Peptid

peptid – látka pozostávajúca z reťazca dvoch až niekoľkých desiatok aminokyselín spojených peptidovou väzbou, podobne ako bielkovina, ale oveľa väčšia a zložitejšia. V organizme majú peptidy dôležitú úlohu – patrí medzi ne množstvo hormónov inzulín, parathormón, hormóny hypofýzy a látky, ktoré slúžia na vzájomnú komunikáciu buniek, napr. v imunitnom a nervovom systéme porov. glykopeptid pôvodne pripravený trávením bielkovín, grécky pepto: variť, tráviť

« Návrat k indexu
sk_SKSK