Kohorta

Skupina vybraná na základe určitých spoločných charakteristík a dlhodobo sledovaná v rámci epidemiologickej štúdie určitých chorôb.

« Návrat k indexu
sk_SKSK