Nukleosidový analóg

Nukleosidové analogy jsou nukleosidy , které obsahují analog nukleové kyseliny a cukru. Nukleotidové analogy jsou nukleotidy , které obsahují analog nukleové kyseliny, cukr, a jeden až tři fosfátové skupiny .

Nukleosidové a nukleotidové analogy mohou být použity u terapeutických léčiv, zahrnují celou řadu antivirových přípravků používaných k zabránění virové replikace v infikovaných buňkách.

« Návrat k indexu
sk_SKSK