Čo znamená neurologická alebo okulárna FIP?

Neurologická FIP znamená, že vírus FIP prenikol hematoencefalickou bariérou a objavujú sa neurologické symptómy choroby, napríklad slabosť zadných nôh, neschopnosť niekam vyskočiť bez váhania, zlá koordinácia a môžu sa vyskytnúť aj záchvaty.

Okulárna forma obdobne znamená, že vírus FIP prenikol hematookulárnou bariérou a spôsobil zápal v oku (uveitída – zápal živnatky, strednej vrstvy očnej gule) , prejavuje sa aj vizuálne, viz foto. Neurologická a okulárna forma sú často spojené.

Prečítať “Čo znamená neurologická alebo okulárna FIP?”
sk_SKSK