Leukocyty [WBC]

Leukocyt je biela krvinka, bezfarebná guľovitá bunka, ktorá vždy obsahuje jadro. Jej hlavnou úlohou je sprostredkovanie imunitnej odpovedi, zúčastňuje sa na obranných a metabolických pochodoch organizmu. Z morfologického hľadiska sa rozdeľuje podľa prítomnosti špecifických granúl v cytoplazme na granulocyty, ktoré majú členené jadro – neutrofilné, eozinofilné a bazofilné, a na agranulocyty – monocyty, lymfocyty. Názov z gréčtiny: leukos = biely.

« Návrat k indexu
sk_SKSK