Kreatinín [CREA]

Kreatinín (cyklický amid alebo laktám kreatínu) je odpadový metabolický produkt produkovaný svalmi pri rozpade zlúčeniny nazývanej kreatín. Kreatín je súčasťou cyklu, ktorý produkuje energiu potrebnú na kontrakciu svalov. Kreatinín sa nemôže ďalej fosforylovať, a tak prechádza do krvi. Odbúravanie kreatinínu z krvného obehu zabezpečujú obličky, ktoré ho z krvi takmer všetok odfiltrujú a uvoľnia do moču. Kreatinín sa po filtrácii v obličkách nemôže vstrebávať späť, a preto sú jeho krvné hladiny dobrým ukazovateľom správnej funkcie obličiek, predovšetkým ich filtračnej schopnosti. Tá môže pri rôznych ochoreniach obličiek klesať, čím viazne odbúravanie kreatinínu a stúpa jeho hladina v krvi. Kreatinín vzniká relatívne stálou rýchlosťou a za podmienok fyzického pokoja a bezmäsitej diéty je jeho hladina v krvi stabilná. Produkované množstvo závisí aj od svalovej hmoty jedinca, a preto sú jeho hodnoty u mužov vo všeobecnosti vyššie ako u žien a detí.

« Návrat k indexu
sk_SKSK