Antivirotiká a liečebné protokoly FIP

Aj keď v súčasnosti najpoužívanejšou účinnou látkou pri liečbe FIP je nukleozidový analóg GS-441524, v skutočnosti existuje už niekoľko látok s antivirotickým účinkom, ktoré sa dajú úspešne použiť pri liečbe FIP. V tomto článku by som vám chcel priblížiť aktuálne používané antivirotiká, či doporučenia pre ich využitie.

Vzhľadom na absenciu iných klinických štúdií, ako na GS-441524 a GC-376, pokiaľ nie je uvedené inak, je doporučovaná dĺžka liečby FIP stále 12 týždňov. To neznamená, že u konkrétneho jedinca liečba nemôže trvať kratšie, ale zároveň sú aj prípady, kde sa liečba musí predĺžiť. Treba si uvedomiť aj fakt, že liečba by sa mala ukončovať vždy až po posúdení klinického stavu mačky a výsledkov vyšetrenia krvi.

GS-441524

Momentálne najpoužívanejšie antivirotikum pre liečbu FIP. Nukleozidový analóg GS-441524 bol predmetom niekoľkých klinických štúdií. Prvý, kto dokázal jeho účinnosť pri liečbe FIP bol Dr. Niels Pedersen a jeho team. Jeho priekopnícku klinickú štúdiu nájdete tu.
Predmetom tejto klinickej štúdie bola injekčná forma účinnej látky, ale netrvalo dlho, a na trhu sa objavili aj tabletové formy lieku. Pôvodne určené dávkovanie bolo postupom času spolu s klesajúcou cenou liečby postupne navyšované a v dnešnej dobe je dobré sa držat nižšie uvedených hodnôt. Okrem toho je GS-441524 veľmi bezpečné antivirotikum, a z dôvodu minimalizácie rizika relapsu je lepšie predávkovanie, ako poddávkovanie.

Bohužiaľ majiteľ patentu na GS-445424, firma Gilead, nikdy neudelila licenciu inej spoločnosti (s výnimkou spoločnosti Bova), a ani sa nesnaží o komerčné uvedenie tejto látky na trh. Z toho dôvodu prakticky všetky lieky s obsahom GS-441524 pochádzajú z čierneho trhu.

V prípade ťažkého stavu je možné, a aj vhodné, použiť aspoň prvé 3 dni tzv. booster dávkovanie vo výške dávkovania pre neurologickú FIP, aj keď mačka neurologickú FIP nemá. Sú dokonca aj názory, že je dobré používať neurologické dávkovanie prvých 14 dní aj u neneurologických foriem FIP (Dr. Addie).

Typ FIPGS-441524 - injekčné roztoky
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)6 mg/kg 1xdenne sc
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)8 mg/kg 1xdenne sc
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)10 mg/kg 1xdenne sc
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)12 mg/kg 1xdenne sc
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)15 mg/kg 1xdenne sc

Príchod tabliet trochu zamotal dávkovaním pri liečbe, pretože niektorí výrobcovia začali u tabliet uvádzať tzv. ekvivalentný obsah GS, aby použité dávkovanie bolo “kompatibilné” s injekciami, kým iní výrobcovia uvádzajú realny obsah GS. Má sa za to, že orálna biodostupnosť liečiva je iba cca 50% v porovnaní s injekciami, takže v praxi je nutné u takýchto tabliet počítať s dvojnásobným dávkovaním oproti injekciám, alebo jednoducho tablety so známym reálnym obsahom GS používať ako tablety s polovičným ekvivalentným obsahom GS. Existuje iba jediná spoločnosť, ktorá má licenciu na použitie GS-441542 v tabletovej forme vo veterinárnej praxi, a tou je britská firma Bova. Jej tablety s obsahom GS 50 mg sa používajú na legálnu liečbu FIP v Austrálii a Veľkej Británii. Bohužial sú veľmi drahé. Je nutné počítať s cenou 1 tablety cca 1000 Kč. Z toho dôvodu, podobne ako u injekčných roztokov, sa v praxi na liečbu používajú hlavne tablety z čínskeho čierneho trhu.

Všimnite si, že u neurologickej FIP je uvedené doporučenie rozdeliť dávku na 2xdenne. Je to z dôvodu prepokladanej zníženej absorbčnej schopnosti liečiva v tráviacom trakte pri ekvivalentnom dávkovaní vyššom ako 10mg/kg.

Typ FIPGS441524 - tablety s uvedeným reálnym obsahom GSGS441524 - tablety s uvedeným ekvivalentným obsahom GS
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)10-12 mg/kg 1xdenne6 mg/kg 1xdenne
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)12-16 mg/kg 1xdenne8 mg/kg 1xdenne
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)20 mg/kg 1xdenne alebo 10 mg/kg 2xdenne10 mg/kg 1xdenne alebo 5 mg/kg 2xdenne
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)12 mg/kg 2xdenne6 mg/kg 2xdenne
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)15 mg/kg 2xdenne7.5 mg/kg 2xdenne

Ako už bolo zmienené, GS-441524 je bezpečné antivirotikum, na druhej strane ale po liečbe je veľmi často pozorovaná neutropénia, ktorá môže odznievať veľmi dlhý čas (až niekoľko mesiacov). V prípade dlhodobej a veľmi výraznej neutropénie sa dá zvážiť aplikácia filgrastimu – faktora stimulujúceho tvorbu krvotvorných buniek.

GC376

Inhibítor proteázy GC376 je v skutočnosti prvou generáciou lieku proti FIP. Jeho účinnosť bola preukázaná pri liečbe vlhkej a suchej FIP, ale vzhľadom na výrazne zníženú schopnosť penetrácie cez hematookulárnu a hematoencefalickú bariéru nie je vhodný pre liečbu okulárnej alebo neurologickej formy FIP. Vzhľadom na to, že veľmi krátko po pilotnej štúdii o GC376 prišiel Dr. Niels Pedersen s nukleozidovým analógom GS-441524, význam inhibítora proteázy GC376 výrazne upadol. Ukazuje sa však, že môže byť, a pravdepodobne v budúcnosti aj bude, významnou zložkou kombinovanej liečby FIP, napríklad spolu s GS-441524, kde sa účinok obidvoch účinných látok vzájomne potencuje, a je vo výsledku omnoho výraznejší, ako u každej účinnej látky samostatne.
V súčasnej dobe sa snaží o uvedenie GC376 na trh spoločnosť Anivive.

Typ FIPGC376 - injekčný roztok
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)15 mg/kg 2xdenne sc
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)15 mg/kg 2xdenne sc
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)nepoužíva sa
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)nepoužíva sa
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)nepoužíva sa

GC376 je bezpečné antivirotikum, ale jeho najvýraznejším vedľajším účinkom je u mladých mačiek oneskorenie vývoja trvalého chrupu.

Remdesivir

Jedná sa o ďalší liek od spoločnosti Gilead. V skutočnosti sa jedná o tzv. prodrug (proliečivo) vyššie uvedeného GS-441524. Po aplikácii remdesiviru dochádza v organizme k intracelulárnej metabolizácii na GS-441524. Spoločnosť Gilead uviedla remdesivir na trh pod obchodným názvom Veklury a zohral významnú úlohu pri liečbe Covid-19 u ľudí. Jeho použitie vo veterinárnej praxi je ale veľmi otázne a nepraktické. Jednak chýba jeho schválenie pre veterinárne použitie a jednak je veľmi drahý. Aplikácia je tiež slabou stránkou lieku, keďze je určený pre intravenóznu aplikáciu. Koncentrácia Veklury po rekonštitúcii je iba 5mg/ml.

Spoločnosti Bova sa podarilo získať licenciu na využitie remdesiviru pre veterinárne použitie a vyrába produkt s koncentráciou 10mg/ml, ktorý je možné používať vo forme podkožných injekcií. Bohužiaľ cena je veľmi vysoká, a tak sa v bežnej praxi veľmi nepoužíva.
Remdesivir má približne 2x vyššiu molekulovú hmotnosť ako GS-441524, a tak aj dávkovanie remdesiviru musí byť približne 2x vyššie ako u GS-441524.

Typ FIPRemdesivir - injekčný roztok
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)10-12 mg/kg 1xdenne iv/sc
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)10-12 mg/kg 1xdenne iv/sc
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)15 mg/kg 1xdenne iv/sc
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)20 mg/kg 1xdenne iv/sc
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)25 mg/kg 1xdenne iv/sc

Molnupiravir

Antivirotikum s dlhou históriou primárne určené na liečbu Covid-19 u ľudí. Molnupiravir (EIDD-2801) sa začleňuje do genómu RNA vírusov a spôsobuje náhodné mutácie vyúsťujúce do tzv. vírusovej chybovej katastrofy. Liek existuje vo forme tabliet alebo kapslí. Väčšina legálne vyrábanych liekov (napr. Lagevrio) obsahuje kapsle s obsahom 200 mg účinnej látky, a pre použitie na liečbu FIP je nutné prekapslovanie lieku. Samozrejme čínski výrobcovia vyrábajú aj tablety určené pre priame použitie u zvierat. Aj keď molnupiravir nie je vyslovene liekom prvej voľby pri liečbe FIP, ukazuje sa jeho veľký potenciál pri liečbe relapsov FIP, rezistencii na GS-441524, alebo môže byť významnou súčasťou kombinovanej terapie FIP.

Typ FIPMolnupiravir
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)8 mg/kg 2xdenne
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)8-10 mg/kg 2xdenne
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)10-12 mg/kg 2xdenne
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)12 mg/kg 2xdenne
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)15 mg/kg 2xdenne

U molnupiraviru podobne, ako u GS-441524 je možné po ukončení liečby často pozorovať neutropéniu, hlavne u vysokého dávkovania.

Meflochín

Meflochín je zaujímavou látkou, ktorý má svoje primárne uplatnenie pri liečbe malárie u ludí. Pri liečbe FIP nie je účinný vo forme monoterapie, ale ukazuje sa, že môže zohrať významnú úlohu pri doliečovaní FIP napríklad s GS-441524. Umožnuje hlavne znížit cenu liečby FIP alebo znížiť riziko relapsu. Normálna dĺžka liečby s využitím GS-441524 je cca 12 týždňov, ale v princípe je možné túto liečbu skrátit na cca 8 týždňov a ďalšie 4 týždne použiť práve meflochín. V Európe je meflochín dostupný pod obchodným názvom Lariam. Jedna tableta obsahuje až 250 mg účinnej látky. V praxi sa podáva liek v dávke 12,5mg/kg 2x týždenne, alebo jednocho 62,5mg 2xtýždenne pre jednu mačku. To zodpovedá 1/4 tablety Lariamu 2xtýždenne (napríklad pondelok a štvrtok). Lariam je nutné podávať spolu s jedlom, lebo inak hrozí vyššia pravdepodobnosť zvracania mačky.

Dôrazne znovu upozorňujem na fakt, že meflochín nie je určený na liečbu FIP ako monotorepia, a mal by nasledovať vždy až ako doplnok po liečbe FIP niektorým z vyššie uvedených antivirotík, alebo v kombinácii s nimi.

Typ FIPMeflochín (Lariam)
Vlhká FIP (brušný výpotok, bez očných a neurologických symptómov)62,5 mg na mačku 2x týždenne
Suchá FIP (bez výpotku, prípadne s výpotkom v hrudnej dutine bez očných a neurologických symptómov)62,5 mg na mačku 2x týždenne
Okulárna FIP (okulárne symptómy - zakalené oko, krv v očnej komore atd)62,5 mg na mačku 2x týždenne
Neurologická FIP (neurologické symptómy, napr. anizokória alebo mydriáza)62,5 mg na mačku 2x týždenne
Relaps FIP (zvyčajne spojený s neurologickými prejavmi)62,5 mg na mačku 2x týždenne

Ďalšie anitivirotiká

Ukazuje sa, že v skutočnosti existuje až niekoľko desiatok potenciálne vhodných antivirotík použiteľných pre liečbu FIP. Bohužial zatiaľ ešte pre mnohé z nich neprebehli žiadne klinické štúdie, ktoré sú dôležité nielen pre overenie účinnosti, ale hlavne pre stanovenie cytotoxicity. Cieľom samozrejme je vyliečenie zvieraťa bez privodenia otravy alebo iného zdravotného problému, ktorý by viedol k úmrtiu mačky.

Kombinované terapie

V súčasnosti používaná liečba FIP má zvyčajne formu monoterapie, teda v lieku je obsiahnutá len jedna účinná látka. Tento prístup má bohužiaľ nevýhodu v tom, že je len otázkou času, kedy sa začne prejavovať rezistencia na použité antivirotikum. Východiskom z tejto situácie je kombinovaná terapia, keď sa na liečbu FIP súčasne použijú 2, alebo i viac antivirotík. Nie je to celkom jednoduchá problematika, keďže v niektorých kombináciach dochádza k výraznemu posilneniu liečebného účinku, ale existujú aj kombinácie, kde naopak je liečebný efekt zoslabený. V súčasnosti asi najpravdepodobnejšími kombináciami liekov sú dvojice GS-441524 a Molnupiravir, alebo GS-441524 a GC376. Ohľadne druhej menovanej kombinácie prebehla v Číne už aj štúdia, ktorej výsledok je skutočne povzbudivý. Okrem toho, že došlo k vyliečeniu všetkých mačiek, došlo aj k skráteniu doby liečby z 12 týžďňov na 4 týždne. Ukazuje sa, že pre dosiahnute terapeutického efektu by sa dalo použiť dávkovanie GS-441524 5mg/kg/24h a GC-376 20mg/kg/12h. Každopádne táto kombinovaná terapia ešte potrebuje ďalšie nezávislé overenie účinnosti.

FIV – Testovanie a liečba ?

Ako už názov napovedá, toto sa netýka FIP, ale je to dôležité vedieť. Registroval som podivnú informáciu, že pri liečbe FIP molnupiravirom sa podarilo vyliečit aj FIV. A že mačky pred liečbou pozitívne, boli po liečbe FIV negatívne. A že testy neboli žiadne rýchlotesty, ale testy z Laboklinu…

Zrejme mnohí z vás máte mylnú predstavu, že ak niečo pochádza z laboratória, že to automaticky znamená jasnú odpoveď. Je to ale obrovský omyl. Povedzme si niečo o princípe testovania FIV a FeLV. Rýchlotesty (snaptesty) sú pre FIV protilátkové a pre FeLV antigénne. A tu je základný kameň úrazu. Protilátky, aj keď by došlo k nejakému zázračnému vyliečeniu, po liečbe nezmiznú. Protilátky sú proteíny produkované vlastným imunitným systémom a ich účelom je práve identifikovať a zneškodňovať cudzie objekty v organizme. Takže už samotný negatívny výsledok proilátkového testu po liečbe, pred ktorou bol test pozitívny znamená jediné – Jeden z dvoch testov bol falošne pozitívny (resp. falošne negatívny) a teda vadný.

Práve z toho dôvodu sa dôrazne doporučuje hlavne v prípade pozitívneho FIV alebo FeLV testu vykonanie konfirmačného testu inou laboratórnou metódou.

No a prečo som hovoril, že to, že sa niečo urobí v laboratóriu, ešte nič nemusí znamenať? Jednoducho. Pokiaľ dávate robiť test FIV a FeLV do laboratória a nešpecifikujete metódu, je veľmi pravdepodobné, že sa v laboratóriu urobí SNAP test alebo ELISA (EIA) test. Poznáte to podľa ceny testu, ale aj podľa toho, čo je na správe. Na obrázku nižšie je uvedené, že sa jednalo o test FIV AK, čo ale znamená protilátkový test (AK=Antikörper). V zátvorke je uvedené EIA, čo je skratka pre “enzyme-linked immuno sorbent assay”. Použiva sa aj skratka ELISA. Mali by ste vedieť, že za zlatý štandard konfirmačného testu pre FIV sa považuje test metódou Western Blot… V takom prípade by bol ale takto uvedený v správe. WB test je sice tiež protilátkový, ale funguje na úplne inom princípe. U FeLV sa ako konfirmačný test používa štandardne PCR. A ešte niečo. Prečo si myslíte, že po liečbe FIP vám vyjde pozitívny protilátkový test na FCoV? Presne z dôvodu, o ktorom som písal vyššie. Po liečbe FIP v tele zotrvávajú protilátky a je to úplne prirodzené. Aj vám po vyliečení z toľko skloňovaného Covidu ostanú protilátky. Inak by to s vami bolo veľmi špatné. A opýtajte sa sami seba, prečo by protilátky FCOV po liečbe ostali a protilátky FIV by zmizli? Protilátky ostávajú v organizme niekoľko mesiacov po vyliečení, a v niektorých prípadoch alebo u neliečiteľných chorôb, ako je FIV, aj celé roky.

Na obrázku vidíte FIV protilátkový test s negatívnym výsledkom, ktorý majiteľku mačky doviedol k fantastickému, ale bohužiaľ predčasnemu záveru, že pri liečbe FIP došlo k vyliečeniu FIV.

Pre úplnosť pripájam aj test FIV metódou Western Blot u môjho kocúra, ktorý bohužiaľ potvrdil, že je FIV pozitívny. A to sme dokonca mali predtým robených zopár snap testov (jeden dokonca v laboratóriu), z ktorých niektoré boli negatívne a nektoré pozitívne.

Prosím prestaňte si vytvárať unáhlené závery a kroťte eufóriu o vyliečení FIV. Výsledok dvoch protilátkových testov s protichodným výsledkom neznamená, že došlo k vyliečeniu, ale že jeden z testov ukázal vadný výsledok.

Okrem vyššie uvedených informácií by ste si ešte mali uvedomiť, že po vakcinácii na princípe inaktivovaného vírusu už nie je možné používať pre diagnostiku danej nemoci protilátkové testy, pretože vakcinácia slúži práve na to, aby si organizmus vytvoril protilátky.

Protilátkové testy môžu vyjsť pozitívne i v prípade mladých mačiatok (mladších ako 20 týždňov), keď môžu mať materské protilátky z materského mlieka a následne môžu byť testy negatívne.

K PCR testovaniu na FIV by som ešte dodal, aby ste si prečítali článok https://www.fivcats.com/FIV/fiv_testing.html, kde sú uvedené základné princípy testov FIV a aj ich spoľahlivosť. Dozviete sa napríklad, že je skutočne veľmi vysoká chybovosť negatívnych PCR testov.

Liečba FIV ???

Vírus FIV je retrovírus príbuzný vírusu spôsobujúcemu ochorenie HIV (AIDS). Hlavným problémom je, že vírus je “zabudovaný” do genómu hostiteľa a práve preto nie je takáto nemoc liečiteľná. To samozrejme neznamená, že s použitím symptomatickej terapie sa nedá predĺžiť doba dožitia postihnutého jedinca. Pokiaľ FIV mačku postihne nejaká infekcia, môžu pomôcť antivirotiká, pokiaľ sa objaví bakteriálna infekcia, nasadia sa ATB… Riešia sa teda sprievodné choroby a infekcie, a touto liečbou sa drží samotná choroba FIV pod kontrolou, ale nedochádza k jej vyliečeniu. Pre istotu som sa opýtal aj skutočne povolaných na možnosť liečby FIV molnupiravirom. Odpovede Danielle-Gunn Moore – profesorky mačacej medicíny z Univerzity v Edinburghu a Yunjeong Kim – profesorky na Kansas State University, ktorá spolu s Dr. Pedersenom stojí za objavom liečby FIP pomocou GS-441524, snáď presvedčia tých, ktorí sa nechali “opiť” rožkom a podľahli vidine liečby FIV molnupiravirom.

Preklad: “Retrovírusy, ako je FIV alebo HIV (AIDS), nie sú liečiteľné antivirotikami, pretože vírusy sú zabudované do genómu hostiteľa. Ak existuje dobré antivirotikum na FIV, môže pomôcť mačke zostať dlhší čas bez príznakov (podobne ako lieky na HIV u ľudí), ale nemyslím si, že existujú dôkazy, že molnupiravir je účinný proti FIV.”
Preklad: “Bolo mi zdôraznené, že molnupiravir, pretože pôsobí na replikujúci sa vírus, nikdy nevylieči FIV, podobne ako je to s účinnosťou týchto liekov na HIV, pretože provirálny nereplikujúci sa vírus nikdy nemôže byť ich cieľom. Dokonca aj na HIV sú vždy potrebné 3 – 4 lieky, príležitostne 2 – len pre jeho udržanie pod kontrolou, takže naozaj žiadna šanca na vyliečenie.”

Tablety GS-441524 vs. Molnupiravir (EIDD-2801)

GS-441524

Vývoj liečby FIP s GS441524 bol taký, že sa od objavu začala s využitím výhradne injekčnej formy, ku ktorej sa neskôr pridala aj tabletová forma liečiva. Existencia dvoch foriem využívajúcich rovnakú účinnú látku ale priniesla tak trochu zmätky, ktoré súvisia s rozdielom absorpcie (biologickej dostupnosti – využiteľnosti) účinnej látky pri injekčnom a perorálnom použití. Kým pri injekčnej aplikácii dôjde k využitiu takmer 100% liečiva, pri perorálnom podaní je to u GS iba cca 50%. Aby bolo možné používať rovnaké dávkovanie pre injekčné i tabletové formy liečivá, väčšina výrobcov, ktorí vyrábaju obidve formy liekov, u svojich tabliet uvádza tzv. ekvivalentný obsah GS, ktorý už zohľadňuje zníženú využiteľnosť liečiva podaného perorálnou cestou. Takto je možné ľahko prechádzať z injekcií na tablety a naopak. Takže napríklad pokiaľ tableta od známych výrobcov Lucky, Spark, alebo Hero atd… je ekvivalentná (zodpovedajúca injekčnej forme) povedzme 16mg GS, v skutočnosti obsahuje dvojnásobné množstvo GS, teda 32mg… Pri výpočte ale môžeme smelo používať 16mg a riadiť sa doporučeniami pre dávkovanie pre injekčné použitie. Avšak vzhľadom na to, že svoj kus GS koláča na trhu si chce utrhnúť množstvo rôznych výrobcov, veľa z nich často uvádza z marketingových dôvodov reálny obsah GS, pretože samozrejme taká tableta vyzerá finančne atraktívnejšia, ako tableta s uvádzaným ekvivalentným obsahom GS… U takýchto tabliet ale skutočne musíte s istotou vedieť od výrobcu, aký obsah GS vlastne uvádza, pretože pokiaľ uvádza napríklad 40mg reálny obsah GS v tablete, pri výpočte dávky podľa všeobecne platných doporučení pre injekcie, musíte použiť len polovičný obsah tablety… Inými slovami, tabletu 40mg GS vo výpočtoch používate ako 20mg tabletu…

Na tomto mieste by som rád zdôraznil, že GS-441524 je klinickými štúdiami a státisícami vyliečených mačiek po celom svete overený a bezpečný, s minimom vedlajších účinkov, a preto sa používa ako liek prvej voľby.

Doporučené orientačné dávkovanie GS-441524 pri injekčnej aplikácii alebo pre tablety s uvádzaným ekvivalentným obsahom GS441524. Uvedené dávkovanie platí na 1kg / 24h:

 • 6 mg/kg q24h – Vlhká FIP
 • 8 mg/kg q24h – Suchá FIP
 • 10 mg/kg q24h – Okulárna FIP
 • 12 mg/kg q24h – Neurologická FIP
 • 15 mg/kg q24h – Neurologický relaps

Doporučené orientačné dávkovanie GS-441524 pre tablety s uvádzaným reálnym obsahom GS441524. Uvedené dávkovanie platí na 1kg / 24h:

 • 12 mg/kg q24h – Vlhká FIP
 • 16 mg/kg q24h – Suchá FIP
 • 20 mg/kg q24h – Okulárna FIP
 • 24 mg/kg q24h – Neurologická FIP
 • 30 mg/kg q24h – Neurologický relaps

Keď si budete kupovať tablety sami, venujte zvýšenú pozornosť tomu, aby ste sa dozvedeli informáciu o tom, či udávaný obsah účinnej látky v tablete je reálny, alebo tzv. ekvivalentný.

Poznámka: Vzhľadom na to, že existuje dôvodný predpoklad absorpčného limitu GS441524 v tráviacom trakte, doporučuje sa pre dávkovania v ekvivalente 10mg/kg a viac pri ústnom podaní rozdeliť dávku na 2x denne.

MOLNUPIRAVIR (EIDD-2801)

V súvislosti s liečbou Covid-19 sa na trhu objavilo antivirotikum s nazvom Molnupiravir, čo je len zrozumitelnejšie znejúci názov pre látku s označením EIDD-2801. Na rozdiel od GS-441524 toto antivirotikum sa používa výlučne v orálnej forme. Aj keď jeho bioavailabilita (absorpčná schopnosť) v traviacom trakte je podobná ako u GS441524, teda okolo 50%, vzhľadom na absenciu injekčnej formy sa nepoužíva v doporučenom dávkovaní u výrobcov žiadny “ekvivalentný” obsah účinnej látky a prakticky všetci uvádzajú jej reálny obsah. Nepoužíva sa teda žiadny prepočet na 50% obsahu. Tableta 40mg je proste 40mg a s tym treba počítat aj pri výpočte dávky na základe doporučeného dávkovania. A je tu ešte jedna veľmi dôležitá vec… Farmakokinetika Molnupiraviru je iná ako u GS, a Molnupiravir je teda nutné podávať 2x denne.

Doporučené orientačné dávkovanie tabliet EIDD-2801 na 1kg / 12h:

 • 6 mg/kg q12h – Vlhká FIP
 • 8 mg/kg q12h – Suchá FIP
 • 10 mg/kg q12h – Okulárna FIP
 • 12 mg/kg q12h – Neurologická FIP
 • 15 mg/kg q12h – Neurologický relaps

Aj keď sa vám toto dávkovanie môze na prvý pohľad zdať rovnaké ako u GS, nezabúdajte na podstatný rozdiel. Jedná sa o dávkovanie na 12 hodin (na rozdiel 24 hodín u GS441524).

Vzhľadom na to, že pre použitie Molnupiraviru pri liečbe FIP ešte neprebehla žiadna oficiálna klinická štúdia (jedna teraz beží na UC Davis), doporučuje sa jeho použitie len pre prípady zjavnej rezistencie voči GS441524, čím Molnupiravir nájde uplatnenie hlavne pri ťažkých neurologických relapsoch. Majte na pamäti, že nie sú ešte presne zmapované vedlajšie účinky Molnupiraviru a jeden z najobávanejších je potenciálny mutagénny efekt vedúci k vzniku rakoviny. Netreba robiť paniku, ale je nutné si uvedomiť, že za súčasného stavu poznania je lepšie používať Molnupiravir len pre prípady, keď je to skutočne nevyhnutné. Čas ukáže, či možné vedľajšie účinky sú reálnou hrozbou, alebo sa nikdy nepotvrdia.

Legálnosť vs. Nelegálnosť liečby

V súvislosti s liečivami GS441524 a Molnupiravirom (EIDD-2801) došlo k zaujímavému paradoxu.

Účinnost a bezpečnosť GS441524 pri liečbe FIP bola síce potvrdená klinickou štúdiou, ale kvôli licenčnej politike majiteľa patentu (firma Gilead) neexistuje legálny zdroj liekov a prakticky celá produkcia je sústredená v Číne.

Na druhej strane účinnost a bezpečnosť Molnupiraviru pri liečbe FIP nebola doteraz potvrdená žiadnou oficiálnou klinickou štúdiou, existuje ale legálne dostupná forma lieku primárne určená na liečbu Covid-19. V ČR/SR sa distribuuje pod názvom Lagevrio v balení po 40 toboliek, každá s obsahom 200mg účinnej látky, čo je ale príliš mnoho. Preto je pre použitie u mačiek nutné lieky rozkapsulovať. Samozrejme EIDD-2801 vyrába už aj niekoľko čínskych firiem produkujúcich i GS441524. Keďže liek nie je určený oficiálne pre liečbu FIP, jedná sa o jeho použitie v režime off-label.

Biodostupnosť GS-441524

Pôvodný článok zozbieraný z rôznych útržkov informácií.

V tomto krátkom príspevku by som sa chcel zamerať na biodostupnosť GS441524 pri orálnom použití.

Mnohých z vás určite zaujíma, prečo GS441524 existuje primárne len vo forme injekčného roztoku, alebo prečo sú tablety tak drahé. Zásadný problém spočíva v tom, že GS441524 (ale aj Remdesvir) spadá do triedy BCS IV (nízka permeabilita, nízka rozpustnosť), čo značí látku so zlou biodostupnosťou. BCS je skratka pre Biopharmaceutics Classification System, čo je systém používaný na klasifikáciu liečiv podľa ich rozpustnosti a permeability (priepustnosti). Biodostupnosť znamená podiel podanej dávky nezmenenej látky, ktorá vstúpi do systémového obehu. Ide o jednu z hlavných farmakokinetických vlastností liečív. Podľa definície je biodostupnosť liečiva podaného intravenózne 100%. Pri akomkoľvek inom spôsobe podania je biodostupnosť nižšia. Práve preto hrá v klinickej štúdii nového lieku jednu z hlavných úloh farmakokinetika, ktorá okrem iného má za cieľ určiť dávkovanie pre danú formu aplikácie lieku (napriklad intravenózne – podkožne – perorálne). Pri orálnom podaní čistého GS441524 je podľa všetkého biodostupnosť iba cca 10%. Z tohto dôvodu eventuálne podanie injekčného roztoku orálnou cestou by zrejme neprinieslo želaný efekt (ale možno to niekto vyskúša, len si nie som istý, či na to staví život vlastnej mačky). GS441524 vykazuje veľmi zlú penetráciu do gastrointestinálneho traktu a veľmi silný efekt prvého prechodu. Efekt prvého prechodu je jav v metabolizme liečiv, kde je koncentrácia liečiva podstatne znížená skôr, než liečivo vstúpi do systémového obehu (a zas sme pri biodostupnosti). Je to časť látky, ktorá sa metabolizuje v priebehu procesu vstrebávania, ktorý je spojený s pečeňou (játry) a črevnou stenou.

A ako sa rieši tento problém v tabletách? Aby vôbec mohla vzniknúť orálna forma akéhokoľvek lieku (a to je aj primárny cieľ všetkých výrobcov liekov), je nutné zabezbečiť, resp. zvýšit jeho biodostupnosť. V obmedzenom rozsahu sa to dá dosiahnuť istými prídavnými látkami, ale v niektorých prípadoch to nie je možné vôbec. Aj preto niektoré lieky existujú len v injekčnej forme, kým iné majú tabletovú i injekčnú formu. Jednou z látok, ktoré dokážu zvýšiť biodostupnosť liečiva, je mikrokryštalická celulóza. V prípade GS441524 môže teoreticky zvýšiť jeho biodostupnosť z 10 na 50%. V konečnom dôsledku to ale znamená, že aby ste dosiahli podobný liečebný efekt, ako pri podaní injekcie (teda podobnú koncentráciu účinnej látky v krvnej plazme), je nutné zvýšenie absolútneho množstva účinnej látky v tablete na dvojnásobok. Aj preto sa obsah GS441524 v tabletách uvádza ako ekvivalent GS441524, ale neodzrkadľuje to jeho skutočné množstvo, ktoré tak môže byť napríklad až dvojnásobné (presné čísla neviem).

Ďalší spôsob riešenia problému je modifikácia molekuly účinnej látky takým spôsobom, aby sa zvýšila jej biodostupnosť, a aby výsledkom jej metabolizácie po orálnom podaní bola samotná účinná látka.

Vzhľadom na to, že výrobcovia orálnych foriem GS441524 utajujú konkrétny technologický postup výroby a presné zloženie tabliet, nemám informácie o tom, akým spôsobom dosiahli výsledok. Mutian napríklad uvádza, že v kapsulách Mutian Xraphconn na liečbu FIP používa učinnú látku, o ktorej tvrdí, že sa nejedná o GS441524 (vďaka čomu sa mu darí obchádzať aj patentové práva). Mimochodom, ako aktívnu látku uvádza INONOTUS OBLIQUUS FRUITING BODY (drevokazná huba, ktorá je známa aj pod menom Chaga), čo je ale zjavný nezmysel, lebo mi nie je známe, že by táto huba liečila FIP. 🙂

Či už tak alebo onak, výroba tablety, ktorá skutočne funguje, zjavne nie je triviálna záležitosť. A to môže byť jeden z dôvodov, prečo sú tablety výrazne drahšie, ako injekčné roztoky.

Zdroje:

Kočičí koronavirus způsobující FIP tvoří zrádný komplot s protilátkami

Originál článku nájdete na veterinarni-lekari.cz
19. 8. 2020


Pro koronavirus je typické, že konkrétní forma onemocnění, které způsobí, záleží na okolnostech. Lze ho přirovnat k výsadkáři, který se v organismu spojuje s místními partyzány a ve spolupráci s nimi podniká destrukční sabotáž. Virus způsobující infekční peritonitidu koček (FIP) je ale dokladem, že k záškodnictví lze využít i protilátky infikovaného zvířete.

Zdecimoval koronavirus gepardy?

FIP se svojí suchou a vlhkou formou je nejznámějším koronavirovým onemocněním vyskytujícím se u zvířat (Wolf a Gresemer, 1966). Ve skutečnosti je ale u koček známo více než 20 kmenů koronaviru (Knotek, Svoboda, 1996).

Vnímavé vůči koronavirům jsou všechny kočkovité šelmy. Nejcitlivější jsou ale pravděpodobně gepardi. Má se za to, že před 10 tisíci lety koronavirové FIP zdecimovaly gepardí populaci natolik, že gepardi jsou v porovnání s ostatními kočkovitými šelmami geneticky výrazně méně variabilní (Knotek, 1996).

Schopnost mutace ve střevě koček

Kromě klasické FIP existují původci enterální koronavirové infekce (FECoV – feline enteric coronavirus) a partikule podobné koronaviru (CoVLP – coronavirus-like particles). Jednotlivé kmeny mezi sebou křížově imunologicky reagují, ale liší se jak virulencí, tak smrtností. Smrtnost se pohybuje od 0 do 100 %. Zajímavou vlastností je jejich proměnlivost a pravděpodobná schopnost mutace ve střevě koček, které prodělaly virovou enteritidu.

Až 7týdenní výdrž

Do organismu kočky koronavirus vstupuje nazální nebo orální cestou, a to i zprostředkovaně. K nákaze stačí sdílená miska, přepravní box nebo vnesení do domácnosti na obuvi. V prostředí se kočičí koronavirus běžně udrží až 7 týdnů.

Po vstupu sliznicí horních dýchacích cest nebo dutinou ústní se virus replikuje v epitelu tonzil a tenkého střeva. Sekundární infekce probíhá v enterocytech, ale i v dalších viscerálních orgánech (v játrech, slezině, ledvinách a mízních uzlinách). Protilátky se objevují 7.−10. den po infekci, ale vylučování viru oronazálním sekretem nastává již 2. den po infekci.

Makrofágy jako dopravní prostředek

Protilátky však proti FIP nechrání, naopak tvoří komplexy s virem, a umožňují tak viru průnik do buněk včetně makrofágů. Poškozené makrofágy pak roznášejí virus po organismu. Tento stav je zesilován stresem, imunosuprimujícími faktory (kortikoidy?) a hlavně souběhem s kočičí infekční leukózou způsobenou retroviry (FeLV).

Inkubační doba závisí na mnoha faktorech, především na aktivní buněčně zprostředkované imunitní odpovědi a jí dané schopnosti odstraňovat napadené makrofágy z krevního oběhu.

Vliv potlačování interferonu na rozvoj choroby

Makrofágy se v průběhu onemocnění podílejí na tvorbě perivaskulárních lézí a uvolňování zánětlivých mediátorů. Dochází k poškození endotelu cév, poruchám srážlivosti krve, trombocytopenii a nadměrné permeabilitě cév. Vlivem působení prostaglandinu E2 (PGE2) z poškozených makrofágů a neutrofilů dochází k potlačování interferonu, který za normálních okolností brání rozmnožování viru. Za těchto podmínek ale virus využívá makrofágy napadeného organismu ke své replikaci a k transportu po těle. Nejmasivnější projevy působení viru probíhají v orgánech, které obsahují velká množství makrofágů – v játrech, slezině, mízních uzlinách (Knotek, Svoboda, 1996).

Vliv potlačování interferonu na rozvoj choroby koresponduje s mými zkušenostmi s tlumením (nejen) koronavirových chorob popudovou terapií, jejímž principem je stimulace interferonu tělu vlastního, tedy endogenního. Tato metoda je jednak levnější než podávání exogenního interferonu, jednak nevyvolává nežádoucí účinky, typické pro exogenní interferon.

Klinický obraz FIP se odvíjí od formy nemoci

Klinické projevy 2 hlavních forem FIP – exsudativní (čili vlhké) neefuzivní (čili suché) − se liší. V prvním případě (vlhká forma) je přítomen fibrinový exsudát na peritoneu a dochází k masivnímu zesílení mezenteria s vodnatou nebo želatinózní konzistencí. Omentum tvoří kontrahovaný útvar v kraniální části abdomenu. Podobné fibrinózní efuze se mohou vyskytnout i v dutině hrudní na pleuře a perikardu, což odpovídá obrazu choroby u člověka.

U suché formy dochází k zánětlivému onemocnění jater, sleziny, plic, CNS a očí. V terminálních stadiích se mohou vyskytovat hyperbilirubinémie a ikterus.

Pozor na zdánlivě vyléčené přenašeče

Inkubační doba závisí na kmeni FIP, typu a masivnosti expozice, zdravotním stavu a stáří pacienta a jeho imunokompetenci, především zprostředkované buněčnou imunitou. Může se pohybovat od 3−6 týdnů do 6 měsíců. Zdánlivě vyléčený pacient může být skrytým přenašečem nemoci.

Pro vakcinaci koček bývala k dispozici intranazální vakcína, která stimulovala tvorbu lokální slizniční imunity. V České republice a možná ani v Evropské unii však již není dostupná.

MVDr. Zdeněk Cvrček
Veterinární ambulance a klinika Liberec

Literatura u autora.

Veterináři se cítí „uraženi“

Napsal MVDr. Martin Grym dne 22.5.2020 v VetInfo

Veterináři se cítí „uraženi“

Veterinární lékaři se s koronaviry potýkají u zvířat již desítky let. Stejně jako humánní medicína, která koronavirus dobře zná a zná i epidemie vyvolané právě koronavirem (MERS, SARS), existují také specifické zvířecí koronaviry. Psi, kočky, telata, prasata, drůbež, fretky, norci – všechna tato společenská a hospodářská zvířata mají „svůj“ koronavirus.

Veterinární věda udělala v posledních letech mnohé pokroky. Existují vakcíny proti některým zvířecím koronavirózám a dokonce se u koček velmi úspěšně odzkoušela látka téměř totožná s humánním antivirotikem remdesivirem.

Není proto divu, že veterinární lékaři, kteří se výzkumu léčby zvířecích koronaviróz léta věnují, by rádi přispěli svými poznatky a zkušenostmi právě nyní, kdy svět hledá účinný lék na covid-19. První zkušenosti s lékem velmi podobným remdesiviru byly ve veterinární medicíně publikovány již v roce 2018 a 2019. Léčba byla úspěšně vyzkoušena na tisících koček s koronavirózou, tzv. infekčním zánětem pobřišnice (FIP).

Dr. Pedersen, specialista na kočky z univerzity v Davisu v Kalifornii, který se koronaviróze koček a její léčbě dlouhodobě věnuje, je zklamaný z nezájmu humánní branže o jedinečné zkušenosti veterinářů s léčbou koronavirózy. Léčivo, které se u koček odzkoušelo, je totiž téměř totožné s látkou remdesivir od firmy Gilead, která na tuto látku drží licenční práva. Tento lék se nyní klinicky testuje v USA, Číně a jiných zemích. Ačkoli se již dříve snažili veterinární lékaři po úspěšných testech motivovat firmu Gilead ke komerční výrobě ověřené látky proti FIP, firma vnímala registraci tohoto léku pro zvířata nepříznivě a v konfliktu s registrací stejného léčiva u lidí, protože shodná doba registrace stejného léku proti stejné nemoci by mohla vyvolat dojem, že se lék pro kočky bude používat i u lidí. Čína, kde je samozřejmě problém s FIP koček dlouhodobě také velmi aktuální, vyřešila problém po svém: začala na černý trh dodávat neotestovanou látku, která neprošla oficiální schvalovací procedurou.

Covid-19 tak může veterinárním lékařům i chovatelům přinést jeden pozitivní moment: pokud bude remdesivir příznivě odzkoušen u lidí a řádně registrován, může se toto léčivo stát časem dostupné ve veterinárních praxích k léčbě FIP u koček. Vzhledem ke kontroverznímu účinku vakcinace a vždy fatálnímu průběhu FIP, by se účinný lék hodil.

O FIP a její léčbě z blogu Bella nechce FIP

Původní článek na facebook blogu Bella nechce FIP; 16.1.2020; na FIP Warriors 17.1.2021
Publikovaný na FIP Warriors CZ/SK u příležitosti prvního výročí…

© 2020, Jana Zárubová

Dnešním článkem trošku vybočím z každodenních novinek o Bellče od druhé maminy… Spousta z Vás se od začátku ptá, jak léčíme, čím léčíme, jak se lék jmenuje a tak dále a tak dále… Jelikož jsme to měli od října napnutý jak kšandy, všichni jste se ptali, věřte tomu nebo ne, ale stovky lidí mi psalo do zpráv, prosili o pomoc, a já se snažila sehnat léky jak pro sebe, tak pro ně, byla a stále jsem v kontaktu se spoustou zahraničních veterinářů, stále se snažíme pomáhat dalším a dalším lidem sehnat léky, překládat mezi lidmi a veterináři konverzace aby se rychleji a lépe domluvili, věřte mi, že jsme se sotva stihli najíst, a tak nebyl ani pořádně čas na to sepisovat článek o léku, léčbě atd…

No jelikož se u Bellči blíží léčba ke konci, našla jsem si čas na to, abych svou čtvrt roční snahu nastudovat toho co nejvíc hodila mezi Vás.
Ve zkratce začnu tím, co to vlastně FIP, nebo infekční kočičí peritonitida chcete li, je… Fipka je virové onemocnění koček, které způsobují koronaviry.
Koronavirus je společné označení pro čtyři rody těchto virů, alpha, beta, gama a delta… Tyto viry způsobují různě závažná onemocnění jak u lidí tak u zvířat, z těch nejzávažnějších například SARS, později MERS, ebolu a u zvířat například naší dobře známou fipku..

Koronavirus má téměř každá kočka, jelikož se přenáší fekálně orální cestou, je velmi těžké se mu vyhnout, kor v útulcích, nebo přinesete li si kočku odněkud z ulice. K tomu aby se kočka nakazila koronavirem stačí tedy velmi málo, třeba i obyčejná návštěva kočičího záchodku. Virus by sice mělo zničit obyčejné savo, chirox, ale pokud nehodláte sedět doma před kočkolitem a dezinfikovat ho pokaždé, kdy nějaká z vašich koček toaletu navštíví, je prakticky nemožné se mu vyhnout…

To že je kočka na koronavirus pozitivní však ještě neznamená že má fipku… Nejlíp to myslím vystihuje níže přiloženy obrázek ze studie PhD thesis of Els Cornelissen (Promoter: Hans J. Nauwynck) Title: “Immune evasion of feline infectious peritonitis virus-infected monocytes”
Pokud by měl někdo otázky k tomuto obrázku, ráda vysvětlím v komentářích ale myslím si že I pro ty z vás co nejste v angličtině přeborníci to bude dostatečně srozumitelné. (Poznámka: obrázek přeložen)

Ještě trocha teorie k fipce samotné. FIP se dělí na SUCHOU (neefuzivni, dry form) a MOKROU (efuzivni, wet form) formu. Suchá FIP se dál rozlišuje na:

 • Suchou formu bez očních (ocular) a neurologických (neuro) příznaků
 • Suchou formu ocular příznaky
 • Suchou formu neuro příznaky
 • Suchou formu neuro ocular příznaky

Upozorňuji že běžně jakákoliv Fipka je a bude smrtelné onemocnění, tato léčba je šance že se to změní, ovšem 100% lék to není! Nemyslete si, jak mi někteří dokonce i psali, že se s fipkou dá žít týdny, měsíce, roky… Mokrá forma má průměrné přežití zhruba 14 dní až měsíc ve velmi výjimečných případech,sucha forma je pomalejší, ale déle jak pár měsíců kotě nepřežije. Nedá se to léčit ničím jiným, takže babky kořenářky co se nám pokoušely tvrdit jak to vyléčily šafránem a bazalkou, opravdu NE… Jsem dost alternativní člověk co si nevezme ani ibalgin, ale na tuto nemoc opravdu nefunguje nic jiného kromě GS… Věřme jednou americkým vědcům… ?
Jediná šance jak se fip tak nějak bránit a pokusit se jí předcházet je udržovat kočku zdravou, podporovat imunitu (při diagnóze fip a následně léčbě Imunitu nijak zvlášť NEPODPOROVAT! Zhoršilo by to účinek léku) a podporovat její duševní pohodu, jelikož fipka vzniká hlavně při nízké imunitně a zdeptané kočce…

Mokrá fip příznaky a diagnóza – velké bříško z důvodu výpotku v dutině břišní, je to většinou první věc kterou doktor zkoumá, udělá sono břicha kde vidí zvrásněnou pobřišnici a tekutinu. Doporučuji nechat tekutinu odebrat punkční jehlou a nechat poslat na diagnostiku, která vám s jistotou řekne zda to fip je či není, rozhodně neztrácejte čas s drahým rychlotestem z kapky krve, který vám v podstatě stejně řekne jen to, zda má kočka v těle protilátky proti koronaviru, což se může stát i u kočky, která fip nikdy mít nebude. Veterinář většinou už při odběru tekutiny z břicha vidí zda to fip je nebo ne, jelikož výpotek u fip má žlutou barvu. Jinak se u kočky objevuje větší spavost, apatie, kočka jí čím dál tím méně zatímco bříško roste víc a víc. Dále to člověk pozná i podle celkového vzhledu kočky, bývají takové rozcuchané, mají protáhlý obličej, prostě mají takový nemocný umírající pohled ale možná to vidím jen já, jelikož máme s fip kočkama už bohaté zkušenosti. Dalším příznakem je také horečka která nereaguje na léčbu.

Suchá fip příznaky a diagnóza – u suché formy fip bez zjevných neuro či ocular příznaků je diagnóza velmi těžká. Jako první se dostavuje úbytek na váze, kočka je dost často anemická, z tohoto důvodu má bledé sliznice (dásně ale i uši) a stejně jako u mokré formy horečka. Často se přidají ocular symptomy, kočce začnou slzet oči, má je přivřené, zornice jsou každá jinak velká a jinak reagují na světlo, oči jsou jakoby v mlze, šedivé, bez života. Mezi neuro příznaky patří špatná chůze, časem kočka přestane ovládat končetiny, svěrače. Diagnóza se provádí pomocí magnetické rezonance, z krve není diagnóza příliš jasná jelikož tyto příznaky mohou mít i jiný původ, nebo bohužel až při pitvě z kousků tkáně.

Všechny tyto informace ale lehce dohledáte na Googlu… Co už se hledá obtížněji je lék. Hned na začátek Vás odkážu do skupiny FIP warriors, jedná se o mezinárodní skupinu lidí, kteří jsou schopni a ochotní sehnat lék, dát Vám kontakty, vše vysvětlit a poradit. Bohužel jen v angličtině, ale není problém si do skupiny přizvat českého člena který je ochotný pomoct s překladem, sama jsem několikrát překládala.

Spousta z vás tvrdí, že lék neexistuje. V podstatě máte pravdu, neexistuje oficiálně schválený, prostudovaný lék, ale existuje experimentální lék GS 441524. Jedná se o virostatika, tedy o lék na virová onemocnění, v tomto případě konkrétně o SARS, ebolu… Tento lék zjednodušeně funguje tak, že zabraňuje viru proniknout skrz membránu bílých krvinek do jejich jádra, tedy hodně jednoduše prostě brání zmutovanemu koronaviru v tom, aby se nadále množil a šířil po těle. GS 441524 je hromadný název pro účinnou látku v léku. Léky lze sehnat pod názvy Mutian, Shire, Curefip, SAK, Huahua, Blossom, Miner… Je jich spousta. Cena se pohybuje od 1800,- za 5ml ampulku s lékem do zhruba 10000,- za stejně velkou ampulku.

GS seženete po přidání se do skupiny zmiňované výše, proto Vás všechny tímto prosím… Nepište mi zdá Vám ho seženu, zda Vám pomůžu sehnat peníze… Věřte mi že bych strašně ráda pomohla Vám všem, ale jelikož se mi denně sejde tolik zpráv ze někdy nestíhám ani odepsat, tak píšu tenhle článek. Pokud Vás fip potká, přidejte se do skupiny, nebo mi napište a já Vás s někým spojím, pomohu s překladem, ale není v mých silách všem od základu vysvětlovat co a jak, komunikovat za vás s dodavateli léků a posílat peníze za vás. Pro mě bylo taky velmi těžké to zvládnout, kor když jsem o fipce věděla velké kulové a nikde jsem všechny tyto informace o léku kor v češtině nesehnala. Proto píšu tenhle mini návod na to jak postupovat, pokud vám diagnostikují fip.

 1. Přidat se do skupiny FIP warriors
 2. Spojit se s nějakým Čechem ve skupině, poprosit na zdi ve skupině o pomoc, o překlad, o propojení s Adminem skupiny
 3. Platba většinou probíhá přes transferwise nebo PayPal, tak na to všichni mrkněte ať jste ready a nekoukáte na to jak sovy, jako jsem na to koukala já když to na mě vybalili. Vypadá to složitě ale po jedné platbě zjistíte, že na tom vlastně nic není.

To jsou asi základní tři body které musíte zvládnout v ideálně ještě v ten den co vám fip diagnostikují jelikož se kolikrát hraje o čas, a lék sem ze zahraničí taky nějakou tu dobu putuje, zpravidla to jsou tak 3-5 dní, ale může se stát že Vám balíček chytí na hranicích, a zásilka se zdrží klidně i o další dva týdny. Ideální je se pokusit spolu s adminy na stránce sehnat tzv. Emergency vial, což je ampulka od někoho kdo má zásobu, a je ochotný vám ji prodat, ideálně je to člověk který bydlí kousek od vás, v nějaké dojezdové vzdálenosti a je schopný k vám lék dostat dřív, než přijde Vaše objednávka. Mezitím co čekáme na balíček si jdeme někam sehnat injekce a jehly, my máme Injekt F od Braunu, mají 1ml, jsou tenké a nekladou téměř žádný odpor při aplikaci léku, a jehly používáme hnědé nebo zelené od BD microlance (pozor na délku, 16ml si myslím že je tak akorát, delší jsou na prd). No a když už máme doma injekce a ideálně už i lék samozřejmě, jdem otevřít internet a studovat jak se lék aplikuje.

Aplikace GS – připravíme si ampulku s tekutinou, injekci a jehlu, kterou na injekci otočením uzamkneme, aby se nám neuvolnila. Podle váhy kočky spočítáme dávku (odkaz na kalkulačku vám hodím dolů do odkazů) a nabereme požadované množství, nabere vždycky ale maličko víc, jelikož cca 0,03ml zůstane v jehle a špičce injekce. Lék se aplikuje podkožně do oblasti boků, kolem páteře, zhruba v místech od lopatek nad zadek. Nikdy lék neaplikujeme do oblasti krku nebo hýždí, jelikož se tam špatně vstřebává a nemusí správně fungovat. Vyměníme jehlu, vyklepeme bublinky a jdem na to. Chytneme si kožní řasu (když vytáhnete kůži udělá se vám jakýsi trojúhelník, pyramida) a pod úhlem cca 45 stupňů zapichnem injekci do ječící kočky doprostřed té naší pyramidky. Pozor ať si neprostrelite kůži naskrz, jehla musí být hezky pod vrstvami kůže. Já pak povolím kožní řasu a tahem zpět zkontroluji, zda mi jde do injekce vzduch nebo krev, pokud jde vzduch je to cajk a můžeme aplikovat GS, pokud krev, znamená to že jsme napichli cévu, vytáhneme, a zkusíme to jinde. Upozorňuji že lék je docela štiplavý, a kočkám se to ani maličko nelíbí, takže se připravte na divadlo v podobě uřvané kočky visící na lustru, zběsile sekající kolem sebe, na pokousané a poškrábané ruce, na injekce s drahým lékem létající vzduchem, kdy je větší pravděpodobnost že vyléčíte sebe z eboly až se vám při dopadu zapíchne do ramene, než že se kočka nechá v klidu píchnout (kor v prvních dnech jsou z toho kočky docela v pr…) Doporučuji léčit kočku minimálně ve dvou lidech, jeden drží, druhý píchá injekci, nebo vyrobit tzv. Kitten Burrito. Po tom co se vám na potřetí podaří dopravit do kočky všechen lék, si zkontrolujte, zda vám někde nevytejká, kolikrát se prostě stane že si lék strelíte vedle. My se snažíme odhadnout jaké množství vyteklo a podle toho hned dáváme další injekci, ale správně by se měla aplikovat znovu plná dávka. Dál je taky dobré kočičce alespoň trochou vody jemně opláchnout místo vpichu aby se vám nedělaly strupy, ale pozor! Nemasirovat a netlacit na místo kde je lék nebo si ho vytlačíte a můžete to divadlo začít hrát znovu.
Pak už jen hlídáme aby si kočky místo neolizovaly aby si nezanesly bakterie pod kůži…

Takhle to vydržíme 84 dní, a pak se dalších 12 týdnu modlíme aby nenastal relaps a my nemuseli začínat znovu, čím déle se totiž lék používá, tím je větší šance že prestane u dané kočky pomáhat, bohužel… Je dobré minimálně na začátku a před koncem léčby udělat kompletní biochemku, krevní rozbor, sono, a následně se poradit s veterinářem ve skupině FIP warriors jestli už můžeme léčbu po 84 injekci ukončit nebo zda nějaký čas ještě pokračovat. No a pokud překonáte 84 dní po léčbě bez relapsu, procento že se nemoc vrátí postupně klesá.

Teď ještě něco k léčbě Bellči, jelikož se dost lidí ptalo na nějaké věci, které rozeberu níže. Bellču jsme začali léčit posledního října, v totální panice se mi jakousi náhodou a zázrakem podařilo najít nějaké informace o GS a skupině FIP warriors, přidala jsem se, vykomunikovala emergency vial a první objednávku. Tehdy mi bylo řečeno že Shire (můj první emergency vial) je hodně těžce k sehnání, a že jistota je Mutian. Rozdíl ceny mezi shire a Mutianem je markantní (shire cca 2 tisíce, mutian cca 10tis.) no Bellinka je naše mimčo takže jsme samozřejmě objednali pár lahviček mutianu na které jsme měli a spustili s Fouskem sbírku. Celkem se vybralo hodně peněz, a my po 14 dnech na mutianu našli dodavatele shire. V tu dobu nám diagnostikovali druhou fipku (ano taky jsme si mysleli že je ta nemoc tedy nakonec přeci jen nakažlivá ale opak je pravdou, obě fipky jiná mutace, tudíž dvě na sobě nezávislé fipky) u naší Taystee. Byli jsme z toho fakt Psychicky na dně, co teď, jednu léčit, jednu nechat umřít? Jelikož bylo na účtě dost peněz, rozhodli jsme se přejít na Shire, s tím že za ty peníze co bychom dali do mutianu, můžeme léčit další kočky. A tak se stalo, léčíme dvě, studujeme, čteme studie a laboratorní testy, v podstatě už z toho můžem skládat státnice, když jsme si začali všímat že má naše Zoe střapatý ocas.. Říkali jsme si že to nic není, no ale když po 14 dnech nastoupily horečky, bylo nám to jasné a na veterinu jsme si jeli už jen pro punkci tekutiny a potvrzení předem stanovené diagnózy. Tak a máme třetí fipku. Stejná mutace jako Taystee. Léčit nebo ne? No vyždímali jsme peněženky až na dno, a pokračovali i se Zoe. Nyní jsme s Bellčou na konci léčby, Zoe I Taystee končí v únoru, všechny tři jsou pořád naživu, a to už tady neměla ani jedna být. V tom celém shonu jsme si řekli, že zatím nebudeme zveřejňovat nic o nich, jelikož jsme měli sotva sílu odpovídat na otázky a zprávy co chodily do té doby.

Teď momentálně jsme ve fázi, kdy se snažím nějak nastudovat fakt že má Bella jednu mutaci (z hlavy nevím název), ségra Bunny ťuk ťuk fipku nemá, a Zoe s Taystee mutaci druhou, přitom v příbuzném vztahu nijak nejsou. Všechny kočky byly před příchodem k nám domů testované na přítomnost koronaviru, všechny byly negativní, asi záhada či co…

Doufám že jsem napsala vše co bylo potřeba, v případě nějakých otázek info ještě doplním do článku, omluvte nás že jsme v tom předvánočním shonu neinformovaly o všech okolnostech, ale když člověk slyší tuto diagnózu u jedné kočky která je pro něj člen rodiny, zhroutí se mu svět, natož když mu postupně sdělují diagnózu u dalších dvou, když se člověk odmítne vzdát, hledá možnosti, způsoby, funguje 20 hodin 7 dní v týdnu, snaží se postarat o zvířata, o domácnost, chodí do práce, komunikuje se zahraničními dodavateli, veterináři, pořád v hlavě kalkuluje, peníze, kolik objednat léků, kde, od koho, za jak dlouho to přijde, na jak dlouho máme zásobu, do toho jezdí na veterinu sto km od domova, měří a váží koťata… Dala bych milion za nějaký podobný článek v říjnu, kdy nám diagnostikovali první fipku…. A teď pár statistik o maminách nakonec ať to není vždycky jen o Belle… Napsáno máme denně tak 4 hodinky max, za poslední tři měsíce jsme toho snědli asi tolik co běžný člověk zhruba za dva týdny, naposledy jsme si sedli v klidu k televizi asi zhruba v polovině října, svátky jsme slavili s injekcema u stromečku, Silvestr jakbysmet, obvod mého bříška se zmenšil asi o deset čísel, ale u mě to bohužel není hurá jako u koťat na začátku léčby, doma je bordel asi ještě z vánoc (a to se člověk fakt snaží) ale po celém tom kolotoči už padáme s prominutím na hubu a člověk je rád že je vůbec schopný fungovat v jakémsi automodu.

Tímto bych to asi prozatím uzavřela, omlouvám se z jakékoliv diakritické, gramatické i jiné chyby, přeci jen jsme jen lidé a ráda si poslechnu jakékoliv doplňující informace, které jsou v článku nepřesné nebo nepravdivé, večer se Vám ozve zase Bellča, ciao adios warriors a NEVER GIVE UP ?

Odkazy nakonec –

Kalkulačka dávek: https://fiptreatment.com/dose-calculator/

FIP warriors: https://www.facebook.com/groups/158363205096283/

Veškeré informace mám nastudované tak nějak různě po lidech, internetu, od doktora Pedersena a jeho studie, všechno najdete ve skupině FIP warriors…

Aktualizace odkazů:

Kalkulačka dávek: https://www.fipwarriors.eu/kalkulacka-gs-441524/

Původní skupina FIP Warriors už neexistuje.
Zkuste FIP Warriors CZ/SK: https://www.facebook.com/groups/fipczsk

Nová nádej pre mačky?

Pôvodný článok na Facebooku Medipet Zlín.

Liečba smrteľného ochorenia zvaného FIP.

Jedno z častých a veľmi vážných ochorení u mačiek zvané FIP – felinná infekčná peritonitída ( mačací infečkný zápal pobrušnice ), ktoré sa považuje za nevyliečiteľné ochorenie s vysokou úmrtnosťou zažíva novú nádej na úspešnú a bezpečnú liečbu.

FIP je imunitne sprostredkované ochorenie, ktoré je vyvolané mačacím koronavírusom, ktorý patrí do skupiny obalených RNA vírusov ( RNA je typ nukleovej kyseliny, ktorá kóduje genetický materiál niekotrých vírusov ) a má skratku FCoV ( feline coronavirus – mačací koronavírus ). Prenos tohto vírusového ochorenia prebieha fekálne-orálnou cestou ( nákazlivé častice sú prítomné v truse nakazeného jedinca a môžu sa dostať cez dutinu ústnu do tráviaceho traktu ďalšieho vnímavého jedinca ) a je neprenosné na iné živočíšne druhy, vrátane človeka. Bežný FCoV infikuje črevné bunky, vo vnútri ktorých sa pomnožuje, pri tomto procese môže dôjsť k jeho mutácií ( pozmeneniu jeho RNA genetickej informácie ) v rámci konkrétnej mačky. Táto nová mutácia umožňuje FCoV sa množiť aj v bunkách imunitného systému, ktoré sa nazývajú makrofágy, tento moment sa stáva kľúčovým pre rozvoj ochorenia FIP. Ak sa mačacia imunita nedokáže tomuto ubrániť, dochádza čoskoro k systémovej imunitnej reakcií, ktorá je pre mačku fatálna. Faktormi zvyšujúcimi pravdepodobnosť mutácie, je potencia vírusu a oslabená imunita mačky.

Ochorenie FIP je vždy diagnostickou výzvou pre veterinárnych lekárov na celom svete. Prečo je tomu tak? Toto ochorenie má veľmi nešpecifické a variabilné klinické príznaky, nemá špecifické zmeny v bežnej laboratórnej diagnostike a v praxi neexistuje dostupný a dostatočne citlivý a spoľahlivý test pre jeho odhalenie.

Diagnostika je skladačka z viacerých nápovied.

 1. Klinické príznaky ochorenia, ktoré sú veľmi často nešpecifické a prítomné v rôznej intenzite. V praxi sú popísané 3 formy ochorenia – vlhká forma, suchá forma a forma prechodná medzi vlhkou a suchou formou. Pomyselne je čiste suchá a čiste vlhké forma vzájomne na opačnom konci širokej škály príznakov. Rozvoj konkrétnej formy ochorenia záleží na imunitnej odpovedi organizmu mačky a intenzite tvorby protilátok, ktoré ale nemajú ochranný účinok. Rozvoj tzv. granulomatózneho zápalu jednotlivých orgánov ( granulomatózny zápal je jeden z podtypov zápalovej odpovede organizmu ) je príčinov rôznorodosti príznakov, pretože nebýva vždy postihnutý jeden špecifický orgán, ale celé množstvo a v rôznej závažnosti. Tým je obraz suchej formy FIP len ťažko odlíšitelný klinickým vyšetrením od iných ochorení. Pri zvýšenej tvorbe protilátok dochádza k zápalu ciev, ten vedie k ich porušenej celistvosti a dochádza k tvorbe výpotku v dutinách tela či obale srdca. Medzi bežne pozorované príznaky patrí horúčka, ktorá nereaguje na podanie antibiotík, ospalosť, sníženie prijímu potravy, chradnutie. Podľa miery postihnutia vnútorných orgánov sa môžu pridávať príznaky poškodenia obličiek ( ich zväčšenie a bolestivosť ), zvracanie a hnačka v prípade postihnutia tráviacej sústavy, zväčšenie miazgových uzlín v dutine brušnej, zápal pľúc, ktorý sprevádzajú obtiaže s dýchaním, zmeny na očiach ( zmeny na dúhovke, krv v prednej očnej komore, nerovnaká veľkosť zorníc, náhla strata zraku ), očným vyšetrením sa odhalí zápal sietnice. U 10% pacientov s FIP sa vyskytujú poruchy centrálnej nervovej sústavy, ako poruchy chôdze, kŕče, samovoľné pohyby očí, zvýšená citlivosť až bolestivosť na bežný dotyk a zmeny správania. Boli popísané aj vzácnejšie príznaky ako kožné zápalové zmeny. Pri porušení ciev sa objavuje zápalový výpotok, ktorý je veľmi dôležité dôkladne vyšetriť. Existujú prechodné formy FIP, ktoré navzájom kombinujú rôzne príznaky zo suchej a vlhkej formy.
 2. Prítomnosť zápalového výpotku. Len 10% mačiek s výpotkom má ochorenie FIP podľa štatistiky, preto je nesmierne dôležité vylúčiť iné dôvody ako sú ochorenia srdca, lymfom, zápal žlčových ciest a zápaly výstielky telových dutín z iných príčin. Často sa uvádza, že výpotok je charakteristký, nie je tomu tak, aj u mačiek s ochorením FIP existuje niekoľko variant výpotku. Najčastejšie sa vyskytuje nažltlý, vazký výpotok bohatý na bielkoviny a fibrín, ktorý obsahuje pomerne málo buniek.
 3. Zmeny v obraze bielych krviniek. Ten môže byť zmenený v zmysle zvýšenia počtu a určitých typov bielych krviniek, ale aj v zmysle ich zníženia.
 4. Zmeny bielkovín v krvnom sére. Dochádza k zvýšeniu celkovej bielkoviny v krvnom sére ( dôvodom môže byť tvorba zápalových proteínov a protilátok ). Pomer bielkovín sa mení a sprevádza aj pomerové zmeny jednotlivých bielkovín ako napr. albumínu voči protilátkam tzv. globulínom. Albumín je jedna z bielkovín v krvom sére a tvorí sa v pečeni. Dochádza k zníženiu pomeru albumin/globuliny pod 0,8. Zníženie albumínu má nasvedomí jednak jeho únik do výpotku cez porušené cievy, ale aj snížená tvorba pri poškodení pečene.
 5. Elektroforéza bielkovín v krvnom sére. Jedná sa o špeciálne vyšetrenie, ktoré nám prezradí množstvo jednotlivých typov bielkovín v krvnom sére, ktoré sa v rutinnom vyšetrení nestanovuje.
 6. Iné zmeny vo vyšetrení krvi tzv. biochemickom vyšetrení, ktoré vypovedá o metabolických procesoch niektorých orgánov. Toto vyšetrenie nebýva špecifické, ale môže nám pomôcť pri zvážení závažnosti stavu pacienta.
 7. Vyšetrenie mozgovomiechového moku u mačiek s príznakmi poškodenia centrálnej nervovej sústavy.
 8. Stanovením protilátok, ktorých interpretácia má ale svoje obmedzenia a úskalia. To, že mačka má protilátky proti vírusu FCoV ešte neznamená, že došlo k jeho mutácií a tým aj, že za príznakmi ochorenia je FIP. Protilátky proti neškodnej forme vírusu má väčšina mačičiek. Avšak neprítomnosť protilátok ešte neznamená, že mačka nemá FIP. Ich tvorba veľmi záleží od imunitného stavu pacienta. Niekedy nám vysoká hladina spolu s ďalšími súvislosťami môže pomôcť pri diagnostike.
 9. Detekcia vírusových častíc v tkanivách či výpotku. Tieto komplikovanejšie, ale dostupné imunologické laboratórne metódy zachytávajú aj mutácie samotného vírusu a dokážu odlíšiť formu mutovanú od neškodnej. Problém tejto metódy je, že najčastejšie sa za života mačky robí toto vyšetrenie z krvi a je nemožné odhanúť či je v danej fáze ochorenia vírus prítomný aj v krvi. Dochádza k tzv. falošne negatívnym výsledkom. Mačky, ktoré majú výpotok, je vždy vhodné ho zaslať na toto vyšetrenie, pokiaľ zvažujeme FIP.

Na základe diagnostiky, ktorá môže byť finančne náročná, ale absolútne dôležitá, aby sme vyslovili zodpovedné stanovisko v tak vážnom prípade ako je ochorenie FIP. Prognóza je veľmi nepriaznivá, mačky zomierajú v priemere do 16 dní od rozvinutia ochorenia, s priemerom prežitia 8 dní. Boli však popísané aj dlhšie periódy prežitia napr. niekoľko mesiacov pri miernych klinických príznakoch. Za nepriaznivé sa považuje znížená kvalita života, chradnutie, neprijímanie potravy, alebo len malého množstva, zníženie počtu bielych krviniek a veľké množstvo výpotku. Dá sa povedať, že ak mačička pri ochorení FIP prestáva prijímať potravu a začína chradnúť, tak čoskoro uhynie.

Dlho sa pracovalo na vývoji účinného očkovania ako prevencií proti tomuto ochoreniu, avšak jeho vytrvorenie je nemožné. Očkovanie nechráni proti individuálnej mutácií vírusu a navyše dramaticky zhoršuje jeho priebeh. Dnes nie je vôbec dostupné.
Liečba FIP dnes zahŕňa viaceré možné liečebné protokoly s použitím liekov pozmeňujúcich imunitné rekacie a podporné lieky. Tieto protokoly, ale neprinášajú vyliečenie ochorenia.

Nová nádej?

Vo feruári 2019 bola publikovaná štúdia Dr. Nielsa C. Pedersena vo veľmi váženom časopise The Journal of Feline Medicine and Surgery, ktorá otestovala zrejme prvú naozaj úspešnú terapiu tohto ochorenia. Vývoj lieku bol inšpirovaný liečbou Ebola vírusu a podobných ochorení, ktoré spôsobujú vírusy taktiež patriace do skupiny RNA vírusov. Zatiaľ sa tento liek nazýva GS-441524 a ide o tzv. nukleozidový analóg. Nukleozid je jedna zo stavebných jednotiek genetickej informácie RNA vírusu, tento analóg sa môže pri jeho množení zaradiť do jeho stavby výmenou za pôvodné stavebné jednotky a tým znemožniť jeho uplatnenie a množenie. Jedná sa o veľmi malú časticu, ktorá môže voľne vstupovať do buniek tela, kde sa vírus množí. Za bezpečné a liečebné bolo podanie stanoveného množstva lieku vo forme injekcie 1x denne do podkožia mačky po dobu 12 týždňov. U drtivej väčšiny liečených mačiek, došlo k výraznému a rýchlemu zareagovaniu na liečbu. Tento liečebný test, bol riadne sprevádzaný pravidelnými vyšetreniami krvi a prípadných efúzií, očnými vyšetreniami a každodenným klinickým vyšetrením. U uhynutých zvierat, alebo zvierat kde bola nutná eutanázia z dôvodu vážneho zhoršenia stavu v prvých 2-3 dňoch liečby bolo vykonané posmrtné vyšetrenie spojené s detekciou vírusových partikulí špeciálnym vyšetrením. Výsledok tejto štúdie, bol viac než prekvapivý. U liečených zvierat došlo k zlepšeniu zdravotného stavu a poklesu množstva vírusových častíc vo výpotku aj jeho množstva už v priebehu niekoľkých hodín. Všetky mačky ktoré podstúpili liečebnú kúru trvajúcu 12 týždňov, prežili a mali dobrú kvalitu života aj dlhodobo po ukončení liečby, budú naďalej starostlivo kontrolované, aby sa zachytila prípadná návratnosť ochorenia. Počas podávania liečby nebola zaznamenaná žiadna systémová toxicita prípravku. Zatiaľ je tento liek dostupný len v štúdiach, ale dúfajme, že sa stane čoskoro dostupným aj pre bežných pacientov, pre ktorých znamená úplne novú nádej na prežitie a snáď aj vyliečenie ochorenia, ktoré je dnes stále bežne smrteľné.

MVDr. Katarína Novotová
Veterinární klinika Medipet
Broučkova 5395
Zlín

sk_SKSK