Arthusova reakce

Alergická lokální zánětlivá reakce vznikající v tkáních senzibilizovaného organismu při setkání antigenu s protilátkou, vedoucí k lokálnímu poškození, imunitní reakce typ III. Jde o lokální imunokomplexovou vaskulitidu, která vzniká při vpravení dostatečného množství antigenu do tkáně (např. do kůže) s následnou intravazální tvorbou imunokomplexů mezi antigenem a cirkulujícími protilátkami (IgG a IgM), aktivací komplementu a chemotakticky indukovanou paravaskulární infiltrací granulocyty a dalšími fagocyty, které při fagocytóze imunokomplexů uvolňují lyzozomální enzymy a mediátory zánětu. V důsledku poškození cévní stěny vzniká edém, dochází k hemoragii, trombóze cévy, ulceracím a nekróze. (cit. Velký lékařský slovník online, 2017 http://lekarske.slovniky.cz/)

« Návrat k indexu
sk_SKSK