EC50

EC50 – účinná koncentrácia, ktorá spôsobí účinok (znížená reprodukcia, rast a pod.) u 50% testovaných organizmov, či ktorá spôsobí 50 % maximálneho účinku, 50% odpoveď v testovacej populácii (mg/L, ml/L, mol/L)

« Návrat k indexu
sk_SKSK