EC22-007: EIDD-2801 (Molnupiravir): stanovenie perorálneho dávkovania a potvrdenie jeho účinnosti u mačiek s FIP

Pôvodný článok: EC22-007: EIDD-2801 (Molnupiravir): establishing an oral dose and evidence for efficacy in cats with FIP

Mačacia infekčná peritonitída (FIP) je vysoko fatálne vírusové ochorenie mačiek s celosvetovým výskytom. Nedávno sa ukázalo, že pri liečbe mačiek s FIP je sľubných niekoľko antivírusových látok. Napriek týmto zisteniam v súčasnosti neexistuje žiadna legálna liečba FIP schválená Úradom pre kontrolu potravín a liečiv (FDA), takže mnohí majitelia sa obracajú na nelicencované antivirotiká zakúpené online. V dôsledku prebiehajúcej pandémie COVID-19 bolo nedávno schválených niekoľko antivirotík na perorálne použitie u ľudských pacientov. Jedným z týchto antivirotík je nukleozidový analóg EIDD-2801 (molnupiravir). EIDD-2801 spôsobuje hypermutáciu vyvíjajúcej sa vírusovej RNA, čím účinne ukončuje vírusovú replikáciu mnohých rozličných RNA vírusov. Táto antivírusová látka bola vyvinutá na perorálne použitie u ľudských pacientov v domácom prostredí. Využitie EIDD-2801 v humánnej medicíne môže uľahčiť veterinárne použitie. Perorálne užívaná antivírusová zlúčenina by bola výhodná pre liečbu mačiek s FIP aplikovanú klientom. Určíme účinné perorálne dávkovanie EIDD-2801 a posúdime účinnosť tejto zlúčeniny pri domácej liečbe mačiek vo vlastníctve klienta s prirodzene sa vyskytujúcou efuzívnou FIP.

(Bria Fund)

Grant ID: EC22-007
Status: Aktívny
Rok: 2022
Výška grantu: $33,550
Investigator: Brian Murphy, DVM, PhD, Dip ACP; Krystle Reagan, DVM, PhD, Dip ACVIM (SAIM); University of California, Davis Prečítať “EC22-007: EIDD-2801 (Molnupiravir): stanovenie perorálneho dávkovania a potvrdenie jeho účinnosti u mačiek s FIP”

EC22-005: Proteíny akútnej fázy a signatúry mikro-RNA pre diagnostiku a prognózu infekčnej peritonitídy mačiek.

Pôvodný článok: EC22-005: Acute phase protein and micro-RNA signatures for the diagnosis and prognosis of feline infectious peritonitis.

Mačacie koronavírusy (FCoV) sa nachádzajú v črevách väčšiny domácich mačiek a zvyčajne nespôsobujú žiadne problémy. Bohužiaľ, za určitých okolností sa môžu presunúť do imunitných buniek v krvi a zmutovať, čo spôsobuje infekčnú peritonitídu mačiek (FIP). Žiaľ, FIP postihuje 5 – 10 % domácích mačiek, najmä mladých chovných mačiek a mačiek v záchranných centrách. Donedávna bola vždy smrteľná.

FIP je záhadné a obávané ochorenie; okrem toho, že jeho príčina nie je dostatočne známa, je ťažké ho spoľahlivo diagnostikovať a donedávna zle reagovalo na všetky liečebné postupy. Avšak COVID-19 vyústil do vývoja lieku Remdesivir a príbuzného lieku GS-441524 a tieto lieky sa zdajú byť pozoruhodne účinné a v predbežných štúdiách viedli k vyliečeniu > 70 % mačiek s FIP po 12 týždňoch liečby. Jednoznačná diagnóza nadobúda v súčasnosti stále väčší význam.

Presná diagnóza je už dlho svätým grálom pre výskum FIP: naším cieľom je i) preskúmať profil určitých proteínov v krvi (známych ako proteíny akútnej fázy alebo APP), ktoré sa zvyšujú v reakcii na infekciu ii) a zároveň sa prvýkrát zamerať na potenciálnu úlohu mikro-RNA (miRNA) signatúr, ktoré by sa mohli osvedčiť pri novom a citlivom diagnostickom teste.

Dúfame, že táto štúdia nám umožní lepšie pochopiť FIP a presnejšie ju diagnostikovať. Dúfame tiež, že sa nám podarí rozpoznať, ktoré profily naznačujú, že mačka bude dobre reagovať na liečbu, a ktorá naopak nie, čím ju ušetríme od utrpenia spojeného s FIP a potenciálnych nepríjemností spojených s liečbou, ktorá jej nepomôže.

(Bria Fund)

Grant ID: EC22-005
Status: Aktívny
Rok: 2022
Výška grantu: $7,500
Investigator: Professor Danielle Gunn-Moore (DGM), BSc(Hon), BVM&S, PhD, MANZCVS, FHEA, FRSB, FRCVS, RCVS Specialist in Feline Medicine; The Royal (Dick) School of Veterinary Studies, The University of Edinburgh Prečítať “EC22-005: Proteíny akútnej fázy a signatúry mikro-RNA pre diagnostiku a prognózu infekčnej peritonitídy mačiek.”

Dve očkovacie platformy na prevenciu ochorenia spôsobeného mačacím koronavírusom

Pôvodný článok: Two Vaccine Platforms to Prevent Feline Coronavirus Disease

Vedúci projektu: Hector Aguilar-Carreno

Department of Microbiology and Immunology
Email: ha363@cornell.edu
Sponzor: Cornell Feline Health Center Research Grants Program
Názov: Two Vaccine Platforms to Prevent Feline Coronavirus Disease
Rozpočet projektu: $69,920
Trvanie projektu: Júl 2021 – Jún 2022

Popis (poskytnutý žiadateľom): 

Zatiaľ čo u väčšiny mačiek infikovaných mačacím koronavírusom (FCoV) sa vyvinie mierne až nevýrazné hnačkové ochorenie, u časti z nich sa vyvinie ničivá a smrteľná mačacia infekčná peritonitída (FIP). FCoV sa môže šíriť fekálno-orálnou alebo respiračnou cestou, najmä v prostredí mačacích útulkov. Koronavírusy majú tri obalové glykoproteíny, S, E a M, ale povrchový proteín (S) je zodpovedný za vstup vírusu. S proteín sa viaže na povrchový receptor bunky a vedie k spojeniu vírusovej membrány s plazmatickou alebo endozomálnou membránou bunky, čo umožnuje vstup vírusu do bunky. S proteín tiež spôsobuje fúziu buniek (syncytózu) po infekcii. Proteín S väčšiny koronavírusov je tiež vysoko imunogénny. Ničivé ochorenie FIP si vyžaduje vývoj ochranných vakcín. Identifikovali sme malú molekulu XM-01, ktorá sa usadzuje vo vírusových membránach a inhibuje fúziu membrán. Dôležité je, že táto nová metóda inhibície spôsobuje, že virióny nie sú infekčné, pričom sa zachováva prirodzená konformácia povrchových glykoproteínov, čo je ideálne na vyvolanie účinnej imunitnej odpovede proti takýmto vírusovým glykoproteínom. Je pozoruhodné, že očkovanie chrípkovými viriónmi ošetrenými XM-01 prinieslo zvýšenie neutralizačných protilátok a miery prežitia a zníženie chorobnosti a úmrtnosti pri vírusovej záťaži na modeli myší v porovnaní s tradičnou formalínom inaktivovanou chrípkovou vakcínou. Naším cieľom 1 bude teda určiť, či sa XM-01 môže použiť na vývoj inaktivovanej vakcíny proti FeCoV. Dôležité je, že naše nedávne predbežné údaje obsahujú už stanovené podmienky pre úplnú inaktiváciu FCoV. Budeme optimalizovať inaktiváciu FCoV pomocou XM-01 aby sme zistili, či táto vakcína môže viesť k ráznej imunitnej odpovedi proti FCoV. Okrem toho naše laboratórium úspešne použilo replikačne nekompetentné pseudotypizované virióny vírusu vezikulárnej stomatitídy (VSV) na očkovanie a ochranu škrečkov proti ochoreniam spôsobeným vírusmi Nipah, Hendra a Ebola so 100 % bezpečnosťou a 100 % účinnosťou (rukopis v konečnej revízii pre Nature Publishing Journals Vaccines). V rámci nášho cieľa 2 sa použije replikačne nekompetentný systém VSV na vývoj vakcíny proti FCoV. Budeme optimalizovať inkorporáciu FCoV-S do viriónov VSV aby sme zistili, či táto vakcína môže vyvolať dostatočnú imunitnú odpoveď proti tomuto vírusu. Keďže vakcinačné platformy s inaktivovanými aj replikačne nekompetentnými viriónmi boli úspešne použité na prevenciu iných vírusových ochorení, dokončenie našich Cieľov umožní našim vakcinačným platformám ľahko postúpiť do klinických skúšok/licencovania vakcinácie. Prečítať “Dve očkovacie platformy na prevenciu ochorenia spôsobeného mačacím koronavírusom”

sk_SKSK