Počul som, že použitie liekov na prevenciu proti blchám, ako sú Advocate, Revolution, Frontline, môžu ovplyvniť účinnosť GS. Ak áno, môžu mačiatka používať obojok Seresto (Foresto), aj keď sú jeho účinné látky absorbované do tukovej vrstvy pokožky?

Neexistujú vedecké dôkazy o tom, že by akákoľvek dostupná liečba proti blchám mala negatívny vplyv na liečbu GS-441524. Osobne som však proti použitiu systémových insekticídov na ničenie bĺch u mačiek. Ich použitie sa zakladá na fakte, že insekticíd je pre mačku menej toxický ako pre blchy, ktoré sa ním živia. Ich použitie pre zvládnutie bĺch je podobné vojenskej taktike, keď sa pri prekročení vašej línie nepriateľom privolá na pomoc delostrelectvo.

Je 12 týždňov (84 dní) liečby doporučením, alebo je to nevyhnutná doba trvania liečby? Bolo mi povedané, že ak sa pomer A/G vráti na 0.7, hoci by to bolo už po 3-4 týždňoch, je možné liečbu ukončiť a pozorovať, či nedôjde k relapsu. Je to pravda?

Bolo by skvelé mať jednoduchý test, ktorý by mohol presne určiť, kedy došlo k vyliečeniu, ale pri jeho absencii sa môžeme riadiť iba výrazným a postupnom zlepšovaním znakov vonkajšieho zdravia (aktivita, bdelosť, chuť do jedla, prírastok hmotnosti, kvalita srsti) a všetkých najdôležitejších hodnôt krvných testov (hematokrit, počet bielych krviniek, počet lymfocytov, celkový obsah bielkovín, albumínu, globulínu a pomer A/G). Dvanásťtýždňové obdobie liečby je založené na klinických testoch s GC376 aj GS-441424 a predstavuje obdobie, ktoré umožňuje maximálny podiel vyliečení. Niet pochýb o tom, že niektoré mačky sa nevyliečia ani za viac ako 12 týždňov, kým dajú vyliečiť skôr (t.j. 8-10 týždňov). Predčasné ukončenie liečby však vždy povedie k zníženiu podielu vyliečených mačiek a čím skôr liečbu ukončíte, tým vyššia je miera relapsov. Nakoniec je na majiteľovi a jeho veterinárnom lekárovi, aby sa rozhodli, kedy ukončiť liečbu, a začali obdobie pozorovania po liečbe.

Ak nám dôjdu lieky na GS, a stále čakáme na novú dodávku, je možné dávku v daný deň znížiť na polovicu, namiesto toho, aby sme vyčerpali všetky dávky a vynechali 1-2 dni?

Áno, je to možné ako alternatíva k neposkytnutiu liečby. Môže byť ale lepšie, na základe polčasu rozpadu GS v krvi, podať celú dávku každý druhý deň namiesto polovičnej dávky každý deň. Rovnako ale, ako vynechávanie dávok, keď je liek k dispozícii, a výrazná zmena denného času aplikácie injekcie, je to niečo, čo by sa nemalo stať rutinnou praxou.

Musí sa GS podávať každý deň presne po 24 hodinách? Čo keď kvôli práci meškám s ďalšou dávkou o 3 až 4 hodiny, alebo môj veterinárny lekár má skrátené ordinačné hodiny, môžem dať injekciu skôr? Ak to urobím, aký bude najlepší čas na ďalší pokus v nasledujúci deň?

Občasné výkyvy v čase podávania nevadia, keďže účinná hladina v krvi je viac ako 24 hodín. V dávkovaní existuje istá flexibilita, ale neustála zmena času podávania v závislosti na harmonograme majiteľa nevypovedá dobre o postoji majiteľa k liečbe a jeho mačke.

Aké sú preventívne opatrenia proti FIP?

Vyvarujte sa stresu a preplnenosti. Chovajte mačky v malých samostatných skupinách. Zvážte izoláciu mačiatok od matky po odstavení, aby ste sa vyhli vystaveniu vírusu FCoV. Nemiešajte veľmi mladé mačiatka so staršími mačkami. Ak môžete obmedziť expozíciu koronavírusom do veku 12-16 týždňov, kedy je imunitný systém lepšie vyvinutý, môže sa pravdepodobnosť vzniku FIP znížiť. Chovatelia by sa mali vyhnúť páreniu medzi mačkami, ktoré mali blízkych príbuzných, ktorí uhynuli na FIP, alebo ktoré splodili mačiatka, u ktorých sa vyvinula FIP. Dodržiavajte tiež zaužívané protokoly o očkovaní a dodržiavajte správne spôsoby chovu, aby ste obmedzili ďalšie infekcie. Klietky, boxy i podstielku pravidelne čistite a dezinfikujte. Koronavírus ľahko zničíte bielidlom a inými dezinfekčnými prostriedkami.

Po akom čase od výskytu FIP môžem priviesť do domácnosti ďalšiu mačku?

Ak ste kvôli FIP prišli o mačku, odstráňte všetky predmety súvisiace s mačkami, ktoré nemôžete umyť alebo vydezinfikovať, napríklad škrabadlá alebo mäkké hračky. Vyčistite a vydezinfikujte všetko ostatné v prostredí. O zvyšok sa postará čas, pretože vírusy tohto typu nemajú v prostredí dlhodobú životnosť. Odporúča sa niekoľko mesiacov (cca 2 mesiace alebo viac), čo je štandard pre väčšinu infekčných chorôb.

Mala by moja mačka pokračovať v prednizolóne s GS?

U mačky s FIP by mala prísť veľmi rýchla reakcia na liečbu a v tomto okamihu nie sú potrebné žiadne iné lieky, pokiaľ nie sú jednoznačne indikované. Prednizolón, alebo všeobecne kortikosteroidy však majú pravidlá pre svoje vysadenie. V závislosti na tom, ako dlho boli podávané, nemôžu byť vysadené okamžite. Správny postup určite skonzultujte so svojím veterinárom.

sk_SKSK