Hemostáza

Hemostáza: komplexný rovnovážny proces, schopnosť
organizmu zastaviť krvácanie

« Návrat k indexu
sk_SKSK