Vianočné pozdravy od SOCK FIP

s aktuálnymi informáciami od Dr. Briana Murphyho a Patty Pesavento

Originálny článok: Season’s Greetings from SOCK FIP

Financovanie z programu SOCK FIP umožnilo v tomto roku dosiahnuť veľký pokrok v našich klinických štúdiách na Fakulte veterinárnej medicíny UC Davis. Doktori Brian Murphy, Amir Kol a Krystle Reaganová vedú tri nové klinické testy. Ich cieľom bolo identifikovať stratégie liečby FIP, ktoré sú vysoko účinné, legálne dostupné a cenovo prijateľné. Zistilo sa, že GS-441524, liek úzko príbuzný remdesiviru, je bezpečný a účinný pri liečbe mačiek s prirodzene sa vyskytujúcou FIP, ale v Spojených štátoch nie je licencovaný. Úrad FDA však môže remdesiviru čoskoro udeliť úplné povolenie, čo umožní jeho legálny predaj na veterinárne použitie. Do štúdie budú zaradené dve liečebné skupiny – jedna bude dostávať perorálny GS-441524 a druhá pre porovnanie perorálny remdesivir.  Aby mačky mohli byť zaradené do štúdie, musí im byť diagnostikovaná vlhká forma FIP. Tretia klinická štúdia sa snaží zistiť, či antivírusové lieky v kombinácii s mezenchýmovými kmeňovými bunkami môžu zlepšiť odpoveď na liečbu FIP.  Cieľom štúdie je zistiť, či bunková terapia môže posilniť prirodzenú protivírusovú imunitnú odpoveď a podporiť regeneráciu lymfatického tkaniva po infekcii. Dve liečebné skupiny v tejto štúdii dostávajú buď perorálne GS-441524 spolu s infúziou kmeňových buniek, alebo perorálne GS-441524 s placebom. Mačky musia byť vo veku 3 až 12 mesiacov a musia trpieť vlhkou formou FIP. Majitelia, ktorí majú záujem o zaradenie svojich mačiek do týchto klinických štúdií, musia mať bydlisko v blízkosti mesta Davis v Kalifornii kvôli potrebe opakovaných kontrolných návštev.  Ďalšie informácie o týchto testoch získate v kancelárii klinických skúšok na telefónnom čísle 855-823-1390.  Hoci v súčasnosti nemáme k dispozícii konečné výsledky týchto liečebných štúdií, terénne prípady, ktoré boli zaradené do rôznych liečebných skupín, sa vo všeobecnosti vyvíjajú veľmi dobre.

Centrum pre zdravie spoločenských zvierat (CCAH) na Kalifornskej univerzite v Davise tiež využilo dary od SOCK FIP na pomoc štvrtému projektu doktoriek Patty Pesavento a Terzy Brostof. Vedú tím biofyzikov, imunológov a vakcinológov pri vývoji mRNA vakcíny proti mačaciemu enterickému koronavírusu (FECV) a jeho mutantnému biotypu vírusu FIP (FIPV). Táto vakcína, založená na technológii použitej na výrobu modernej mRNA vakcíny pre COVID-19, snáď povedie k vytvoreniu dostatočnej imunity na zníženie výskytu a negatívnych následkov chorôb, ako je FIP a infekcie FECV. Práce na tejto vakcíne za posledný rok rýchlo a výrazne pokročili. Vyvinuli prvé mRNA, ktoré budú testované, a molekuly nanočastíc, ktoré obalia mRNA tak, aby ich bolo možné bezpečne aplikovať. V súčasnosti pracujú na metódach rozšírenia výroby, aby mohli začať laboratórne a terénne testovanie. Keďže skutočný vírus nie je prítomný v tele mačky, nehrozí riziko, že sa u nej choroba prejaví. To robí z mRNA vakcín potenciálny prevrat v boji proti chorobám mačiek, ktorým bolo doteraz veľmi ťažké predchádzať, vrátane FIP.

sk_SKSK