Je 12 týždňov (84 dní) liečby doporučením, alebo je to nevyhnutná doba trvania liečby? Bolo mi povedané, že ak sa pomer A/G vráti na 0.7, hoci by to bolo už po 3-4 týždňoch, je možné liečbu ukončiť a pozorovať, či nedôjde k relapsu. Je to pravda?

Bolo by skvelé mať jednoduchý test, ktorý by mohol presne určiť, kedy došlo k vyliečeniu, ale pri jeho absencii sa môžeme riadiť iba výrazným a postupnom zlepšovaním znakov vonkajšieho zdravia (aktivita, bdelosť, chuť do jedla, prírastok hmotnosti, kvalita srsti) a všetkých najdôležitejších hodnôt krvných testov (hematokrit, počet bielych krviniek, počet lymfocytov, celkový obsah bielkovín, albumínu, globulínu a pomer A/G). Dvanásťtýždňové obdobie liečby je založené na klinických testoch s GC376 aj GS-441424 a predstavuje obdobie, ktoré umožňuje maximálny podiel vyliečení. Niet pochýb o tom, že niektoré mačky sa nevyliečia ani za viac ako 12 týždňov, kým dajú vyliečiť skôr (t.j. 8-10 týždňov). Predčasné ukončenie liečby však vždy povedie k zníženiu podielu vyliečených mačiek a čím skôr liečbu ukončíte, tým vyššia je miera relapsov. Nakoniec je na majiteľovi a jeho veterinárnom lekárovi, aby sa rozhodli, kedy ukončiť liečbu, a začali obdobie pozorovania po liečbe.

sk_SKSK