Imunohistochemie

imunohistochemie – histologická metoda, při níž se ve vyšetřovaném vzorku tkáně prokazuje přítomnost určitých antigenů pomocí specifických protilátek s navázanými chemickými sloučeninami, které umožňují jejich průkaz např. imunoperoxidázová reakce. Lze např. rozlišit některé typy buněk či prokázat některé chorobné změny. Srov. imunofluorescence, histochemie imuno-; histochemie

« Návrat k indexu
sk_SKSK