Hyphéma

přítomnost krve v přední komoře oční. Vzniká např. při traumatech oka (tupé poranění přední komory nejč. s roztržením cév v řasnatém tělese, izolovaná traumata rohovky), při hemoragické exsudaci při iridocyklitidě ev. při systémové hemoragické diatéze. Projevuje se poruchou visu, popř. dalšími příznaky vyplývajícími ze základní příčiny. Krev je ve vertikální poloze pacienta usazena v dolní části komory. Vzestup nitroočního tlaku může vést k sekundárnímu glaukomu, ukládání hemosiderinu může způsobit změnu barvy rohovky. Léčí se konzervativně (klid, antiglaukomatózní léky, cykloplegika aj.) či chirurgicky. Důležité je sledování nitroočního tlaku. Srov. hypopyon [hyp-; řec. haima krev]

« Návrat k indexu
sk_SKSK