Retikulocyty

Retikulocyty sú vývojové štádium červených krviniek (erytrocytov). Vznikajú v kostnej dreni z kmeňových buniek a v procese dozrievania sa menia na zrelé erytrocyty. Odrážajú dynamiku zmien v počte červených krviniek (erytrocytov). Počet retikulocytov v krvi odráža schopnosť kostnej drene tvoriť erytrocyty alebo mieru poškodenia ich tvorby.

« Návrat k indexu
sk_SKSK