieť zvoliť nové miesto vpichu.
 • Skontrolujte svoju mačku, aby ste sa uistili, že injekcie sú adekvátne absorbované. Okolie miesta vpichu by malo ostať suché.

Miesto vpichu potrite tampónom namočenom v alkohole. Väčšina mačiek nebude tento krok potrebovať, pokiaľ nemajú narušený imunitný systém. Baktericídny účinok je len jednou z výhod. Vďaka uľahnutiu srsti môžete lepšie vidieť pokožku pri podaní injekcie.

Používajte jedlo na rozptýlenie pozornosti. Tesne pred podaním injekcie doprajte svojej mačke maškrtu, ktorá jej naozaj chutí, napríklad obľúbenú konzervu alebo tuniaka. Hneď ako začne jesť, jemne zovrite kožu na mieste, kam budete aplikovať injekciu. Asi po piatich sekundách by ste mali prestať zvierať a jedlo odobrať. Vráťte jedlo a tentokrát zovrite (štípnite) intenzívnejšie . Toto opakujte, až kým vaša mačka bude tolerantná k štípaniu a ostane sústredená na jedlo. To jej pomôže pripraviť sa na injekciu a zníži to bolesť a stres, ktoré zažíva pri aplikácii injekcie.

Aplikácia podkožnej injekcie

Nájdite miesto s voľnou kožou. Všeobecne sú u mačky oblasti medzi krkom a chrbtom najvoľnejšie a najpružnejšie miesta. Jemne stlačte a natiahnite kožu, kde je najvoľnejšia, držte ju medzi palcom a ukazovákom a odvádzajte pozornosť mačky jedlom. Vzniknutý tvar pripomína stan.

Zabodnite ihlu. Keď máte kožnú riasu pevne medzi prstami, mali by ste medzi palcom a ukazovákom vidieť úzky pás kože. Zabodnite ihlu do tohto miesta.

 • Ihla by mala byť neustále udržiavaná rovnobežne s pokožkou pozdĺž chrbta vašej mačky. Naklonenie ihly by mohlo spôsobiť prepichnutie pokožku na druhej strane a ihla by vás mohla bodnúť do prsta.
 • Nedržte palec nad piestom, kým si nie ste istí, že je ihla správne zasunutá. Držanie piestu pri zasúvaní ihly by mohlo spôsobiť predčasné vstreknutie, ak sebou mačka trhne, alebo ak ste ihlu zapichli nesprávne.

Pred vstrieknutím povytiahnite piest. Pred vstrieknutím lieku je dôležité, aby ste mierne zatiahli za piest. Tým sa uistíte, že ste zasiahli miesto vhodné pre aplikáciu injekcie.

 • Ak po povytiahnutí piestu vstúpi do striekačky krv, znamená to, že ste narazili na cievu. Budete musieť ihlu vytiahnuť a skúsiť to znova na inom mieste.
 • Ak sa do injekčnej striekačky dostanú vzduchové bubliny, znamená to, že ste prepichli skrz kožnú riasu a nasali ste vzduch z druhej strany. Budete musieť ihlu vytiahnuť a skúsiť to znova.
 • Ak do striekačky nevnikla krv, ani vzduchové bubliny, narazili ste na prijateľné miesto a môžete pokračovať v aplikácii injekcie.

Vstrieknite obsah striekačky. Uistite sa, že ste vpichli všetok liek. Akonáhle je injekčná striekačka úplne prázdna, opatrne vytiahnite ihlu a pohybujte sa rovnakou cestou, ktorú ste použili na jej vpichnutie. 

 • Držte injekčnú striekačku medzi ukazovákom a prostredníkom a palcom (na tej istej ruke), stlačte piest.

Skontrolujte, či nedošlo ku krvácaniu alebo úniku liečiva. Po podaní injekcie musíte skontrolovať miesto vpichu. Ak zistíte, že z miesta vpichu vyteká krv alebo liečivo, pritlačte na toto miesto čistý vatový tampón alebo vreckovku, kým sa vylučovanie nezastaví. To by malo trvať asi minútu, prípadne dlhšie, ak je mačka príliš nepokojná.

Použitú ihlu zlikvidujte korektným spôsobom. Nevhadzujte injekčnú striekačku do domáceho odpadu, pretože ihly sa považujú za biologicky nebezpečný odpad. Obráťte sa na veterinára a zistite, či zaisťuje likvidáciu ihiel. Nikdy nevyhadzujte nezakrytú ihlu do odpadu, pretože by to mohlo spôsobiť zranenie alebo infekciu zberača odpadu alebo kohokoľvek iného, ​​kto manipuluje s vašim odpadom.

Aplikácia intramuskulárnej injekcie

Nájdite miesto vpichu. Váš veterinárny lekár vám mal dať konkrétne pokyny, kam máte aplikovať intramuskulárnu medikáciu, a mali by ste ich starostlivo dodržiavať. Všeobecne platí, že väčšina veterinárnych lekárov odporúča aplikovať intramuskulárne injekcie do štvorhlavých svalov (vrchné stehno) alebo bedrových spinálnych epaxiálnych svalov (dorzálne svaly pozdĺž chrbtice). 

 • Pri podávaní intramuskulárnych injekcií buďte mimoriadne opatrní . Zle zavedená ihla by mohla spôsobiť vážne poškodenie nervov vašej mačky. Z tohto dôvodu je najlepšie riadiť sa všetkými pokynmi veterinára. Ak si nie ste istí niektorou časťou pokynov veterinára, alebo ak doma nenájdete odporúčané miesto vpichu, zavolajte alebo navštívte veterinára, ktorý vám poskytne dôkladnejšie usmernenie.

Zapichnite ihlu. Ihla by mala byť zavedená v uhle od 45 do 90 stupňov, v závislosti od miesta zvoleného pre injekciu. Aby ste zabránili pohybu mačky, a aby ihla do svalu vstupovala správne, môže vám pomôcť držanie svalu naplocho.

 • Uistite sa, že ste ihlu zasunuli pod správnym uhla, aký vám ukázal váš veterinár. Zavedenie ihly pod príliš malým uhlom môže zabrániť injekcii dosiahnuť požadovanú hĺbku a preniknúť do svalu. 
 • Nedržte palec nad piestom injekčnej striekačky, kým si nebudete istí, že je ihla zavedená správne. Ak sa dotknete piestu pri zasúvaní ihly, môže to mať za následok predčasné podanie injekcie, ak by sa mačka pohla alebo ste ihlu zaviedli zle.

Pred podaním injekcie potiahnite piest. Rovnako ako pri podaní subkutánnej injekcie, pred vstrieknutím lieku mierne zatiahnite za piest. Vzduchové bubliny by nemali byť pri intramuskulárnych injekciách problém, ale ak uvidíte krv, musíte ihlu vytiahnuť a skúsiť to znova, pretože to môže znamenať zasiahnutie krvnej cievy.

Vstrieknite obsah striekačky. Je dôležité zabezpečiť, aby bola podaná celá dávka lieku v injekčnej striekačke. Akonáhle je injekčná striekačka úplne vyprázdnená, vytiahnite ihlu rovnakou cestou, akou ste ju vpichli. 

 • Držte injekčnú striekačku medzi ukazovákom a prostredníkom a palcom (na tej istej ruke), stlačte piest nadol.

Skontrolujte, či nedochádza ku krvácaniu alebo úniku liečiva. Po podaní injekcie skontrolujte miesto vpichu. Ak spozorujete príznaky krvi alebo vytečeného lieku, pritlačte na miesto vpichu čistú vatovú tyčinku alebo tampón. Zastavenie krvácania alebo úniku lieku trvá pri správnom tlaku iba jednu minútu.

Ihlu zlikvidujte korektným spôsobom. Použité injekčné striekačky sa považujú za biologicky nebezpečný odpad, a ako také by sa nikdy nemali vyhadzovať do domového odpadu alebo ponechať nezakryté v odpade. Opýtajte sa svojho veterinára, či zabezpečuje likvidáciu použitých ihiel.

sk_SKSK