Post-Treatment

Obdobie v dĺžke 84 dní nasledujúce bezprostredne po ukončení liečby FIP, t.j. po poslednej injekcii/tablete GS441524. V bežnej praxi sa jedná o 85.-168. deň.

« Návrat k indexu
sk_SKSK