Tablety GS-441524 vs. Molnupiravir (EIDD-2801)

GS-441524

Vývoj liečby FIP s GS441524 bol taký, že sa od objavu začala s využitím výhradne injekčnej formy, ku ktorej sa neskôr pridala aj tabletová forma liečiva. Existencia dvoch foriem využívajúcich rovnakú účinnú látku ale priniesla tak trochu zmätky, ktoré súvisia s rozdielom absorpcie (biologickej dostupnosti – využiteľnosti) účinnej látky pri injekčnom a perorálnom použití. Kým pri injekčnej aplikácii dôjde k využitiu takmer 100% liečiva, pri perorálnom podaní je to u GS iba cca 50%. Aby bolo možné používať rovnaké dávkovanie pre injekčné i tabletové formy liečivá, väčšina výrobcov, ktorí vyrábaju obidve formy liekov, u svojich tabliet uvádza tzv. ekvivalentný obsah GS, ktorý už zohľadňuje zníženú využiteľnosť liečiva podaného perorálnou cestou. Takto je možné ľahko prechádzať z injekcií na tablety a naopak. Takže napríklad pokiaľ tableta od známych výrobcov Lucky, Spark, alebo Hero atd… je ekvivalentná (zodpovedajúca injekčnej forme) povedzme 16mg GS, v skutočnosti obsahuje dvojnásobné množstvo GS, teda 32mg… Pri výpočte ale môžeme smelo používať 16mg a riadiť sa doporučeniami pre dávkovanie pre injekčné použitie. Avšak vzhľadom na to, že svoj kus GS koláča na trhu si chce utrhnúť množstvo rôznych výrobcov, veľa z nich často uvádza z marketingových dôvodov reálny obsah GS, pretože samozrejme taká tableta vyzerá finančne atraktívnejšia, ako tableta s uvádzaným ekvivalentným obsahom GS… U takýchto tabliet ale skutočne musíte s istotou vedieť od výrobcu, aký obsah GS vlastne uvádza, pretože pokiaľ uvádza napríklad 40mg reálny obsah GS v tablete, pri výpočte dávky podľa všeobecne platných doporučení pre injekcie, musíte použiť len polovičný obsah tablety… Inými slovami, tabletu 40mg GS vo výpočtoch používate ako 20mg tabletu…

Na tomto mieste by som rád zdôraznil, že GS-441524 je klinickými štúdiami a státisícami vyliečených mačiek po celom svete overený a bezpečný, s minimom vedlajších účinkov, a preto sa používa ako liek prvej voľby.

Doporučené orientačné dávkovanie GS-441524 pri injekčnej aplikácii alebo pre tablety s uvádzaným ekvivalentným obsahom GS441524. Uvedené dávkovanie platí na 1kg / 24h:

 • 6 mg/kg q24h – Vlhká FIP
 • 8 mg/kg q24h – Suchá FIP
 • 10 mg/kg q24h – Okulárna FIP
 • 12 mg/kg q24h – Neurologická FIP
 • 15 mg/kg q24h – Neurologický relaps

Doporučené orientačné dávkovanie GS-441524 pre tablety s uvádzaným reálnym obsahom GS441524. Uvedené dávkovanie platí na 1kg / 24h:

 • 12 mg/kg q24h – Vlhká FIP
 • 16 mg/kg q24h – Suchá FIP
 • 20 mg/kg q24h – Okulárna FIP
 • 24 mg/kg q24h – Neurologická FIP
 • 30 mg/kg q24h – Neurologický relaps

Keď si budete kupovať tablety sami, venujte zvýšenú pozornosť tomu, aby ste sa dozvedeli informáciu o tom, či udávaný obsah účinnej látky v tablete je reálny, alebo tzv. ekvivalentný.

Poznámka: Vzhľadom na to, že existuje dôvodný predpoklad absorpčného limitu GS441524 v tráviacom trakte, doporučuje sa pre dávkovania v ekvivalente 10mg/kg a viac pri ústnom podaní rozdeliť dávku na 2x denne.

MOLNUPIRAVIR (EIDD-2801)

V súvislosti s liečbou Covid-19 sa na trhu objavilo antivirotikum s nazvom Molnupiravir, čo je len zrozumitelnejšie znejúci názov pre látku s označením EIDD-2801. Na rozdiel od GS-441524 toto antivirotikum sa používa výlučne v orálnej forme. Aj keď jeho bioavailabilita (absorpčná schopnosť) v traviacom trakte je podobná ako u GS441524, teda okolo 50%, vzhľadom na absenciu injekčnej formy sa nepoužíva v doporučenom dávkovaní u výrobcov žiadny “ekvivalentný” obsah účinnej látky a prakticky všetci uvádzajú jej reálny obsah. Nepoužíva sa teda žiadny prepočet na 50% obsahu. Tableta 40mg je proste 40mg a s tym treba počítat aj pri výpočte dávky na základe doporučeného dávkovania. A je tu ešte jedna veľmi dôležitá vec… Farmakokinetika Molnupiraviru je iná ako u GS, a Molnupiravir je teda nutné podávať 2x denne.

Doporučené orientačné dávkovanie tabliet EIDD-2801 na 1kg / 12h:

 • 6 mg/kg q12h – Vlhká FIP
 • 8 mg/kg q12h – Suchá FIP
 • 10 mg/kg q12h – Okulárna FIP
 • 12 mg/kg q12h – Neurologická FIP
 • 15 mg/kg q12h – Neurologický relaps

Aj keď sa vám toto dávkovanie môze na prvý pohľad zdať rovnaké ako u GS, nezabúdajte na podstatný rozdiel. Jedná sa o dávkovanie na 12 hodin (na rozdiel 24 hodín u GS441524).

Vzhľadom na to, že pre použitie Molnupiraviru pri liečbe FIP ešte neprebehla žiadna oficiálna klinická štúdia (jedna teraz beží na UC Davis), doporučuje sa jeho použitie len pre prípady zjavnej rezistencie voči GS441524, čím Molnupiravir nájde uplatnenie hlavne pri ťažkých neurologických relapsoch. Majte na pamäti, že nie sú ešte presne zmapované vedlajšie účinky Molnupiraviru a jeden z najobávanejších je potenciálny mutagénny efekt vedúci k vzniku rakoviny. Netreba robiť paniku, ale je nutné si uvedomiť, že za súčasného stavu poznania je lepšie používať Molnupiravir len pre prípady, keď je to skutočne nevyhnutné. Čas ukáže, či možné vedľajšie účinky sú reálnou hrozbou, alebo sa nikdy nepotvrdia.

Legálnosť vs. Nelegálnosť liečby

V súvislosti s liečivami GS441524 a Molnupiravirom (EIDD-2801) došlo k zaujímavému paradoxu.

Účinnost a bezpečnosť GS441524 pri liečbe FIP bola síce potvrdená klinickou štúdiou, ale kvôli licenčnej politike majiteľa patentu (firma Gilead) neexistuje legálny zdroj liekov a prakticky celá produkcia je sústredená v Číne.

Na druhej strane účinnost a bezpečnosť Molnupiraviru pri liečbe FIP nebola doteraz potvrdená žiadnou oficiálnou klinickou štúdiou, existuje ale legálne dostupná forma lieku primárne určená na liečbu Covid-19. V ČR/SR sa distribuuje pod názvom Lagevrio v balení po 40 toboliek, každá s obsahom 200mg účinnej látky, čo je ale príliš mnoho. Preto je pre použitie u mačiek nutné lieky rozkapsulovať. Samozrejme EIDD-2801 vyrába už aj niekoľko čínskych firiem produkujúcich i GS441524. Keďže liek nie je určený oficiálne pre liečbu FIP, jedná sa o jeho použitie v režime off-label.

sk_SKSK